Veel mensen hebben geleerd om hun hart voor Gods onvoorwaardelijke liefde af te sluiten

ONDERWERPEN: Onvoorwaardelijke Liefde werkt transformerend – hoe jij je hart voor liefde opent – Gods liefde is net een zon – je kunt niet het niet waard zijn om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen – er is geen maatstaf waar jij aan moet voldoen – God is liefde – de wet van karma – de open deur voor liefde worden – onvoorwaardelijke liefde is niet zacht – God hoeft niets terug voor liefde – je hebt niets buiten jou nodig – geven om de vreugde van het geven – het leven in overvloed is constante zelftranscendentie

Vraag: Geliefde Jezus: kun jij ons meer leren over onvoorwaardelijke liefde?

Ik houd van jou, Jezus en ik houd van jullie allemaal! Bedankt dat jullie mij, ons onderwijzen!

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Stel je voor dat je iemand ontmoet die nog nooit een appel heeft geproefd. Hoe zou je de smaak van een appel in woorden beschrijven? Dat is bijna onmogelijk, dus wat je eigenlijk moet doen, is hem of haar een appel geven en de smaak laten ervaren. Ik zou niets liever willen dan dat ieder menselijk wezen de onvoorwaardelijke liefde van God ervaart, omdat ik weet dat zodra je die liefde ervaart, jouw leven getransformeerd zal zijn.

Helaas, veel mensen hebben geleerd om hun denken en hart te sluiten voor Gods onvoorwaardelijke liefde en daarom kan het moeilijk voor hen zijn zich voor deze ervaring open te stellen. Maar voor degenen die wel bereid zijn te experimenteren, stel ik voor dat je de techniek voor afstemming gebruikt. Ga de tuin in en vraag mij dan jou een ervaring van Gods onvoorwaardelijke liefde te geven. Als je jouw hart voor die liefde kunt openen, krijg je die ervaring ook.

Om jou te helpen je hart te openen, zal ik je een paar ideeën geven om over na te denken. Laat me je ook aanmoedigen om de verhandelingen van de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde en van Moeder Maria te lezen. Tot slot, vergeet niet de rozenkrans voor onvoorwaardelijke liefde, de invocatie om je hart te zuiveren en de invocatie om jezelf lief te hebben, te gebruiken.

Gedachte 1
Denk, om meer inzicht in onvoorwaardelijke liefde te krijgen, eens na over de fysieke zon. Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (die enigszins incompleet is), voorziet de zon compleet in haar eigen onderhoud. Ze produceert licht door het verbranden van haar eigen brandstof en daarom heeft ze niets van buitenaf nodig. Zonder de leven gevende stralen van de zon, kon er geen leven op planeet aarde bestaan. Maar ondanks het feit dat de zon aan de wezens van de aarde geeft, vraagt de zon er niets voor terug. De zon ontvangt niets van de aarde om haar licht te produceren.

Het maakt voor de zon niet uit of de mensen op aarde haar aanbidden of zich ervoor willen verschuilen, of zij haar verheerlijken of vervloeken. Wat de mensen ook zeggen of doen, de zon blijft gewoon schijnen. Ze geeft haar licht en ze blijft haar licht geven zonder er iets voor terug te vragen. Er is niets wat de mensen kunnen doen dat ervoor zorgt dat de zon haar licht uitschakelt.

Gods liefde is net een spirituele zon. God is compleet zelfvoorzienend en heeft geen behoefte om aanbeden te worden door menselijke wezens. Het idee van een god die aanbeden moet worden, is een voorbeeld van hoe menselijke wezens hun eigen behoeften en verlangens projecteren op God. Dit wordt dan een gesneden beeld dat de echte God vervangt. God heeft genoeg aan zichzelf en straalt voortdurend onvoorwaardelijke liefde uit naar alle delen van de schepping. Gods liefde regent waarachtig op de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen, zoals de zon schijnt op de rechtvaardige en onrechtvaardige mensen.

God geeft onvoorwaardelijk zijn onvoorwaardelijke liefde. Er zijn geen voorwaarden op aarde die er ooit voor zouden kunnen zorgen dat God zijn onvoorwaardelijke liefde uitschakelt of beperkt. Als dit zo was, zou Gods liefde niet onvoorwaardelijk zijn. Wat de mensen ook doen, God blijft liefde uitstralen.

Gedachte 2
Juist het feit dat jij zelfbewustzijn bezit, maakt dat jij het waard bent Gods onvoorwaardelijke liefde te ontvangen. In tegenstelling tot wat de mensen geloven, zelfs het geloof dat bepaalde christelijke kerken verspreiden dat mensen van nature zondaars zijn, is er absoluut niets wat jij zou kunnen doen wat jou niet de moeite waard maakt om Gods liefde te ontvangen. Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus hoe kunnen er voorwaarden zijn die maken dat jij het niet waard bent om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen?

