Relaties ontstijgen die worden gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht

ONDERWERPEN: de mensen gebruiken zelfs een spirituele lering om hun verlangen naar seksualiteit te rechtvaardigen – huwelijk is een vrijwillige verbintenis tot een zuivere relatie – privéceremonie – redenen tot seksualiteit alleen in een verbonden relatie – waarom seksualiteit zuiver mechanisch kan zijn – waarom de intenties belangrijk zijn – vermijd gehechtheid in een relatie – redenen om te trouwen – jouw gehechtheid aan seksuele verlangens testen – laat seksuele aantrekkingskracht jou er niet van verhinderen om je spirituele partner te vinden

Vraag 1: De Bijbel keurt seks buiten het huwelijk af. Is dat correct in jouw ogen? Ik zeg niet dat het goed is om met jan en alleman naar bed te gaan. Ik heb het over twee mensen die van elkaar houden en hun lichaam aan elkaar willen toevertrouwen.

De Bijbel zegt dat twee mensen getrouwd moeten zijn voor God – maar omdat God overal is, inclusief in ons, waarom kan dan het feit dat twee mensen die een verbintenis aangegaan zijn, niet genoeg zijn om gezien te worden als een huwelijk?

Vraag 2: Ik heb het antwoord gelezen over seks buiten het huwelijk en ik begrijp daaruit dat het verband lijkt te houden met de huwelijksgelofte verbreken. Hoe zit het met seks met één partner zonder getrouwd te zijn? Op zoek naar Waarheid en Hoger Inzicht,

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je de leringen bestudeert die ik heb gegeven over seksualiteit en het huwelijk, zie je dat ik deze vraag al beantwoord heb. Laat mij je toch een paar ideeën geven om over na te denken.

Gedachte 1
Laten we beginnen met erkennen dat seks één van de sterkste drijfveren in het menselijke wenslichaam is. Er bestaan bijna geen limieten aan hoever mensen willen gaan om hun verlangen naar seks te rechtvaardigen. Helaas geldt dit ook voor veel religieuze en spiritueel bewuste mensen. Zij gebruiken zelfs een spirituele les snel om hun verlangen naar seks te rechtvaardigen.

Dit heeft er trouwens toe geleid dat sommige mensen daarbij de mooie verhandeling van mijn Moeder gebruiken, waarin zij uitlegt dat ik werd verwekt voor het huwelijk, bij hun pogingen om anderen te verleiden. Zij doen dit door aan te voeren dat als Moeder Maria en Jozef seks voor het huwelijk konden hebben, zij dit ook mogen. Een dergelijk misbruik van een spirituele lering toont aan dat deze mensen sterk beïnvloed of bezeten worden door duistere geesten. Mijn punt is dat bijna alles wat ik zeg over seks voor het huwelijk, het door sommige mensen verkeerd wordt gebruikt.

Laat mij je desondanks een paar ideeën geven die specifiek toegesneden zijn op mensen die zich op het spirituele pad beschouwen en maximale spirituele vooruitgang willen boeken.

Gedachte 2
Laten we beginnen met overwegen wat het huwelijk is. De officiële definitie zou zijn dat mensen in het huwelijk verbonden zijn door een instituut in de buitenwereld, zoals een kerk of civiele autoriteit. Maar zoals de huidige stand van zaken in de meeste westerse naties laat zien, is een dergelijk huwelijk vaak niet beter dan het stuk papier waarop het staat.

Daarom zou ik een spirituele definitie van het huwelijk willen voorstellen, namelijk als een vrijwillige verbintenis waarin een man en een vrouw zich verbinden om hun relatie, inclusief hun seksuele relatie, zo zuiver en spiritueel mogelijk te houden. Dit betekent dat de twee mensen een verbintenis aangaan om hun relatie zuiver te houden volgens hun huidige inzichten en spiritueel bewustzijn. En tegelijkertijd, gaan zij de verbintenis aan om elkaar voortdurend te helpen hun spirituele bewustzijn uit te breiden.

