Verwarring over de islam en waarom de levensstroom Mohammed niet is geascendeerd

ONDERWERPEN: jij bent niet als moslim geboren – jij bent meer dan jouw religie – waarom veel mensen in conflict zijn over (hun) religie – vind de antwoorden in jou – zoek naar het universele pad in elke religie – Jezus helpt Mohammed ascenderen – Mohammed maakt zich zorgen over de gewelddadige islam – het soefisme zit dicht tegen de ware islam aan – Het Zegel van de Profeten – als de moslims totale overgave omarmden – de islam en superioriteit – behoefte aan progressieve openbaringen in de islam – aan het potentieel van de islam is niet voldaan

Vraag: Lieve Jezus, ik ben geboren als Moslim, maar nu ben ik erg in verwarring over de islam, religie en God in het algemeen. Ik vind je website geweldig. Jouw uitleg is voor mij zinvol. Ik ben heel dankbaar daarvoor. Ik zou echter wat meer willen weten over de islam, de echte islam die aan Mohammed werd geopenbaard waar jij van zegt dat hij van God komt.

1. Ben jij een vriend van Mohammed?
2. Waar is Mohammed nu en wat vindt hij van de islam van tegenwoordig?
3. Waarom channelt Mohammed geen informatie naar ons stervelingen zoals jij?
4. Wat heeft Mohammed bedoeld toen hij beweerde dat hij het ‘Zegel van de Profeten’ was?
Ik heb zoveel vragen over de islam, maar ik hoop dat ik door de lijst kort te houden, meer kans heb om antwoord te krijgen.
Nogmaals bedankt voor je website. Verdwijn niet uit ons oog!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank dat je een paar belangrijke vragen stelt. Laat me beginnen met je uitspraak te bespreken dat je als moslim bent geboren. Iemand wordt als zoon of dochter van God geboren, niet als lid van een bepaalde religie. Je bent misschien in een bepaalde religie of een bepaalde religieuze cultuur geboren en opgegroeid vanaf je kindertijd. Maar je ziel is meer dan de religie waarin jij bent geboren.

Het is bijzonder belangrijk dat mensen in deze tijd beseffen dat ze meer zijn dan de religieuze cultuur of de religie waarin ze zijn geboren. Zoals ik elders uitleg, zijn er miljoenen mensen op deze planeet die het potentieel hebben om een hoge mate van Christusschap te manifesteren in dit leven. Veel van deze levensstromen kiezen ervoor in een bepaalde religie geboren te worden, omdat ze die religie op persoonlijk niveau willen transcenderen, zodat zij mensen konden demonstreren dat ze meer zijn dan moslim, christen, jood, hindoe, boeddhist of welk ander religieus label ook.

Wanneer je dit feit weet, heb je een belangrijke clue om te begrijpen waarom jij, en miljoenen andere mensen op deze planeet, zich in verwarring voelen over het feit dat jouw levensstroom ernaar verlangt door te breken naar een hoger begrip van God en het universele pad dat achter alle religies zit. Maar omdat je dagelijkse denkgeest tot nu toe nog geen antwoord heeft gevonden dat het universele pad verklaart, heeft jouw levensstroom zich nog niet helemaal bevrijd uit de beperkingen die hem zijn opgedrongen door de religie waarin jij bent opgegroeid.

Wanneer je deze dynamiek begrijpt, begrijp je ook dat het het heel belangrijk is dat je over religieuze vraagstukken nadenkt en probeert antwoorden van binnenin jezelf te krijgen. Alle leringen die ik op deze website geef, hebben het doel om mensen te helpen antwoorden in zichzelf te vinden, waaronder het aanscherpen van je vaardigheid om onderscheid te maken tussen echte en verkeerde ideeën. Als je de hulpmiddelen en leringen gebruikt die ik geef, kun je het proces om je te bevrijden uit je religie waarin je bent opgegroeid, zeker accelereren. Je kunt het universele pad benutten dat als een gouden draad door alle religies heen loopt.

