Waar is het Boeddhische niveau?

ONDERWERPEN: het Boeddhische niveau is het niveau van de IK BEN Aanwezigheid – Nirvana is het Al-zijn – Alpha en Omega op twee niveaus – Helios en Vesta en God en Godin Meru

Vraag: Hoe verhouden de niveaus van de IK BEN Aanwezigheid en het Christuszelf zich tot wat in esoterische leringen het ‘Boeddhische niveau’ wordt genoemd? Wat is nu het niveau van Nirvana (en Nirvana)? Is dit wat het niet gemanifesteerde Absolute wordt genoemd? Is dit het niveau waar Helios en Vesta verblijven in het hart van de zon?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Er bestaan verschillende interpretaties van het Boeddhische niveau in esoterische leringen. Dus laat ik je mijn interpretatie geven. Het Boeddhische niveau is het niveau van de IK BEN Aanwezigheid. Dat staat daarom boven het etherische niveau, wat het hoogste niveau is van het materiële universum. De Christuszelf is altijd waar jij bent.

Nirvana is het Boeddhistische woord voor het niet gemanifesteerde absolute, of zoals ik dat genoemd heb: de staat van puur Al-zijn. Het is God in niet gemanifesteerde vorm.

Zoals wij elders uitleggen, werd de wereld van vorm geschapen als een serie sferen. Dus er bestaat een hiërarchie van geascendeerde wezens die verbonden zijn met de sfeer waarin jij leeft. Op het hoogste niveau van deze hiërarchie staan twee wezens, Alpha en Omega. Dit niveau wordt in sommige esoterische leringen de Grote Centrale Zon genoemd, maar dit is de centrale zon van jouw niet geascendeerde sfeer. Er bestaat ook een zon voor elk sterrenstelsel.

Er bestaat ook een centrale ‘zon’ op het hoogste niveau van het spirituele rijk, in wat de eerste sfeer is waarin je kunt ascenderen. En hier bestaan ook twee wezens die Alpha en Omega heten. Zij vertegenwoordigen het hoogste niveau van het Godhoofd dat de bron van de wereld van vorm is die onze Schepper heeft geschapen.

De zon van ieder zonnestelsel in het universum heeft ook twee spirituele hiërarchen die de levensstromen die geïncarneerd zijn in dat zonnestelsel dienen. Deze hiërarchen verblijven op het hoogste niveau van het etherische octaaf van dat zonnestelsel. Helios en Vesta zijn de spirituele hiërarchen voor de zon van het zonnestelsel waarin jij leeft geweest. Maar op 4 juli 2012 werd die positie overgenomen door God en Godin Meru, die de hiërarch waren van de retraite de Tempel van de Zon boven het Titicaca meer.