Fundamentele leringen over huwelijk en echtscheiding

ONDERWERPEN: tegenwoordig hebben mensen rationeel inzicht in Gods wetten nodig – mensen komen in opstand zonder meer inzicht te zoeken – spiritueel inzicht in het huwelijk – karma in evenwicht brengen en je psychologische problemen oplossen – waarom jij je echtgenoot uitkiest – verbreek een huwelijk niet te snel – je rechthebbend voelen – je partner gebruiken om niet te groeien – redenen van het ego om een huwelijk te verbreken – alle huwelijken vereisen werk – scheiding vroeger versus tegenwoordig – wanneer aan het spirituele doel is beantwoord, is scheiding een legitieme optie – wat je moet doen voor een scheiding – het hogere potentieel van een huwelijk – de leugen dat je niet de juiste partner heb gevonden – scheidt nooit om weg te lopen

Vraag: Is monogamie geschikt voor onze maatschappij? Het was gebruikelijk om de trouwbeloften na te komen, maar wat als de spirituele gemeenschap tussen partners met de tijd verdwijnt of niet tot stand komt – of zelfs erger, één partner die zich verbonden voelt met zijn of haar echtgenot, maar de andere niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals je zegt, het was gebruikelijker om de huwelijksbeloften na te komen. Het feit dat dit niet langer zo is, wordt door veel christenen gezien als een teken van de verslechterende moraal van deze tijd. Er komt echter meer bij kijken.

Zoals ik in een van mijn verhandelingen uitleg, wordt de mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau gebracht. In deze tijd zouden de mensen in het ideale geval rationeler inzicht in Gods wetten moeten krijgen, zodat zij die wetten bewust kunnen gebruiken en vrijwillig op één lijn met Gods bedoeling komen.

Helaas heeft, zoals ik overal op deze website uitleg, het orthodoxe christendom haar hoogste potentieel niet waargemaakt en daarom heeft het christendom de mensen geen dieper inzicht in Gods wetten kunnen geven. In plaats daarvan werd het christendom gericht op een op angst gebaseerde benadering van het leven en probeerde de doctrines van het verleden te beschermen in plaats van het hogere inzicht van de toekomst te geven.

Het gevolg hiervan is dat je nu een situatie hebt waarin een groeiend aantal mensen gewoon niet meer tevreden is om blindelings te geloven. Zij kunnen niet blindelings Gods wetten opvolgen. Maar omdat hen nooit echt inzicht in het pad naar Christusschap is gegeven, komen ze vaak tegen kerkelijke dogma’s en regels in opstand zonder ze door het hogere inzicht te vervangen dat je krijgt door het pad naar Christusschap te bewandelen.

Veel mensen zijn toen tot een bewustzijnsstaat vervallen waarin ze de oude regels hebben verworpen, zoals de huwelijksgeloften en denken dat alles mag. Met andere woorden, als het goed voelt, kan het nooit verkeerd zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen, onder wie veel echt spirituele mensen die het potentieel hebben om het Christusschap te manifesteren, enkel oog hebben voor het dualistische denken en het menselijke ego in plaats van zich op het Christuszelf en de IK BEN Aanwezigheid te richten. Daarom zien ze geen spirituele betekenis in het huwelijk en beëindigen ze die vaak om lagere redenen. Dus laat mij nu een poging wagen om je een hoger inzicht in het huwelijk en de waarde van de huwelijksgeloften te geven.

Zoals ik overal op deze website uitleg, kan het leven worden beschouwd als een spiritueel pad dat tot het Christusbewustzijn leidt. Wanneer je deze kijk op het leven accepteert, besef je dat alles wat je overkomt een kans is om te groeien. Elke situatie die je tegenkomt, iedere keuze die je maakt, brengt je één stap dichter bij het Christusbewustzijn, of één stap verder van het Christusbewustzijn af.

In elke situatie zijn er naar alle waarschijnlijkheid twee elementen. Het ene is dat de situatie jou de kans geeft om karma uit het verleden in evenwicht te brengen en je zo te bevrijden van die last van energie die verkeerd gekwalificeerd is. Het andere element is dat een situatie je de kans geeft iets over jezelf en de blokkades in je eigen psyche te leren die je verhinderen om het Christusschap te manifesteren.

