Geascendeerde meester Johannes de Geliefde

ONDERWERPEN: Johannes de Geliefde is geascendeerd – mensen raken gehecht aan spirituele leringen – stem je hart op Johannes af

Vraag: Loopt de Apostel Johannes nog steeds op aarde rond en als dat zo is, zijn er dan ook betrouwbare moderne bronnen van zijn leringen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Apostel Johannes loopt niet meer fysiek op aarde rond. Hij is tegenwoordig een geascendeerd wezen, een geascendeerde meester, en zijn naam is Johannes de Geliefde.

Net als alle geascendeerde meesters werkt mijn geliefde Johannes in diverse hoedanigheden met een aantal personen. In de vorige eeuw, hebben wij, de geascendeerde meesters, diverse organisaties en personen gesponsord om diverse spirituele leringen naar buiten te brengen.

De bedoeling van deze website is mensen aan te moedigen om het pad van persoonlijk Christusschap te bewandelen. Naarmate jij je Christusschap begint aan te nemen, krijg je het vermogen om onderscheid te maken tussen wat betrouwbaar is, wat inhoudt wat vanuit het licht en van de geascendeerde meesters komt, en wat niet uit het licht komt, wat inhoudt dat het uit lagere bronnen komt.

Eén van de grootste problemen die de geascendeerde meesters hebben, is dat heel veel mensen de neiging hebben om zich te hechten aan leringen in de buitenwereld. Het is zo verleidelijk voor mensen om te geloven dat zolang je maar bij een bepaalde organisatie bent, alle doctrines daarvan gelooft en de rituelen uitvoert, jij automatisch gered wordt. Het vereist wat meer inspanning om je persoonlijke Christusschap aan te nemen en geleidelijk door vallen en opstaan, je vaardigheid te verscherpen om zelf onderscheid te maken.

Vanwege dit, is het laatste wat wij willen dat deze website een soort uitwisselingsplaats wordt die mensen gebruiken om me te vragen wat betrouwbaar is in plaats van hun eigenlijk onderscheidingsvermogen te gebruiken. Daarom hoop ik dat je zult begrijpen dat ik je vraag over betrouwbare bronnen van leringen van Johannes de Geliefde niet kan beantwoorden.

Het feit dat je deze vraag stelt, toont aan dat je levensstroom een spirituele band met Johannes de Geliefde heeft. Jouw levensstroom wil graag het bewuste contact met deze spirituele meester weer herstellen. Het gezegde: “Vraag en je zult ontvangen.” bevat een belangrijke waarheid.

Probeer je bewustzijn af te stemmen op het bewustzijn van Johannes de Geliefde. Het kan je helpen om informatie over zijn leven en spirituele leringen die door hem gegeven zijn door boodschappers in de buitenwereld, te bestuderen. Maar deze bronnen in de buitenwereld garanderen niet dat je direct contact met hem maakt. Dat contact moet van binnenuit komen.

Op deze website heb ik een oefening gegeven om mensen te helpen zo’n innerlijk contact te leggen. Ik stel voor dat je die oefening gebruikt en de oefening voor spirituele bescherming en visualiseert dat het spirituele wezen dat je ontmoet in de prachtige tuin Johannes de Geliefde is.

Ik kan je ervan verzekeren dat als je oprecht je hart opent, Johannes ingaat op je oproep. Ik kan je er ook van verzekeren dat de zuivere liefde die Johannes voor jouw levensstroom heeft, van onschatbare waarde kan zijn voor jouw spirituele groei. Mijn geliefde Johannes wacht alleen maar tot je op de deur in jouw hart klopt. Als jij klopt, zal hij je oproep beantwoorden.