Jezus alleen in de hemel

ONDERWERPEN: Jezus is niet het enige spirituele wezen in de hemel – Jezus vormt onderdeel van een team geascendeerde meesters – geen favoriete zoon – afgoderij overwinnen – spirituele wezens die op aarde zijn geweest – in principe had de missie van Jezus kunnen mislukken – Jezus is een voorbeeld dat iedereen kan opvolgen – geen rivaliteit tussen Jezus en de Boeddha – universele broederschap op aarde

Vraag: Is Jezus helemaal alleen in de Hemel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Deze vraag lijkt misschien naïef, maar ik zou graag willen dat je erover nadenkt. De reden is dat heel veel christenen lijken aan te nemen dat ik hierboven met God alleen ben. Vanwege die afgodencultus rondom mijn uiterlijke persoon, geloven veel mensen in ideeën die lijken of ik op een of andere egotrip ben. Als ze denken dat ik de enige zoon van God ben, dan volgt hieruit dat ze denken dat ik het belangrijkste wezen in de hemel ben en dat ik wil dat alle mensen mij ook zo zien. Dit is een heel foute gedachte.

De Bijbel zelf bevat de uitspraak: “God maakt geen onderscheid tussen personen.” De betekenis van deze uitspraak is dat God geen ontzag heeft voor de hogen en machtigen der aarde, maar dat geldt ook voor de wezens in de hemel.

In de hemel zijn geen lievelingetjes.
Geen enkel spirituele wezen is belangrijker dan een ander spirituele wezen.
God heeft geen lievelingszoon.
Voor God zijn al zijn zonen en dochters zijn lievelingen.

Hoe kan er bevoorrechting en rivaliteit in de hemel zijn wanneer wij allemaal erkennen dat iedereen een individualisatie van God is? Hoe kan de ene individualisatie van God ooit belangrijker zijn dan een andere individualisatie van God? Dit slaat nergens op.

Opnieuw, het probleem is dat menselijke wezens achteruit redeneren en menselijke kwaliteiten op God projecteren, namelijk de bevoorrechting en de waardeoordelen die uit het menselijke denken voortkomen.

Ik wil er absoluut zeker van zijn dat jij beseft dat ik niet alleen in de hemel ben. Ik wil dat je ook begrijpt dat ik niet het enige spirituele wezen ben dat met de planeet aarde werkt. Ik ben niet de enige spirituele leraar die ooit naar de mensheid is toegekomen.

Ik beschouw mijzelf als onderdeel van een team en ik ben niet de leider van dat team. Wij zijn een groep spirituele wezens die voortdurend bezig is om mensen (die wij niet-geascendeerde spirituele wezens noemen) te inspireren om hun bewustzijnsstaat te verhogen. Dit is een spirituele broeder- en zusterschap. Er bestaat geen concurrentie of rivaliteit onder ons. We zijn natuurlijk één in ons verlangen om God te dienen en te helpen al zijn zonen en dochters terug naar huis te halen.

In de Bijbel wordt naar dit spirituele team verwezen als de ‘De heiligen gekleed in het wit’. Dit houdt niet in dat wij witte kleding, maar wit licht dragen. Door de eeuwen heen heeft ons spirituele team met mensen uit veel verschillende culturen gewerkt. Ons team heeft tot alle ware religies die je op planeet aarde ziet, geïnspireerd en tegenwoordig blijven we iedereen inspireren die bereid is zijn of haar bewustzijn te verhogen en te luisteren.

Sommige spirituele wezens uit ons team zijn nooit op planeet aarde geweest en hebben nooit een fysiek lichaam gehad. De meeste teamleden van ons, zoals ik, zijn echter wel naar planeet aarde gekomen en droegen hetzelfde soort fysieke lichaam als jullie nu dragen. Ik vertel jullie dit, omdat ik wil dat je begrijpt dat wij, jullie spirituele leraren, niet anders dan jullie zijn.

Menselijke wezens staan heel snel klaar om iedereen die boven de massa uitstijgt in een afgod te veranderen. We hebben geen enkele wens om afgod van menselijke wezens te worden, maar we willen graag als voorbeeld worden gezien dat door iedereen wordt opgevolgd. Wanneer een spiritueel wezen naar de aarde komt, neemt dat wezen hetzelfde fysieke lichaam aan dat jullie nu dragen. Dat spirituele wezen staat voor dezelfde uitdagingen als jullie nu.

Veel van de spirituele wezens die nu bij mij in de hemel zijn, zijn door hetzelfde proces gegaan, waar jullie doorheen gaan. Zij vervielen tot een lagere bewustzijnsstaat en raakten hun herinnering aan hun goddelijke oorsprong kwijt. Ze volgden een systematisch pad dat hen in staat stelde om geleidelijk tot een bewustzijnsstaat op te klimmen, waarin ze uiteindelijk naar de hemel konden ascenderen.