Wanneer je dit overbrengt op het huwelijk, zie je dat een huwelijk een ongelooflijke kans is om karma met iemand anders in evenwicht te brengen. Het huwelijk is ook een geweldige kans om je persoonlijke beperkingen te leren kennen, zodat jij je psyche kunt bevrijden van de blokkades die tussen jou en het Christusschap staan. Als jij je echt wijdt aan spirituele groei, zie je dat een huwelijk er niet enkel voor het plezier of voor het gemak is. Het is werkelijk een kans om je karmische en psychische beperkingen te overwinnen, zodat je een belangrijke stap voorwaarts kunt zetten op weg naar persoonlijk Christusschap.

Ik kan je ervan verzekeren dat er bijna geen enkel huwelijk op aarde is waarin mensen geen karma met elkaar hebben. Met andere woorden, je moet er vanuit gaan dat je karma met je echtgenoot hebt en daarom is het huwelijk een kans om dat karma in evenwicht te brengen en je te bevrijden. Ik kan je er ook van verzekeren dat er absoluut geen enkel huwelijk is dat je niet de mogelijkheid geeft om je psychische complexen aan het licht te brengen, zodat je die bewust kunt aanpakken en voor altijd achterlaten.

Ik kan je er in feite van verzekeren dat de meeste mensen hun huwelijkspartner kiezen voor ze incarneren. En de meeste levensstromen maken hun keuze op basis van welke partner hen de beste kans geeft om karma in evenwicht te brengen en de problemen in hun psyche op te lossen. Met andere woorden, de uiterlijke aantrekkingskracht tot je huwelijkspartner is gewoon een weerspiegeling van de diepere kennis dat je echt je karma met die persoon in evenwicht wil brengen en je echt de lessen wilt leren die je kunt leren door met die persoon getrouwd te zijn.

Wanneer je deze kijk op het huwelijk toepast, besef je dat het laatste wat je wilt, een eind aan het huwelijk maken is voor jij aan je spirituele doel om aan dat huwelijk te beginnen, hebt voldaan. Met andere woorden, je wilt het huwelijk niet ontbinden voordat je al je karma met je echtgenoot in evenwicht hebt gebracht. En je wilt het huwelijk niet beëindigen voor je alle psychologische lessen die je van die persoon zou kunnen leren, hebt geleerd. Als je dat toch doet, zullen die problemen gewoon in je volgende relatie met je mee gaan.

Wanneer je dit diepere inzicht hebt in de spirituele implicaties van een huwelijk, kun je zien dat veel mensen uit het huwelijk stappen voor ze het karma in evenwicht hebben gebracht of hun lessen hebben geleerd. Veel mensen maken in feite meer karma en consolideren hun psychische complexen in plaats van die op te lossen.

Dit gebeurt gedeeltelijk, omdat mensen de spirituele kant van die vereffening niet begrijpen, maar ook omdat ze te sterk in het lagere zelf en de zelfzuchtige behoeften en verlangens daarvan zitten verankerd. Dit zorgt ervoor dat mensen veel negatieve gevoelens voor hun partner hebben. Een van de meest gebruikelijke is dat iemand voelt dat hij of zij recht heeft op iets van een partner. Dit is waar, omdat je inderdaad recht hebt op iets van de partner, namelijk de mogelijkheid om het karma in evenwicht te brengen en je psychische problemen op te lossen. Maar dat geschenk is in elk huwelijk aanwezig – als je er maar voor open staat om dat te ontvangen.

Wat er helaas bij de meeste mensen gebeurt, is dat ze zich op de lagere verlangens van het menselijke ego concentreren. Daarom krijgen ze het gevoel dat ze recht hebben op iets in de buitenwereld van hun partner en wanneer de partner dit niet geeft, krijgen ze het gevoel dat ze afgezet worden. Dit geeft hen vervolgens het gevoel dat ze oneerlijk behandeld worden en in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor hun persoonlijke pad, beginnen zij de partner de schuld te geven. Op het moment dat je iemand anders de schuld gaat geven, komt vanzelfsprekend je spirituele groei onherroepelijk tot stilstand.