De vraag is niet of jij het wel of niet waard bent, of dat God jou wel of niet die liefde aanbiedt. De ware vraag is of jij in staat bent en bereid om deze liefde te ontvangen. Je kunt Gods liefde niet uitschakelen, omdat die constant straalt, zoals de stralen van de zon. Maar zoals je kunt schuilen voor de zon, zo kun je ook schuilen voor Gods liefde. Je kunt een identiteitsgevoel opbouwen dat jou laat geloven dat jij het niet waard bent om Gods liefde te ontvangen, of dat jij niet in staat bent om die te ontvangen.

Zo’n identiteitsgevoel is echter een tijdelijke manifestatie die alleen zolang bestaat als jij dat wenst vol te houden. Je kunt op elk moment de beslissing nemen dit identiteitsgevoel los te laten en geleidelijk je ware identiteit als zoon of dochter van God weer opeisen, die het volledig waard is Gods liefde te ontvangen. Je bent het waard, omdat jij onderdeel bent van Gods schepping. Hoe kan een perfecte God ooit iets onvolmaakts scheppen, dus hoe kan een deel van Gods schepping Gods liefde niet waard zijn?

Gedachte 3
Omdat de meeste mensen gevangenzitten in die dualistische gemoedstoestand, kunnen zij Gods onvoorwaardelijke liefde niet begrijpen. Omdat zij het idee niet kunnen doorgronden dat Gods liefde echt onvoorwaardelijk is, kunnen zij de gedachte niet loslaten dat je iets moet doen om het te verdienen. Je moet op de een of andere manier voldoen aan een maatstaf in de buitenwereld voor jij het waard bent zoiets subliems als Gods liefde te ontvangen. Maar alle bepalingen die menselijke wezens in de buitenwereld gedefinieerd hebben, werden gebaseerd op de dualiteit van het dualistische denken. Daarom bestaan die voor God niet.

God heeft geen maatstaf om te bepalen of jij zijn liefde wel waard bent. Zijn liefde is onvoorwaardelijk. Die straalt voortdurend naar alle aspecten van Gods schepping, waaronder jij. Degenen die dit feit ontkennen, door te verwijzen naar een of andere kerkelijke doctrine, hebben gewoon Gods liefde niet ervaren.

Waarom geeft God liefde wat je ook wel of niet gedaan hebt? Gods liefde is de basale stuwkracht in de hele schepping, het verlangen naar zelftranscendentie, het verlangen meer te worden, dat ervoor gezorgd heeft dat God aan het proces van scheppen is begonnen. Als God die liefde zou beperken of stopzetten, zou God onmiddellijk delen van zijn schepping vernietigen – delen van zichzelf. God heeft geen enkele wens dit te doen, want God is natuurlijk een God van liefde. God is liefde. God is een zon van onvoorwaardelijke liefde en zonnen stralen licht uit. God straalt onvoorwaardelijke liefde uit, omdat dat is wie God is. Dat is wat een God doet.

Bovendien heeft God er geen behoefte aan om de stroom van zijn liefde in te perken. Hoewel liefde de stuwkracht is in de schepping, wordt het universum waarin jij leeft, gebaseerd op bepaalde wetten. Het is mogelijk dat een menselijk wezen met vrije wil kan beslissen de wetten van God te overtreden die God gebruikt heeft om de vorm van dit specifieke universum te bepalen. Maar het overtreden van Gods wetten voor dit universum heeft totaal geen effect op de centrale zon van Gods liefde, omdat geen enkele menselijke handeling de stroom van licht van de fysieke zon kan beïnvloeden. God kan niet bespot worden en God maakt geen onderscheid tussen personen.

Maar, één van Gods wetten voor dit universum bepaalt dat je van het universum terugontvangt wat je naar het universum uitzendt. Dit is de wet van oorzaak en gevolg, de wet van karma. Door deze wet heeft God geen behoefte zijn liefde in te perken of mensen te straffen. God heeft een onpersoonlijke wet geschapen waardoor jij jezelf straft door te oogsten wat je hebt gezaaid.

Met andere woorden, jouw handelingen in het materiële universum hebben geen invloed op Gods liefde en daarom kan geen enkele daad de stroom van Gods liefde stopzetten. Bepaalde daden kunnen jou het gevoel geven dat jij het niet waard bent die liefde te ontvangen en daardoor zet jij jouw ervaring van liefde stop. Dit verandert dan in een catch-22, omdat de enige ware manier om jouw handelingen te transformeren en de lagere bewustzijnsstaat te transcenderen, is door de perfecte liefde te ervaren die alle angst en andere menselijke beperkingen uitbant.