Ik vertel jullie dit, omdat ik wil dat jullie beseffen dat wat één mens heeft gedaan, alle mensen in principe ook kunnen. Ik daalde af naar een fysiek lichaam en ik moest door een proces heen, voordat ik in aanmerking kwam voor mijn ascensie. In tegenstelling tot de populaire overtuiging, was mijn ascensie niet gegarandeerd. Dat hing af van mijn vrije wil en ik had inderdaad de kans het niet te halen.

Ja, ik wil dat jullie weten dat de Jezus Christus die jullie zo ver boven jullie verheven zien, inderdaad de kans had om daar niet in te slagen. Ik had kunnen weigeren het spirituele pad te bewandelen om het Christusbewustzijn te bereiken. Ik had kunnen weigeren de kruisiging te ondergaan en ik heb in feite God gevraagd om die beker van mij weg te nemen. Maar ik zei ook: “Niet mijn wil maar de uwe geschiedde.”

Door de genade van God en de keuzes van mijn vrije wil, heb ik het pad bewandeld, heb ik het Christusbewustzijn bereikt en ben ik weer naar het koninkrijk van onze Vader geascendeerd. Maar ik moest precies hetzelfde pad volgen dat jullie nu volgen (of je nu wel of niet beseft dat jij het spirituele pad volgt). Ik moest een fysiek lichaam aannemen en ik moest keuzes maken evenals jullie nu.

Ik wil dat jullie beseffen dat er vele wezens in de hemel zijn en ik wil graag dat jullie hen zien als geascendeerde wezens of geascendeerde meesters. Deze wezens verschillen in principe niet van jullie. Zij waren eens op planeet aarde geïncarneerd en zij stonden voor dezelfde problemen en uitdagingen als jullie nu. Ik kan jullie verzekeren dat een aantal van deze wezens dezelfde, en in veel gevallen zelfs ernstiger, fouten hebben gemaakt als jullie. Zij stonden voor dezelfde situaties die net zo moeilijk waren als de situaties jullie nu. Maar juist het feit dat deze mensen in staat waren om weer terug naar huis te komen, laat zien dat jullie ook weer thuis kunnen komen.

Laat mij gewoon een paar mensen uit de Bijbel opnoemen die nu geascendeerde meesters zijn en deel uitmaken van het team waar ik ook toebehoor. Mijn geliefde moeder, Maria, is tegenwoordig de geascendeerde meester, die de vrouwelijke tegenhanger van Aartsengel Raphaël is. Mijn geliefde vader, Jozef, is tegenwoordig geascendeerde meester en zijn naam is Saint Germain. Mijn geliefde Magda is geascendeerde meester en mijn dierbare Paulus ook. Hetzelfde geldt voor Johannes de Doper en Johannes de Geliefde. De afgelopen 2000 jaar zijn een aantal mensen geascendeerd en sommigen van hen waren inderdaad christenen. De meest bekende is mijn dierbare Franciscus van Assisi die nu de geascendeerde meester Kuthumi is.

Er zijn ook veel geascendeerde meesters die geen christen waren. De bekendste is ongetwijfeld mijn dierbare broeder van licht, Gautama Boeddha. Ja, er bestaat inderdaad geen enkele rivaliteit tussen mij en de stichter van die prachtige religie, het boeddhisme. Een van mijn andere broeders van licht stichtte de religie het taoïsme en weer een ander de religie het confucianisme. Ik ben ook een broeder van Heer Krishna, die mijn oosterse tegenhanger is. Krishna bracht de kennis van het Christusbewustzijn naar het oosten, zoals ik die naar het westen heb gebracht.

In de hemel zijn we allemaal broeders en zusters. Op aarde hebben mensen de relativiteit van het menselijke denken die hen onderling verdeelt. Ik spreek voor al mijn broeders en zusters wanneer ik zeg dat wij allen graag de vorming van een universele broeder- en zusterschap op planeet aarde willen.

Dat betekent niet dat we alle mensen graag lid van een bepaalde religie in de buitenwereld willen maken. In tegendeel, wij willen graag dat mensen uit elke religie besluiten het universele innerlijke pad te volgen dat ik met deze leringen beschrijf. Wij willen mensen van elke maatschappelijke klasse laten inzien dat iemand die dat universele pad volgt, een van hun broeders en zusters in geest is. Wij willen dat jullie deze broeders en zusters liefhebben als jezelf.

Ik ben Jezus Christus en ik wil dat jullie je broeders en zusters liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad en zoals ik nog steeds jullie liefheb. In de hemel wordt alle omgang met elkaar op liefde gebaseerd. Als Gods koninkrijk op aarde moet komen, moet iemand beginnen die goddelijke liefde te belichamen. Iemand moet beginnen om iedereen met goddelijke liefde te behandelen. Die iemand moet een persoon zijn die het innerlijke pad erkent en dat innerlijke pad durft te volgen.

Mijn geliefde hart, dat kun jij zijn.