Zoals ik overal op deze website uitleg, draait alles om jouw vrije wil. Het enige wat jou een stap hoger op het persoonlijke pad kan brengen, is dat je de verantwoordelijkheid voor de huidige situatie neemt en de hoogst mogelijke keuze in die situatie maakt. Zodra jij je huwelijkspartner de schuld geeft voor jouw gebrek aan groei of vervulling, weiger je de verantwoordelijkheid te dragen en daarom kun je de keuzes niet maken die je helpen om te groeien.

Je kunt die keuzes niet maken, omdat je erin geslaagd bent jezelf in een bewustzijnsstaat te brengen waarin je denkt dat de ander bepaalde keuzes moet maken. En zolang je partner niet wil veranderen, heb jij het gevoel dat jij ook niet kunt veranderen. Dit is natuurlijk de ultieme leugen van het menselijke ego en het is precies de leugen die jouw ego, als de innerlijke vijand, en de duistere krachten, als de vijand van buitenaf, gebruiken om jou in jouw huidige bewustzijnsstaat vast te houden en je te verhinderen de volgende stap op jouw persoonlijke pad te zetten.

Wat ik probeer uit te leggen is dat elk huwelijk, ongeacht hoe onvervuld het vanuit het perspectief van het ego ook mag lijken, jouw levensstroom een kans op groei biedt. Als je besloten hebt met iemand te trouwen, dien je het feit te accepteren dat je levensstroom een heel goede spirituele reden had om je dagelijkse denkgeest die beslissing in te geven.

Je zou moeten aannemen dat je levensstroom echt alle karma met die persoon wil vereffenen en bepaalde lessen in dat huwelijk wil leren. Daarom zou je, tot aan die innerlijke, spirituele doelen is voldaan, in feite je spirituele groei benadelen door het huwelijk te beëindigen. Het is vooral gevaarlijk een eind aan het huwelijk te maken, omdat je menselijke ego teleurgesteld is over de waargenomen tekortkomingen van je partner. Dit zal je alleen maar nog meer in de greep van het ego houden en het moeilijker voor je maken om spiritueel te groeien. Mijn punt is dat als je een huwelijksgelofte hebt afgelegd, je die belofte gestand zou moeten doen door je partner trouw te blijven en er actief aan te werken jouw karma in evenwicht te brengen en je lessen te leren.

Je vraagt wat er moet gebeuren wanneer de spirituele band tussen partners verdwijnt of er nooit was. Zoals ik zei, er is altijd een spirituele bedoeling voor een huwelijk. Dit hoeft niet beslist te betekenen dat de partners een spirituele band voelen of zelfs wederzijdse liefde en respect. Het huwelijk kan van buitenaf heel onvervuld zijn, maar de kans kan nog steeds bestaan om karma te vereffenen en psychische problematiek op te lossen.

Dus je zou er goed aan doen het huwelijk te benaderen met de heldere bedoeling om aan deze twee doelen voldoen. Dit zal het veel gemakkelijker maken om elk huwelijk en de onvermijdelijke teleurstellingen die in vrijwel elke menselijke relatie voorkomen, te verdragen. Het zal ook de waarschijnlijkheid vergroten dat jij en je echtgenoot geleidelijk het karma kunnen vereffenen en je psychologische problemen oplossen. Daardoor kun je in feite elkaar tot steun worden en een grotere spirituele band met elkaar te hebben. Met andere woorden, geen enkel huwelijk werkt, tenzij je een serieuze poging doet om het te laten werken.

Dat gezegd hebbende, het is waar dat er een moment kan komen dat het huwelijk niet meer een spiritueel bedoeling dient. In dat geval kan het nuttig zijn voor de spirituele groei van beide partners het huwelijk te ontbinden en ieder hun eigen weg te gaan. Ik besef dat dit een schok zal zijn voor veel christenen die terugdenken aan mijn uitspraken over scheiding in de Bijbel. Dus laat me dit uitvoeriger uitleggen.

