Krishna bracht de kennis van Christus naar het oosten

ONDERWERPEN: Krishna geascendeerde meester – Christus een spirituele titel Christus voor het oosten en het westen

Vraag: Wil je iets over Krishna zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Krishna is lid van geascendeerde meesters en hij is natuurlijk mijn geliefde Broeder van Licht. Krishna is naar de aarde afgedaald met de specifieke bedoeling om het voorbeeld van een Christuswezen te geven op het oostelijk halfrond. Krishna heeft de kennis van de Christus in het oosten gebracht. Hij bekleedde ook het spirituele ambt van Christus en hij doet dat nog steeds voor het oostelijk halfrond.

Zie je, Christus is eigenlijk een spirituele titel en de drager van die titel bekleedt het spirituele ambt van Christus. Er is een Ambt van Christus voor het oostelijk halfrond en een Ambt voor het westelijk halfrond en ik bekleed het ambt voor het westelijk halfrond en de planeet.

We werken samen om te proberen het bewustzijn van de mensheid te verhogen en er is een stroom in de vorm van een 8 tussen de Christus in het oosten en de Christus in het westen. Wanneer je Moeder Maria’s Oost-West invocatie opzegt, activeer je die stroom in je eigen wezen en op de wereld. Dan wordt je levensstroom onderdeel van die rivier van leven. Daarom is deze rozenkrans een belangrijke dispensatie en een heel krachtig ritueel.