Kun je met vasten je spirituele groei versnellen?

ONDERWERPEN: probeer niet 40 dagen te vasten zonder enig voedsel – de diepere betekenis van het leven van Jezus – Jezus trok zich terug uit het massabewustzijn – vasten heeft niet beslist met voedsel te maken – vasten met je aandacht – je geest leegmaken – lijden compenseert jouw zonden niet – richt je op jouw Aanwezigheid in plaats van op je lichaam – 40 is niet het exacte getal – vasten kan een spirituele ervaring blokkeren – valse spirituele ervaringen – vasten als egospel – streef naar evenwicht – vasten vanwege informatievervuiling

Vraag: Geliefde Jezus, Wat vind jij van vasten (in de betekenis van totaal niet eten) als manier om je spirituele groei te bevorderen? Het idee om 40 dagen te vasten (terwijl je totaal niets eet) – zoals jij in de woestijn en andere spirituele zoekers, asceten en kluizenaars gedaan hebben – oefent grote aantrekkingskracht op mij uit. Dus de vraag is: Kun je er beter van worden of is het schadelijk voor jou? En hoe kun jij je het best van voedsel onthouden zonder jezelf te schaden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (26 mei 2011):

Ik raad iedereen zeer aan om niet te proberen je 40 dagen totaal van voedsel te onthouden. Er is geen enkele manier waarop je dit kunt doen zonder je lichaam schade te berokkenen en het heeft spiritueel ook geen enkel nut.

Het is een misverstand dat ik 40 dagen in de woestijn bleef zonder iets te eten. Je kunt in principe twee benaderingen hebben van elk aspect van mijn leven. Eén daarvan is de letterlijke, waardoor je denkt dat de Bijbel letterlijk het woord van God is, alles wat in de Bijbelboeken gezegd wordt, is precies zo gebeurd als beschreven. Door die benadering zul je nooit de echte betekenis van mijn leringen en mijn voorbeeld begrijpen. De andere benadering is beseffen dat zelfs zogenaamd feitelijke gebeurtenissen uit de Bijbel een diepere betekenis hebben – en dan moet je verder kijken dan de letterlijke interpretatie. Dus wat is de diepere betekenis van dat ik 40 dagen in de woestijn heb doorgebracht?

Je zou dit misschien kunnen zien als een contrast tussen twee omgevingen. De menselijke maatschappij, een omgeving waarin bijna alles door menselijke regels en ideeën wordt bepaald. Dan is er ook nog de ‘woestijn’, een omgeving waarin de dingen niet door de mens worden bepaald, maar dichter bij de natuurlijke staat staan. Dus het symbolisme dat ik mij een poosje terugtrok uit de wereld met door mensen gemaakte regels, overtuigingen en ideeën. Maar dat betekent niet beslist dat je de natuur ingaat. Je kunt dit bijna overal doen, zolang je maar in een rustige ruimte kunt zijn en jij de afleidingen van buiten de rug kunt toekeren. Je kunt dat zelfs midden in een stad doen, hoewel het een beetje moeilijker is omdat het massabewustzijn daar intenser is.

Vasten heeft niet beslist iets te maken met voedsel. Ik ‘vastte’ door mijn geest leeg te maken van de door mensen gemaakte ideeën, waardoor ik een lege ruimte creëerde en mijn geest openstelde voor intuïtieve indrukken uit een hogere bron, namelijk mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid en mijn spirituele leraren.

Zie je wat ik bedoel? Wat is de bedoeling van jouw vasten? Als het is om een spirituelere bewustzijnsstaat te krijgen, dan is het niet nodig om je van voedsel te onthouden. Het is nodig dat jij je onthoudt van bepaalde soorten zwaarder voedsel, zoals vlees, en niet te veel voedsel eet. Het is echter niet nodig om je van al het voedsel te onthouden en het kan zelfs contraproductief zijn om dat te doen.

