Fundamentele leringen over een relatie waarin je partner tegen jouw spirituele overtuigingen is

ONDERWERPEN: Neem nooit belangrijk beslissingen wanneer je opgewonden bent – als jij je verlamd voelt, is er iets waar jij niet naar gekeken hebt – dit blokkeert je innerlijke leiding – besluit dat je overal naar wilt kijken – wees de baas over jouw REactie – geef je partner de vrijheid om te veranderen – Christusschap is dat niets je dwingt om met minder dan liefde op iets te reageren – het is mogelijk om in een relatie te blijven en het pad naar Christusschap te wandelen – geef niet toe uit angst – veel spirituele mensen in een relatiecrisis – wanneer een partner niet wil veranderen – wanneer je uit een relatie moet stappen – richt je op jezelf veranderen; niet jouw partner – innerlijke vrede vinden, onafhankelijk van jouw partner in gedachten het ergste scenario uitvergroten – de oproepen doen – spreek met je partner – houdt je partner van jou zoals je bent?

Vraag: Ik smeek jullie om hulp. Als één van jullie tweeën zou kunnen antwoorden, zou ik heel dankbaar zijn. Ik ben getrouwd en moeder van verscheidene jonge kinderen die al vele jaren op een spirituele reis is. Op een bepaald punt in mijn leven geloofde ik dat het evangelische christendom het antwoord was en ik ‘werd gered’ en ik vond mijn man, trouwde en kreeg kinderen. Ik houd nog steeds heel erg veel van mijn man en ik heb niet de wens om zonder hem verder te leven, maar mijn ontwakingsproces heeft me bij deze leringen gebracht en ik weet in mijn hart dat die waar zijn. Ik probeer mijn man niet te overtuigen van de waarheid in deze leringen omdat hij een opnieuw geboren Christen is, een prima man, maar hij staat niet open voor enige vorm van lering die niet in overeenstemming is met de Bijbel. Ik probeer vanuit onvoorwaardelijke liefde en de ware leringen van Jezus te leven, terwijl ik mijn eigen pad naar Christusschap bewandel. Onze verschillen zorgen nu echter op elk moment van de dag voor hevige ruzies. Mijn man beseft nu dat ik niet meer geloof wat er in de Bijbel staat. Ik wil geen geheimen voor mijn man hebben – maar nu word ik steeds vaker door hem als een politieagent ondervraagd over mijn overtuigingen. Ik ben wanhopig – ik kan zo niet leven. Ik wil de Waarheid niet opgeven opdat er dan van mij gehouden wordt en ik geaccepteerd word, maar ik houd erg veel van mijn man en onze kinderen en ik ben doodsbang dat ik hem zal verliezen of dat ze mij verliezen, vooral als mijn zeer protestantse fundamentalistische familie hem helpt bij de ondervraging van mij. Ik heb mijn eigen familie al niet meer, ik groeide op als rooms katholiek en ik ben al heel lang geleden uit die afgoderij gestapt, waardoor ik de liefde en steun van mijn familie verloren heb. Ik voel me als Petrus op het water en ik zink. Ik ben bang en alleen en veel duistere gedachten komen mijn geest binnen die niet van God afkomen. Ik heb geen idee wat ik moet doen en hoe ik moet reageren, wat ik moet zeggen. Ik kijk naar broeder Jezus hoe hij op de beschuldigingen reageerde, bijvoorbeeld toen hij voor Pilates stond, maar ik heb werkelijk geen idee hoe ik mij moet gedragen in een vastgelopen situatie als deze. Alsjeblieft, alsjeblieft help me. Hoe moet ik van mijn man houden, hoe moet ik in vrede leven en Gods vrede te midden van dit alles tonen? Wat moet ik doen?

Ik ben zo volslagen uitgeput dat ik zelfs niet meer in staat ben om te mediteren en het antwoord in mijn eigen Christusbewustzijn te vinden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels 17 september 2010:

In de eerste plaats moet je een vastberaden besluit nemen dat je nooit een leven veranderende beslissing moet nemen als je in een opgewonden gemoedstoestand bent. Als je die beslissing eenmaal neemt, voel je dat je niveau van opwinding enigszins zakt.

