Christenen – katholieken en anderen – die vragen stellen over de kerk

ONDERWERPEN: Veel christenen kunnen de problemen met de kerk en doctrines niet meer negeren, maar weten niet waar ze naartoe moeten – een kerk onderzoeken is een teken van spirituele volwassenheid – ga op zoek naar de ware leringen van Jezus – de sleutel is een omslag in bewustzijn – Jezus heeft de rigide leiders uitgedaagd – het officiële christendom klopt niet met de innerlijke lering van Jezus – ga op zoek naar een persoonlijke relatie met Jezus – jouw persoonlijke pleitbezorger is je Christuszelf – de innerlijke kerk van het hart

Vraag: Jezus, waar wil je dat ik heenga? Wat moet ik doen? Waar is mijn echtgenoot? Is er een kerk voor mij? Ik kan geen baptist worden, ze accepteren Maria niet. De episcopalen accepteren het homohuwelijk. De kerk van mijn jeugd is doordrenkt met pedofilie en homoseksualiteit en negeert vrouwen als deelnemer. Ik voel me verdwaald en verward, behalve bij de eucharistie. Wat kun jij me zeggen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Mijn geliefde vriend, ik begrijp natuurlijk jouw dilemma. Mijn hart, en het hart van Moeder Maria, gaat naar jou uit en de miljoenen christenen – katholieken of anderen – die serieuze vragen beginnen te stellen over de kerk in de buitenwereld waarin zij zijn opgegroeid. Ze kunnen het misbruik van de priesters niet meer ontkennen, de inconsistenties in de doctrines, andere onvolkomenheden in de organisatie of in het gedrag van de kerkofficials. Maar omdat zij in een kerkcultuur zijn opgegroeid die hen heeft verteld dat de kerk in de buitenwereld een essentieel onderdeel is van hun leven en verlossing, voelen ze zich enigszins verdwaald en weten niet waar ze naartoe moeten.

Ik hoop dat je kunt begrijpen dat Moeder Maria en ik onze ogen niet sluiten voor dit fenomeen en dat we hier zijn om jullie te assisteren. In feite is het één van de belangrijkste redenen dat wij de vele leringen en hulpmiddelen hebben uitgebracht op deze website – we weten dat veel mensen die nodig hebben om zichzelf te bevrijden uit de banden van het orthodoxe christendom. Ik hoop dat ik je kan helpen te zien dat hoewel het moeilijk kan zijn om je aansluiting bij een kerk te onderzoeken, het een waarachtig teken is van spirituele volwassenheid. Je bent er klaar voor om de volgende stap op je persoonlijke pad te nemen en om die stap te doen, heb je duidelijker inzicht nodig in de ware leringen die ik 2000 jaar geleden heb gegeven.

Dus waar wil ik naar toe? Ik wil dat je begint wat tijd te nemen om serieus na te denken over één van de belangrijkste uitspraken die ik 2000 jaar geleden heb gedaan:

20 Toen de farizeeërs Jezus vroegen wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun: “De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen,
21 en men kan niet zeggen: “Kijk, hier is het!” of: “Daar is het!” Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.” (Lucas 17:20-21)

Je hebt de ware betekenis van deze uitspraak in jouw kerk geleerd en de reden is dat alle orthodoxe kerken juist die kern van mijn leringen negeren. Maar deze uitspraak die vaak over het hoofd werd gezien, was de belangrijkste reden dat de joodse autoriteiten wilden dat ik gedood werd. Zij hadden een religieuze cultuur gecreëerd waarin de religie in de buitenwereld als de sleutel – in feite de enige sleutel – voor verlossing werd beschouwd. Daardoor hadden de mensen die de macht hadden in die religie bijna ongelimiteerde macht over de bevolking. En zoals een wijs persoon zei: “Alle macht corrumpeert, maar absolute macht corrumpeert absoluut.” Dit heeft tot veel hypocrisie, veel verkeerd gebruik van macht en veel van dezelfde menselijke tekortkomingen die je tegenwoordig in de christelijke kerken ziet, geleid.

Lees de Bijbel met dit in gedachten en je ziet dat ik constant alle mensen uitdaagde die zich tussen de mensen en hun God hadden geplaatst. Ik noemde hen hypocrieten, blinde leiders, wolven in schaapskleren en zonen van de duivel, en ik vergeleek hen met doosbeenderen. Ik heb dat gedaan omdat de ware boodschap die ik aan de mensen kwam brengen, was dat de sleutel tot verlossing niet de religie in de buitenwereld is. Dat is het nog nooit geweest en zal het ook nooit worden.

De echte sleutel tot verlossing is dat je het koninkrijk van God binnengaat. Dat koninkrijk zit binnenin jou, omdat het een bewustzijnsstaat is, namelijk het Christusbewustzijn. Dit is de sleutel tot de kennis die de wetgeleerden hadden afgenomen:

“Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen; zelf zijn jullie niet binnengegaan, en anderen die wel binnen wilden gaan hebben jullie tegengehouden.” (Lucas 11:52)

Helaas zijn heel veel leiders van de moderne christelijke kerken gevangen komen te zitten in dezelfde bewustzijnsstaat als de wetgeleerden uit die tijd. Ze zijn niet bereid mijn innerlijke koninkrijk binnen te gaan en ze proberen de gemeente vast te houden in de illusie dat de kerk in de buitenwereld hen zal redden.

