Jouw spirituele afkomst

ONDERWERPEN: Je hebt misschien dezelfde afkomst als een geascendeerde meester – jij kunt de open deur zijn – Hof van Eden – God in de hof was Maitreya – Jezus is een nakomeling van Maitreya – meesters kunnen een deel van zichzelf laten incarneren – veel mensen kunnen zich bewust worden van hun spirituele afkomst – een paar bewaren het evenwicht voor velen – de 10.000 Christuswezens – het concept geascendeerde meesters kan een valkuil worden – overwin afgoderij – eenzijn met je meester – het verkeerde pad – een ware lering gebruiken om gescheidenheid te verstevigen – ego en eenzijn

Vraag: Ik zou graag willen dat Jezus wat meer ingaat op de verklaring van Moeder Maria in haar boodschap ‘De hemel is dankbaar vandaag’ in de laatste alinea, tweede regel, waarin ze zegt: ”Als je Aartsengel Michaëls oproep opvolgt om één te zijn met je geascendeerde broeders en zusters, maar die echt een deel vormen van jouw eigen grotere ziel waar je uit voortgekomen bent.” Ik vroeg me af of ze naar tweelingvlammen of iets anders verwees.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De reden dat Moeder Maria deze kleine hint aan haar dictaat heeft toegevoegd, was om de innerlijke herinnering te wekken van degenen op aarde die afstammelingen van de spirituele erfelijke lijn van geascendeerde meesters zijn. Wanneer jij je bewust wordt van je spirituele afkomst en er bewust contact mee legt door je Christuszelf, kun je beginnen uit de wijsheid, kracht en verworvenheden van die afkomst te putten. Je kunt de open deur worden waardoor de geascendeerde meesters in jouw erfelijke lijn zich hier op aarde tot uitdrukking kunnen brengen.

De God in de Hof van Eden was niet God in de allerhoogste betekenis. Het was een vertegenwoordiger van God die als de spirituele leraar diende voor een aantal levensstromen op aarde. De naam van deze spirituele leraar was Heer Maitreya en hij is trouwens een van de hoogste spirituele leraren die met de aarde bezig is. Ik stam af van Heer Maitreya en toen ik mijn Christusschap bereikte, werd ik de open deur voor Heer Maitreya om spirituele leringen naar buiten te brengen, spiritueel licht uit te geven en zelfs om hier op aarde bepaalde wonderen verrichten. Toen ik zei dat ‘ik en mijn Vader één zijn’, verwees ik zowel naar Heer Maitreya als naar mijn IK BEN Aanwezigheid.

Het belangrijke punt is dat er een aantal mensen op aarde zijn die nauw verwant zijn aan één of meer geascendeerde meesters. Je zou kunnen zeggen dat ze maar één spirituele generatie afzitten van een meester of dat ze een individualisatie zijn van die meester. Nadat je ascendeert, kun je kiezen of je een deel van jou weer laat incarneren om mee te helpen bij de spirituele evolutie van planeet aarde en verscheidene geascendeerde meesters hebben dat gedaan.

Wanneer jij je bewust wordt van jouw afkomst en volledig die nieuwe spirituele identiteit omarmt, kunnen de geascendeerde meester(s) waar jij van afstamt door jou heen werken, zoals Heer Maitreya door mij heen gewerkt heeft. Het is absoluut cruciaal in dit stadium van de spirituele evolutie op aarde dat de mensen die dit potentieel hebben, zich bewust worden van wie ze zijn. Door je spirituele erfelijke lijn door jou heen te laten werken, kun je deze planeet een immense dienst bewijzen. Het is juist op dit moment cruciaal, omdat wij geen massaal ontwaken op deze planeet zien. Daarom moeten we, zoals vele keren in het verleden is gebeurd, een paar het evenwicht laten bewaren voor de velen.

Maar om dat noodzakelijke evenwicht te bewaren voor de transformatie van de aarde naar het bewustzijn van het Aquariustijdperk, moet jij je weer met je spirituele afkomst verbinden en hier beneden alles zijn wat je boven al bent. Met andere woorden, jij moet beseffen dat jij, hoewel jij een individualisatie bent van jouw spirituele lijn, niet van die lijn gescheiden bent. Wanneer jij jouw gevoel van gescheidenheid kunt overwinnen, kun jij je afkomst in actie zijn op aarde. Daardoor krijgt je spirituele erfelijke afkomst ineens het gezag om op aarde te handelen, omdat jij bent geïncarneerd en vrije wil bezit. Dit is de meester-sleutel om het bewustzijn van de mensheid te verhogen.

Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn er momenteel 10.000 mensen op aarde die het potentieel hebben om volledig Christusschap te manifesteren. Wanneer jij het Christusschap manifesteert, word je één met je spirituele afkomst. Als die 10.000 mensen opnieuw contact leggen met hun spirituele afkomst, kan ik je ervan verzekeren dat deze planeet een ommekeer zou maken en zo gezuiverd worden dat het de verbeelding van de meeste spirituele zoekers overtreft.

Zoals ik jullie al eerder verteld heb, is het de bedoeling dat ieder concept dat wij jullie geven jullie ziel bevrijdt uit een beperkte bewustzijnsstaat. Toch kan het dualistische denken elk concept gebruiken om haar dualistische overtuigingen te verstevigen. Meer dan een eeuw geleden hebben we spirituele zoekers het concept geascendeerde meesters gegeven en voor velen is het van nut geweest. Toch kan zelfs dit concept een valkuil worden als het je geloof versterkt dat de geascendeerde meesters ergens boven in de hemel zijn en dat het geen verband met jou houdt. Dit is trouwens veel mensen overkomen die de leringen van de geascendeerde meesters hebben opgevolgd. Ze hebben een afgod van ons gemaakt in plaats van een voorbeeld, zoals de orthodoxe christenen met mij gedaan hebben.

Het wordt nu tijd om een stap hogerop te doen naar een hoger inzicht van dit concept door te beseffen dat wij niet van jullie gescheiden zijn. Veel van jullie zijn onderdeel van de spirituele erfelijke lijn waar wij ook uit voortkwamen. En dus moet je ophouden met ons te zien als ver van jullie afstaand. Je moet de waarheid erkennen dat de echte bedoeling van de Meester/discipel of Goeroe/chela relatie is dat de discipel met de Meester één wordt.

Ik heb gezegd: “Ik en mijn Vader zijn één”, waardoor ik mijn eenzijn met mijn Meester bevestigde. En ik wilde dat mijn discipelen hun eenzijn met mij bevestigden, Petrus slaagde niet voor de test en vele christenen tot nu toe ook niet. Dus als jij je als een student van de geascendeerde meesters beschouwt, zou het doel van je persoonlijke pad moeten zijn dat jij spiritueel één met je meester wordt, namelijk de geascendeerde meester uit wiens erfelijke lijn jij bent voortgekomen.

Als je een poosje een echte spirituele Meester volgt, maar toch weigert om volledig eenzijn met die Meester aan te gaan, zul jij je onherroepelijk een student van de verkeerde meesters worden die zich gescheiden van God zien. Je zult de weg gaan volgen die de mens goed toe lijkt, maar op het eind daarvan wacht de dood. En zoals ik heb gezegd, kun je geen twee meesters dienen, wat inhoudt dat je niet een spirituele Meester kunt volgen en het gevoel van gescheidenheid van die Meester behouden.

Wanneer je een nieuwe student bent, ben je niet in staat om je gevoel van gescheidenheid los te laten en één met je Meester te worden. Maar naarmate je verder gaat op het pad, kom je op een punt waarop je pas vooruitgang kunt boeken als je de gescheidenheid te boven komt en jouw eenzijn met je Meester kunt omarmen. Als je op de drempel naar het eenzijn blijft dralen, zul je de lering van je Meester, op subtiele manieren, gaan gebruiken om je gescheidenheid van je Meester te rechtvaardigen en verstevigen. Dit is verkeerd gebruik van een echte spirituele lering.

De manier van gescheidenheid is nooit het echte pad van de geascendeerde meesters geweest. Het echte pad is altijd eenzijn geweest, en daarom heb ik gezegd: “Als iemand bij me komt en niet zijn vader en moeder haat, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja en ook nog zijn eigen leven, kan hij niet mijn discipel zijn.” (Lucas 14:26). Pas als je bereid bent om elk gevoel van gescheidenheid los te laten – alle gehechtheid aan de wereld en jouw identiteitsgevoel – en totaal eenzijn met mij bevestigt, kun je echt mijn discipel zijn of de discipel van een andere geascendeerde meester. In plaats daarvan word jij de discipel van de verkeerde meesters, de bedriegers, die je zullen zeggen dat je naar de hemel kunt gaan zonder jouw ego los te laten – het identiteitsgevoel dat gebaseerd wordt op gescheidenheid van God. De hemel is het eenzijn en je kunt je gevoel van gescheidenheid niet mee naar dat eenzijn nemen.