Hoe je de garantie krijgt dat je GEEN resultaat uit spirituele hulpmiddelen haalt

ONDERWERPEN: God is geen geest in een fles – wij beloven niet specifieke resultaten in de buitenwereld met decreten en invocaties – de mensen projecteren de verwachtingen van hun ego op spirituele hulpmiddelen – op anderen projecteren wat jij niet in jezelf ziet – doe niet wat anderen van jou verwachten – wanneer de dagelijkse denkgeest afwijst waar jij innerlijk aan toe bent – gebruik de ‘tools’ met je hart

Vraag: Jezus, ik heb de volgende e-mail gekregen, en ik vraag me af of je er iets over wilt zeggen:

Ik heb alle gebeden een jaar lang opgezegd en ik merk dat er geen verandering in mijn uiterlijke omstandigheden komt. Ik heb het gevoel dat ik voor de gek ben gehouden. Ik ben boos, omdat ik mijn vrouw en mijn vrienden hiermee heb laten kennismaken en en één van hen heeft een aanzienlijk bedrag verloren nadat hij de violette vlam 12 maanden lang had opgezegd. Omdat er voor niemand vooruitgang in zit, voel ik me een dwaas. Toen zei ik ineens tegen hen Hé! Stop ! stop ! dit werkt niet, laten wij dit eens proberen!
Welk vertrouwen zou iemand nog in mij of mijn woorden hebben? Dus daarom voel ik mij bedrogen door deze website. Allemaal loze beloften. Veel woorden en veel dictaten die nergens toe leiden. Een rozenkrans iedere maand en allemaal zo lang dat het erop lijkt dat Moeder Maria het gevoel heeft dat wij mensen niets anders te doen hebben dan rozenkransen opzeggen. Dan zegt Germain in een artikel dat hij niet meer de leiding heeft over de violette vlam en een of andere Kuthumi de VV overneemt. Wat een grap. Jezus zegt dat zijn tijd voorbij is en geeft de wereld door aan Boeddha of Krishna. Wat een mop zou dat zijn als intelligente mensen zoals ik die de verborgen agenda door hebben, maar onschuldige lichtgelovige mensen ervoor zouden vallen en hare rama hare krishna bhajans beginnen te zingen en dat dat het einde van de wereld zou betekenen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit illustreert volmaakt hoe het zwart-wit denken mensen in een spirituele catch-22 plaatst waar ze maar moeilijk aan kunnen ontsnappen.

Veel mensen gaan enige tijd van de ene spirituele lering naar de andere en hopen dan dat de nieuwe die ene is die hun situatie in de buitenwereld verandert zonder dat zij zelf hoeven te veranderen. In dit geval weet de persoon op onbewust niveau dat hij iets mist. In werkelijkheid staat hij op de drempel om de volgende stap te doen om de verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen en wil leren. Maar hij heeft het nog niet bewust door, omdat hij weigert de dromen van zijn ego van een automatisch pad naar verlossing los te laten. Dit resulteert in innerlijke spanningen die zich bij hem als onzekerheid manifesteren.

Om deze onzekerheid te verbergen heeft hij – in plaats van de veranderingen te maken die hem daarover heen zouden zetten – zich als opperrechter opgesteld over wat goed en fout is, in ieder geval in zijn invloedcirkel. Hij heeft zijn familie en vrienden gedwongen om de decreten en rozenkransen te gebruiken op de website van Transcendence Toolbox. Maar omdat hij niet het zwart-wit denken heeft losgelaten, heeft hij vanaf het begin een valkuil voor zichzelf gemaakt.

Dit zie je aan de volgende opmerkingen: “Ik heb alle gebeden een jaar lang opgezegd en ik merk dat er geen verandering in mijn uiterlijke omstandigheden komt.” “en één van hen heeft een aanzienlijk bedrag verloren nadat hij de Violette vlam 12 maanden lang had opgezegd.”

Deze opmerkingen tonen aan hoe mensen in zwart-wit denken met alle spirituele technieken, waaronder gebeden, omgaan. Ze denken dat God een geest in een fles is en dat zij een deal met God kunnen sluiten. Als zij over de magische lamp wrijven – door gebeden, kaarsen aansteken of rozenkransen opzeggen – God uit de fles springt en hen geeft wat zij willen.

In werkelijkheid is er geen plaats op onze website waar wij beloven dat jij, als jij de tools die wij bieden, gebruikt, binnen bepaalde tijd specifieke veranderingen in de buitenwereld ziet. In tegendeel, wij getroosten ons ieder moeite om uit te leggen dat jij om de ware sleutel om een spirituele techniek te laten werken, moet beseffen dat je om je uiterlijke situatie te veranderen, dan jezelf moet veranderen. In feite, is het echte doel van de rozenkransen van Moeder Maria om de mensen te helpen zichzelf te veranderen, en specifieke veranderingen in de buitenwereld zijn niet het hoofddoel van die rozenkransen.

Dus de zwart-wit aanpak van deze persoon hebben ervoor gezorgd dat die verwachtingen op de leringen en tools werden geprojecteerd. De website doet geen valse beloften, maar hij heeft zichzelf, zijn familie en vrienden valse beloften gegeven. Dus wanneer de beloofde resultaten zich niet voordoen, voelt hij zich bedreigd en in plaats van toe te geven dat hij zijn aanpak moet veranderen, viel hij terug in het oude patroon van de verantwoordelijkheid afwentelen. Dus projecteerde hij op de website dat die loze beloften gaf.

