Hoe mensen negatief karma maken

ONDERWERPEN: jij bent verantwoordelijk voor je eigen daden – jij bent verantwoordelijk voor jou reactie op wat anderen jou aandoen – principe van de Gouden Regel – hoe karmische spiralen worden gevormd – niemand ontsnapt aan zijn karma – complex karmisch web – doorbreek de spiraal met de Gouden Regel – geen reden om te straffen, omdat de wet van God dat wel doet – wil jij je vrijheid of gevangenschap?

Vraag: Geliefde Jezus, vertel me alsjeblieft meer over hoe men negatief karma maken. Bijvoorbeeld kan iemand karma maken als hij tegen zijn wil naar slechte muziek luistert, (binnen, waar die muziek wordt gespeeld)? Of hij mensen ontmoet die met elkaar discussiëren en verkeerde ideeën introduceren? Enzovoort.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik op veel plaatsen op deze website uitleg, wordt alles op deze wereld gemaakt uit Gods energie. Menselijke wezens zijn in staat om God energie op diverse manieren te gebruiken. Dit kan door handelingen, maar ook met hun gedachten en gevoelens. Jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor wat jij doet met Gods energie door jouw handelingen, gedachten en gevoelens. Je bent echter niet verantwoordelijk voor wat andere mensen jou aandoen.

Dus laten we de situatie eens onderzoeken waarin je tegen jouw wil gedwongen wordt te luisteren naar muziek. In dat geval maak je op geen enkele manier karma door naar die muziek te luisteren. Je kunt echter wel karma maken door de manier waarop je op de muziek of de situatie op een negatieve manier reageert. Met andere woorden, als je geïrriteerd of boos wordt, maak je karma, omdat die gevoelens de energie van God die door je bewustzijn stroomt, een verkeerde kwaliteit geven.

Opnieuw, als je blootgesteld wordt aan verkeerde ideeën, maak je geen karma door gewoon naar die ideeën te luisteren. Als je echter negatief reageert op de ideeën of de mensen die ze aandragen, kun je karma maken. Op dezelfde manier zou je, als je die ideeën accepteert en ernaar leeft, karma kunnen maken.

Kortom je kunt geen karma maken door de handelingen van andere mensen. Je kunt wel karma maken door je reactie op de handelingen van andere mensen.

Dit is één van de belangrijkste principes van de Gouden Regel, maar helaas hebben de meeste christenen het diepgaande principe van deze regel niet begrepen. Je leeft in een wereld waarin ieder mens vrije wil heeft. Je leeft ook in een wereld die ver van Gods oorspronkelijke zuiverheid en intentie verwijderd is. Daarom zijn er ook zoveel mensen naar een heel lage bewustzijnsstaat afgedaald waarin ze volledig egocentrisch en egoïstisch worden. Dus wanneer je op deze wereld komt, is het onvermijdelijk dat je blootgesteld wordt aan mensen die jou op een manier behandelen die niet in overeenstemming met de wetten van God is.

Wanneer iemand je verkeerd behandelt, maakt iemand automatisch karma. Iemand kan op geen enkele manier ooit aan de verantwoordelijkheid voor dat karma ontsnappen, hoewel het misschien niet bij die persoon terugkeert in het huidige leven. Dit wordt duidelijk in de Bijbel beschreven wanneer er staat dat een mens zal oogsten wat hij zaait. Het wordt duidelijk verklaard dat God het karma naar iemand terugstuurt: “De wrake is aan mij, zeide de Heer. Ik zal terugbetalen!”

Omdat de mensen dit niet begrijpen, gebeurt het vaak dat wanneer iemand door anderen verkeerd wordt behandeld, hij of zij negatieve handelingen of negatieve gedachten en gevoelens ten opzichte van die ander heeft. Dit betekent dat de tweede persoon karma heeft gemaakt in die situatie. Dus in plaats van een situatie waarin iemand die de wet van God schendt en karma maakt, krijgen we dan het sneeuwbaleffect dat de tweede ook in de verleiding komt om karma te maken.

Dit zorgt vervolgens voor een neerwaartse spiraal tussen twee mensen die de rest van dat leven of zelfs vele levens lang kan blijven escaleren. Dit zie je overal ter wereld, niet alleen tussen personen, maar ook tussen groepen mensen, zoals families, naties, alle rassen.

De wereld is tegenwoordig een ongelooflijk verknoopt web van karmische relaties tussen mensen. Dit web is uiterst complex en biedt talloze uitdagingen aan evoluerende zielen en hun spirituele leraren.

Ik ben gekomen om mensen te bevrijden uit dit web van karmische verknopingen en ik besef heel goed dat om mensen te bevrijden, ze op een of ander manier die neerwaartse spiraal moeten doorbreken om steeds meer karma met elkaar te maken. Als allereerste hulpmiddel om deze eindeloze cyclus van karmische relaties te doorbreken, heb ik de Gouden Regel gegeven.

Als iemand naar jou toeloopt en je in het gezicht slaat, heeft die persoon karma gemaakt. Als je hem terugslaat of hem boos maakt of zelfs bang, maak jij ook karma. Je kunt echter ook volledig niet-gehecht blijven en de andere wang toekeren, dan maak je geen karma door die situatie. Daardoor bevrijd jij je van welke karmische spiralen ook en je kunt gewoon verder gaan na die situatie zonder dat het jou naar beneden trekt of vertraagt.

Helaas hebben de meeste moderne christenen het diepgaande principe achter de Gouden Regel niet begrepen, omdat mijn leringen over karma en reïncarnatie uit het christendom werden verwijderd. Christenen vinden het dan moeilijk om deze regel op te volgen in de ware geest van niet-gehecht zijn die uit onvoorwaardelijke liefde ontstaat.

Zelfs als iemand je heel erg treitert, zal inzicht in karma je laten beseffen dat de persoon nooit aan de verantwoordelijkheid voor zijn handelingen kan ontsnappen. Daarom heb je absoluut geen reden om te proberen iemand te straffen of negatieve gedachten of gevoelens ten opzichte van iemand te hebben. Je kunt gewoon de situatie loslaten en het liefdevol aan God overlaten om het karma naar die persoon terug te laten keren als de tijd daar is. Dit bevrijdt je uit die situatie in plaats van dat je aan een negatieve spiraal begint die zich door vele levens heen kan blijven opbouwen, waardoor je het gevoel krijgt dat je nooit bij hem of haar kunt wegkomen.

Dus de belangrijkste motivatie om de Gouden Regel op te volgen, is of je de persoonlijke vrijheid voor jouw levensstroom wilt, of dat je een band met mensen wilt blijven houden die jou in het verleden hebben gekwetst en je misschien nog steeds in het heden treiteren. De enige manier om je te bevrijden van die mensen is door de Gouden Regel volledig te internaliseren en de andere wang met onvoorwaardelijke liefde toe te keren. Deze liefde wordt het oordeel van iemand en verzekert de terugkeer van het karma van iemand.