Het gebruik van medicijnen voor de behandeling van psychologische situaties zoals een depressie, bezorgdheid, manische depressiviteit

ONDERWERPEN: medicijnen stompen de geest af, dan hoeft iemand niet naar de oorzaak te kijken – kan een ziekte erger maken – farmaceutische industrie draait op winst en hebzucht – ze willen ziekten niet genezen – de houding van zoeken naar een quick-fix, ziekte is een boodschap dat jij je levensstijl moet aanpassen – heb niet de zwart-wit aanpak – de gezondheidszorg wordt getransformeerd – holistische aanpak – in ernstige gevallen kunnen medicijnen noodzakelijk zijn

Vraag: Lieve Jezus, ik heb een vraag over het gebruik van medicijnen voor de behandeling van psychische kwalen zoals depressie, angst, dwangneurose, ADD enz. Hebben deze medicijnen een negatieve invloed op de groei van een levensstroom, in die zin dat ze een levensstroom tegenhouden als iemand echt zijn psychische problemen wil oplossen door de symptomen af te stompen? Wat kun je doen om deze kwalen te overwinnen zonder te vertrouwen op door mensen gemaakte medicijnen? Ik ben hierin speciaal geïnteresseerd, omdat ik begin te werken op het gebied van farmaceutische ontdekkingen betreffende medicijnen en ik begin me af te vragen of je dit type medicijnen aan mensen kunt geven, zelfs jonge kinderen (vooral omdat meestal de medicijnen worden gegeven aan de mensen zonder dat de bijwerkingen op de lange termijn al bekend zijn).

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Je hebt het bij het juiste eind dat in veel gevallen het gebruik van medicijnen om psychologische toestanden te behandelen het effect kunnen hebben dat ze de spirituele groei van de levensstroom belemmeren of voorkomen. Veel medicijnen verdoven gewoon de geest, zodat iemand de symptomen niet meer voelt. Daarom krijgt iemand niet de aansporing om de psychologische oorzaak van deze symptomen te ontdekken. Het gevolg is dat iemand een heel leven lang met een psychisch probleem kan leven zonder een poging te doen om het echt op te lossen en daardoor geestelijk te groeien.

Het is noodzakelijk om het gebruik van dit soort medicijnen te onderzoeken en ik ben er zeker van dat jij je ervan bewust bent dat recente wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat als kinderen met bepaalde medicijnen behandeld worden, zij de neiging hebben om suïcidaal te worden en zelfs nog depressiever dan voor de behandeling. In enkele gevallen is het middel erger dan de kwaal.

Ik kan je ervan verzekeren dat er veel uit evenwicht is in de moderne farmaceutische industrie. Veel grote farmaceutische bedrijven worden gedreven door een winstoogmerk dat uit hebzucht ontstaat. Hoewel deze mensen de typische zakelijke houding hebben van winst te maximaliseren, staan ze nooit stil bij de vraag of het gepast is om te profiteren van de ziekten van mensen. En door hun hebzucht om winst te maken, willen die bedrijven de ziekte in feite niet echt genezen, of het nu lichamelijk of psychologisch is. Per slot van rekening wil niemand die gedreven wordt door hebzucht de kip met de gouden eieren slachten.

Desondanks draait de benadering van de gezondheidszorg in veel westerse landen niet uitsluitend op de farmaceutische industrie of hebzucht. Die wordt ook opgestookt door een houding die ervan uitgaat dat de mensen moeten kunnen leven zoals zij willen. Wanneer hun levensstijl leidt tot onaangename symptomen, hetzij fysiek of psychologisch, moeten wij een medicijn vinden of een snelle operatieve oplossing die de symptomen kan verwijderen zonder dat er van iemand wordt geëist dat hij zijn of haar levensstijl verandert.

Deze benadering van de gezondheidszorg is de omgekeerde wereld. Zowel fysieke als psychische ziekten zijn boodschappen die door de levensstroom naar de dagelijkse denkgeest gezonden zijn. De essentie van de boodschap is altijd dat iemand zijn of haar levensstijl en benadering van het leven moet veranderen. Als iemand bereid is om dat te doen, zal echte spirituele groei het resultaat zijn. Als iemand niet bereid is om te veranderen en probeert de symptomen te verwijderen of te maskeren, dan zal iemand in de loopgraaf van de lagere bewustzijnsstaat vast komen te zitten en dit zal in de toekomst enkel ergere symptomen veroorzaken.

Ik kan je ervan verzekeren dat deze aanpak van het leven en je gezondheid gewoon niet houdbaar is. De eerstvolgende decennia zal hier zeker verandering in komen en je kunt het begin van deze verandering al zien als je kijkt naar de groeiende belangstelling voor natuurlijke remedies. Ik moedig de belangstelling voor de meeste vormen van alternatieve en holistische genezing heel erg aan, inclusief veel van de nieuwe therapieën die door zoveel new-age mensen of mensen in de marge van traditionele religies worden benut.

Ik moedig mensen echter niet aan om een zwart-wit benadering van deze kwestie aan te nemen. Er is juist veel van waarde in moderne medicijnen, en ook al zullen er in de komende decennia veranderingen plaats vinden, veel van de vorderingen van de moderne medicijnen zullen in stand blijven. Ik voorzie dat de hele gezondheidszorg de komende decennia een transformatie zal ondergaan die zich weer zal richten op het voorkomen van ziekte en ware genezing vinden in plaats van gewoon de symptomen te maskeren. Een geneesmiddel vinden, zelfs voor fysieke ziekten, moet een holistische benadering inhouden, die probeert iemands psyche te genezen of zijn levensstroom. Dit zal onvermijdelijk een verandering in de benadering van iemands leven en levensstijl inhouden.

Ik wil ook zeggen dat hoewel er veel gevallen zijn waarin medicijnen eenvoudig de symptomen maskeren en voorkomen dat iemand geestelijk groeit, er ook vele uitzonderingen zijn. Er zijn ernstige gevallen, waarin iemand niet in staat was om door psychische genezing alleen te genezen. Als de psychische kwaal voorbij een bepaald punt komt, zal iemand verlichting van de symptomen nodig hebben om de onderliggende oorzaak aan te kunnen pakken. Het kan daarom deugdelijk zijn om bepaalde medicijnen te gebruiken om de symptomen op een niveau te brengen om iemand in staat te stellen de diepere oorzaken van de symptomen uit te zoeken. Maar dit moet een tijdelijke remedie zijn die moet worden gevolgd door psychische genezing.

Als je wilt beoordelen of spiritueel gerichte mensen een loopbaan als deze, die jij noemt, zouden moeten kiezen, moet dit niet met de dagelijkse denkgeest worden besloten en niet gebaseerd worden op een zwart-wit benadering. Ik weet dat er veel spirituele mensen zijn, die alle moderne medicijnen verwerpen, maar ik moedig deze extreme benadering niet aan. Dus daarom moedig ik je aan om inzichten te verwerven van je Christuszelf om te weten te komen wat de juiste carrière voor jou is.

Er zijn juist mensen op medisch gebied nodig, die spiritueel gericht zijn en openstaan om aanwijzingen van hun Christuszelf en de geascendeerde meesters te ontvangen. Dus je zou kunnen overwegen of je opleiding je de gelegenheid kan geven om voor andere bedrijven te werken dan de grote multinationale farmaceutische bedrijven. Zou je kunnen werken voor onderzoeksinstituten, non-profit organisaties of universiteiten?

Wat betreft het kunnen helen van psychische ziekten, daar heb ik al elders in dit deel over gesproken. Ik raad je aan om te beginnen met de verhandeling over schizofrenie te lezen.