Wat heb je voor een spirituelere ervaring nodig? Alles in je leven draait om aandacht. Als je aandacht naar wereldse zaken uitgaat, is het moeilijker om een spirituele ervaring te krijgen. Dus om een hogere ervaring te krijgen, moet jij je aandacht niet op wereldse zaken, waaronder jouw fysieke lichaam, richten.

Toch is het gewoon een feit dat je van voedsel onthouden, jij je aandacht niet aan je lichaam onttrekt. De meeste mensen die vasten door zich van voedsel te onthouden, vinden dat zo’n moeilijke ervaring, dat ze uiteindelijk steeds meer aandacht aan hun lichaam schenken naarmate ze langer vasten. Dus de echte betekenis van vasten is: je aandacht niet richten op wereldse zaken en je concentreren op spirituele dingen. Maar zelfs dit moet je beter begrijpen. Want er zijn veel mensen die denken dat je concentreren op spirituele dingen inhoudt dat je een spirituele lering bestudeert met het intellect en een spirituele techniek uitvoert.

Dit heeft niet beslist geen waarde op een bepaald niveau van het pad, maar wanneer je op de hogere niveaus komt, betekent ‘vasten’ echt dat jij je geest leeg maakt van alles en je afstemt op je IK BEN Aanwezigheid. Vasten betekent dat jij je concentreert op het ervaren van zuiver gewaarzijn, zodat je echt de open deur wordt voor de Aanwezigheid. Wat inhoudt dat je geen vooropgestelde meningen hebt die de indrukken van de Aanwezigheid kleuren. Je kunt dit niet op de lagere niveaus van het pad doen, maar op de hogere niveaus is dit je hoofddoel.

Wat er door de eeuwen heen gebeurd is, zijn twee dingen. In de eerste plaats werd het christendom gekaapt door de letterlijken die dachten dat alles letterlijk geïnterpreteerd moest worden – volgens hun definitie van een letterlijke interpretatie. In de tweede plaats werd het christendom in de middeleeuwen gekaapt door mensen die zich concentreren op het leven als lijden.

Je ziet dat ik in de meeste kunst uit die tijd hangend aan het kruis afgebeeld wordt en erg lijdt. Dus in plaats van zich te richten op mijn positieve lering – dat ik gekomen ben om alle mensen het leven in al haar volheid te schenken – richtte het christendom zich op die paar uur dat ik aan het kruis hing. En daarna kwam het geloof dat mijn lijden aan het kruis de verlossing van de mensheid had ‘gekocht’ door op een of ander manier te compenseren voor de zonden van mensen.

Je ziet gemakkelijk dat dit beïnvloed werd door het eeuwenoude geloof dat een dier offeren – door het dood te laten bloeden – voor iemands zonden kon betalen. Een geloof dat volledig tegengesteld was aan mijn echte lering, maar die niettemin het beeld van mijn missie ging domineren. Het gevolg was dat men ging geloven dat God – die als goed werd beschouwd – van je eist dat je lijdt voor jij van je zonden bevrijd kunt worden. De waanzin van dat geloof kun je zien door het volgende in overweging te nemen. Je hebt iets gedaan dat ervoor gezorgd heeft dat je lijden bij iemand hebt veroorzaakt. Je erkent dit en nu onderga je vrijwillig een proces dat lijden bij jou veroorzaakt en denkt dan dat dit tweede lijden op een of andere manier het eerste lijden compenseert.

Maar tegenwoordig weet je dat alles op de wereld uit energie bestaat. Wat je iemand hebt aangedaan, heeft een bepaalde hoeveelheid energie van een verkeerde kwaliteit opgewekt. Wanneer jij ervoor zorgt dat je lijdt, creëer je zelfs nog meer energie met een verkeerde kwaliteit. Twee verkeerden heffen elkaar niet op, omdat die energie die energie niet kan opheffen. De enige manier om je zonden te compenseren, is door positieve energie te produceren, die daadwerkelijk de energie die verkeerd gekwalificeerd werd, kan transformeren. Maar dit kan alleen als beide kanten echt vergeven hebben, wat de reden is dat ik er de nadruk op heb gelegd om iedereen te vergeven die je kwaad heeft aangedaan.