We gaan een spiritueel tijdperk in, waarin het de bedoeling is dat de mensheid dit universele pad herkent en benut. De mensen die de energie van de tijd volgen, zullen het universele pad bewandelen, hoewel veel daarvan het zullen doen binnen de context van een bestaande religie. Jij persoonlijk kunt een belangrijke rol spelen om de vooruitgang van de mensheid te helpen bevorderen door de religie waarin je bent opgegroeid te transcenderen en te demonstreren dat het mogelijk is om het universele pad te bewandelen dat de mensen helpt alle conflicten in hun relatie met God en in hun relatie met leden van andere religies te transcenderen.

Met andere woorden, wanneer je het universele pad ziet dat in alle religies zit, heb je het bewustzijn getranscendeerd dat voor religieuze oorlogen en conflicten zorgt. Dit is vooral belangrijk voor moslims, omdat er momenteel geen andere religie is die meer potentieel heeft om religieuze conflicten te veroorzaken, zoals elders wordt uitgelegd.

Nu je vragen. Ik houd onvoorwaardelijk van iedere levensstroom, maar vriendschap is geen eenrichtingsverkeer. Daarom ben ik allen bevriend met levensstromen die openstaan om bevriend te zijn met de geascendeerde meester Jezus Christus. Ik ben blij dat de levensstroom van Mohammed in die categorie valt en ik heb inderdaad gediend als één van de spirituele leraren die proberen de levensstroom van Mohammed te helpen naar het spirituele rijk te ascenderen.

Dit beantwoordt gedeeltelijk je tweede vraag. Ik besef dat het veel moslims zal schokken, maar de waarheid is dat de ziel van Mohammed nog niet naar het spirituele rijk is geascendeerd. Met andere woorden, Mohammed is geen geascendeerde meester en dit beantwoordt de derde vraag. Mohammed channelt geen informatie, omdat hij nog niet de status van geascendeerde meester heeft.

Wat betreft wat de levensstroom van Mohammed tegenwoordig over de islam heeft te zeggen, is dat hij zich buitengewoon zwaar belast voelt door de gewelddadige kant die de islam bijna vanaf het begin is opgegaan. Hij beseft natuurlijk dat hij wel enige verantwoordelijkheid hiervoor draagt, omdat hij niet volledig in staat was om de strijdende en gewelddadige cultuur waarin hij is opgegroeid, te transcenderen. Hij beseft ook dat hij hierdoor de openbaringen van Aartsengel Gabriël niet in de zuiverste vorm kon ontvangen. Hoewel grote delen van de Koran in zuivere vorm door Mohammed werden geleverd, zijn er andere delen die door zijn wereldbeeld werden gekleurd.

De levensstroom van Mohammed is sinds zijn dood in dat leven bijna voortdurend geïncarneerd. Hij heeft geprobeerd om de islam van het gewelddadige pad af te brengen waar die aan begonnen is: de weg die de mens goed toe lijkt, maar waar aan het eind de dood wacht. Hij is sindsdien altijd in een islamitische cultuur geïncarneerd en zijn levensstroom heeft als hulpmiddel gediend om de beweging te starten die je tegenwoordig kent als het Soefisme. Dit zijn trouwens de enige overblijfselen van de ware islam die getrouw zijn aan de oorspronkelijke bedoeling die wij, de geascendeerde meesters, hadden met de islam. Daarom moedig ik alle moslims aan het Soefisme te bestuderen en het mystieke aspect binnen de islam te benutten. Als maar een kritieke massa moslims het mystieke aspect van hun religie kan omarmen, kunnen wij de conflicten op grote schaal tussen de islam, het judaïsme en het christendom, dat ik elders voorspel, vermijden.

Mohammed beweerde dat hij het Zegel van de Profeten was, omdat hij geloofde dat het de bedoeling was dat hij de laatste grote profeet zou zijn die naar de mensheid werd gezonden. Hij geloofde dat het de bedoeling was dat de islam de grote monotheïstische religies het judaïsme en het christendom bijeen zou brengen om ze bij het volgende niveau te brengen. Deze overtuiging kun je enigszins verdedigen, omdat de geascendeerde meesters hoopten dat de islam zou dienen als de allerhoogste religie voor de mensen in Arabië – tenminste een hele tijd.

Die religie was nooit bedoeld om een religie voor de hele mensheid te zijn en het was ook nooit de bedoeling dat ze het christendom of andere belangrijke religies zou vervangen. Ze werd specifiek aan het Arabische volk gegeven, omdat zij zowel het monotheïsme van Abraham en Mozes hadden afgewezen als de hogere dispensatie die ik had gebracht. Men besloot toen een religie aan het Arabische volk te geven dat hen onder de banier van één God zou kunnen verenigen in plaats van de vele goden die werden aanbeden op het moment dat de islam werd uitgebracht.

