Ware Dienstbaarheid betekent dat je naar Eenheid accelereert

ONDERWERPEN: Afgaan op een hogere visie van dienstbaarheid – De Alpha en Omega van dienstbaarheid begrijpen – We willen dat de aarde conflicten en rampen ontstijgt – Dienstbaarheid vormt het fundament voor de Gouden Eeuw – Dienstbaarheid en de verwijdering van armoede – De Gouden Eeuw vraagt om acceleratie – De belangrijkste vereiste voor ware dienstbaarheid

Geascendeerde Meester Saint Germain, 25 december 2007

IK BEN Saint Germain en ik kom jullie een verhandeling geven over het bewustzijn van armoede en hoe het zich verhoudt tot de zesde straal. En ik kom vol vuur en met vastberadenheid, want in mijn vorige verhandelingen heb ik geprobeerd jullie inzichten te geven, maar ik moet jullie meer dan inzichten geven. Het is noodzakelijk dat ik jullie aanvuur, een acceleratie die verder gaat dan intellectuele inzichten. Want als het intellect zelf de wereld zou kunnen verheffen tot het koninkrijk van God, dan zou dit natuurlijk allang zijn gebeurd – gezien het aantal intellectuele mensen dat op de aarde heeft rondgewandeld en die hoge posities in de maatschappij hebben bekleed.

Jullie, die de spirituele mensen op aarde zijn, is verteld dat de zesde straal de straal is van geestelijke bijstand – bijstand aan het leven, van dienstbaar zijn aan het leven. En hoewel dit waar is, kom ik jullie een hoger inzicht geven. Want ik moet zeggen dat er niet één onder jullie is die de totaliteit en de waarheid van de zesde straal heeft ingezien en wat het betekent om dienstbaar aan het leven te zijn. Jullie hebben allemaal – door de subtiele manieren die door je cultuur ontstaan – een beeld van de zesde straal aangenomen dat beslist anti-dienstbaarheid is, dat zelfs antichrist is. En dat ontstaat – juist – door het mechanisatiebewustzijn waar ik het gisteren over had.

Afgaan op een hogere visie van dienstbaarheid
Wat houdt het in om dienstbaar aan het leven te zijn? Jullie zijn allemaal gaan geloven dat wanneer je iemand dient, je enigszins passief bent, je helpt hen naar behoefte, de behoefte die jullie zien als een fysieke manifestatie. Maar de ware behoefte van de mensen is niet dat er een aan bepaalde menselijke, lichamelijke of wereldse behoefte wordt voldaan. De ware behoefte van de mensen is dat zij accelereren, zodat ze gewekt worden uit hun gebrek aan visie en zij verder kunnen zien dan het gescheiden zelf – het gescheiden zelf dat deze wereldse behoeften heeft.

Jij moet afgaan op het besef dat er dienstbaarheid en DIENSTBAARHEID is. Er is wereldse dienstbaarheid, mechanische dienstbaarheid, en spirituele dienstbaarheid, creatieve dienstbaarheid. Je dient het leven niet naar het allerbeste vermogen door aan de behoeften in de buitenwereld te voldoen met mechanische middelen. Je zult enkel – ENKEL – de allergrootste dienstbaarheid aan het leven schenken, als jij jouw visie op dienstbaarheid verbreedt, dat jij beseft dat jij de mensen boven hun huidige behoeften uit moet accelereren – in plaats van enkel aan die behoeften te willen voldoen.

Want wanneer je probeert aan de behoeften van de mensen te voldoen, zelfs de noden van de armen, de zwakken of de zieken, dan stel je hen in staat om in het bewustzijn te blijven dat de aanleiding was tot hun fysieke omstandigheden in de buitenwereld. Dit is een essentieel besef en ik, Saint Germain, ben vandaag letterlijk gekomen om een streep in het zand te trekken en te zeggen: “Degenen die niet bereid zijn hun visie op dienstbaarheid te accelereren, behoeven zich niet meer tot de studenten van de geascendeerde meesters te rekenen.”