Wanneer jij je deze ene waarheid realiseert – en ik leg het overal op de website gedetailleerder uit – krijg je een heel ander perspectief op het christendom. Je ziet dat ik ben gekomen om de mensen te bevrijden van de tirannie en het misbruik van een kerk in de buitenwereld – omdat de uiterlijke religie altijd gevoelig is voor de menselijke machtspelletjes en zwakheden. Dit wil niet zeggen dat een religie in de buitenwereld de mensen niet kan helpen, maar dat kan alleen maar wanneer een kritieke massa leiders en volgelingen acht slaan op mijn oproep in mijn voetsporen te treden en het werk doen dat ik heb gedaan. Enkel de Christusgeest kan voorkomen dat een religie in de buitenwereld afzakt naar zowel materiële als spirituele corruptie.

Wanneer je dit begrijpt, zie je dat ik vanzelfsprekend niet gelukkig ben met het feit dat de christelijke religie net zo rigide en corrupt is als de joodse religie. Hier heb ik nooit van gehouden en daardoor kun je zien dat het orthodoxe christendom eeuwenlang – in feite vanaf het allereerste begin – niet met mijn ware leringen overeenkomt.

Dus waar wil ik dat je heen gaat? Ik wil dat je naar je hart gaat en mij – de echte, levende Jezus Christus – daar vindt. Ik wil dat je de door mensen gemaakte afgod achter je laat waarmee je bent opgevoed en mij als je oudere broeder accepteert, als je dierbaarste vriend. Ik wil dat je een directe, persoonlijke relatie met mij opbouwt. Denk eraan dat ik heb gezegd: “Ik ben de Weg, de waarheid en het Leven.” Ik heb niet gezegd dat de kerk in de buitenwereld de weg, de waarheid en het leven was.

Je zegt dat jij je verward voelt behalve over de eucharistie. De reden is dat je ziel de waarde inziet van het absorberen van het mijn licht en bloed. Om aan de verwarring te ontkomen, moet jij je eenvoudig realiseren dat de ware betekenis van ‘mijn lichaam en bloed’ is dat je mijn bewustzijn absorbeert. Je moet doen zoals Paulus heeft gezegd:

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” (Filippenzen 2:5)

Ik begrijp dat voor degenen die opgegroeid zijn in een orthodoxe of hoofdstroming van de christelijke kerk, een persoonlijke relatie met mij hebben, intimiderend kan zijn. Zodat je, als dit jou ook betreft, eens moet nadenken over de betekenis van een andere belangrijke uitspraak:

Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. (Johannes 14)

Deze pleitbezorger is een deel van mijn geest dat voor je is gebroken in de vorm van jouw Christuszelf. Wanneer je het inneemt met de eucharistie, vormt dat het de gist:

Hij vertelde hen een andere gelijkenis: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was. (Matteüs 13:33)

Je Christuszelf is jouw persoonlijke pleitbezorger die je meer inzicht geeft in de waarheid en het laten rijzen van het ‘hele brood’ van je bewustzijn tot de je Christusgeest krijgt. In feite is je Christuszelf, in spirituele zin, de echtgenoot van je levensstroom. En eenheid met je Christuszelf is de ware betekenis van het concept dat je met Christus bent getrouwd. Dus als je nog niet kunt bevatten dat je een directe, persoonlijke relatie met mij hebt, richt je dan op je Christuszelf.

Ik geef veel leringen op deze website om je de waarheid te helpen begrijpen dat je Christuszelf klaar is om zich te in jouw hart te bevestigen. We geven ook middelen om je te helpen het innerlijke contact met je Christuszelf te krijgen, zoals de oefening om je af te stemmen. Moeder Maria’s rozenkransen – die oneindig veel krachtiger zijn dan de katholieke rozenkrans – en de rozenkrans van Aartsengel Michaël.

Mijn punt is dat de sleutel tot verlossing niet de kerk in de buitenwereld is, maar de ware kerk, die de innerlijke kerk in je hart. Degenen die het pad naar Christusschap bewandelen, zijn letterlijk de levende kerk die uit de levende stenen wordt opgebouwd.

Als je eenmaal begint de Christusgeest aan te nemen, word je onafhankelijk van de kerk in de buitenwereld. Dit betekent dat je niet beslist een kerk in de buitenwereld meer nodig hebt. Maar het betekent ook dat je van elke kerk lid kunt zijn zonder belast te worden door de onvolkomenheden ervan. Je kunt naar de kerk gaan om het ware lidmaatschap te zoeken en anderen te helpen.

Dus heb ik een avondmaal voor je gemaakt dat je veel meer voedt dan iets anders op deze wereld. Je vindt die op de pagina’s van deze website. Bestudeer gewoon wat ik je aanbied met een open geest. Gebruik je intuïtie en ik kan je ervan verzekeren dat je Christuszelf jou brengt waar je moet zijn. Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn en daarom heb ik gezegd:

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. (Matteüs 6:33)

Op deze website heb ik je gegeven wat je nodig hebt om het koninkrijk van God binnenin jou in te gaan. Wijs mijn geschenk niet af. Dit is waarlijk het brood des levens dat voor jou gebroken wordt. Neem, eet, dit is mijn lichaam, het lichaam van mijn Christusbewustzijn, dat ik heb neergelegd voor het leven van mijn vrienden. Wie zijn mijn ware vrienden, mijn ware familie:

Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder. (Matteüs 12:50)

Het is de wil van mijn vader dat jij hetzelfde Christusbewustzijn krijgt dat ik heb gekregen. Per slot van rekening komt niemand tot de Vader dan door het Christusbewustzijn dat IK BEN.