Volgens deze definitie werd ik niet verwekt of geboren voor het huwelijk, omdat mijn ouders inderdaad zo’n spirituele verbintenis waren aangegaan. Ik moedig alle mensen die op het spirituele pad zijn sterk aan zo’n verbintenis aan te gaan voor zij tot seksuele activiteiten overgaan. Je kunt dit doen in een privéceremonie, waarin je God belooft, in de vorm die jij momenteel kunt erkennen als God, zowel seksueel als spiritueel trouw aan elkaar te zijn, je relatie zuiver te houden en elkaar te helpen groeien in spiritueel bewustzijn. Je kunt elk huwelijksritueel gebruiken dat jou aanspreekt of je kunt een simpele belofte in jouw eigen woorden maken. Je kunt elke ceremonie houden die jij wenst, maar maak er een oprechte verbintenis van.

Gedachte 3
Zeg ik hiermee dat ik mensen aanmoedig zich van seks te onthouden tot zij eraan toe zijn die verbintenis met elkaar en het groeiende karakter van hun relatie aan te gaan? Dat is precies wat ik zeg en ik zeg met een goede reden.

Er bestaat tegenwoordig een zeer ongelukkige zienswijze in een groot deel van de westerse wereld dat seks een activiteit is waar jij je aan kunt overgeven zonder negatieve consequenties (zolang een zwangerschap maar vermeden wordt). Veel mensen zien seks als iets dat niet serieuzer is dan uit eten gaan of een film kijken. Dit is niet waar, zelfs gezien de huidige staat van films en het soort voedsel dat veel mensen eten, kunnen uit eten gaan en een film bekijken ook risicovolle activiteiten zijn.

Zoals ik heb uitgelegd in andere besprekingen, is seks een activiteit die onvermijdelijk je energieveld opent om energie van je partner en zelfs krachten van buitenaf te ontvangen. Laat mij zeggen dat er in de westerse beschaving een hele horde duistere krachten is die constant probeert het verlangen van mensen naar seks op te blazen. Het is hen gelukt de reclame, de media, het onderwijssysteem en de amusementsindustrie te gebruiken om het wenslichaam van de mensen afschuwelijk op te blazen. Veel mensen hebben de indruk dat er iets met hen mis is als zij niet constant seks hebben of als zij niet zoveel seks hebben als hun tijdgenoten. Dit legt een enorme druk op veel mensen wat ervoor zorgt dat zij zich inlaten met seksuele activiteiten zonder één of andere verbintenis te hebben.

De allerbelangrijkste factor hier is de intentie waarmee jij je met seks inlaat. Als het gedaan wordt puur om je fysieke of emotionele verlangens te bevredigen, wat inhoudt dat het puur om egoïstische redenen gedaan wordt, dan zal seks jou onvermijdelijk openen voor onvolmaakte energie en zelfs duistere geesten. Zij zullen je energieveld binnenvallen tijdens de geslachtsgemeenschap en dat levert hen diverse soorten energie op, gevoelens en verlangens, die jou ervoor laten zorgen dat je hen hun volgende shot geeft.

Door je alleen in te laten met seks in een toegewijde relatie, kun je het risico sterk verminderen om je seksuele relatie te laten vervuilen door zulke krachten (vooral als je ook spirituele bescherming oproept). Eenmaal een belofte doen is echter niet genoeg. Je moet een sterke betrokkenheid hebben om je relatie zuiver te houden en je moet begrijpen dat jij om dat te doen weerstand moet bieden aan de programmering die probeert jouw seksuele verlangens veel groter op te blazen dan wat spiritueel gezond is. Met andere woorden, je moet besluiten of spirituele groei of seksueel plezier belangrijker is voor jou en voor je relatie.

Gedachte 4
Voor de val van de menselijke wezens bewoonden menselijke levensstromen een lichaam dat niet zo dicht was als het fysieke lichaam die jullie tegenwoordig dragen. Dit lichtlichaam, of energielichaam, had geen seksuele organen. Ze waren androgyn, hoewel ze een paar verschillen hadden, afhankelijk van of de levensstroom voornamelijk mannelijk of vrouwelijk was. Hoe plantten die lichamen zich voort? Levensstromen deden dit door een spirituele vereniging aan te gaan die veel bevredigender is dan het hoogste seksuele genot op aarde. Door deze spirituele vereniging konden twee levensstromen die in volmaakte harmonie waren en volmaakt resoneerden, inderdaad een ander lichtlichaam creëren dat zou verschijnen in de vorm van een jong kind.