Dus vanaf vandaag wil ik dat jullie allemaal – die zichzelf studenten van de geascendeerde meesters noemen – afgaan op de hogere visie van dienstbaarheid, de hogere liefde, de hogere macht, waardoor je beseft dat jij om ware dienstbaarheid te verlenen, dat evenwicht tussen liefde en macht moet bereiken, zodat je niet simpelweg met de passiviteit van die liefde, de menselijke liefde, dient. Maar je komt met de liefde van God en zegt: “Hoe staat de situatie er voor, wat is hier de spirituele, psychologische oorzaak van en wat moet er worden gedaan om deze mensen uit hun huidige beperkingen, uit hun huidige bewustzijnsstaat te accelereren?” Zodat ze samen een betere situatie in het leven kunnen roepen met de Christusgeest in plaats van de huidige situatie, die zij mede hebben gecreëerd door de geest van de antichrist, de dualiteitsgeest, het mechanisatiebewustzijn.

De Alpha en Omega van dienstbaarheid begrijpen
Als je naar de wereld zou willen kijken, zie je dat er veel organisaties op deze wereld zijn die zich richten op de dienstbaarheid aan mensen die een vorm van gebrek aan iets hebben. Neem bijvoorbeeld het Rode Kruis, dat naar rampen of oorlogen toegaat en medische hulp aan mensen in nood geeft. Nu zeg ik niet dat daar iets mis mee is, want wanneer er behoefte aan is, moet iemand die nood lenigen en dit is natuurlijk de uitdrukkingsvorm van dienstbaarheid door de Omega. Maar waar ik jullie aandacht hier op wil vestigen, is dat als die dienstbaarheid zich enkel op de Omega blijft richten – enkel op de liefde die passief wordt, die zich altijd aanpast aan de situaties op de wereld – dan is dat niet de allergrootste dienstbaarheid. Want er verandert niets aan de omstandigheden op de wereld.

Het is zeker een goed doel om humanitaire hulp te verlenen, wanneer er oorlog is, maar als je niets doet om het collectieve bewustzijn te veranderen om in de toekomst oorlogen te voorkomen, dan ben je maar voor de helft dienstbaar. En ik kan je precies vertellen wat er gebeurt als gevolg van deze vorm van dienstbaarheid. Het Rode Kruis is misschien een wereldwijde organisatie die geweldige bronnen heeft, maar ik kan je ervan verzekeren dat als de mensheid de komende tien jaar niet een serieuze poging doet om het bewustzijn van oorlog te overwinnen, je zoveel conflicten en oorlogen zult zien dat geen enkele organisatie – inclusief het Rode Kruis, inclusief alle rijke landen op de wereld – humanitaire hulp kan bieden aan de verschillende crises die overal ter wereld ontstaan.

Want dienstbaarheid die op het Omega-aspect wordt gericht – en zich passief aanpast aan de omstandigheden in de wereld – is een gesloten systeem geworden en wordt onderworpen aan de tweede wet van de thermodynamica die ervoor zorgt dat het systeem zichzelf afbreekt. Waardoor  er zoveel situaties ontstaan waarin men dienstbaarheid moet verlenen dat er niet genoeg middelen zijn om dit werk te doen. En hoe komt dat, mijn geliefden? Dat komt, omdat die mensen die betrokken zijn bij humanitaire hulp, zoals het Rode Kruis, zichzelf in slaap hebben gewiegd – door te denken dat door deze humanitaire dienst te verlenen, zij genoeg doen, zij hun aandeel aan de mensheid leveren en niets meer hoeven te doen. Maar ik moet zeggen dat ik alle mensen op deze planeet die betrokken zijn bij een vorm van liefdadigheid het licht van de Grote Centrale Zon kom brengen, om je uit te dagen een stap hogerop te doen naar de hogere visie op dienstbaarheid, waardoor je beseft dat deze vorm van dienstbaarheid gewoon niet genoeg is.

We willen dat de aarde conflicten en rampen ontstijgt
Want wij, de geascendeerde meesters, willen niet dat deze planeet zo op haar huidige weg doorgaat, waardoor je steeds meer conflicten, steeds meer natuurrampen, krijgt. We willen dat deze planeet die rampen en die conflicten sneller ontstijgt. Maar dit kan alleen wanneer er een acceleratie in bewustzijn is en zoals we steeds maar weer hebben gezegd, acceleratie in bewustzijn moet beginnen bij de top tien procent van de meest spiritueel bewuste mensen.