Allereerst, elke spirituele lering wordt aangepast aan het bewustzijn van de mensen aan wie het gegeven werd. Toen ik 2000 jaar geleden verscheen, scheidden veel mannen van hun vrouw wanneer ze die niet meer jong en aantrekkelijk vonden. Ze trouwden dan met een jongere vrouw om hun seksuele behoeften te bevredigen. Vanwege de toen heersende sociale omstandigheden was het vrijwel onmogelijk voor een vrouw om zelf in haar onderhoud te voorzien. Daarom hadden veel van dat soort vrouwen geen andere mogelijkheid dan prostituee worden wat als zonde beschouwd werd en sterk door de maatschappij veroordeeld werd.

Deze situatie was een duidelijke weerspiegeling van de houding van misbruik ten opzichte van vrouwen die vele culturen duizenden jaren lang hadden. Veel mannen beschouwden vrouwen als een handelsartikel dat ze van de hand konden doen wanneer dat niet langer hun doeleinden diende. Als onderdeel van mijn inspanningen om de rechtmatige rol van vrouwen weer in ere te herstellen, zoals ik elders uitleg, moest ik mij duidelijk tegen scheiding uitspreken. Dit werd gedeeltelijk gedaan om vrouwen te beschermen en deels om mannen te helpen karma te vermijden door vrouwen te misbruiken, wat de onbalans tussen het vrouwelijke en mannelijke aspect van hun eigen wezen vergrootte en hun spirituele groei stop zette.

Tegenwoordig heb je de situatie dat een vrouw zonder man in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Ook heb je wetten die na een scheiding de rechten van een vrouw beschermen en je hebt meer sociale voorzieningen. Daarom is het niet meer correct te zeggen dat een scheiding tegen de wetten van God of tegen mijn geboden ingaat. Het is mogelijk wettig te scheiden wanneer een huwelijk niet langer aan haar spirituele doel beantwoordt. Dit is in het vooral het geval wanneer een huwelijk emotioneel of fysiek misbruik met zich meebrengt. In dat opzicht is het vernietigen of het hinderen van iemands spirituele groei de ultieme vorm van misbruik.

Ik moet mensen er echter opmerkzaam op maken dat het merendeel van de scheidingen die tegenwoordig plaatsvinden, in spirituele zin onwettig zijn. De meeste mensen gaan scheiden, omdat hun ego hen teleurgesteld in het huwelijk laat voelen, zoals hierboven wordt uitgelegd. Daarom is scheiden een serieuze beslissing die enkel genomen zou moeten worden na lang en zorgvuldig overwegen en bij voorkeur zou moeten komen als een intuïtieve openbaring van je Christuszelf.

Ik zou sterk aanraden dat iedereen die een scheiding overweegt, eerst de stap neemt om zich ervan te verzekeren dat aan het spirituele doel van het huwelijk is beantwoord. Het toepassen van de Violette Vlam om alle karma te verteren zou daarbij inbegrepen moeten zijn en je zou ook al het mogelijke moeten doen om je lessen betreffende je psychische problemen te leren. Als onderdeel hiervan zou je verschillende soorten van huwelijkscounseling of therapie moeten overwegen en een oprechte poging doen om het huwelijk te laten werken. Ik zou mensen ook willen adviseren om de wake van 33 dagen te doen en afstemming op je Christuszelf te zoeken voor je uiteindelijk een besluit neemt.

Laat me nu een gedeelte uit Matteüs 19 bespreken:

3 Toen kwamen er farizeeërs op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?
4 Hij zei: Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?
5 En hij vervolgde: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden;
6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

De uitspraak waar het om gaat, is dat niemand zou moeten scheiden wat God heeft samengevoegd. De innerlijke betekenis van die uitspraak is dat je niet je menselijke ego en dualistische denken er de oorzaak van moeten laten zijn dat je van je echtgenoot scheidt voor het huwelijk aan het spirituele doel heeft beantwoord dat door je levensstroom bepaald is. Met andere woorden, een hogere autoriteit (wat ik God noem), wat je levensstroom in samenspraak met je spirituele leraren inhoudt, bracht je samen met je echtgenoot met een speciaal bedoeling. Je zou die bedoeling trouw moeten blijven tot eraan beantwoord is. En je zou je door je lagere geest en de verlangens van de lagere geest (wat ik de mens noem) niet moeten laten afhouden van de spirituele bedoeling van het huwelijk.

