Hoeveel universums?

ONDERWERPEN: jij kunt schepper worden – een heel groot aantal – geen parallelle universums

Vraag: Is er één universum of zijn er veel universums?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Hoeveel universums zou je willen dat er waren? Zoals uitgelegd door Maitreya in zijn boek, is het de bedoeling dat jullie allemaal naar volledig Godbewustzijn toe groeien. En wanneer je dat Godbewustzijn bereikt, krijg je de kans – als je daarvoor kiest – om de schepper van jouw eigen universum te worden, jouw eigen wereld van vorm. Vele, vele, vele zielen hebben dat pad bewandelt en hebben die staat bereikt en daardoor zijn er veel universums. In feite zoveel dat het zinloos is er een getal bij te zetten, mijn geliefden. Want de lineaire geest van menselijke wezens zou het moeilijk vinden om het feitelijk aantal te begrijpen.

Dit moet echter onderscheiden worden van het concept parallelle universums dat je de wetenschap heeft, omdat sommige wetenschappers geloven dat wanneer je een keus maakt, jij het universum in tweeën splitst (als je twee opties had), één universum waarin je de ene optie kiest en één universum waarin je de andere kiest. Dit is niet waar, omdat het tegen de vrije wil zou ingaan in die zin dat er een deel in je wezen zou zijn dat beide opties zou ervaren en dan zou je niet echt een keus maken en de consequenties van die keuze dragen.

Maar ja, er zijn inderdaad ontelbare universums en er komen er nog steeds meer bij.

Eén ding wat ik echter moet zeggen, is dat dit een enigszins academische vraag is, omdat jij in dit universum leeft. En je eerste focus zou dus moeten zijn op het bewandelen van het pad dat in dit universum wordt aangeboden, want je kunt je gewoon niet van het ene universum naar het andere verplaatsen, als je het huidige niet leuk vindt. Je kunt niet om een universum gaan winkelen, mijn geliefden.