De top tien procent zijn de mensen die vaak betrokken zijn bij een of andere vorm van humanitaire dienstbaarheid, omdat zij dit hogere bewustzijn hebben, ze hebben hun visie geaccelereerd, zoals ik in mijn laatste verhandeling heb gezegd, door verder te kijken dan het gescheiden zelf, door de noodzaak in te zien dat zij iets voor andere mensen moeten doen, door de noodzaak te zien dat zij iets voor de wereld moeten doen. Maar ze hebben niet die stap omhoog gedaan naar de allerhoogste visie op dienstbaarheid en daarom denken ze dat het genoeg is om iets aan de noden en de problemen te doen die je op de wereld ziet – zonder iets te doen aan de problemen door het bewustzijn te veranderen dat steeds opnieuw aanleiding geeft tot diezelfde problemen.

Als deze mensen niet willen luisteren naar goddelijke leiding – die door de spirituele leringen of van hun hogere Zelf komt – dan moeten ze gewoon op de school van de harde klappen. Zij moeten inzien dat de problemen waar ze bij proberen te helpen, zullen accelereren tot zij geen hulpmiddelen meer over hebben – en daarom op den duur afknappen en zeggen: “Er moet een andere manier zijn, we moeten iets meer doen, we moeten onze aanpak veranderen.” Dit, is opnieuw de school van de harde klappen, die het tegenovergestelde is aan de school van goddelijke leiding. En ik wilde dat alle mensen die in de top tien procent zitten – al die mensen die heel liefdevol zijn, die heel erg vriendelijk zijn, die heel goed de noodzaak begrijpen dat zij anderen moeten dienen – simpelweg zouden accelereren, simpelweg een stapje harder zouden lopen en beseffen dat er méér nodig is.

Het is essentieel – absoluut essentieel – dat om de Gouden Eeuw binnen te halen, de top tien procent begint te beseffen dat dienstbaar aan het leven te zijn, niet inhoudt dat je dienstbaar bent in overeenstemming met de huidige behoeften. Want als jij dat doet, kun jij de rest van je leven – en ook nog een oneindig aantal toekomstige levens, hoeveel je er dan nog over hebt voor de tijd om is – al jouw levensenergie daaraan besteden, dienstbaar te zijn zonder iets te veranderen en zonder de Gouden Eeuw feitelijk te brengen.

Dienstbaarheid vormt het fundament voor de Gouden Eeuw
Om de Gouden Eeuw te manifesteren moet een kritieke massa van de mensheid een stapje harder doen en de noodzaak beseffen om dienstbaar aan het leven te zijn, om dienstbaar te zijn aan een grotere zaak dan hun eigen persoonlijke comfort of hun eigen doelen – de behoefte aan erkenning, of geld, of roem, of fortuin, of wat ze maar willen. Maar als ze niet de hogere noodzaak erkennen, zal de Gouden Eeuw zich niet manifesteren, ondanks al hun dienstbaarheid, mijn geliefden.

Dus wat ik je hier probeer te zeggen, is dat dienstbaarheid twee aspecten heeft, zoals door het kruis, dat een verticale en een horizontale balk heeft, vergroot wordt uitgebeeld. De soort dienstbaarheid die eropuit gaat en in de noden van de mensen voorziet, is het horizontale of het Omega-aspect van dienstbaarheid. Er is behoefte aan deze vorm van dienstbaarheid. Ik zeg niet dat deze vorm van dienstbaarheid moet worden gestopt. Want ik zeg dat veel mensen mee moeten doen aan deze vorm van dienstbaarheid om het karma in evenwicht te brengen dat zij met anderen hebben. Want zelfs door horizontaal dienstbaar te zijn, brengen zij hun karma in evenwicht.

Maar jullie, de spirituele mensen, moeten beseffen dat jullie hier niet zijn om karma te maken of in evenwicht te brengen. Jullie zijn hier om Gods koninkrijk op aarde te brengen en de Gouden Eeuw te manifesteren. En om dit te doen, moet je een stap hogerop doen naar de dienstbaarheid van de verticale manier van dienstbaar zijn, waardoor je beseft dat je hier bent om deze planeet boven haar huidige omstandigheden uit te accelereren door het licht van God te brengen, door de kracht, wijsheid en liefde, de zuiverheid, de visie, de dienstbaarheid en uiteindelijk de vrijheid van God, te brengen.

