Sanat Kumara en Maldek

ONDERWERPEN: Sanat Kumara is naar Venus teruggekeerd – Maldek een planeet die door oorlogen werd vernietigd – meesters vragen zich af waarom menselijke wezens dezelfde patronen herhalen – Jezus is een op resultaat gerichte meester

Vraag: Ik heb gelezen dat Sanat Kumara minder betrokken is bij deze planeet. Ze zeggen dat hij in de jaren (19)50 vertrokken is. Ik vroeg me af of Sanat Kumara niet meer gelooft dat de planeet die hij kwam redden in een soort Maldek kan veranderen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is juist dat Sanat Kumara naar Venus teruggekeerd is. Dit is echter een teken dat het bewustzijn van de mensheid verhoogd is tot een niveau dat zijn Aanwezigheid niet meer op aarde nodig is.

Sanat Kumara is zich er heel erg bewust van wat er in principe met elke willekeurige planeet zou kunnen gebeuren. Juist vanwege dit bewustzijn besloot hij op een reddingsmissie naar planeet aarde terug te keren. Als hij dat niet gedaan had, zou deze planeet allang vernietigd zijn door de oorlogen van menselijke wezens.

De planeet Maldek werd letterlijk vernietigd door de oorlogen van haar bewoners. Hoewel er op aarde nog steeds het risico op oorlog bestaat, zelfs een wereldoorlog, zal waarschijnlijk niet de hele planeet door zo’n oorlog vernietigd worden.

Zoals iedere andere spirituele leraar kan Sanat Kumara bijna niet geloven hoe vaak menselijke wezens door dezelfde ervaringen heen moeten voor ze eindelijk besluiten dat ze deze disfunctionele en zelfvernietigende patronen niet langer moeten herhalen. Hoewel ik fysiek geïncarneerd ben geweest en ervaren heb hoe moeilijk het is op deze planeet te leven, moet ik zeggen dat ik vaak naar mensen kijk die steeds weer dezelfde oude fouten maken en dan – half grappig – uitschreeuw: “hoe lang nog, O Heer?”

Vanzelfsprekend weet ik dat er geen antwoord op deze vraag is, omdat alles onderworpen is aan de vrije wil van mensen. Maar als spiritueel leraar wil ik natuurlijk wel dat mensen liever eerder dan later wakker zouden worden. Ik ben een op resultaat gerichte meester en je hebt vast wel gemerkt dat ik mijn discipelen soms gekastijd heb, omdat ze niet zo snel op mijn leringen reageerden als ik wenste.

Hoewel enkelen dit zouden kunnen zien als een gebrek in mijn karakter, was dat niettemin één van de redenen dat ik als spirituele leraar gekozen werd om naar deze planeet af te dalen. Vanwege de lage bewustzijnsstaat waar de meeste mensen in afgedaald waren, was er behoefte aan een spirituele leraar die direct was en een no-nonsense benadering had om de mensen uit hun spirituele coma te wekken waarin de meesten van hen gevangen zitten.

In werkelijkheid is het vaak nodig om mensen met een klap uit deze bewustzijnsstaat te halen en het moet gedaan worden door een leraar met een duidelijk doel die nooit iemand in dezelfde bewustzijnsstaat achterlaat als waarin hij iemand ontmoet heeft.

Verklarende aantekening: Sanat Kumara is een spiritueel wezen dat aan het hoofd stond van een beschaving die in het etherische rijk boven planeet Venus bestaat. In het verre verleden was het bewustzijn van mensen op aarde naar een heel laag niveau gedaald en Sanat Kumara bood aan naar de aarde af te dalen en de mensen te helpen hun bewustzijn te verhogen. Hij werd vergezeld door 144.000 levensstromen van Venus die op aarde incarneerden. Velen van hen zijn nog steeds hier en voelen een sterk verlangen om als spirituele leraar te dienen of op andere manieren te helpen het bewustzijn van de mensen op aarde te verhogen.