Als het Arabische volk volledig de ware, innerlijke boodschap van de islam had omarmd, namelijk de totale overgave aan de wil van de ene ware God, dan zou Mohammed het Zegel van de Profeten zijn geweest voor het Arabische volk. Ze hadden dan geen andere profeet nodig gehad om een nieuwe religie te brengen, omdat de islam had kunnen worden vernieuwd door de traditie die je momenteel alleen in het Soefisme ziet.

Men moet echter erkennen dat Mohammed zelf niet volledig heeft begrepen wat ik jou zojuist heb gezegd. Hij werd gedeeltelijk verblind door de hoogmoed van zijn cultuur, de hoogmoed die hij op persoonlijk niveau niet helemaal had getranscendeerd. Zodra de islam zich begon te verspreiden, zorgde de hoogmoed van het Arabische volk en hun jaloezie op de joden als Gods uitverkoren volk, dat ze gingen redeneren dat de islam de enig ware religie was. Hun onbewuste overtuiging was dat zij, omdat zij waren gekozen tot ontvangers van die religie, toen Gods uitverkoren volk werden en dus superieur aan alle andere. Dit is precies dezelfde fout als de joden maakten na hun exodus uit Egypte en veel moderne christenen die geloven dat ze beter zijn dan anderen, omdat zij mijn leringen luisteren. Dit is alleen maar menselijke hoogmoed en het komt voor de val, wat onvermijdelijk gebeurt, tenzij mensen hun menselijke en spirituele hoogmoed opgeven.

Wat ik in feite nu zeg, is dat hoewel Mohammed werd gekozen door de geascendeerde meesters om Profeet te zijn en een belangrijke religie te brengen, had hij niet het spirituele meesterschap bereikt dat ik, Krishna, de Boeddha, de Vedische Rishi’s en de persoon die de religie het taoïsme al hadden. Wat ik dus zeg, is dat Mohammed nog niet het volledige Christusschap had verworven toen hij als boodschapper werd gebruikt door Aartsengel Gabriël. En dat verklaart waarom hij niet in staat was om een geheel zuivere religie naar buiten te brengen. Opnieuw, ik weet dat het veel moslims zal schokken – als ze ooit deze boodschap lezen.

Niettemin is het de waarheid en het demonstreert waarom er grote behoefte is aan progressieve openbaringen in de islam, de openbaring die in de traditie van het Soefisme tot hun beschikking staat, maar die veel meer kan worden opgevoerd als meer mensen de ware innerlijke principes van de islam zouden belichamen en hun hart en geest openstellen om boodschappers te zijn voor een nieuwe leer en de universele principes die in de islam zitten opnieuw accepteren.

Allen moeten erkennen dat de islam lang geleden werd gegeven aan mensen in een bewustzijnsstaat die werd gedomineerd door conflicten en dualiteit. Het spijt me dat te moeten zeggen, omdat vanwege de verkeerde interpretaties die aan de islam zijn gegeven door de hoogmoed en de dualiteit, het bewustzijn van het Arabische volk niet zover is verhoogd als we hadden gehoopt. Maar er bestaat nog steeds het potentieel dat mensen snel naar een nieuw en hoger niveau kunnen toe groeien. Daarom heb ik daadwerkelijk die levensstromen nodig die binnen de islam zijn geïncarneerd met de specifieke bedoeling om een hoger begrip van deze religie uit te brengen om zich van de missie waarvoor zij naar de aarde zijn gekomen bewust te worden en die ten uitvoer te brengen.

Opnieuw, ik kan alleen maar de moslims die deze boodschap lezen, aanmoedigen om gebruik te maken van de universele leringen die ik op deze website geef en ze te gebruiken als springplank om de universele boodschap van de islam te begrijpen. Er is nog tijd voor het ontwaken van de moslims, maar de tijd is kort en het zand in de zandloper gaat veel sneller dan de meerderheid van de moslims wil erkennen. Laat degenen die oren hebben mijn woorden horen voordat mijn woorden worden uitkomen door bloedvergieten en oorlogen.