Hoe je persoonlijk Christusschap nastreeft terwijl je bent getrouwd

ONDERWERPEN: je niet beslist uit de samenleving terugtrekken – geen maatstaf voor hoe je de Christus moet zijn – relaties zijn een goede manier om karma in evenwicht te brengen – jouw pad naar Christusschap kan wel bestaan uit het hebben van een gezin – wees je bewust van conflicten in jouw innerlijk – wees in harmonie in jouw gezin

Vraag: Ik vroeg me af of het mogelijk is om je persoonlijke Christusschap na te streven en toch te trouwen en een gezin te stichten? Ik word van binnen hierdoor letterlijk verscheurd, omdat een deel van mij het idee heeft dat je onze manier van leven in een moderne maatschappij moet achterlaten en toch wanneer ik bid en mediteer voelt mijn ziel zich het rustigst wanneer de gedachte aan een gezin stichten bij mij opkomt. Iets om over na te denken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik overal op deze website uitleg, zitten de meeste mensen gevangen in het dualistische denken dat gebaseerd wordt op gescheidenheid en relativiteit. Het gevolg is dat veel mensen het mentale beeld hebben gecreëerd dat jij als je echt spiritueel bent, op een bepaalde manier moet leven. Jij moet je uit de maatschappij terugtrekken en in een klooster leven of bepaalde regels die door een bepaalde religie gedefinieerd worden, in de buitenwereld opvolgen. Dus ik kan me voorstellen dat veel mensen denken dat je om het pad naar persoonlijk Christusschap na te streven, misschien als monnik of non moet gaan leven.

Zoals ik echter ook op deze hele website probeer uit te leggen, kan geen één van de mentale kaders die door de mensheid gecreëerd zijn, de Levende Christus bevatten of gevangen zetten. In feite is één van de hoofdtaken van een Christuswezen de mensen te tonen dat je een leven kunt leiden dat buiten hun mentale kader ligt.

Dus er bestaat echt geen maatstaf voor iemand op het pad naar Christusschap of om je Christusschap tot uitdrukking te brengen. Het pad is individueel en naarmate je steeds meer Christusschap krijgt, begin jij je ware goddelijke individualiteit uit te drukken. Je begint te zijn wie jij echt bent, hoe de wereld ook wil dat jij bent.

Dus het is niet mogelijk om een maatstaf te maken en te zeggen dat alleen de mensen die aan deze maatstaf voldoen, echt een Christuswezen zijn of echt het pad naar Christusschap volgen. Er zijn veel mensen die niet aan bepaalde menselijke verwachtingen of sociale conventies voldoen om hun Christusschap te bereiken en te manifesteren. Daarom heb ik veel van de conventies uitgedaagd die je in het oude Israël zag, zoals toen ik iemand op de sabbat genas en verklaarde dat de sabbat voor de mens gemaakt was, de mens niet voor de sabbat.

Een ander overweging is dat jij, om volledig je Christusschap te bereiken, het karma uit vorige levens in evenwicht moet hebben gebracht. Dit zou het misschien noodzakelijk voor sommige mensen kunnen maken om een gezin te hebben en kinderen te krijgen. Je moet ook blokkades in je eigen psyche oplossen en, opnieuw, dit zou misschien wel het meest effectief kunnen in een gezin. Of je hebt misschien een eed gezworen om bepaalde levensstromen als je kinderen te krijgen als onderdeel van je spirituele missie. Met andere woorden, je pad naar Christusschap zou misschien kunnen vergen dat je op diverse manieren bij de samenleving betrokken bent.

Dus het komt erop neer dat het niet mogelijk is een maatstaf in de buitenwereld te vormen. Daarom kun je niet met je uiterlijke analytische, dualistische geest beslissen hoe jij persoonlijk je pad naar Christusschap moet volgen. Als je zo’n maatstaf in de buitenwereld creëert, zoals veel religieuze mensen, zul je de weg volgen die de mens goed toe lijkt, maar waar de dood aan het eind wacht.

Je kunt het pad naar Christusschap alleen maar volgen door verder te kijken dan de dualistische geest en innerlijke aanwijzingen te krijgen van je Christuszelf. Om de zo duidelijk mogelijke leiding te ontvangen, is het buitengewoon nuttig om de technieken die ik op deze website geef, te gebruiken, zoals de technieken voor spirituele bescherming tegen inmenging van buitenaf, de techniek om onvolmaakte energie in je veld te transformeren en een techniek om je op je Christuszelf af te stemmen.

In de beginfases van het pad naar Christusschap zul je vaak innerlijke leiding ontvangen in de vorm van intuïtieve inzichten. Een goede graadmeter om te weten of die inzichten juist zijn, is of ze je gemoedsrust geven, of dat jij je in conflict voelt. Wanneer je innerlijk conflict voelt, weet je dat je niet de hoogst mogelijke inzichten hebt gekregen. Daarom moet je nooit beslissingen nemen op basis van een conflicterende gemoedstoestand, maar een vastberaden poging doen om een helderder intuïtief inzicht te krijgen. Wanneer je het juiste inzicht krijgt, voel je innerlijke vrede (wat niet hetzelfde is als het gevoel dat je kunt doen wat jouw dualistische denkwijze jou wil laten doen). Je zult een sterk innerlijk weten hebben over wat je moet doen.

Onthoud altijd dat de dualistische geest dualistisch is en dat geeft aanleiding tot conflicten en indelingen. De Christusgeest is één en verwijdert een conflict en geeft je rust. Streef daarom naar de verenigde visie van de Christusgeest. Denk aan mijn gezegde dat als je oog eenpuntig is, jouw hele lichaam vol licht is. Dit betekent dat wanneer je de verenigde visie van de Christusgeest hebt, jij met het licht van God gevuld bent. Dat licht mist nooit zijn doel!

Naarmate wij het Aquariustijdperk ingaan, wordt het in toenemende mate belangrijk dat mensen de religie uit de kerken halen en in hun dagelijkse leven integreren. Daarom zijn er veel levensstromen die de belofte gedaan hebben om het pad naar Christusschap na te streven, terwijl ze een gezin opvoeden en betrokken zijn bij de samenleving. Vanzelfsprekend kan dit moeilijker zijn dan wanneer je in een beschermde omgeving bent, maar het is een belangrijk deel van het spirituele leven in het nieuwe tijdperk.

Je hebt echter meer succes als je vrede sluit met het idee dat je een gezin hebt en de innerlijke conflicten overwint door te voelen dat die je innerlijke groei belemmeren. In plaats daarvan moet je kijken naar waarom jij je zo voelt en beseffen dat het misschien restanten van de cultuur van Vissen is of van vorige levens met een meer beschermde levensstijl. Hoe kun je dan Christusschap bereiken zonder die innerlijke verdeeldheid te overwinnen? Kan een psyche die tegen zichzelf verdeeld is ooit de Levende Christus worden?

Wanneer je kunt omarmen dat je een gezin krijgt, is dat de sleutel tot jouw Christusschap; je maakt sneller vorderingen naar het Christusschap terwijl je van het gezinsleven kunt genieten – en het ook aangenamer voor je gezinsleden maakt. Heel veel spirituele mensen hebben zichzelf en hun gezinsleden ellende aangedaan door een gezin te hebben, terwijl ze het gevoel hadden dat ze in plaats daarvan in een spirituele retraite moesten zijn. Geef die gevoelens op en heb vrede met waar jij bent.