Liefde is de stuwende kracht van de schepping

ONDERWERPEN: liefde is een stroom, laat hem door je heen gaan – goddelijke liefde kan alleen door ons worden uitgegeven – overwin de voorwaarden om liefde te laten stromen – liefde daagt de voorwaarden van mensen uit – Jezus heeft geen liefde van ons nodig om te gebruiken – Jezus vermenigvuldigt onze liefde – de vernietiging van onschuld – de boze God sluit liefde af – gevallen wezens maken de liefde voor God belachelijk – zowel het theïsme als het atheïsme heeft gevallen wezens gevormd – beoefen het tot uitdrukking brengen van onvoorwaardelijke liefde – voorwaarden houden je gevangen

Vraag: Vandaag vond ik één probleem in mij. Ik voel een grote behoefte om mijn liefde voor Jezus, andere geascendeerde meesters en God tot uitdrukking te brengen. Ik weet dat het goed is. Maar heeft Jezus mijn liefde wel nodig? Ik las op deze website dat Jezus een zelfvoorzienend spiritueel wezen is. Allerliefste Jezus, wil je dat we groeien en onze liefde enkel onder lagere spirituele wezens zoals wij, mensen en dieren, verspreiden? Ik wil groeien, ja, maar hoe zit het dan als ik een wederzijdse liefdesrelatie met hogere wezens wil? Daarom wil ik mijn liefde voor God en alle oudere broeders tot uitdrukking brengen, niet alleen om te voelen dat ik deze onvoorwaardelijke liefde ontvang van een wezen dat geen liefde van mij nodig heeft. Ik voel me op een of andere manier overbodig. Maar het kan toch niet zo zijn dat onze liefde niets voor hogere wezens is. Dus wat zijn de beste middelen om onze liefde voor hogere wezens tot uitdrukking te brengen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (14 oktober 2010):

Liefde is de stuwende kracht van de schepping. Het is een altijd vloeiende stroom die geen voorwaarden accepteert om haar groei te blokkeren. Deze onvoorwaardelijke kracht dreef de Schepper ertoe om de wereld van vorm te scheppen en verlengstukken van zichzelf ernaar toe te sturen om die van binnenuit mede te scheppen. Het is ook de kracht die de wereld van vorm aanzet om naar haar bron terug te keren – door op den duur alle voorwaarden te transcenderen en zich weer te voegen bij de oneindige, vormloze Schepper.

Hoe schep je mede? Door de stroom van liefde, de Rivier van Leven, door jouw wezen te laten stromen en zich op de wereld tot uitdrukking te brengen. Deze stroom van liefde zal de wereld verheffen tot ze uiteindelijk ascendeert en een permanent onderdeel van het spirituele rijk wordt. Je kunt deze stroom niet fabriceren, je kunt je er enkel voor openen en het dan met je bewuste aandacht richten.

Wij, de geascendeerde meesters, zijn de open deur voor deze stroom van liefde geworden en we zouden gemakkelijk zoveel liefde aan de aarde kunnen uitgeven dat de planeet heel snel zou ascenderen en degenen afschudden die niet bereid zijn hun voorwaarden te transcenderen en zich in de Rivier van Leven onder te dompelen. Maar vanwege de Wet van Vrije Wil, mogen we niet rechtstreeks liefde geven; we mogen het slechts indirect door geïncarneerde menselijke wezens uitbrengen.

Dus om echt mede te scheppen en Gods schepping te helpen zich tot haar ultieme bestemming te verheffen, moet jij je openen, zodat de bron van onvoorwaardelijke liefde van ons door jou heen kan stromen – zodat jij de open deur kunt zijn voor liefde. En hoe doe je dat? Wel, je doet dat door de myriaden voorwaarden te overwinnen die in jouw geest zijn geprogrammeerd door de krachten van deze wereld, de prins van deze wereld.

