Waarom is er geen bewijs dat de ziel na de dood voort bestaat?

ONDERWERPEN: De vrije wil geeft een levensstroom het recht om God te loochenen – plausibele mogelijkheid om te ontkennen moet worden behouden – de dualistische kan elk bewijs weigeren – ego en machtselite vormen een systeem dat altijd gelijk heeft – de wetenschap kan niets bewijzen dan hun instrumenten aantonen – sommigen staan niet open voor het pad naar Christusschap – verspil geen tijd aan het bekeren van hen

Vraag: Waarom is er geen honderd procent onweerlegbaar bewijs dat de ziel na de dood blijft bestaan, hoewel wetenschappers en parapsychologen het al jaren proberen te bewijzen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De reden is is dat planeet aarde als een planeet fungeert die toevlucht biedt aan vele levensstromen die een specifieke bewustzijnsstaat hebben. Ze ontkennen óf het bestaan van God, óf zij ontkennen dat God hier bij hen is. Met andere woorden, zij willen doorleven met het gevoel dat zij gescheiden van hun bron zijn.

De Wet van Vrije Wil staat levensstromen toe om deze illusie een tijdlang uit te leven en daarom moet er een plausibele mogelijkheid zijn tot ontkenning. Daarom komt er geen absoluut bewijs van Gods bestaan, de waarheid van het spirituele rijk, dat de ziel de fysieke dood overleeft en veel andere vraagstukken.

Zolang mensen het bewustzijn van gescheidenheid hebben, kijken ze naar het leven door het filter van het dualiteitsbewustzijn en dus is er geen bewijs dat honderd procent onweerlegbaar is. Toen ik 2000 jaar geleden op aarde rondliep, wekte ik de doden op, ik genas zieken, ik liep over het water, ik veranderde water in wijn en toch waren er nog mensen die betwijfelden of ik de Messias was.

Het simpele feit wil dat het dualistische denken altijd vragen kan stellen en absoluut elk willekeurig bewijs te betwijfelen. Omdat het dualistische denken altijd probeert een relatief denkkader te creëren dat hem in staat stelt te geloven wat hij geloven wil en dus ook niet te geloven wat hij niet geloven wil.

Zelfs al verrichtte ik wonderen, ik kon de Schriftgeleerden, de farizeeërs, de Sadduceeën, de wetgeleerden en de tempelpriesters van de joodse religie niet overtuigen. Ik kan je ervan verzekeren dat wat voor bewijs ik ooit had gegeven, dat de Schriftgeleerden, de Farizeeën, de Sadduceeën, de wetgeleerden en de tempelpriesters van de wetenschappelijke gevestigde orde of zelfs het orthodoxe christendom niet had kunnen overtuigen.

Als een machtselite zich eenmaal op een bepaald gebied heeft geïnstalleerd, maakt die gebruik van wat wij zouden kunnen noemen het principe dat zij het privilege hebben om het probleem te formuleren. Wanneer je dit privilege bemachtigt en wanneer je vanuit de dualiteit en de relativiteit van het dualistische denken opereert, maak je een denkkader waarin je basisovertuigingen niet kunnen worden tegengesproken. De reden dat ze niet tegengesproken kunnen worden, is dat je die overtuigingen op zo een manier hebt gedefinieerd dat ze je altijd een uitweg bieden. Je kunt altijd het bewijs dat je basisovertuigingen, je paradigma’s, je mentale heilige koeien tegenspreekt, weerleggen.

De meeste orthodoxe christenen ontkennen bijvoorbeeld heftig dat reïncarnatie bestaat en daarom hangen ze de doctrine aan dat de ziel niet bestaat voor de conceptie van het fysieke lichaam. Nu, als je niet gelooft dat de ziel voor de conceptie bestaat, kun je geen onweerlegbaar bewijs leveren van het bestaan van de ziel na de dood. Als de ziel onafhankelijk van het lichaam kan bestaan, kan het zowel voor de conceptie van, of na de dood van, het lichaam bestaan.