De meeste mensen die dienstbaar zijn op deze wereld doen dit op een mechanische manier, omdat hun concept van dienstbaarheid, hun aanpak van dienstbaarheid, wordt gebaseerd op het mechanisatiebewustzijn. Dat zegt dat deze wereld een begrensde plaats is, dat deze wereld bepaalde problemen heeft – wij zullen waarschijnlijk nooit oorlogen of hongersnood of armoede overwinnen, dus wij moeten degenen die arm zijn, degenen die door oorlogen of rampen alles zijn kwijtgeraakt of wat dies meer zij, helpen.

Dit is een mechanistische aanpak die, zoals ik gisteren heb gezegd, aan de spirituele mensen is opgedrongen, als de mechanische aanpak van verlossing en spiritualiteit in de vorm van een pad in de buitenwereld. Mensen die spiritueel zijn en het goed bedoelen en liefdevolle mensen zijn, zijn verleid te geloven dat deze horizontale dienstbaarheid, dienstbaarheid in de buitenwereld, genoeg is. En zij dus doen wat God van hen vraagt, misschien hun persoonlijke ascensie halen of er zelfs – ergens in de verre toekomst – aan toe bijdragen om oorlog en hongersnood te overwinnen of armoede te overwinnen.

Maar ik zeg jullie dat dit niet zal gebeuren. Het kan alleen wanneer jij je aansluit bij de waarheid van verticale dienstbaarheid, van creatieve dienstbaarheid die verder gaat dan de horizontale, mechanische aanpak. Omdat je beseft dat de enige manier om de omstandigheden op deze planeet te veranderen, is door het verhogen van het bewustzijn van de mensheid, wat door inzicht moet gebeuren, door hardop te zeggen wat niet goed is en daardoor die omstandigheden aan te pakken die crisis na crisis blijven creëren. En het andere aspect is dat je naar het licht van God moet reiken, dat licht brengen – die kracht brengen, die liefde, wijsheid en zo voort brengen – die laten manifesteren, zodat je, zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt, de hoeveelheid overvloed vermeerdert die op deze planeet manifest is en daardoor armoede kan opheffen.

Dienstbaarheid en de verwijdering van armoede
Je kunt armoede niet opheffen, wanneer je de hoeveelheid rijkdom die al op de wereld is, niet herverdeelt zoals de socialisten geloven. Je kunt armoede enkel opheffen door de hoeveelheid rijkdom te vermeerderen die op deze wereld tot je beschikking staat! Zodat er genoeg is voor iedereen en de machtselite niet kan doorgaan met het te monopoliseren, omdat er gewoon te veel voor hen is om er macht over te krijgen. En ook omdat je het hardop hebt gezegd en de mensen bewust hebt gemaakt van het bestaan van een machtselite, zodat ze niet doorgaan met het monopoliseren van de rijkdom, hetzij door oorlogen te creëren, of door het bewustzijn in stand te houden dat natuurrampen veroorzaakt.

Creatieve dienstbaarheid is op dit moment noodzakelijk, als we in de nabije toekomst een Gouden Eeuw op deze planeet willen hebben. En daarom maak ik, Saint Germain, gebruik van deze gelegenheid – door het fundament dat ik heb gelegd met mijn vijf verhandelingen hiervoor – om de oproep naar het massabewustzijn te zenden, naar allen die deel uitmaken van de top tien procent, allen die bij een of andere vorm van dienstbaarheid aan anderen betrokken zijn. Ik zeg nu tegen jullie: “Ik, Saint Germain, die jullie sponsor ben, ik roep jullie op je visie, je benadering, je houding ten aanzien van dienstbaarheid, te verbeteren, waardoor je beseft dat er meer aan dienstbaarheid vastzit!”