Het volgende wat je moet doen, is erkennen dat in elke situatie waarin jij je verlamd voelt en geen gevoel van innerlijke leiding hebt, de kern van het probleem is dat er iets is waar je niet naar wil kijken.

Zolang er iets is waar je niet naar wilt kijken, kun je geen duidelijke innerlijke leiding krijgen. Wat betekent dat je staat van opwinding alleen maar zal toenemen tot het leidt tot een of andere crisis of instorting. Daarom moet je inzien dat dit een neergaande spiraal is en jij moet iets doen wat je nog niet eerder gedaan hebt om die te doorbreken.

Hoe doe je dat? Door de bewuste beslissing te nemen dat je natuurlijk wel bereid bent om naar elk aspect van de situatie te kijken. Dus stel jij nu je hart en geest open voor innerlijke leiding in plaats van weerstand te bieden aan je eigen innerlijke leiding. En dan zullen je Christuszelf en je leidinggevende meesters iets hebben om mee aan de slag te gaan, terwijl ze nu jouw vrije wil moeten respecteren en afwachten.

Hoe vind je uit wat het is, waar je niet naar hebt willen kijken? Nu, in elke willekeurige situatie is de voor de hand liggende plek om te beginnen: naar je angsten te kijken. Alle angst is angst voor het onbekende, het onbekende waar je niet naar hebt willen kijken. Als je er wel naar gekeken had en om Christusleiding had gevraagd, zou het niet langer onbekend zijn en zou jij je angst hebben opgelost.

Zoals altijd zal ik een specifieke vraag gebruiken om een lering te geven die behulpzaam kan zijn voor veel mensen, dus een paar dingen die ik hier zal zeggen, zullen niet op de specifieke persoon betrekking hebben die de vraag stelt. Maar één ding is wel van toepassing, namelijk dat je brief duidelijk aantoont dat je verlamd bent, omdat je twee tegenstrijdige angsten hebt: Je bent bang om compromissen te sluiten over je pad naar Christusschap en je bent bang dat je relatie zal eindigen. Daardoor is er een gecombineerde angst dat er geen enkele manier is om zowel je pad te bewandelen als door te gaan met de relatie.

De reden dat je deze angst hebt, is dat je gelooft dat het antwoord afhangt van de houding en beslissingen van je man. Daardoor heb jij jezelf laten geloven dat de uitkomst van de situatie niet in jouw handen ligt en dat je niets aan de situatie kunt doen door jouw eigen keuzes. Maar ik wil dat mensen begrijpen dat je NOOIT in een situatie bent waarin je geen keuzes hebt.

Er is ALTIJD iets wat je kunt doen, namelijk volledig de baas zijn over je eigen REactie op de situatie. En als je eenmaal de baas bent over je eigen reactie, zul je zien dat je angsten weg zijn en jouw aanpak van de situatie helemaal anders is. En door jezelf te bevrijden om een hogere respons op de situatie te vinden, is het mogelijk – niet zeker, maar mogelijk – dat jij ook je man bevrijdt om een hogere respons te vinden. Je bent in een relatie en daar zijn twee mensen bij betrokken. Daardoor is de reactie van je man niet alleen maar een product van zijn psyche, maar wordt die ook beïnvloed door jouw reactie die uit jouw psyche voortkomt.

Het volgende wat je moet doen, is serieus overwegen hoe jij naar je persoonlijke pad kijkt. Zie je het net als vele mensen als een pad in de buitenwereld, waardoor je kennis vergaart en daardoor bepaalde ideeën gaat geloven en accepteren, zoals de leringen die je op deze website vindt? Of begin je, zoals ik overal op de website beschrijf, te zien dat de echte kern van je persoonlijke pad een proces is dat binnenin jou plaats heeft. Met andere woorden, zie je dat een essentieel onderdeel van het pad naar Christusschap is dat je volledig de baas wordt over jouw reacties op de omstandigheden op deze wereld? Dit is de onderliggende boodschap die de geascendeerde meesters al sinds de tijd van de Boeddha onderrichten.