Dus is mijn punt dat door de eeuwen heen de aandacht voor het lijden ervoor heeft gezorgd dat, omdat mensen denken dat je onthouden van voedsel lijden bij jou veroorzaakt, dit een manier is om je zonden af te betalen. En daardoor is de overtuiging die er later aan is toegevoegd, dat hoe meer je lijdt, hoe meer zonden jij afbetaalt. En daarna werd dit gekoppeld aan het idee dat ik 40 dagen gevast heb, en toen begonnen sommige mensen dit te zien als de ultieme vorm van lijden, door te vasten. Sommigen dachten zelfs dat ze, als ze zouden sterven tijdens het proberen om 40 dagen te vasten, daar in de hemel zeker voor beloond zouden worden. Ze dachten: “Ik sterf natuurlijk niet.”

Zie je dat het totaal een misverstand is? In de eerste plaats zouden veel mensen sterven door zich 40 dagen van alle voedsel te onthouden en zelfmoord is niet de manier om een hogere bewustzijnsstaat te krijgen. In de tweede plaats zouden degenen die het overleven om zo lang te vasten, hun meeste aandacht vestigen op de pijn in het lichaam die je aandacht ervan afhoudt om de open deur voor de Aanwezigheid zijn. Dus wat win je dan daarmee? En in de derde plaats zorgt het opzettelijke lijden ervoor dat je verkeerd gekwalificeerde energie maakt die je spirituele groei niet bevordert.

Wat betreft die 40 dagen moet je in overweging nemen dat de mensen 2000 jaar geleden niet dezelfde ideeën hadden met betrekking tot getallen als tegenwoordig. Tegenwoordig begrijpen de meeste schoolkinderen dat je kunt tellen tot hele hoge getallen. Hoeveel van jullie hebben er niet tot duizend geprobeerd te tellen toen je een kind was? Toch konden de meeste volwassenen 2000 jaar geleden niet tot duizend tellen. Dus destijds konden de meeste mensen zich niet eens een denkbeeld vormen van al die getallen die je tegenwoordig gebruikt om de nationale schuld te berekenen. En zelfs tegenwoordig zijn er mensen die moeite hebben om te visualiseren hoeveel geld een land als de Verenigde Staten in feite schuldig is – het is gewoon te groot om het met iets in het ‘echte leven’ in verband te brengen.

Je hebt misschien wel eens gehoord dat dieren niet hoger kunnen tellen dan tot twee. Hetzelfde geldt voor natuurvolken die onderscheid maken tussen één en twee, maar alles wat meer is dan twee wordt gezien als ‘veel’. Nu was er 2000 jaar geleden wel een soortgelijk mechanisme in het spel. Mensen zouden tot een dozijn kunnen tellen, maar alles wat meer was, werd als ‘veel’ gezien. De woorden die daarvoor gebruikt werden, zijn naar westerse hoeveelheden vertaald is, maar zelfs het woord ‘score’ werd oorspronkelijk gebruikt voor een onbepaalde hoeveelheid en pas in de moderne tijd wordt er een precies getal aan gegeven.

Dus wanneer de Bijbel zegt dat ik 40 dagen gevast heb, was het echte getal niet 40. Het waren er gewoon een ‘groot’ aantal dagen die ik in de woestijn doorbracht. En dan nog een punt. Ik ging naar de woestijn – en ik ging echt heel erg ver weg van menselijke nederzettingen – om een spirituele ervaring te krijgen en ik bleef er net lang genoeg om die ervaring te krijgen. In die tijd at ik wat ik kon vinden om mijn lichaam net genoeg te voeden, zodat ik mijn aandacht niet op mijn lichaam hoefde te richten, maar ik kon mijn aandacht vrij houden van afleidingen om mij te concentreren op mijn innerlijk.