Wat is het doel van het leven? Dat is deze planeet te accelereren tot ze het koninkrijk van God vergroot uitbeeldt en dat kan alleen maar wanneer de mensen bereid zijn Meer te worden. Zodoende verleen je geen dienstbaarheid aan het leven als je aan behoeften op aarde tegemoet komt en de personen in dezelfde bewustzijnsstaat achterlaat als hoe jij hen vond. Je bent pas dienstbaar aan het leven wanneer je – duidelijk en ondubbelzinnig – demonstreert dat er meer in het leven is. En dat je doet wat nodig is om jou de open deur te laten zijn voor het licht van God om die persoon te accelereren, zodat zij uit hun oude beperkte bewustzijn worden losgeschud – of eruit worden geïnspireerd – en beseffen dat het leven meer is, dat er iets is om naar te reiken, dat er een doel is.

Je weet dat Jezus op de zesde straal heeft gewerkt en de belangrijkste meester, wat wij de Chohan noemen, voor de zesde straal was. Kijk daarom eens naar het leven van Jezus 2000 jaar geleden. Heeft hij passief dienstbaarheid aan het leven verleend? Nee! Want hoewel hij de zieken heelde en de doden tot leven wekte, heeft hij dat gedaan – zoals we hebben uitgelegd – om de wonderen te verrichten die de mensen uit het mechanisatiebewustzijn zouden halen – dat er bepaalde dingen zijn die niet op aarde kunnen volgens de natuurwetten. Dit was niet om de mensen in dezelfde bewustzijnsstaat te laten als hij ze had gevonden, want hij heeft zoveel gedaan als hij maar kon – in overeenstemming met de Wet van Vrije Wil – om hen uit hun beperkte bewustzijnsstaat te accelereren.

De Gouden Eeuw vraagt om acceleratie
En als je dus een voorbeeld wilt van hoe je dienstbaar aan het leven kunt zijn, kijk dan naar Jezus, kijk naar mijn vorige leven. Zat ik maar wat passief toe te kijken hoe mijn huidige tijdperk aan mij voorbijging als Francis Bacon? Nee, ik stemde mij af op de behoefte van dat moment en zei: “De mensen zitten zo vast in bijgeloof, religieus bijgeloof, dat zij een uitweg daaruit nodig hebben.” Dus heb ik het fundament bedacht voor de wetenschappelijke methode om ons geloof te vergelijken met feitelijke experimenten, zodat wij ons aan het bijgeloof kunnen ontworstelen die in de geest ontstaat als die een gesloten systeem is geworden.

Met andere woorden, de methode van wetenschappelijk experimenteren was een manier om verder dan het gesloten systeem van de middeleeuwse geest te reiken die zo gesloten was vanwege het geloof in de onfeilbaarheid van de katholieke doctrines. Ik zeg niet dat de wetenschappelijke methode de allerbeste manier is om verder dan het gesloten systeem van de menselijke geest te reiken. Want jullie weten heel goed dat het materialisme het wetenschappelijke proces in een gesloten systeem heeft veranderd door te zeggen: “We hebben de wetenschappelijke methode niet nodig om iets uit te zoeken dat buiten het materiële universum bestaat of zelfs de menselijke geest en de begrenzingen van die geest en wat de geest eigenlijk wel niet kan.”

Dus de allergrootste dienstbaarheid aan het leven verlenen, is niet een kwestie van de toverformule geven die het koninkrijk van God eeuwig op aarde brengt. Het is een kwestie van beseffen dat het koninkrijk van God of een Gouden Eeuw niet een statische maatschappij is, maar één die constant accelereert en sneller groeit dan de huidige maatschappij die je op aarde ziet. En dat de Gouden Eeuw enkel blijft bestaan zolang de acceleratie voortduurt – omdat de mensen niet meegaand worden, zij niet al te zeer op hun gemak raken, zij niet verleid worden door het bewustzijn dat zegt: “O, de dienstbaarheid die jij aan het leven hebt gegeven, is genoeg.”

Een aantal spirituele mensen geloven dat zij de meest geavanceerde spirituele mensen op de planeet zijn, omdat zij een bepaalde lering of goeroe hebben. Zij gingen geloven dat het de hoogste lering op de planeet was en zelfs de hoogste lering die er ooit zou kunnen worden gegeven. En wat is er nu juist met veel van die mensen gebeurd? Zij zijn verleid door het mechanisatiebewustzijn door te geloven dat door te doen wat zij al 10, 20, of dertig jaar doen, genoeg is om aan de eisen van dienstbaarheid te voldoen en student van de geascendeerde meesters te zijn en dan te ascenderen.