Dus in plaats van te denken dat jij naar bepaalde regels in de buitenwereld moet luisteren voor jij het waard bent Gods liefde te ervaren, zou het veel beter zijn als je direct naar de bron ging. Denken dat je jouw handelingen moet hervormen (door je aan te passen bij kerkelijke doctrines) en je bewustzijnsstaat moet veranderen voor je het waard bent Gods liefde te ontvangen, is natuurlijk het paard achter de wagen spannen. Het zou veel beter zijn om al het mogelijke te doen om een ervaring van Gods liefde te krijgen en dan die liefde jouw handelingen en bewustzijnsstaat te laten transformeren, zoals dat zeker gebeurt.

Gedachte 4
Toen ik zei: “ik ben de open deur, die geen mens kan sluiten”, verwees ik naar het feit dat het Christusbewustzijn de open deur is waardoor Gods onvoorwaardelijke liefde door menselijke wezens kan worden ervaren. Wanneer jij de geest van Christus belichaamt, word je de open deur, waardoor de onvoorwaardelijke liefde van God een tastbare vorm kan krijgen die ervaren kan worden door mensen die niet in staat zijn te accepteren dat zij het waard zijn en daardoor Gods liefde niet kunnen ervaren zonder hulp. Wat is ervoor nodig om de open deur te worden voor Gods onvoorwaardelijk liefde?

Je moet net als de zon worden, namelijk compleet voor jezelf zorgen en onafhankelijk. Met andere woorden, je moet stoppen te denken dat de bron van Gods liefde buiten jou ligt. Je moet de volledige waarheid internaliseren in mijn uitspraak dat ‘het koninkrijk van God binnen binnenin jou zit’. Je moet de bron van liefde vinden diep in jouw levensstroom en de liefde van je IK BEN Aanwezigheid door jou heen te laten stromen tot je levensstroom één wordt met die stroom van het leven.

Maar om je met de bron van liefde te verenigen, moet je eerst de vele voorwaarden overwinnen die ervoor zorgen dat mensen de stroom van liefde stopzetten. Dit betekent dat je de krachten op deze wereld moet overwinnen en de krachten in jouw eigen psyche die ervoor zorgen dat jij de stroom van onvoorwaardelijke liefde door jou blokkeert. Dit zijn de krachten die ervoor zorgen dat jij in gedachten voorwaarden stelt en dan zet je de stroom van liefde stop wanneer niet aan die voorwaarden wordt voldaan.

Om voorwaardelijkheid te overwinnen, moet je het feit dat God onvoorwaardelijk van jou houdt overwinnen en dat God onvoorwaardelijk van alle mensen houdt, ongeacht hun huidige bewustzijnsstaat of uiterlijke verschijnselen en daden. Ik stel voor dat je begint te internaliseren dat God onvoorwaardelijk van jou houdt. Geneesheer, genees jezelf!

Gedachte 5
Je moet je realiseren dat onvoorwaardelijke liefde niet zacht en week is. Zoals uitgelegd is door de Aanwezigheid van Onvoorwaardelijke Liefde, is liefde de stuwende kracht in de schepping, omdat liefde de drang is tot zelftranscendentie, de drang om meer te worden dan wie jij nu op dit moment bent.

Daarom is één aspect van onvoorwaardelijke liefde dat ze wil dat jij en alle menselijke wezens het leven hebben. Het leven hebben, betekent dat je groeit, dat je transcendeert. Wanneer je stil staat en weigert meer te worden dan je bent, ben je in spirituele zin dood. Gods onvoorwaardelijke liefde laat jou niet in deze staat van spirituele dood, van spirituele verlamming, blijven. Ze zal menselijke wezens niet toestaan te blijven waar zij zich op hun gemak voelen, maar waar zij niet transcenderen. Gods onvoorwaardelijke liefde zal geen enkele voorwaarde accepteren om zelftranscendentie, de stroom van het leven, stop te zetten.

Daarom moet je, om de open deur te zijn voor Gods onvoorwaardelijke liefde, bereid zijn de gemakzucht van de mensen en hun onwil om te veranderen, uit te dagen. Dit zag je mij 2000 jaar geleden bij vele gelegenheden doen. In feite was mijn hele verkondiging een daad om de illusies en de denkwijze aan te vechten waardoor de meeste mensen gemakzuchtig waren geworden. Dat is nog steeds een essentieel onderdeel van mijn werk en de motivatie voor deze website.

Gedachte 6
Onvoorwaardelijke liefde is als een zon die constant geeft zonder iets terug te verwachten. Dit is het moeilijkste aspect voor menselijke wezens om te begrijpen. Mensen zijn zo gewend voorwaardelijk te geven, of dat andere mensen voorwaardelijk geven. Heel veel mensen zijn opgegroeid met het geloof dat om te ontvangen, zij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Zij geloven ook dat anderen voor zij aan hen geven, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hoe kun jij de open deur zijn voor onvoorwaardelijke liefde zolang jij dergelijke voorwaarden hebt?

