Waarom sommige vrouwen moeilijk kinderen kunnen baren

ONDERWERPEN: de moderne wetenschap geven mensen geen spiritueel inzicht in een zwangerschap – effecten van de seksuele revolutie – een kind geboren laten worden, is niet gewoon een biologische functie – de heiligheid in jou zien

Vraag: In het licht van de mannelijke en vrouwelijke seksualiteit, hebben sommige vrouwen problemen om te ontvangen. Ik ben vroedvrouw en ik zie in mijn werk dat wanneer vrouwen baren, zij moeite hebben met het leven ontvangen. Dus ik vroeg me af of er iets is wat wij kunnen doen om vrouwen te helpen om dit te overwinnen? Wat ik zie tijdens de bevalling, is dat er iets in de vrouwen blokkeert en zij kunnen het leven niet ontvangen, omdat ze de baby niet fysiek kunnen ontvangen en dan zijn er problemen bij de bevalling.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria door Kim Michaels:

Het beste wat je kunt doen, is dit in jou te demonstreren – je bereidheid om een hoger bewustzijnsniveau, een hoger niveau van inzicht, aan te nemen. En er dan openlijk over te spreken wanneer je ziet dat andere mensen er een probleem mee hebben.

De vraag over kinderen baren ligt mij natuurlijk na aan het hart. Want ik voel groot mededogen met de vele vrouwen die zwanger worden, vaak zonder te begrijpen wat er mee gemoeid is. Ik bedoel niet alleen fysiek, maar vooral spiritueel, mijn geliefden. Er is een groot gebrek in de moderne maatschappij met betrekking tot het begrijpen wat het in feite voor een vrouw betekent om een ander wezen in haar eigen lichaam te produceren en er geboorte aan geven. Het is iets dat maar al te vaak gezien wordt als alleen maar een biologische gebeurtenis. Men waardeert het wonder dat het echt is niet.

En dan zie je dat veel mensen opgegroeid zijn in de schizofrene westerse cultuur waar ze maar twee keuzes krijgen, die tussen het traditionele christendom of het atheïsme en materialisme. En geen van beide, geen van die twee, kan hen dus de echte waardering van hun eigen identiteit als spiritueel wezen geven die deelneemt aan het wonder van het Leven.

Jij ziet natuurlijk ook veel vrouwen die, óf een niet geplande zwangerschap hebben, óf zwanger raken ten gevolge van verkrachtingen, of wat we misschien de spirituele vorm van verkrachting kunnen noemen die je zo vaak ziet in terloopse, vluchtige relaties. Waardoor je in feite ziet, dat de zogenaamde seksuele revolutie vrouwen op bepaalde manieren tot een seksueel voorwerp heeft gereduceerd, zelfs nog meer dan voor de seksuele revolutie, toen er tenminste nog enig eergevoel was, enkele overblijfselen van hoffelijkheid in tenminste een paar aspecten van de maatschappij.

Er is dringend behoefte aan mensen die dit gaan begrijpen, die een manier vinden om dit in algemene termen tot uitdrukking te brengen die boven de traditionele religie en het materialisme staat en vrouwen enige waardering geven om geboorte niet alleen te zien als een biologische functie. Een kind baren is niet hetzelfde als naar de wc gaan. Het is een heilig proces. Maar als jij jezelf niet als meer ziet dan een biologische robot, hoe kun je dan de heiligheid van het kind zien – als je die heiligheid niet in jou ziet? Dat kan niet.

Dit is natuurlijk een uitgebreid onderwerp, maar ik geef je hier een paar hints waar je verder mee kunt. Er zijn mensen die de lering kunnen ontvangen die ik naar buiten wil brengen. Want nogmaals, het zal je wel opgevallen zijn dat ik door een mannelijke boodschapper spreek die zich niet bewust herinnert dat hij geboorte heeft gegeven – behalve toen hij aan de ontvangende kant stond. En dat is een geheel andere ervaring, zoals jullie allemaal weten.

En dus wil ik wel graag leringen hierover geven. Niet beslist in de vorm van een gesproken dictaat zoals je nu hoort. Maar in de vorm van mensen die de ideeën en de leringen ontvangen die dan de basis kunnen vormen om meer inzicht te krijgen in wat het betekent om vrouw te zijn en wat het betekent om een kind op de wereld te zetten – hoe een vrouw dit als een heilig proces kan zien.

Want wat je in de verloskamer ziet, is slechts het topje van de ijsberg. Als een vrouw moeite heeft om een kind te ontvangen wanneer het geboorteproces is begonnen, is het niet iets wat op dat moment gebeurt. Het is iets dat begon, zelfs al voor de conceptie, in het zelfbeeld van de vrouw en haar beeld van wat het leven echt inhoudt.

En denk er maar eens over na wie van jullie bereid is om de open deur te zijn om die leringen te ontvangen, direct vanuit mijn hart, en die in een vorm om te zetten die vervolgens nuttig voor anderen is.