Een kort overzicht van de geschiedenis van onze planeet

ONDERWERPEN: veel mensen komen van andere planeten of sterrenstelsels – jouw ware oorsprong is het spirituele rijk – het leven op aarde gaat heel ver terug – golven van levensstromen zijn geïncarneerd – het vierde wortelras en de zondeval – na de zondeval veel verschillende levensstromen op aarde geïncarneerd – zowel hoge als lage levensstromen – blijf niet bij het verleden stilstaan – Enli en Enki – niet nodig om het verleden na te gaan

Vraag: Lieve Jezus, de volgende regels nam ik over uit ‘The Christ Is Born In You’:

“Wat wij nu zien, is dat de hele vormwereld het resultaat is van de interactie tussen twee wezens of twee expressies van het bewustzijn van God… “
“Daarom werd de wereld van vorm gecreëerd door twee spirituele wezens. Deze wezens worden in de Bijbel beschreven als Alpha en Omga”
“Alfa en Omega creëerden persoonlijke een aantal spirituele Wezens…..”
“….. het materiële universum werd niet gecreëerd door de hoogste individualisatie van God. Het werd gecreëerd door bepaalde vertegenwoordigers van God. In de Bijbel staat dat de aarde werd gecreëerd door de Elohim….”
“Met andere woorden, een aantal spirituele wezen (zeven om precies te zijn), creëerde de planeet aarde….”
“Een aantal spirituele wezens, die jullie menselijke wezens zouden noemen, besloot toen om af te dalen naar de planeet aarde en menselijke lichamen aan te nemen….”

Ik geloof dat het van vitaal belang is om te weten waar wij vandaan komen, om daar naar terug te kunnen keren, om het universele Christusbewustzijn te verwerven. Sommige mensen zeggen dat een deel van de mensheid door Enki en Enlil werd geschapen, twee wezens van Niburu, en dat veel andere rassen werden uitgezaaid op deze planeet door wezens van Venus, Mars, de Plejaden, Sirius enzovoort. Hoe verhoudt deze informatie zich tot die van de Elohim? Er wordt ook gezegd dat planeet aarde slechts één van vele tienduizenden andere planeten is, maar de enige waar de wezens ‘vrije wil’ hebben gekregen. Ik vind het erg belangrijk om wat helderheid over dit alles te krijgen, om beter inzicht in onze persoonlijke, planetaire en Universele missie te krijgen en zou dankbaar zijn als je iets van jouw Eeuwenoude Wijsheid over dit onderwerp zou kunnen delen, met alle speciale wezens die deze berichten lezen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is correct dat het belangrijk voor je is om te weten waar je vandaan bent gekomen om in staat te zijn er naar terug te keren. Je hoeft echter niet terug te keren naar het spirituele rijk om het Christusbewustzijn te verwerven. In feite is het Christusbewustzijn verwerven de sleutel om het spirituele rijk in te gaan.

Wat je eigenlijk moet weten, is wat ik al heb uitgelegd in mijn verhandeling, namelijk dat je uit het spirituele rijk kwam en dat dit de plaats is waar je naar toe moet. Het is correct dat er veel levensstromen op aarde zijn die al eerder op andere planeten en andere sterrenstelsels zijn geïncarneerd voor dit leven hier. Dan nog betekent dat niet dat deze levensstromen uiteindelijk daar vandaan gekomen zijn en dat ze daar naar terug moeten keren om het Christusbewustzijn of hun ascensie te bereiken. Je uiteindelijke herkomst was het spirituele rijk en daar moet je naar toe om als spiritueel wezen onsterfelijk te worden.

Laat mij jou een kort overzicht van de geschiedenis van het leven op deze planeet geven. Zoals ik elders uitleg, kan het Oude Testament niet beschouwd worden als het onfeilbare woord van God en dat wordt nergens duidelijker dan waar er gesproken wordt over de oorsprong van de mensheid en de ouderdom van de aarde. De wetenschappers zitten veel dichter bij de waarheid wanneer ze de leeftijd van de aarde schatten op meer dan 4 miljard jaar. De wetenschappers zitten echter ver bezijden de waarheid wanneer het aankomt op de geschatte ouderdom van intelligent leven, wat de meeste mensen menselijk leven zouden noemen, op deze planeet. In tegenstelling tot de huidige wetenschappelijke wijsheid, heeft het intelligente leven op deze planeet al 2,5 miljard jaar bestaan.

Het feit is dat er een aantal golven van levensstromen zijn geweest die afgedaald zijn naar deze planeet en een lichaam hebben aangenomen dat vibreerde binnen het frequentiespectrum van deze planeet. Toen de eerste golf van deze levensstromen afdaalde, vibreerde de hele planeet op hogere frequenties dan tegenwoordig. Daarom mochten alleen zuivere levensstromen naar deze planeet te komen en het lichaam dat werd gedragen door deze levensstromen was veel minder dicht dan het menselijke lichaam van jullie tegenwoordig. Deze levensstromen leefden op deze planeet tot zij hun ascensie bereikten en wanneer dat gebeurde werd hun lichaam gewoon in vibratie verhoogd. Dat is de reden dat jullie geen fossiele bewijzen van deze vroege vormen van intelligent leven hebben.