Dat is een regelrechte leugen die uit het bewustzijn van de antichrist ontstaat. Het is niet waar en de mensen die dit blijven geloven, zullen NIET ascenderen aan het eind van hun leven, zelfs al hebben ze de 51% van het karma dat ze met anderen hebben, in evenwicht gebracht. Maar ze hebben niet de 49% van het karma dat ze met zichzelf hebben, in evenwicht gebracht. En wat is dit karma dat jij met jezelf hebt? Dit is niet alleen het karma van jezelf naar beneden halen door jezelf te beperken – maar het karma dat je krijgt door jouw dienstbaarheid niet te accelereren, zodat jij niet alles bent wat je kunt zijn. En daarom voldoe jij niet aan het hoogste potentieel van jouw goddelijke plan – dat je met ons hebt uitgedacht voor je bent geïncarneerd. Je voldoet niet aan jouw hoogste potentieel en je totaal te geven om de Gouden Eeuw van Saint Germain in dit tijdperk te brengen.

Als jij een realistisch potentieel hebt en je voldoet maar aan 10, 20, 30 of 50, of zelfs 80 % van dat potentieel, dan heb jij niet de allerhoogste dienstbaarheid aan het leven verleend. En dus beperk jij jezelf en daardoor maak jij karma voor jezelf – dat nog in evenwicht moet worden gebracht voor jij kunt ascenderen. Zo simpel is het. Want jij kunt jezelf voor de gek houden, jij kunt andere mensen voor de gek houden, maar jij kunt God niet voor de gek houden, jij kunt de geascendeerde meesters niet voor de gek houden. Wij zien met de helderheid van de Christusgeest, wat inhoudt dat we jou niet zullen veroordelen, wij oordelen niet, maar aan de andere kant bedenken wij ook geen uitvluchten voor jou. We zien de waarheid van waar jij in bewustzijn bent en waar je zit om aan je hoogste potentieel te voldoen.

Wij komen niet alleen met macht, wij komen met liefde, wij komen met wijsheid, wij komen met zuiverheid, visie, dienstbaarheid en vrijheid. We zijn bereid met jou te werken aan wat je maar nodig hebt, welke assistentie je ook maar wilt om jouw niveau van dienstbaarheid op te krikken naar een hoger niveau. Maar wij zijn zoals altijd wel aan de Wet van Vrije Wil en jouw bereidheid om naar jezelf te kijken gebonden en te zeggen: “Ik kan al deze dingen voor de buitenwereld gedaan hebben, ik kan die diensten aan de buitenwereld hebben geleverd, ik kan wel dertig jaar decreten hebben opgezegd, ik kan de leringen van de geascendeerde meesters misschien wel bestudeerd hebben, en ik kan het belang van die leringen wel aan een aantal mensen hebben verkondigd. Maar ik ben bereid toe te geven dat ik meer zou kunnen doen, ik zou meer kunnen ZIJN, ik zou mijn dienstbaarheid kunnen accelereren en die op een hoger niveau brengen.”

“En daarom ben ik bereid om naar mijn persoonlijke Meester en mijn hogere Zelf te roepen: “Stroop alle meegaandheid van mij af, stroop al die blindheid van mij af! Gebruik het zwaard van waarheid om mijn blindheid los te snijden en mij te helpen te zien waar nog een deel van mijn ego zit dat zich achter een of andere leugen verschuilt, zelfs de leugen dat mijn huidige niveau van dienstbaarheid genoeg is.” Als je dit oprecht doet, kan ik je ervan verzekeren dat de assistentie eraan komt. En als je de dictaten gebruikt die ik nu heb gegeven; bestudeer ze, luister naar wat er achter de woorden van de vibratie zelf zit en die dictaten absorbeert, absorbeer mijn vibratie, en dan, zo kan ik jou verzekeren, kun jij – in heel korte tijd – naar een hoger niveau van dienstbaarheid stijgen. En om je hiermee te helpen, zullen we een serie rozenkransen naar buiten brengen die specifiek ontworpen zijn om jou te helpen het mechanisatiebewustzijn aan te vechten en boven het mechanisatiebewustzijn op alle zeven stralen uit te stijgen, zodat je aan de vereisten kunt voldoen om meer te zijn op de zeven stralen, mijn geliefden.