Op dezelfde manier heeft de wetenschappelijke gevestigde orde bepaald dat alles wat niet kan worden bewezen met instrumenten die gemaakt zijn van materie, gewoon niet bestaat. De ziel is een niet-materiële entiteit, dus hoe zou het bestaan van de ziel ooit opgespoord kunnen worden door een instrument dat van materie wordt gemaakt? Je bent je er misschien van bewust dat een gewone microscoop niet een subatomair deeltje kan opsporen, hoe krachtig die microscoop ook is. De eenvoudige reden is dat de microscoop gebruik maakt van zichtbaar licht en de golflengte van zichtbaar licht maakt het onmogelijk een subatomair deeltje direct te zien.

De instrumenten die tot nu toe ontwikkeld zijn door de wetenschap, kunnen de ziel gewoon niet waarnemen. Er zijn enkele instrumenten die de energie van de ziel kunnen waarnemen, maar tot dusver zijn die niet door de wetenschap in het algemeen geaccepteerd.

Zoals ik zei, wil God gewoon niet dat de mensheid onweerlegbaar bewijs krijgt over het bestaan van God of het spirituele rijk. God wil dat het een kwestie van geloof blijft, omdat die vereiste als filter werkt, die filtert degenen uit die niet bereid zijn verder dan het dualistische denken en hun eigen ego te kijken. Dit zijn juist de mensen die toch het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan, omdat je pas als je verder dan het dualistische denken en het dualistische ego kijkt, heb je kans het Christusbewustzijn te verwerven. Dus wat voor zin heeft het om het bestaan van de hemel aan mensen te bewijzen die toch geen kans maken om de hemel te betreden?

Je zegt misschien: “Maar als er onweerlegbaar bewijs zou zijn, zouden die mensen zich bekeren.” Helaas is dat niet waar, zoals mijn afwijzing door de religieuze gezagsdragers bewijst. Er zijn talrijke voorbeelden van hoe wij, de geascendeerde meesters, bewijs hebben geleverd dat door veel mensen geaccepteerd is, maar toch door een paar werd afgewezen. De mensen die at bewijs afwijzen, zijn niet klaar voor het pad naar Christusschap.

Als je de Bijbel leest, zie je dat ik vaak gezegd heb dat degenen die oren hebben, moeten horen. Oren hebben, betekent openstaan voor de Levende Waarheid die je alleen door de ervaring in je hart rechtstreeks kunt ervaren. Als je er niet voor openstaat, dan kan geen enkel bewijs van buitenaf je geest en hart openen voor de waarheid. En wanneer jij niet openstaat voor de waarheid, kun je en zul je twijfelen en elk bewijs afbreken dat jij ook maar kunt krijgen.

Ik heb mensen gezien die zagen hoe ik iemand uit de dood opwekte. De mensen wisten het en geloofden echt dat de persoon dood was. Ze zagen dat de persoon uit de dood gewekt werd en rondliep. Toch waren ze er nog steeds niet van overtuigd dat ik hen iets van waarde kon onderrichten. En na heel korte tijd, liet hun dualistische denken hen twijfelen, weg redeneren of ontkennen wat zij met hun zintuigen hadden geobserveerd. Er is een oud gezegde dat zegt dat zien geloven is, maar dat geldt alleen voor degenen met een open geest en hart. Degenen die er niet open voor staan, vinden al snel manieren om te ontkennen wat ze met eigen ogen gezien hebben. Daarom heb ik gezegd:

Thomas, omdat je mij gezien hebt, geloof je: gezegend zijn degene die niet gezien hebben en toch geloven (Johannes 20:29).

De wrede waarheid is dat jij als spiritueel zoeker moet beseffen dat er mensen zijn die momenteel niet de bewustzijnsstaat hebben waarin ze gewekt kunnen worden voor het spirituele pad, zoals ik elders uitleg. Daarom moet je voorzichtig zijn niet je tijd en energie aan die mensen te verspillen. Zoals ik heb gezegd:

Geef dat wat je heilig is niet aan de honden, gooi noch je parels voor de zwijnen opdat ze het niet onder hun voeten vertrappen en zich omkeren en je verscheuren (Matteüs 7:6).

Dit kan grof klinken, maar de werkelijkheid is dat het leven te kort is om je druk te maken om degenen te helpen die zichzelf niet willen helpen. Er zijn zoveel mensen die ervoor openstaan en dat zijn degenen over wie ik sprak toen ik mijn discipelen vertelde dat ze mijn schapen moesten voederen. De anderen moet je gewoon in de steek laten, zoals ik gezegd heb in:

Volg mij; en laat de doden de doden begraven (Matteüs 8:22).