Wat betekent het om Christusschap te manifesteren? Het houdt in dat de prins van deze wereld niets bij jou vindt, omdat hij wat hij je ook toewerpt, jou niet tot een reactie op iets met minder dan liefde kan dwingen. Liefde is de remedie die al jouw angsten zal uitbannen. Wanneer jij met liefde reageert, bevrijd je zowel jezelf als je partner om een hogere respons te ontdekken – als je partner daarvoor kiest.

Dus, begrijp je wat ik nu zeg? Een relatie is één van de meest efficiënte manieren om mensen te leren hoe zij hun eigen reacties de baas blijven. Daardoor is een relatie hebben met iemand die tegen jouw spirituele overtuigingen is, niet beslist een hindernis op je pad naar Christusschap. Het kan – als je het zo wilt benaderen – een prachtige kans zijn om de baas te blijven over je reacties en jezelf te leren om op iedere situatie met liefde te reageren. Met andere woorden, het is heel goed mogelijk dat jij in die relatie blijft en nog steeds je pad naar Christusschap bewandelt. Je kunt zelfs snellere vooruitgang boeken in een moeilijke relatie dan in een gemakkelijke.

De reden dat ik dit zeg, is dat ik je de hoop geef dat je zeker een relatie kunt voortzetten en nog steeds je pad naar Christusschap nastreven. Dit zou je angst moeten verminderen, zodat je deze angst nader kunt bekijken. Het feit dat als je bang bent dat jullie relatie zal eindigen, die angst je misschien ertoe brengt om water bij de wijn te doen over je pad naar Christusschap. Waarbij ik bedoel, is dat toegeven uit angst NIET hetzelfde is als de baas zijn over je reacties. Veel mensen hebben toegelaten dat hun angst hen onderdanig maakt en sommigen denken zelfs dat het omdat dit niet-agressief is, op Christus, spiritueel of liefdevol lijkt. Het is geen van alle.

Dus je moet op een punt komen dat je niet toegeeft uit angst en de enige manier om dat te doen is door die angst onder ogen te zien. Dus laten we naar de angst kijken dat de relatie misschien eindigt.

Het is een feit, misschien een wreed feit, maar niettemin een onontkoombaar feit, dat de meeste mensen op het spirituele pad een relatiecrisis meemaken. Dit geldt vooral voor relaties die begonnen zijn voor je het pad vond of voordat je een grote stap voorwaarts hebt gedaan. De reden is dat wanneer je een grote stap vooruit doet, je partner dit voelt. En als je partner niet bereid is om met jou mee vooruit te gaan, wordt dat als een bedreiging gezien. Er bestaat dan het risico dat je partner bang wordt om jou te verliezen en dit kan ervoor zorgen dat je partner probeert je spirituele activiteiten te beperken.

Er zijn veel spirituele zoekers die dit ervaren hebben en veel van hen hebben hun relatie laten eindigen. In de overgrote meerderheid van de gevallen was dit echter, of onnodig, of te vroeg. Laat mij dit uitleggen.

Het is helemaal waar dat je als spirituele zoeker een eind aan een relatie moet maken om een sprong voorwaarts te doen (of als het gevolg van zo’n sprong). Ik demonstreerde dit in de situatie waarin ik tegen een menigte aan het preken was en mijn moeder en mijn broers en zusters kwamen om met mij te spreken over stoppen met wat ik aan het doen ben en normaal te zijn. Mijn respons was dat degenen die het woord van God horen en het doen, mijn echte familie zijn. Hetzelfde zal tot op zekere hoogte voor een spirituele zoeker gelden – er kunnen momenten op je pad komen dat je door moet en bepaalde mensen moet achterlaten.

Echter, en dit is een grote ECHTER, dit mag nooit gebruikt worden als excuus om de gemakkelijke uitweg te nemen. In feite hebben veel zoekers mijn voorbeeld gebruikt om te rechtvaardigden dat zij hun relatie beëindigd hebben. Ze wilden die relatie beëindigen, maar waren niet bereid om dat toe te geven, dus toen hun partner bezwaren begon te maken tegen hun spirituele activiteiten (die vaak uit evenwicht waren) werd dit gemakkelijk het excuus om de relatie te beëindigen. Het is zo gemakkelijk om te projecteren dat je partners onwil om je spirituele activiteiten te accepteren, voor de breuk heeft gezorgd. Het spreekt vanzelf dat dit gewoon de eeuwenoude truc is om de verantwoording buiten jezelf te projecteren en het leidt niet tot spirituele vooruitgang, hoe je dat ook probeert te verdedigen.