De belangrijkste vereiste voor ware dienstbaarheid
En dus heb ik met deze verhandeling – naar ik vertrouw – jullie de essentiële vereiste voor dienstbaarheid gedemonstreerd – dat je mensen niet tegemoet komt in waar ze zijn en hen zo laat. Maar dat je alleen dienstbaarheid verleent, de allergrootste dienstbaarheid, wanneer je daar een bepaald element van licht of inzicht aan toevoegt, zodat jij de mensen uit hun huidige bewustzijn kunt accelereren, voor zover ze daartoe bereid zijn met hun vrije wil. Want vanzelfsprekend verleen je het leven geen dienst door naar het tegenovergestelde uiterste te gaan door mensen te dwingen om te veranderen. Want dat is niet wat wij, de geascendeerde meesters, van plan zijn.

We zijn van plan de mensen uit het dualiteitsbewustzijn te accelereren, zodat zij kunnen begrijpen dat er een alternatief is voor hun huidige ellende en dat zij iets aan zichzelf kunnen doen. Niet door te wachten tot jij hen een helpende hand biedt, maar door hun inzicht, hun identiteitsgevoel, te accelereren tot zij beseffen dat ze medeschepper met God zijn. En zij hun eigen ingebouwde creatieve inspanningen kunnen gebruiken om hun situatie, hun maatschappij, of zelfs de hele planeet, te veranderen.

Die dienstbaarheid: dat je mensen accelereert, dat je hen niet laat zijn waar zij zijn. En ik zeg niet dat het altijd met het vuur en de vastberadenheid hoeft die je nu in mijn stem hoort, maar het moet met de duidelijke houding gebeuren dat jij bereid bent het instrument te zijn om andere mensen te accelereren of jouw samenleving te accelereren door te doen wat volgens jouw innerlijke leiding nodig is. Om de huidige omstandigheden te accelereren en hen te helpen meer te worden, alle mensen te helpen meer te worden.

Dit is ware dienstbaarheid! Sla acht op mijn woorden! Sla acht op mijn vibratie! Absorbeer de woorden, absorbeer de vibratie, absorbeer de dienstbaarheid die ik ben, mijn geliefden. Want ik ben vastbesloten om de allerhoogste dienstbaarheid aan de mensheid te bewijzen door de Vlam van Vrijheid voor planeet aarde te belichamen die altijd – altijd, altijd – probeert mensen te accelereren, zodat zij kunnen worden bevrijd van alle beperkingen waarin zij vastzitten. En op den duur helemaal te accelereren tot ze het totale Christusbewustzijn, het totale Godbewustzijn, bereiken, tot het koninkrijk van God en de Gouden Eeuw van Saint Germain – die één en hetzelfde zijn – manifest op deze planeet zijn, totaal fysiek aanwezig.

Dus ik dank jullie voor jullie bereidheid om te dienen. Ik verzegel jullie in die vlam van geaccelereerde dienstbaarheid. Want ik wil dat jullie vanaf nu naar de zesde straal kijken, niet als de straal van geestelijke bijstand en dienstbaarheid, maar als de straal om naar eenheid te accelereren. Waardoor jullie inspanningen, jullie dienstbaarheid, wordt gericht op het accelereren van mensen boven het mechanisatiebewustzijn uit, boven het gevoel uit dat jullie van elkaar en van God worden gescheiden, waardoor zij inzien dat ze één met God en één met elkaar kunnen worden. En dan zal de Gouden Eeuw zich op aarde manifesteren.

Zodoende, laat ik jullie achter met dit concept dat de zesde straal, de straal is van accelereren naar eenheid, zoals je zag bij Jezus, toen hij zei: “Ik en mijn Vader zijn één.” En ‘voor zover je aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan.’ Dit is ware dienstbaarheid – dat gevoel van eenheid, waardoor je probeert al het leven te verheffen om meer te worden, om alles te worden wat het kan zijn, om hier beneden alles te zijn wat het Boven al is. Dus verzegel ik dit dictaat, ik verzegel jullie hart in de vlam van geaccelereerde dienstbaarheid, mijn geliefden. En ik dank jullie!