Dit onthult nog een ander aspect van het zwart-wit denken. Namelijk dat je, als je nooit ongelijk krijgt, nooit de waarheid kunt zien. In plaats daarvan moet je eigenlijk vermijden naar de ideeën van andere mensen te luisteren en je doet dat door altijd iets op anderen en hun ideeën te projecteren. In werkelijkheid is, wat jij op anderen projecteert, meestal iets wat jij jezelf aandoet. In dit geval projecteert hij op deze website dat die loze beloften deed, maar hij was zelf degene die dat deed.

Een duidelijk voorbeeld van projectie is de uitspraak: “Ik heb het gevoel dat ik voor de gek ben gehouden.” De waarheid is dat onze websites alleen maar op het internet zijn gezet om mensen iets aan te bieden. Niets dwingt hen om de sites te bekijken en we doen geen poging om de mensen het gevoel te geven dat ze, als zij die sites niet accepteren, dan naar de hel gaan. Dus vond hij de website omdat hij zoekende was en hij besloot vrijwillig de site te bestuderen en de tools te gebruiken. Maar hij projecteert nu op de site hoe hij op een of andere manier ertoe werd gedwongen om dat te doen. Dit is een duidelijk voorbeeld van er niet in slagen de verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen te dragen in plaats van te proberen om de verantwoordelijkheid op anderen te projecteren.

Laat mij ook nog zeggen dat wanneer je een lering op het internet zet, jij niet kunt bepalen wie die vindt. Dus zijn er mensen die hem vinden, maar nog niet aan de leringen toe zijn. Maar wanneer iemand de leringen bestudeert en de tools langere tijd gebruikt, was iemand duidelijk aan een paar van de initiaties die op deze website worden gepresenteerd toe.

In het geval van degene die de brief heeft gestuurd, was hij toe aan een belangrijke sprong vooruit toe om het zwart-wit denken los te laten en de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn pad en zijn innerlijke situatie te veranderen in plaats van zich op de omstandigheden in de buitenwereld te richten. Helaas was de dagelijkse denkgeest zo geconcentreerd op het bereiken van specifieke resultaten in de buitenwereld dat hij de ware les niet kon herkennen die hij moest leren met het vinden van deze website.

Dus hoewel hij de rozenkransen gebruikte, gebruikte hij die niet op een manier waarop hij ooit resultaat had kunnen boeken, Als je een rozenkrans juist gebruikt, verander jij je psyche. Je betrekt je hart erbij en dan voel je de stroom van spirituele energie die wordt uitgegeven terwijl jij de woorden zegt. Dit is een verheffende ervaring die op zich al voldoende beloning is om een rozenkrans op te zeggen. Maar wanneer jij jezelf dwingt om een rozenkrans uit sleur op te zeggen, krijg je geen beloning. En wanneer jij je bewustzijn niet wilt veranderen, voelt het alsof je een ritueel uit sleur doet. Wat het echter tot een sleur maakt, is jouw eigen onwil om je hart erbij te betrekken. Alleen de slechte timmerman geeft de werktuigen de schuld.

Laat mij duidelijk stellen dat het nooit mijn bedoeling was om deze website te maken als de enige of de allerbeste spirituele lering. Dus heb ik niet het idee dat degenen die de website vinden, hem beslist moeten blijven bestuderen of de tools eeuwig gebruiken. Er zijn mensen die deze website vinden, omdat zij één enkel idee nodig hebben dat hen kan helpen om een illusie te doorzien die hun vooruitgang blokkeert. Als ze dat idee eenmaal hebben geïnternaliseerd, kunnen ze misschien verder naar andere leringen of gebieden van dienstbaarheid.

Als mensen deze website vinden en niet erin slagen de les te leren die zij moeten leren, kunnen zij beter verder kijken. Dus ik hoop dat de persoon die deze brieven schreef zijn pas gevonden lering gebruikt om te slagen voor die ene initiatie die zijn vooruitgang belemmert. Ik hoop dat hij de nieuwe lering niet gebruikt om de volgende valkuil voor zichzelf te graven.

Het is gewoon een feit dat er, zoals wij hebben gezegd, geen spiritueel hulpmiddel is dat het werk voor hem doet. Het spirituele pad bewandelen is een kwestie van of jij een bewuste beslissing neemt om die bewustzijnsstaat te veranderen. Je kunt dat alleen maar wanneer je de verantwoording voor jezelf draagt en dit houdt in dat jij – onder andere – het gebruikelijke beeld dat God een geest in een fles is, overwint. Als je spirituele hulpmiddelen met de specifieke bedoeling gebruikt om binnen een bepaald tijdsbestek veranderingen in de buitenwereld te bewerkstelligen, jij de volgende teleurstelling tegemoet kunt zien.

Wij leggen overal op de website uit dat de situatie van jou in de buitenwereld slechts een reflectie is van jouw eigen innerlijk. Dus de sleutel om de situatie van jou in de buitenwereld te veranderen, is door eerst je innerlijke situatie te veranderen. De ENIGE manier om te veranderen wat de kosmische spiegel reflecteert, is dat jij verandert wat jij in de spiegel projecteert. Dus als jij de spirituele hulpmiddelen met een houding benadert van dat je dat in de eerste plaats doet om je eigen bewustzijn te veranderen, jij jezelf dan in een kader plaatst waarin jij zeker resultaat behaalt. Wat er ook in je situatie in de buitenwereld gebeurt of niet, je zult in ieder geval een verandering in jou merken. En wanneer je meer innerlijke vrede krijgt, voel jij je nooit teleurgesteld als jij spirituele hulpmiddelen gebruikt.

Je zou zelfs op een punt kunnen komen waarop het spirituele licht door je heen voelen stromen op zich al als een beloning ervaart en jij niets anders meer wilt. En dan kunnen er misschien veranderingen in jouw situatie in de buitenwereld kunnen aankomen, zoals ik 2000 jaar geleden hebt uitgelegd: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al het andere wordt eraan toegevoegd.”