Om de open deur voor Gods liefde te zijn, moet je bereid zijn te geven zonder iets terug te verwachten en zonder ooit de reactie van andere mensen ervoor te laten zorgen dat jij de stroom van liefde door jou heen stopzet. Om dit te doen moet jij in je eigen onderhoud voorzien en een onafhankelijk spiritueel wezen worden. Je moet je realiseren dat je alles wat je nodig hebt, al binnenin jou zit.

De voornaamste blokkade voor de stroom van onvoorwaardelijke liefde door jou heen is het gevoel dat jij iets van buitenaf nodig hebt om heel te zijn, om compleet te zijn. Dit is één van de meest sluwe kromme leugens en het is gedurende duizenden jaren geprogrammeerd in het bewustzijn en onderbewustzijn van de mensen. Toch is het een leugen en zodra je Gods onvoorwaardelijke liefde voor jou ervaart, besef je dat je werkelijk niets van buitenaf nodig hebt om heel en compleet te zijn. Wanneer je Gods liefde ervaart, voel jij je compleet, omdat perfecte liefde elke vorm van niet heel zijn, elke vorm van niet heilig zijn, verjaagt.

De waarheid is dat onvoorwaardelijke liefde maar van één plek kan komen, namelijk binnenin jou. Dit kan alleen komen van jouw IK BEN Aanwezigheid, die de open deur is van Gods liefde voor jouw levensstroom. Een spirituele leraar met een niveau van Christusbewustzijn dat voldoende is, kan het instrument worden om jou te ondersteunen om onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Toch komt deze liefde niet van de leraar. De spirituele leraar is gewoon het hulpmiddel dat je met een list opent voor de stroom van liefde vanuit jouw IK BEN Aanwezigheid. Met andere woorden, zelfs wanneer het lijkt alsof je onvoorwaardelijke liefde van een ander menselijk wezen ontvangt of van een spiritueel wezen, komt die liefde in werkelijkheid van jouw IK BEN Aanwezigheid – het koninkrijk van God binnenin jou.

Dus de sleutel om te geven zonder iets terug te verwachten, is accepteren dat je de sleutel tot jouw heelheid bij jou, bij jouw spirituele zelf, vindt. Daarom raak je niets kwijt als je jouw liefde weggeeft. Je opent gewoon de onuitputtelijke stroom vanuit de bron van liefde. Je geeft zonder hoop op een beloning of een bepaalde uitkomst. Je geeft vanwege de pure vreugde om te geven, wat een beloning op zich is.

Gedachte 7
Om de open deur te zijn voor Gods onvoorwaardelijke liefde, moet je voortdurend transcenderen. Het dualistische denken heeft de droom een permanent en eeuwig paradijs te vinden waarin hij nooit meer hoeft te veranderen. Dit is een valse droom over een vals paradijs. Het paradijs is een bewustzijnsstaat, namelijk het Christusbewustzijn. In deze bewustzijnsstaat, ben je voortdurend aan het transcenderen. Dit is de echte betekenis van het overvloedige leven.

Je ervaart constant meer wie je bent, meer God. Men zou kunnen zeggen dat Gods onvoorwaardelijke liefde een stroom is en de essentie van een stroom is dat die altijd stroomt. Het dualistische denken zorgt ervoor dat mensen weigeren mee te gaan op de stroom van het leven. Zij proberen zich vast te houden aan de oevers van de rivier en sommigen trachten zelfs de stroom in te dammen.

Wanneer je het Christusbewustzijn volledig omarmt, laat je al je verlangens los om je vast te houden aan een bepaalde plek op de oever van de rivier. Je laat het verlangen om de stroom stop te zetten los. In plaats daarvan duik jij in de rivier van leven en drijft nieuwsgierig en liefdevol mee. Om Gods liefde te ervaren, moet jij jezelf laten meedrijven op de rivier van liefde. Je moet het vertrouwen hebben dat de rivier van liefde jou alleen maar dichter bij de bron van liefde kan brengen.

Je moet jezelf onderdompelen in die rivier tot jouw levensstroom één wordt met de stroom van leven en je meer houdt van de ervaring van de stroom dan de ervaring dat je stilstaat. Wanneer je dat punt van eenzijn met de stroom bereikt, kan je liefde het brood des levens worden dat wordt gebroken voor anderen en hen inspireert hun netten achter te laten en zelf in de rivier van leven te duiken. Ik kijk uit naar de dag waarop we allemaal samen kunnen meedrijven op de nooit eindigende stroom van Gods onvoorwaardelijke liefde.