Als je uit een relatie wilt stappen, heb je vanzelfsprekend het recht om die keus te maken. Maar geef dan toe dat je die keus maakt en projecteer de verantwoording niet op iemand anders.

Begrijp je wat ik hier zeg? Aan de ene kant is het nodig om in je achterhoofd te houden dat een relatie misschien kan eindigen, maar het is ook nodig dat je vermijdt een beslissing te nemen met de dagelijkse denkgeest die de relatie te vroeg beëindigt. Hoe houd je dat in evenwicht? Welnu, eerst besluit je om geen beslissingen te nemen om de relatie te beëindigen en dan besluit je om te stoppen met je te concentreren op je partner en in plaats daarvan richt jij al je aandacht op het onder de knie krijgen van je eigen reacties binnen de relatie.

Het punt waar je naar toe wilt, is dat het echt niet van belang voor jou is of de relatie eindigt of doorgaat. Want je beheerst jouw eigen reacties zo goed dat je onafhankelijk van je partner innerlijke vrede en geluk kunt vinden.

Als je eenmaal die innerlijke vrede vindt en leert met liefde op iets te reageren, is het heel waarschijnlijk dat je partner inderdaad verandert en de crisis voorbij is. Maar omdat alles onderworpen is aan de vrije wil, is het mogelijk dat je partner niet bereid is tot verandering. Dan kan je partner besluiten om de relatie te beëindigen of dat de relatie misschien gewoon vanuit zichzelf oplost. Wat ik je hier zeg, is je te concentreren op je eigen reacties en te vermijden beslissingen te nemen met je dagelijkse denkgeest. Je streeft naar innerlijke vrede en laat de situatie zich ontvouwen.

Wat inhoudt dat als de relatie wel eindigt, jij daar vrede mee hebt. En om op dat punt te komen, kan het nodig zijn om je angst onder ogen te zien en erdoor heen te gaan. De beste manier om dat te doen, is jezelf vragen: “Wat is het ergste wat mij kan overkomen?” Speel dan in je geest vergroot na dat dit echt gaat gebeuren en hoe je er mentaal en emotioneel mee om zou gaan. Door jezelf door die angst heen te laten gaan, zul je er op den duur doorheen gaan en zien dat het ergste scenario niet zo erg was als je gedacht had. Je zou in plaats daarvan in staat zijn het te overleven en zelfs vooruit te gaan als het zo was.

Nu in een geval zoals hierboven beschreven, is het ook nodig om naar een andere factor te kijken die veel mensen liever niet erkennen. Het is een wreed feit dat het fundamentalistische christendom totaal geen voeling heeft met de waarheid van Christus. Weinig religieuze bewegingen op deze aarde zijn agressiever in hun veroordelingen en dit houdt in dat veel fundamentalistische christenen zich hebben opengesteld voor de demonen uit de hel. Deze demonen werken door veel fundamentalisten heen, zelfs veel predikers en deze mensen worden echt gebruikt om conflicten op te roepen. Het is daarom zowel legitiem als noodzakelijk dat je de rozenkransen en decreten gebruikt die we op deze website gegeven hebben om voor je man op te roepen dat hij wordt losgesneden en beschermd tegen deze demonen.

En het is belangrijk dat je dit zonder angst doet en je kunt die angst te boven komen door te beseffen dat deze demonen geen macht over jou hebben als jij de baas bent over jouw eigen reacties. Maar tot dan is het belangrijk om bescherming op te roepen en jezelf, je kinderen en je man en zijn familie los te snijden. Je kunt mij ook oproepen om de krachten die mijn naam misbruikt hebben te oordelen, die hem gebruiken om acties te verdedigen die niet Christusachtig zijn. Gebruik Aartsengel Michaëls rozenkrans en de invocatie van de aanklager van de broeders. Maar gebruik ook zachtaardiger oproepen om het hart te zuiveren en voor onvoorwaardelijke liefde.

