Meer dan één vrouw hebben

ONDERWERPEN: Gehoorzaam de wetten van jouw land – in bepaalde sociale omstandigheden kan het nodig zijn dat je meerdere vrouwen hebt, maar niet ideaal – vrouwen moeten niet blootgesteld worden aan seksuele exploitatie – meer dan één vrouw kan niet voldoen aan het hoogste doel van een huwelijk

Vraag: Is het zonde om je leven met twee vrouwen te delen, ik bedoel twee vrouwen te trouwen. In het Oude Testament had Abraham twee vrouwen en ik geloof ook dat andere patriarchen meer dan één vrouw hadden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dat hangt in de eerste plaats af van waar je woont. In de meeste landen is polygamie illegaal. Als een meervoudig huwelijk in jouw land illegaal is, dan is het een zonde, maar in het algemeen is het zonde om ongehoorzaam te zijn aan de wetten van je land. Zelfs als de wetten onrechtvaardig zijn, is het beter om legale middelen te gebruiken om die wetten te veranderen dan er ongehoorzaam aan zijn. Vanzelfsprekend kunnen er uitzonderingen zijn in buitengewoon totalitaire landen, maar denk aan mijn verklaring dat je aan Caesar moet geven wat van Caesar is, en aan God wat van God is.

Het is correct dat in de periode van het Oude Testament, het gebruikelijk was dat mannen meerdere vrouwen hadden. Dit kwam gedeeltelijk door de sociale omstandigheden van die tijd die het buitengewoon moeilijk maakten voor vrouwen om zelf geld te verdienen. Daarom hing een vrouw voor haar overleving af van een echtgenoot. Je had toen ook een cultuur met veel oorlogen, wat inhoudt dat veel mannen in de strijd gedood werden. Het gevolg was dat er vaak een tekort aan mannen was, wat betekende dat veel vrouwen geen man konden vinden. Het gevolg hiervan is dat het praktisch kan zijn in een cultuur om meervoudige huwelijken toe te staan, zodat één man verscheidene vrouwen kan onderhouden.

Deze omstandigheden zijn vanzelfsprekend niet ideaal en God wil dit op lange termijn niet zien gebeuren. Daarom is het in overeenstemming met Gods wil dat beschaafde en welvarende landen het illegaal maken dat mannen meer dan één vrouw hebben. Daarom ondersteun ik het feit dat de meeste landen in het westen geen meervoudige huwelijken toestaan.

Laat me ook zeggen dat de culturen uit het Oude Testament vanzelfsprekend door mannen gedomineerde culturen waren. Vrouwen werden minder waard beschouwd dan mannen en ze werden vaak alleen maar als verbruiksartikel voor het seksuele genot van de man beschouwd. Dit heeft tot de ontwikkeling van meervoudige huwelijken geleid, zodat de man zijn seksuele verlangens kon uitleven.

Zoals ik elders uitgelegd heb, was het een onderdeel van mijn missie om de vrouw weer in haar rechtmatige rol te herstellen. Dit houdt in dat het mogelijk moest worden dat vrouwen voor hun inkomen zorgen en dat ze leeft zonder het voorwerp van seksuele exploitatie van mannen te zijn. Nogmaals, dit wijst op de afschaffing van meervoudige huwelijken, zodra een cultuur naar een hoger niveau van welvaart en een hoger niveau van beschaving opklimt.

Zoals ik elders uitleg, is er een goede reden voor dat iemand seks met maar één partner heeft. Het kan misschien aangenaam voor de man zijn om meer dan één vrouw te hebben, maar het kan niet tot de allerhoogste vereniging leiden die het hoogste spirituele potentieel voor een huwelijk is. Daarom zou ik willen zeggen dat zelfs als een land het legaal maakt om meer dan één vrouw te hebben, het uiterst gemakkelijk is voor mannen om zonde te begaan door meer dan één vrouw te hebben. Met andere woorden, als je vrouwen als voorwerpen voor seksuele exploitatie behandelt, zondig je, zelfs als je legaal met meer dan één vrouw getrouwd bent.

In een land waar het legaal is om meer dan één vrouw te hebben, is het mogelijk dat een man meer dan één vrouw heeft en niet zondigt. Dit kan als je oprecht van beide vrouwen houdt en hen met het allergrootste respect behandelt. Toch vereist dit een zeer hoge mate van spirituele ontwikkeling en discipline van zowel de man als de vrouwen, zodat de vrede bewaard kan blijven. Maar eerlijk gezegd, de meeste mensen die dat soort spirituele verworvenheid bezit, zouden er niet voor kiezen om een meervoudig huwelijk aan te gaan.