Wanneer moet je uit een relatie stappen waarin je wordt misbruikt

ONDERWERPEN: Word je bewust van diepere gevoelens – een karmische relatie herkennen – karma in evenwicht brengen – vermijden dat je een relatie aanhoudt waarin je misbruikt wordt – je opgelopen wonden helen en angst overwinnen

Vraag: Ik heb pas het boek ‘Save Yourself’ gelezen en bestudeerd en vond het heel verhelderend en inspirerend. Heel erg bedankt dat je deze leringen naar buiten brengt.

Pagina 129 – Mijn inzicht in het concept dat hier gepresenteerd wordt, is dat het niet beslist je karma is wanneer iemand jou misbruikt, maar dat het altijd een kans is om te groeien. Hoe kun je weten of karma wel of niet terug komt in een relatie waarin je misbruikt wordt?

Passage uit het boek:

Vraag: Als we het hebben over uitdagingen die we op ons pad tegenkomen: Is er een specifieke houding of aanpak die mensen helpt om met de moeilijker situaties in het leven om te gaan op een manier die hen helpt groeien?

Ik raad je aan om de houding aan te nemen dat alles wat er met je gebeurt een kans is om te groeien. Zelfs de moeilijkste situaties bieden jou de kans om iets over het leven te leren en te groeien. Het kan als kans worden gebruikt om een of ander element van het lagere bewustzijn of een gehechtheid aan iets op deze wereld loste laten.

Ik wil duidelijk maken dat ik hiermee niet zeg dat alles wat er met jou gebeurt, acceptabel is volgens een of andere allerhoogste maatstaf. Het is niet juist om te zeggen dat als iemand jou misbruikt, het alleen maar een kans is om te groeien en dat het misbruik daarom past in het grotere plan der dingen. Misbruik, geweld en andere vormen van onaardig gedrag is niet onderdeel van Gods plan of visie voor dit universum.

Wat ik zeg, is dat je iedere situatie zou moeten benaderen als kans voor jou om te groeien, wat andere mensen ook doen of hoe zij op die situatie reageren. In dat opzicht is het uiterst belangrijk om de Wet van Oorzaak en Gevolg te begrijpen. Volgens deze wet kan niemand aan de gevolgen van zijn handelingen ontsnappen. Als iemand misbruik van jou maakt, maakt hij persoonlijk karma en iemand kan nooit aan dat karma ontsnappen. Dit wordt in de Bijbel beschreven in de uitspraak: “De wrake is aan mij, zegt de Heer, ik zal terugbetalen.” De echte betekenis van die uitspraak is dat God ervoor zorgt dat iedereen oogst wat hij zaait. Niemand ontsnapt aan de consequenties van zijn daden.

Wanneer je begrijpt hoe exact Gods wet is, kun je één van de grote struikelblokken op het spirituele pad overwinnen. Als je naar de geschiedenis kijkt, zie je dat miljoenen mensen zich hebben laten meesleuren in slepende conflicten met andere mensen. In veel gevallen zijn die conflicten begonnen omdat de één de ander iets aandeed. De tweede persoon kreeg toen echter de bewustzijnsstaat waarin hij of zij het gevoel had dat het nodig was de eerste te straffen. Wanneer mensen die bewustzijnsstaat krijgen, wanneer ze met boosheid, haat, of de behoefte aan wraak nemen, reageren, straffen zij in feite zichzelf.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit kan je alleen maar op individuele basis vaststellen. Als je de spirituele middelen gebruikt die ik heb gegeven, vooral de techniek voor innerlijke afstemming, krijg je geleidelijk het intuïtieve inzicht in wat er in jouw relaties gebeurt.

Laat mij als algemene richtlijn de mensen adviseren om heel erg alert te zijn op hoe zij zich over een situatie voelen. Veel mensen in een relatie waarin ze misbruikt worden, hebben bijvoorbeeld het gevoel dat zij die ander niet los kunnen laten en verder gaan. Als dit gevoel diep uit je hart komt, is het heel waarschijnlijk dat je oprecht een intuïtief gevoel hebt dat je nog niet met die ander klaar bent. De reden is dat jij, óf jouw karma met die persoon nog niet in evenwicht hebt gebracht, óf dat je nog niet geleerd hebt wat je moest leren van die relatie. Of het nu één van tweeën is, dit intuïtieve gevoel is een duidelijke aanwijzing dat je die relatie moet aanhouden (Tenzij de relatie gewelddadig is en je veiligheid of gezondheid in gevaar komen).

Dat gezegd zijnde, moedig ik mensen zeer aan om de spirituele hulpmiddelen te gebruiken en de lessen te leren die ze in die situatie moeten leren. Nogmaals, innerlijke afstemming is belangrijk en ik moedig mensen aan om de violette vlam en invocaties te gebruiken en specifieke aanroepen te doen om al het karma te verteren dat je met die ander kunt hebben. Als je deze hulpmiddelen ijverig gebruikt, zal er een moment van duidelijke innerlijke herkenning komen dat iets in die relatie fundamenteel veranderd is. Of de relatie verbetert, óf je weet dat het tijd is om verder te gaan.

Laat me duidelijk zeggen dat veel mensen in een relatie blijven steken, wanneer ze dat niet zouden moeten doen. Dus het onderscheid is dat je, of uit een intuïtieve impuls handelt die je toont dat het nog geen tijd is om verder te gaan, of dat je handelt op basis van angst van wat er met jou gebeurt wanneer je verder gaat. In het algemeen moet je nooit uit angst in een relatie blijven. Wanneer er angst mee gemoeid is, zit je in een ongezonde situatie die je spirituele groei belemmert. Daarom moet je, als je spirituele groei wilt, die angsten overwinnen, zodat je duidelijk het gevoel kunt krijgen wat de juiste koers van actie is met betrekking tot die relatie.

Opnieuw, gebruik de spirituele middelen om die angst te overwinnen. Roep ijverig spirituele bescherming op en vraag Aartsengel Michaël jouw angsten te verteren. Gebruik de techniek voor innerlijke afstemming en vraag je Christuszelf jou te tonen hoe je die angsten moet overwinnen en hoe je hoger inzicht krijgt in de spirituele dynamiek van de relatie.

Ik moedig niemand aan om uit angst een relatie aan te houden. Maar als je angst hebt, zal die altijd je spirituele vooruitgang belemmeren. Daarom moedig ik je aan om het tot je prioriteit te maken dat je die angst overwint. Dit zal je meer helderheid geven en het gemakkelijker maken om te beslissen of of wanneer je de relatie wilt beëindigen.