10.000 mensen hebben Christusschap op innerlijk niveau

ONDERWERPEN: sommigen hebben het Christusschap maar zijn zich er niet van bewust – sommigen moeten Christusschap ontwikkelen, maar kunnen dat in dit leven doen

Vraag: Ik heb onlangs het boek ‘Save Yourself’ gelezen en bestudeerd en vond er goede voorlichting in en het was heel inspirerend. Heel erg bedankt dat je deze leringen uitbrengt.

Pagina 299 – In de laatste alinea zeg je dat de Gouden Eeuw pas komt als een kritieke massa mensen individueel Christusschap manifesteert. Dan vervolg je met zeggen dat er momenteel 10.000 mensen zijn die een hoge graad van Christusschap manifesteren op innerlijke niveaus, en verderop, dat er miljoenen mensen zijn die een hoge graad van Christusschap hebben gemanifesteerd. Ik begrijp het verschil niet tussen deze twee groepen mensen. Zou je dit kunnen verduidelijken, alsjeblieft?

Quote uit het boek:

De Gouden Eeuw zal pas komen als een kritieke massa mensen individueel Christusschap manifesteert. Zoals ik zeg in ‘The Christ is Born in You’ zijn er momenteel 10.000 mensen op planeet aarde die een hoge graad van Christusschap op innerlijke niveaus manifesteren. Helaas herkennen de meerderheid van deze mensen hun innerlijke verworvenheden niet bewust en daarom durven ze dat niet te bevestigen en tot uitdrukking te brengen. Er zijn miljoenen mensen die een hoge mate van Christusschap hebben gemanifesteerd. Deze mensen zouden snel geweldig vooruit kunnen gaan als ze bewust hun potentieel erkenden en bereid waren om het pad van hun Christusschap uit te breiden.

Zulke mensen worden zie je in iedere sociale laag. Veel daarvan in het traditionele christendom. Veel van hen in andere religies. Veel van hen behoren tot geen specifieke religie of onderschrijven het wetenschappelijk materialisme. En een substantieel aantal van hen zie je in de new age-beweging.

Deze mensen moeten van mij snel tot het bewuste besef komen wie zij zijn en waarom zij hier zijn. Ik probeer constant mijn hand naar hen uit te steken. Toch geloof ik echter wel dat de meest ontvankelijke, de mensen in de new age-beweging moeten zijn die zichzelf als heel progressieve en spirituele mensen beschouwen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het verschil is gewoon een kwestie van gradatie. Er zijn 10.000 mensen die een heel hoge mate van Christusschap hebben bereikt, toch zijn de meeste zich niet bewust gewaar van hun spirituele verworvenheden. Daarom kunnen ze die verworvenheid niet op deze wereld tot uitdrukking brengen. Wanneer één van deze mensen zich bewust wordt van zijn of haar spirituele identiteit en verworvenheid, kan die persoon heel snel dat Christusschap tot uitdrukking gaan brengen.

Die kundigheid werd in voorgaande levens verworven, maar omdat mensen gewoonlijk hun vorige levens vergeten wanneer ze geboren worden, is het mogelijk dat iemand een hoge spirituele kundigheid kan hebben zonder dat te beseffen. Dit wordt versterkt als iemand opgroeit in een omgeving die mensen niet aanmoedigt om hun spirituele talent tot uitdrukking te brengen. Dit kan gebeuren als iemand opgroeit bij ouders die niet spiritueel zijn of ouders die tot een orthodoxe religie behoren, die zegt dat ‘gewone’ mensen geen spirituele verworvenheden kunnen hebben. Eén voorbeeld hiervan is een orthodox christelijke religie die mij tot een afgod heeft gemaakt met wie niemand kan wedijveren.

Er zijn miljoenen mensen op deze planeet die een hoge graad van Christusschap hebben behaald, maar ze zijn nog steeds enige afstand verwijderd van het bereiken van het volledige Christusschap. Als deze mensen zich bewust worden van hun spirituele identiteit en talent, dat hebben ze het potentieel om de rest van hun leven geweldig vooruit te gaan. Vele van hen zouden in feite het volledige Christusschap bereiken in dit leven. Maar dat vergt echter een vastberaden inzet van hun kant. Met andere woorden, deze mensen moeten eraan werken om Christusschap te ontwikkelen en dat dan tot uitdrukking gaan brengen, zoals het geval is met die 10.000.