Toen menselijke levensstromen vielen, waren zij niet langer in staat die hogere spirituele vereniging aan te gaan. In plaats daarvan gingen zij een dichter fysiek lichaam in dat zich alleen konden voortplanten door fysieke geslachtsgemeenschap. Dit heeft de voortplanting gereduceerd tot een puur mechanisch proces dat kan worden aangegaan zonder een diepere spirituele vereniging. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat de vereniging tussen een mannelijke en een vrouwelijke levensstroom kan worden gereduceerd tot het niveau van dieren en kan worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden of geëxploiteerd door duistere krachten om het spirituele licht van mensen te stelen.

Gedachte 5
De intentie waarmee je geslachtsgemeenschap aangaat, staat in evenredige verhouding tot de graad van spirituele bescherming die jij bij jouw vereniging kunt instellen. God de Schepper is het enige wezen dat nieuw leven uit zichzelf kan creëren. God creëerde eerst twee wezens, Alpha en Omega, en om andere levensstromen te creëren moesten Alpha en Omega zich spiritueel verenigen. Alle wezens in het spirituele rijk doen dat zo. Het feit dat nieuw leven op aarde alleen gecreëerd kan worden door een fysieke vereniging is een herinnering aan de spirituele wet dat om nieuw leven te creëren, twee zielen van het tegenovergestelde geslacht moeten samengaan.

Hoe hoger de graad van onbaatzuchtigheid waarmee beide partijen zich aan die fysieke vereniging overgeven, hoe hoger de graad van spirituele bescherming. Ik zeg hiermee niet dat jij je alleen in moet laten met geslachtsgemeenschap om kinderen te creëren. Het is legitiem, in ieder geval op de lagere niveaus van het spirituele pad dat mensen geslachtsgemeenschap hebben met de bedoeling een grotere spirituele vereniging tussen man en vrouw te vormen. Als het wordt gedaan voor onbaatzuchtige doeleinden, dan kan dit inderdaad de spirituele groei van beide partijen bevorderen.

Men kan zich alleen bezighouden met beschermde seks door zelfdiscipline te beoefenen en het spirituele pad te bewandelen. Men moet het wenslichaam en emotionele lichaam zuiveren van alle kunstmatige seksuele verlangens. Men moet het zich wijden aan spirituele groei en persoonlijk Christusschap veel belangrijker vinden dan tijdelijk seksueel genot. Als aan deze doelen wordt tegemoet gekomen, is het mogelijk dat twee mensen een veel hogere graad van spirituele vereniging bereiken dan waar de meeste mensen op aarde zelfs maar over kunnen dromen.

Gedachte 6
Dat gezegd hebbende, laat mij waarschuwen dat elke activiteit op aarde, en ik bedoel welke activiteit ook, een valkuil kan worden die op een bepaald punt een belemmering kan worden in plaats van hulp bij je spirituele groei. Er zijn mensen die geloven dat seks, zoals tantra, een kortere weg kan zijn voor spirituele groei. Allereerst, er zijn geen kortere wegen voor spirituele groei. Er zijn mensen die de hemel met geweld proberen te nemen, maar zij hebben geen succes, zoals beschreven in mijn vergelijking over de persoon die naar het bruiloftsfeest gaat zonder bruiloftskleding.

Zoals ik zei, geslachtsgemeenschap voor puur onbaatzuchtige doeleinden kan je spirituele vooruitgang helpen. Door spirituele vereniging te bereiken met iemand anders kun je het jezelf gemakkelijker maken door het lagere zelf te ontstijgen en eenheid met je Christuszelf te bereiken. Toch zal er onvermijdelijk een punt komen waarop je moet beseffen dat je, hoe bevredigend een seksuele relatie ook kan zijn, voorbij het punt moet gaan waarop je iemand anders nodig hebt om spirituele ervaringen te krijgen.

Je moet naar het koninkrijk van God gaan dat binnenin jou zit en spiritueel voor jezelf kunnen zorgen in plaats van af te gaan op iets of iemand op aarde, hetzij je seksuele partner of een religie. Als je gehecht raakt aan een partner of een religie, zal die relatie jou van je Christusschap afhouden. Met andere woorden, op een bepaald niveau van je persoonlijke pad kan een zuivere seksuele relatie je groei bevorderen, maar wanneer je een bepaald niveau bereikt, moet je elke gehechtheid aan die relatie overwinnen om hogerop te komen. Als je wel gehecht raakt, zul je óf op dat niveau blijven, óf af gaan glijden. Ik zeg niet dat je beslist met de relatie moet ophouden. Ik zeg dat je elke gehechtheid moet achterlaten.