Dus als je dit probeert te imiteren door je te concentreren op 40 dagen vasten, plaats jij jezelf alleen maar in een denkkader waarin het moeilijker voor jou wordt om een echt spirituele ervaring te krijgen. Omdat je er niet open voor staat om de ervaring in zijn eigen tempo te laten gebeuren – je probeert hem af te dwingen. En wat je probeert te dwingen, zal je niet een duw geven, zoals de ezel die de wortel aan een stok voor zijn neus heeft hangen, hem voor zich uit duwt.

Iedere keer – en ik bedoel IEDERE keer – dat jij probeert een spirituele ervaring te forceren, krijg je geen echte ervaring. In plaats daarvan stel jij je open voor de lagere krachten, die je natuurlijk een ervaring kunnen geven die ver boven je gewone bewustzijnsstaat uitgaat, maar het is niet een echt spirituele ervaring, omdat die jou niet tot de open deur maakt voor je Aanwezigheid of geascendeerde wezens. Door de eeuwen heen hebben veel mensen geprobeerd de hemel met geweld te nemen en zich opengesteld voor de lagere krachten en hebben gedacht dat ze een echte ervaring hadden gekregen. Daarom moet vasten niet worden uitgeprobeerd door mensen die niet in evenwicht zijn en die niet zowel persoonlijke bescherming als spiritueel onderscheidingsvermogen (geesten onderscheiden) bezitten.

Begrijp je dat vasten al heel snel een egospelletje kan worden? Het ego wil iets buitengewoons doen, omdat hij zich van anderen wil onderscheiden, of zelfs denkt dat dit punten oplevert in de ogen van God.

Dus tot slot: de manier om te vasten is je aandacht onttrekken aan alles wat je ook maar naar buiten trekt. Je moet je geest leeg maken, zodat je een open deur kunt zijn voor de Aanwezigheid.

De enige manier om dit te doen, is door vasten op dezelfde manier te benaderen als je al het andere op het pad benadert: door altijd naar evenwicht te streven. Dit is gewoonweg de enige manier om voor de initiatie te slagen om de verzoeker te ontmoeten, zoals dat gebeurt op een hoger bewustzijnsniveau en zoals je zag dat ik door de duivel in verzoeking werd gebracht na hoeveel dagen ook in de woestijn.

Je moet ook begrijpen dat het niet constructief is om wat ik hier zeg als reden aan te voeren om je uit de maatschappij terug te trekken en je te isoleren. Het is waardevol om je een tijdje terug te trekken om innerlijk contact te maken met je Aanwezigheid. Maar als je eenmaal dit contact begint te krijgen, kun jij je met de maatschappij bezig houden zonder dat te verliezen. En in de Gouden Eeuw hebben we mensen nodig die zich betrokken voelen bij de maatschappij, terwijl ze de open deur zijn voor ideeën uit het geascendeerde rijk.

Tegenwoordig zou ik zeggen dat de belangrijkste manier om te vasten, is door je NIET van voedsel te onthouden. De beste manier om te eten is door je lichaam als niet belangrijk te beschouwen en je geest daarna te onttrekken aan alle ‘informatievervuiling’ waar mensen mee gebombardeerd worden. Het fysieke lichaam is niet de grootste hindernis voor moderne mensen; het is een feit dat je geest te veel gestimuleerd wordt door informatie die uit vele bronnen tot je komt.

Dus de beste manier is deze stroom van informatie van buitenaf te blokkeren. En dan de innerlijke bombardementen uitzetten die door de geest veroorzaakt worden die problemen schept en je er dan van probeert te overtuigen dat jij die moet oplossen. Het is allemaal een kwestie van bewaken waar je aandacht naar toe gaat. Het koninkrijk van God is binnenin jou, dus je betreedt het niet zolang je aandacht voortdurend gericht wordt op iets buiten het punt van stil zijn binnenin jou.

Dus probeer een poosje te vasten door geen ‘informatievoedsel’ tot je te nemen. Het goede nieuws is dat je door niet meer bij te houden wat je vrienden aan het doen zijn op Facebook, jij niet sterft – zelfs niet na 40 dagen.