Let er ook op dat de man en vrouw één vlees worden. De ware spirituele betekenis van deze uitspraak is dat man en vrouw de mogelijkheid hebben om een hogere staat van vereniging, een innerlijke spirituele vereniging, te realiseren. Als de twee partners ijverig willen werken aan het oplossen van hun karma en de psychische problemen, kunnen ze elkaar helpen het evenwicht tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van hun wezen te vinden. Wanneer die balans op individueel niveau bereikt is, kunnen de partners een veel hogere graad van eenheid bereiken dan anders. Dit leidt dan tot een veel groter gevoel van vervulling en bedoeling in een huwelijk. Deze eenheid tussen man en vrouw vertegenwoordigt de vereniging van de levensstroom met het spirituele zelf. Het kan beide partners inderdaad helpen die innerlijke vereniging te bereiken en daarom kan een huwelijk dat zijn hoogste potentieel waarmaakt een grote spirituele stimulans voor beide partners zijn.

Laat me duidelijk zijn door te zeggen dat niet elk huwelijk die hogere vereniging kan bereiken. Maar ik moet je ook waarschuwen dat de meerderheid van de huwelijken dit potentieel wel heeft. Met andere woorden, het is heel gebruikelijk dat mensen in de eerste jaren van hun huwelijk teleurstellingen ervaren. Deze teleurstelling is te wijten aan het feit dat beide partners zich innerlijk niet heel voelen en verwachten dat de partner hen heel zou moeten laten voelen. Wanneer het gevoel van heelheid niet aanwezig is, is het zo gemakkelijk voor de leugen van het ego te vallen dat je gewoon de juiste partner niet hebt gevonden. En als jij de juiste partner maar vond, dan zou jij je onmiddellijk in de huwelijkse gelukzaligheid bevinden.

Dit is gewoonweg een leugen. Je kunt getrouwd zijn met je tweelingziel, maar zolang er nog karma en onopgeloste psychische problemen zijn, kan er geen gelukzaligheid zijn. De meeste huwelijkspartners hebben het potentieel ware heelheid te ervaren. Die heelheid kan echter alleen bereikt worden wanneer elke partner innerlijke heelheid bezit, wat betekent dat een bepaalde hoeveelheid karma en psychische problemen zijn opgelost.

Mijn punt is dat er situaties zijn waarin je een huwelijk zou moeten beëindigen om de spirituele groei van beide partners te bevorderen of in ieder geval de partner die interesse heeft in spirituele groei. Maar het zou heel erg verstandig zijn om oprecht en van ganser harte een poging te doen om het hoogste potentieel in het huwelijk waar te maken voor je tot een scheiding besluit. Als je een partner verlaat voor jij je psychische problemen hebt opgelost, is het waarschijnlijk dat je een andere partner aantrekt die diezelfde onopgeloste psychische problematiek in jou naar buiten brengt. Er bestaat echter grote kans dat je volgende partner dat op een veel extremere manier doet dan je vorige partner. Waarom zou je het dan niet met je eerste partner uitwerken? Wanneer je eenmaal je psychologische problematiek hebt uitgewerkt, zou het verstandig kunnen zijn om weg te gaan. Maar wanneer je de psyche daadwerkelijk hebt onderzocht, zou je huwelijk wel eens zo vervullend kunnen zijn dat je geen reden meer ziet om weg te gaan.

Met andere woorden, je zou nooit moeten scheiden vanwege het feit dat je ego voor iets wil weglopen wat niet goed genoeg is. Het heeft werkelijk geen zin om de regenboog van het volmaakte huwelijk na te jagen, omdat ik je kan verzekeren dat er geen pot met goud aan het eind is. Je zou alleen moeten scheiden wanneer je vanuit de diepe innerlijke kennis weet dat het tijd is om verder te gaan, op weg naar iets wat in spiritueel opzicht echt beter is.