Waarom God schoonfamilie heeft geschapen

ONDERWERPEN: familie slechter behandelen dan vreemden – een relatie veranderen door de andere wang toe te keren – al het karma in evenwicht brengen

Vraag:Waarom heeft God schoonfamilie geschapen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Antwoord A: Omdat als het getrouwde leven al te gemakkelijk werd, jij misschien geen poging meer zou doen om thuis te komen naar zijn koninkrijk.

Antwoord B: God heeft geen schoonfamilie geschapen – maar jij. Voor jij trouwde, waren jullie vreemden en jullie behandelden elkaar met dezelfde hoffelijkheid als je alle anderen zou hebben behandeld.

Nu staan zowel jij als je schoonfamilie voor de eeuwenoude keus of je jullie nabijheid er de oorzaak van laat zijn om elkaar minder dan een vreemde te behandelen. Een keus die alle getrouwde stellen hebben.

Het goede nieuws is dat je de situatie kunt veranderen, zelfs als je schoonfamilie weigert te veranderen. Denk aan het oude gezegde dat er twee nodig zijn om te vechten – wat betekent dat als één persoon weigert te vechten, het conflict verdwijnt. Daarom heb ik gezegd dat mensen de andere wang moeten toekeren.

Als je consistent de andere wang toekeert en met liefde reageert ongeacht wat je schoonfamilie doet, gebeurt één van drie dingen:

  • Hun houding ten opzichte van jou verandert.
  • Je bevindt je niet meer in hun gezelschap.
  • Je ontdekt dat niets wat zij doen jou meer iets kan schelen.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je karma met je schoonfamilie hebt. Elke karmische relatie gaat eigenlijk verder dan je echtgenoot, als groepen mensen karma hebben en samen blijven reïncarneren. Om je van zo’n relatie te bevrijden: doe je drie dingen:

  • Probeer de les te leren die je moet leren door te zien wat jouw psychische problemen zijn die ervoor zorgen dat jij negatieve gevoelens ten opzichte van je schoonfamilie hebt.
  • Werk eraan dat je onvoorwaardelijk vergeeft als de sleutel om jezelf te bevrijden.
  • Gebruik de decreten en invocaties om de energie te verteren die jullie karmische relatie creëert en ook alle psychologische wonden te helen.