Wil God vriendschap van ons?

ONDERWERPEN: God wil meer dan vriendschap – jij bent medeschepper – je gevoel van gescheidenheid van God overwinnen

Vraag: Wil God echt bevriend met ons op aarde zijn en met ons communiceren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja, God wil inderdaad vriendschap en meer dan vriendschap met ieder menselijk wezen op aarde. Zoals ik elders uitleg, is ieder menselijk wezen een zoon of dochter van God en het is de bedoeling dat iedereen medeschepper met God is. God heeft jou geschapen om de schepping af te maken waar hij aan begonnen is. Dus God wil niet dat jij een passieve benadering hebt. Hij wil dat je actief deelneemt aan zijn schepping. God wil dat jij de volheid van zijn schepping ervaart en hij is bereid jou alles te geven wat je nodig hebt om die volheid te ervaren en daardoor God mee te helpen bij het scheppen van deze wereld.

De reden dat je momenteel niet als medeschepper kunt dienen, is dat je naar een lagere bewustzijnsstaat bent afgedaald. Je hebt de herinnering verloren aan je ware spirituele identiteit. De bedoeling van deze hele website is jou te helpen om dat contact met jouw Christuszelf opnieuw te maken, zodat jij je spirituele erfgoed weer kunt opeisen. Pas de middelen die ik heb gegeven toe en je zult daadwerkelijk vooruitgang boeken. Als je volhardt, zul je op een dag een doorbraak krijgen naar een hogere bewustzijnsstaat en je zult je nooit weer van God gescheiden voelen. Dit is geen utopische belofte. Dit is een levend potentieel, een levende realiteit, voor iedereen die zich toelegt op het pad.

De bedoeling van deze hele website is dat je God zelf vindt. Ik ben echter een spirituele leraar en het is mijn taak om iedere ziel thuis te brengen. De waarheid over het leven op deze planeet is dat veel mensen naar een bewustzijnsstaat zijn afgedaald waarin ze niet meer zelf God kunnen vinden. Daarom hebben ze een lering en leermiddelen in de buitenwereld nodig om weer op te klimmen naar het bewustzijnsniveau dat hen in staat stelt direct contact met God in hun hart te leggen.

Uiteindelijk kun je God alleen maar in je hart vinden. Maar voor veel mensen kan het nodig zijn naar God te zoeken met middelen van buitenaf voor zij in staat zijn de waarheid te bevatten dat ze God uiteindelijk in hun hart moeten vinden. Dus misschien moet je God in de buitenwereld zoeken, voor je God binnenin jou kunt vinden.

God heeft je niet in de steek gelaten en hij is bereid om op elk moment aan een relatie tot jou te beginnen. Maar om God te vinden, moet je bereid zijn de blokkades in je psyche die tussen jou en direct contact met God zitten, op te lossen. De Transcendence Toolbox heeft de leermiddelen – gebruik die!