Hoe weet je of een kwestie deel uitmaakt van jouw eigen psyche of het massabewustzijn?

ONDERWERPEN: elke psychologische kwestie heeft twee componenten: de persoonlijke en het massabewustzijn – de intensiteit is niet van jou – vereenzelvig je niet met de kwestie – jij hebt het op je genomen om anderen te helpen – demonstreer hoe jij de kwestie transcendeert

Vraag: Is er een manier om te onderscheiden of iets wat jij ervaart en moet transcenderen, echt iets is in jouw eigen psyche, of dat het iets is uit het massabewustzijn dat jij vrijwillig op je genomen hebt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Welnu, het simpele antwoord is dat iets waar jij mee te maken krijgt, twee componenten heeft. Er is een component in je eigen psyche – dat is altijd zo – omdat jij, als je niet een of ander aspect van die situatie zelf bezit, niet in staat zou zijn het van het massabewustzijn op jou te nemen. Dus wanneer jij met iets te maken krijgt, moet je altijd de techniek toepassen om naar de balk in je eigen oog te kijken.

Maar wat we hebben geprobeerd om jullie te helpen begrijpen, is dat veel van jullie, de spirituele mensen, iets op je genomen hebben uit het massabewustzijn. Nu, let goed op en luister naar wat ik nu zeg.

Je moet wel erkennen dat jij een element van die bepaalde kwestie in jouw eigen bewustzijn hebt, maar je moet herkennen dat de intensiteit van de energie waar jij mee te maken krijgt, niet van jouzelf is. Met andere woorden, als je met boosheid te maken krijgt, is het niet zo dat jij in dit of vorige levens de intensiteit van die boosheid – of angst, of wat je misschien ook maar voelt, hebt gecreëerd. En wanneer je dit herkent, kun jij op een bepaalde manier wat afstand nemen van de intensiteit, zodat je er niet langer door overweldigd wordt, of zo mee geïdentificeerd raakt. En dit zou het gemakkelijker moeten maken om met die energie om te gaan – wat het ook is – omdat jij je er bewuste van hebt gedistantieerd.

Maar je moet ook erkennen dat als je een bepaalde kwestie op je hebt genomen, dat komt omdat er een of ander element daarvan nog steeds in jouw wezen aanwezig is. En dus moet je eraan werken en op het punt komen dat jij dat kunt oplossen. Want wat is de bedoeling van iets op je nemen uit het massabewustzijn? Het is niet dat jij het gewoon draagt om de last van andere mensen te verlichten. Want als je dat alleen maar deed, zouden ze gewoon eten, drinken en plezier maken – nu ze geen last hoeven te dragen. Dus het andere aspect ervan is, het Alpha-aspect bij wijze van spreken, dat jij demonstreert hoe je die kwestie verwerkt in jouw eigen bewustzijn – hoe jij dat ontstijgt, hoe jij je bevrijdt uit die illusie die erachter zit.

En of je dit nu gewoon demonstreert aan mensen die jou kennen, of dat je uiteindelijk op het punt komt dat je er openlijk over spreekt en het aan een groter publiek onderwijst, nu dat hangt af van jouw individuele goddelijke plan en dus ook in bepaalde mate van wat jij kiest.

Wat je ziet, is dat er eigenlijk twee dingen aan de hand zijn – dat je niet iets op je kunt nemen als je er niet een element van bezit; maar dat jij je niet met de intensiteit van de energie hoeft te vereenzelvigen. Dus je hoeft niet het gevoel te hebben dat ik als ik zo veel angst of boosheid heb, wel een heel slecht persoon moet zijn geweest in vorige levens. Dit is totaal onnodig en je moet ernaar streven om je van deze lading te bevrijden door je perspectief te verschuiven of door zoveel decreten en invocaties als nodig zijn op te zeggen om de energie te transformeren tot je de lading zo licht hebt gemaakt dat jij je perspectief kunt veranderen.

Want ik ken genoeg mensen die zo belast zijn door de energie zelf dat het hen geen goed doet als jij zegt: “O, kijk er gewoon anders naar en dan voel je het niet.” Want ze kunnen er niet op een andere manier naar kijken zolang ze worden overweldigd door die energie; daarom hebben we jullie middelen gegeven – waaronder de spirituele crisis gereedschapskist – om mensen te helpen met die energie om te gaan, om de last te verlichten, zodat ze daadwerkelijk hun visie kunnen verheffen en daardoor hun waarneming veranderen.