De geascendeerde meesters onderrichten dat er zeven wortelrassen zijn geweest. De eerste drie van deze rassen zijn allemaal naar het spirituele rijk geascendeerd. De zondeval deed zich pas voor bij de incarnatie van het vierde wortelras. Er waren echter ook nog rassen voor die zeven wortelrassen. De zeven rassen representeren gewoon de meest recente evoluties van levensstromen die aan deze planeet zijn toegewezen.

Na de val van het vierde wortelras daalde de frequentie van de mensheid geleidelijk en de hele planeet werd in vibratie verlaagd. Sindsdien zijn er vele levensstromen vanuit andere delen van het materiële universum naar de aarde toegekomen. Dit betekent niet dat deze levensstromen hier zijn gekomen in een ruimteschip. Het betekent dat ze hier zijn geïncarneerd en een menselijk lichaam hebben genomen.

Veel van deze levensstromen kwamen hier, omdat ze niet meer op hun oorspronkelijke planeet konden blijven. Enkele van deze planeten hebben zichzelf letterlijk vernietigd en veel levensstromen werden gedwongen om elders te incarneren. Omdat de aarde in vibratie was gedaald, konden sommige van deze levensstromen op deze planeet incarneren. In andere gevallen werd een planeet in vibratie verhoogd, wat tot gevolg had dat sommige van de lagere levensstromen niet langer op die planeet konden blijven. Planeet aarde werd daardoor een tussenstation voor deze duistere levensstromen. Er zijn echter ook vele hoge levensstromen die hebben aangeboden op deze planeet te incarneren met als doel het bewustzijn van de mensheid te verhogen en de vibratie van de planeet weer naar haar oorspronkelijke zuiverheid te verheffen.

Mijn punt is dat de geschiedenis van intelligent leven op deze planeet inderdaad zeer oud en onvoorstelbaar complex is. Als ik een nauwkeurig verslag van deze historie zou moeten geven, zou Kim letterlijk de rest van zijn leven bezig kunnen zijn om dit verslag aan te leggen. Wat zou echter het doel van dit verslag zijn, als je in aanmerking neemt dat ik heel veel leringen kan geven heb die jou in staat zullen stellen het verleden te transcenderen en plaats van er stil bij te blijven staan?

Het zou heel interessant voor je kunnen zijn iets te weten over hoe de mensen leefden in de middeleeuwen, maar wat voor praktische waarde heeft dit voor je dagelijks leven in deze tijd? En hoewel het interessant kan zijn om iets over de middeleeuwen te horen, is het wel echt nodig om ieder detail afzonderlijk uit die tijd te weten? Op dezelfde wijze kun jij je afvragen hoeveel je werkelijk moet weten over de geschiedenis van het leven op aarde om je te realiseren dat je het dualiteitsbewustzijn moet ontstijgen en de geest van Christus moet aannemen?

Als spirituele leraar moet je een fijne scheidslijn bewandelen. Je wilt dat mensen ontwaken en hun leven beter begrijpen, maar je wilt hen niet overstelpen met feiten die geen praktische waarde hebben voor hun spirituele groei. En omdat mensen zeer verschillend zijn, is er geen eenduidige manier om met dit onderwerp om te gaan.

Bijvoorbeeld: het heeft voor de meeste mensen weinig spirituele waarde om de geschiedenis van Enlil en Enki of andere aspecten uit het verleden van deze planeet te kennen. Voor anderen kan dit verhaal misschien enige waarde hebben. Als je het gevoel hebt dat dit het geval is voor jou, bestudeer dan het verhaal, maar vergeet niet naar je Christuszelf te luisteren. Net als de Bijbel kun je deze oeroude verslagen niet zomaar accepteren en ook niet letterlijk interpreteren. Daarvoor moet je door de mythologische taal en beeldspraak heen kijken en de echte spirituele betekenis van het verhaal begrijpen. En die betekenis kan op veel verschillende niveaus worden geïnterpreteerd.

Zie je de belangrijke gedachte die ik tracht duidelijk te maken? Je levensstroom werd geboren in het spirituele rijk. Die geboorte vond heel lang geleden plaats en sindsdien heeft je levensstroom een zeer complexe geschiedenis doorgemaakt door op veel verschillende planeten te incarneren. Om te ascenderen is het niet nodig al je incarnaties op al deze verschillende plaatsen op te sporen. Je probeert niet terug te keren naar iedere plaats waar je in het verleden bent geïncarneerd. Je probeert terug te gaan naar het spirituele rijk.

Dus het is niet echt van belang om te weten waar je in het materiële universum vandaan kwam, maar waar je vandaan gekomen bent in het spirituele rijk. Het is niet echt van belang waar je geweest bent en wat je hebt gedaan, maar waar je bereid bent heen te gaan en wat je bereid bent te worden. Ben je bereid om thuis te komen in het spirituele rijk en als spitritueel wezen onsterfelijk te worden zodat ik jou kan ontvangen met de allerhoogste liefde van de oudere broer die op je wacht tot jij bij mij in het koninkrijk van onze Vader komt?