Eén aspect hiervan is spirituele leringen bestuderen en daardoor de voorwaarden gaan zien en overwinnen die schijnbaar lijken te rechtvaardigen waarom JIJ moet beoordelen hoe liefde door jou heen uitgedrukt moet worden, op basis van voorwaarden op aarde – voorwaarden die enkel door de geest van de antichrist kunnen worden gedefinieerd, omdat geen enkel wezen met de Christusgeest ooit voorwaarden zou definiëren die de stroom van liefde zouden blokkeren of beperken.
Een ander aspect is spirituele technieken beoefenen, zoals onze rozenkransen en invocaties, om de energie in je wezen te transmuteren die een lagere vibratie heeft dan de vibratie van onvoorwaardelijkheid die je in het geascendeerde rijk tegenkomt.
En tot slot, het derde aspect is dat oefening perfect maakt. Om de open deur te worden voor de stroom van liefde, moet je liefde tot uitdrukking brengen. Hoe meer je liefde tot uitdrukking brengt en hoe onvoorwaardelijker jij die tot uitdrukking brengt, hoe meer jij je opent voor de stroom liefde – en de andere onvoorwaardelijke energie die uit het geascendeerde rijk komen.

Je ziet dat wij, de geascendeerde meesters, nooit lagere energie tot uitdrukking brengen, zoals boosheid, kritiek, schuld of oordeel. We brengen onze onvoorwaardelijke energie tot uitdrukking. Dit betekent niet dat we onze liefde altijd op dezelfde manier uitdrukking geven. We brengen onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking, die de voorwaarden van de mensen zal aanvechten, afhankelijk van de persoon en de situatie. Maar zelfs door de voorwaarden van de mensen aan te vechten, projecteren we nooit negatieve of beperkende gedachtevormen en energie op mensen. We zijn alle psychische projecties ontstegen.

We willen heel graag de geascendeerde energie op aarde tot uitdrukking brengen, maar zoals ik zei, we hebben mensen nodig die de open deur kunnen zijn. En wie zijn die mensen? Dat zijn mensen die bereid zijn liefde tot uitdrukking te brengen, of een andere geascendeerde energie, op een onvoorwaardelijke manier, zonder met de dagelijkse denkgeest te oordelen, maar in plaats daarvan de stroom van Boven zich tot uitdrukking te brengen zoals die wil, de Heilige Geest laten waaien waarheen hij wil.

Dus je ziet dat ik als geascendeerd wezen niet de persoonlijke behoefte heb dat jij liefde voor mij uitdrukt. Ik ben inderdaad zelfvoorzienend en heb niets nodig van buiten mijn ‘zelf’ om te bestaan of mij vervuld te voelen. Toch besta ik niet meer voor persoonlijke redenen; ik besta om het Al te verheffen. Het is mijn grote vreugde om te dienen om het Al te verheffen en in deze hoedanigheid heb ik inderdaad jouw liefde nodig. Want hoe meer liefde jij naar me toestuurt – vooral wanneer die onvoorwaardelijk is – hoe meer ik de talenten die jij hebt vermenigvuldigd, kan vermenigvuldigen en ze aan jou en de aarde kan teruggeven.

Dus ga je gang en druk je liefde voor mij uit, mij of elk ander geascendeerd wezen, God of jouw IK BEN Aanwezigheid. Het zal enkel vermenigvuldigd naar je teruggezonden worden. En maak je geen zorgen of je jouw liefde nog niet helemaal zonder voorwaarden tot uitdrukking kunt brengen. Ga je gang en druk liefde uit zo veel als je kunt en geleidelijk zul jij je vaardigheid verfijnen om gewoon de open deur te zijn voor de stroom van liefde die de Goddelijke minnaar is die van al het leven houdt.

Eén van de slechtste diensten die aan het leven op deze planeet is bewijzen, is dat van heel veel mensen inderdaad hun onschuld, hun kinderlijke liefde voor God verkracht, geplunderd en vernietigd wordt zodat ze die niet meer voelen of niet meer tot uitdrukking durven brengen. Ze hebben het gevoel dat het kinderlijk of gênant is, in plaats van toegewijd, in plaats van een geheel logische of intellectuele benadering van spiritualiteit die je nooit weer met het spirituele rijk zal verbinden.

Dit begon met de belangrijke religies, die overgenomen werden door de gevallen engelen die geen liefde voor God meer in hun wezen hadden en die de liefde van het wezen van alle mensen op aarde wilden besturen. Ze schiepen daarom diverse religies die God als een boze en oordelende God afschilderen, in de wetenschap dat de meeste mensen geen kinderlijke liefde voor zo’n God tot uitdrukking konden brengen, daarom is dit één van de meest efficiënte manieren om de stroom van liefde van deze wereld af te sluiten.