Oké, nu de laatste stap. Als je eenmaal bescherming hebt opgeroepen en als je eenmaal wat meer de baas bent over jouw eigen reacties, zal het nodig zijn om een gesprek met je man te hebben. Denk er echter om dat dit pas mogelijk of opbouwend is als jij enigszins de baas bent over jouw eigen reacties. Als dat niet zo is, zal het waarschijnlijk een confrontatie worden die enkel de crisis laat escaleren.

Dus wanneer de situatie constructief lijkt, spreek dan met je man over twee dingen. Probeer hem in de eerste plaats vragen te stellen over of hij vindt dat zijn gedrag naar jou toe in overeenstemming is met de idealen van Christus. Keert hij je echt de andere wang toe, of is hij een agressor die je op één wang blijft slaan terwijl jij de andere toekeert? Toon hem dat je niet probeert zijn overtuigingen te veranderen, maar dat hij niet hetzelfde doet.

Hij zal misschien antwoorden dat hij, omdat jij naar de hel gaat omdat je niet gelooft, inderdaad doet wat Jezus hem wil laten doen. Probeer dan aan hem te vragen of hij denkt dat Jezus de vrije wil van mensen respecteert. Gelooft hij echt dat Christus wil dat hij jouw vrije wil niet respecteert? Vraag hem hoe hij zich zou voelen als iemand hem agressief benaderde om hem zijn christelijke overtuigingen te laten herroepen. Zou hij het gevoel hebben dat dit juist is? Als dat niet zo is, moet hij niet aan anderen doen wat hij niet wil dat anderen hem aandoen. En door agressief je overtuigingen aan te vallen, neemt hij dat gebod niet in acht.

En vraag hem ook of Christus wil dat hij zijn vrouw demoniseert of dat Christus wil dat hij een manier vindt om samen in vrede te leven, zelfs als jullie niet dezelfde overtuigingen hebben? Je zou hem eraan kunnen herinneren dat ik tegen alle christenen heb gezegd dat ze van elkaar moeten houden, zoals ik van jullie gehouden heb. En ik hield van alle mensen, ongeacht hun religieuze achtergrond, wat de reden is dat ik mijn hand uitstrekte naar Samaritanen, tollenaars, Romeinen en zondaren om het even.

Het volgende onderwerp waar je over moet spreken, is zijn gevoelens voor jou. Begin met hem te zeggen wat jij voor hem voelt, zoals jij in de brief beschreven hebt. Dan vraag je hem jou eerlijk te zeggen wat hij voor jou voelt. Jullie zouden misschien niet eens getrouwd zijn, als jullie niet beiden gered warden, maar wat voelt hij nu voor jou? Houdt hij van je om wie je als persoon bent, of bestaat zijn liefde op de voorwaarde dat je gered bent? Kan hij jou gescheiden zien van je religieuze lidmaatschap? Houdt hij nog steeds van je zoals je bent en is zijn liefde diep genoeg om jou toe te staan een pad in het leven te bewandelen dat hij niet begrijpt? Kan hij genoeg van jou houden om je vrij te laten je eigen pad te volgen, zoals jij genoeg van hem houdt om hem zijn pad te laten volgen?

Als het antwoord is dat hij van je houdt zoals je bent, dan is de voor de hand liggende conclusie dat jullie beide eraan werken om naast elkaar te leven in liefde en respect, in plaats van voortdurende ruzies en beschuldigingen. Als hij eerlijk antwoordt dat hij niet meer van je kan houden omdat je niet gered wordt, nu dan zul je er vanzelfsprekend over moeten spreken of je relatie nog wel enige betekenis heeft.

Ik realiseer me dat een dergelijk potentieel beslissend gesprek je zorgen kan baren. En daarom zeg ik je dat je dat je eraan moet werken je eigen reacties te beheersen, zodat je het gesprek kunt aangaan en in vrede te zijn wat de uitkomst ook is. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid – wat innerlijke vrede en controle over je reacties betekent – en al het andere zal je gegeven worden.