Gedachte 7
Als je de intentie hebt je te verbinden met je partner in een toegewijde relatie en als je in een religieuze cultuur leeft, waarom dan niet het ritueel van trouwen in de buitenwereld uitvoeren? Het heeft de praktische functie om andere mensen in je gemeenschap te laten weten dat jullie allebei ‘uit de markt’ zijn. In mijn Rede op de Berg maakte ik duidelijk dat het niet genoeg was je te onthouden van slapen met andermans echtgenoot; je moet ook het verlangen om dit te doen, overwinnen. De reden is dat door te verlangen naar andermans echtgenoot, jij inderdaad psychische energie zendt naar die persoon en dit kan de relatie negatief beïnvloeden.

Door een verbintenis aan te gaan in je gemeenschap, reduceer je de hoeveelheid energie van andere mensen die gericht is op je relatie. Tot slot, als je boft omdat je in de echt verbonden wordt door een priester die een bepaalde mate van de Heilige Geest bezit, zal zijn of haar zegen inderdaad een sfeer van beschermende energie rondom jullie relatie plaatsen. Uiteraard duurt die bescherming niet eeuwig, tenzij die door jou en je echtgenoot onderhouden wordt.

Gedachte 8
Hoe zit het met mensen die al samenwonen en seks hebben gehad, maar nog niet een belofte hebben gedaan? Wel, als je spiritueel wilt groeien, doe dan de volgende oefening van bidden en vasten. Onthoud je 33 dagen van seks terwijl je dagelijks samen een spiritueel ritueel doet, zoals Aartsengel Michaëls Rozenkrans en/of één van Moeder Maria’s Rozenkransen. Voer dan de huwelijksceremonie uit.

Hoe zit het met mensen die zich afvragen of hun relatie zuiver is en niet wordt gedreven door seksuele verlangens? De test is simpel. Gehechtheid aan seks laat een onzuiver wenslichaam zien. Om dit te testen, besluit je de oefening te doen die ik zojuist beschreef.

Gedachte 9
Als je echt spiritueel bent, zul jij plannen voor je leven gemaakt hebben voor je geïncarneerd bent. Hier zitten waarschijnlijk ook je plannen in voor welke echtgenoot je huwt en de echtgenoot werd geselecteerd om jou maximale spirituele groei te geven.

Wanneer je incarneert, vergeet je dit plan en in het westen vergeten veel mensen het spirituele pad zelfs. De duistere krachten zullen vaak proberen je spirituele plan te laten ontsporen en één manier is het voorkomen dat je de geplande echtgenoot vindt. Dit kan worden gedaan door jou in verzoeking te brengen, zoals ik in verzoeking werd gebracht na mijn tijd in de woestijn en bij vele andere gelegenheden. Duistere krachten kunnen dit doen door je iemand te sturen tot wie je seksueel sterk aangetrokken voelt. Als jij je bindt in een relatie, kan het gemakkelijk verhinderen dat je jouw spirituele partner ontmoet – misschien zelfs je hele leven.

Als je weet dat jij een spirituele zoeker bent, zou je dus moeten overwegen nooit een relatie te krijgen die exclusief en primair wordt gebaseerd op seksuele aantrekkingskracht. Om dit te bereiken, moet je het tot een persoonlijke regel maken dat jij je nooit inlaat met seks voor het huwelijk, hetzij in een formeel of privé huwelijk. Overweeg ook dat wanneer je iemand ontmoet die seksueel aantrekkelijk lijkt, het goed is de tijd te nemen om te wachten op de spirituele partner die om de hoek verstopt zit. Je zult verbaasd zijn over hoe weerstand bieden aan de seksuele verleiding de deur kan openen voor de spirituele partner in jouw leven. Bewijs me nu hiermee, zeide de Heer der heren, als ik de ramen van de hemel voor jou niet zal openen, en je zal overladen met zegeningen, er niet genoeg ruimte zal zijn om haar te ontvangen.