En naarmate de mensen het vertrouwen in deze op angst gebaseerde religies begonnen te verliezen, kwamen deze wezens aan met het atheïsme en het materialisme, die ook de wens van mensen belachelijk maken om liefde voor God uit te drukken. Denk erom dat het atheïsme in feite niet het tegenovergestelde is van het geloof in God, het is het tegenovergestelde van een theïstisch geloof in God, het theïsme dat God definieert als een extern, verwijderd wezen in de lucht. Het theïsme is een creatie van de gevallen engelen en daardoor is het atheïsme het volmaakte voorbeeld van deze wezens die twee dualistische tegenstellingen maken die beide proberen mensen met de dualistische strijd bezig te laten houden.

En natuurlijk, als je eenmaal in deze strijd en de epische denkwijze stapt, ben je niet meer in staat om echte, onvoorwaardelijke liefde tot uitdrukking te brengen. In feite ben je dan niet in staat de onvoorwaardelijke aard van liefde en enige andere eigenschap van God te doorgronden. Daardoor zou je er zelfs wel eens absoluut van overtuigd kunnen zijn dat je voor Gods zaak werkt door kritisch op andere mensen te hebben en hen te veroordelen – een bepaalde rechtvaardiging vinden om liefde als voorwaardelijk te definiëren. Maar in werkelijkheid help je gewoon de gevallen wezens met het voortzetten en intensiveren van de dualistische strijd.

Je weet vast dat ik 2000 jaar geleden zei dat de twee belangrijkste geboden van de wet waren God lief te hebben met geheel je hart, ziel en verstand en je naaste lief te hebben als jezelf. Om dit gebod te vervullen moet je de open deur zijn en toestaan dat liefde zich door jou tot uitdrukking brengt zonder voorwaarden in je geest te definiëren over hoe die dan uitgedrukt zou moeten worden.

Dankzij het huidige niveau van bewustzijn op deze planeet, wordt onvoorwaardelijke liefde voor je naaste, vaak als ongepast gezien en je zou het misschien een beetje vreemd vinden. Daarom stel ik voor dat je begint met liefde voor mij of God op een onvoorwaardelijke manier uit te drukken, tot je zo één wordt met de stroom van liefde dat je die gewoon kunt laten stromen zonder je zorgen te maken over hoe die door anderen waargenomen wordt. Je kunt dan de vele gezichten van liefde tot uitdrukking brengen zonder je er ooit gegeneerd over te voelen.

Want wanneer je in de stroom van liefde bent, ben je vrij en je laat andere mensen vrij. En wanneer jij je niet aan iets op aarde vasthoudt of iets wilt bezitten – je sterfelijke leven opgegeven hebt om met de Rivier van Leven mee te stromen – geef je andere mensen de vrijheid om op hun niveau van bewustzijn te reageren, omdat jij weet dat elke uitdrukking van onvoorwaardelijkheid hen de kans geeft hogerop te komen. En je bent tevreden dat jij hen de kans biedt, terwijl je er niet aan gehecht bent wat zij ermee doen.

Daardoor zorgen de reacties van anderen er niet voor zorgen dat jij de stroom van liefde stopzet en met deze vrijheid heb jij je bevrijd uit de gevangenis van de gevallen engelen. Wanneer de prins van deze wereld komt, vindt hij niets, want de prins van deze wereld kan niets doen zonder onvoorwaardelijkheid. Hij kan je ENKEL gevangen zetten door de voorwaarden die jij gekozen hebt te accepteren.

Een ander aspect is dat onvoorwaardelijkheid hooglijk verontrustend is voor alle wezens die gevangen zitten in de epische denkwijze en wanneer je dan de open deur bent geworden, zullen deze wezens het moeilijk vinden in jouw aanwezigheid te zijn. Ze zouden je kunnen aanvallen om te bewerkstelligen dat jij je afsluit voor de stroom van liefde, maar jij zult gewoon zeggen: “Wat voor nut heeft dat voor mij, ik volg mijn oudere broeder Jezus terwijl we met de Rivier van Leven mee gaan.” En wanneer je volledig vrij bent van voorwaarden waar de krachten van deze wereld aan vasthouden, ben jij inderdaad de open deur geworden die geen mens – of duivel – kan sluiten.

Toch moet dit proces ergens beginnen, door de liefde te vermenigvuldigen die jij gekregen hebt en die jij tot uitdrukking brengt om de beste manier die jij in je hebt, geleidelijk aan groeien naar steeds meer vrije uitdrukkingsvormen van de ultieme bron van vrijheid, namelijk de liefde die geen voorwaarden kent.