De viering van het Kerstfeest

ONDERWERPEN: Overwin je afgoderij van Jezus – geboortedatum belangrijk voor het persoonlijke karma van Jezus; geen kosmische betekenis – december is een praktische maand om kerstmis te vieren – belangrijkste focus is het potentieel om de Christus te worden – Jezus heeft het pad naar Christusschap gevolgd – zijn leven was niet gemakkelijker dan dat van jou – Christusschap is in het begin fragiel, heeft steun nodig van een gemeenschap – vermijd commercie inspireer elkaar om Christusschap tot uitdrukking te brengen – de wederkomst – Christus massa (Christ mass) is wanneer een massa mensen het Christusschap tot uitdrukking brengen

Vraag: Lieve Jezus, Wat is de WARE betekenis van Christmas en is de echte geboortedag op aarde meer in de buurt van 16 april in 6 voor Christus? Hoe moeten we deze tijd beschouwen die bekend staat als ‘de Kersttijd’ als we niet naar jou kijken als de afgod die de orthodoxe kerk van je heeft gemaakt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dank je dat je deze vraag juist vandaag stelt. (25 december 2003). Ik verwelkom de kans om de viering van kerst te bespreken.

Laat mij eerst de kwestie van tijd en datum bespreken. Op dit moment wil ik niet de precieze tijd en datum van mijn geboorte onthullen. De reden is dat het belangrijkste doel voor deze website is om mensen te helpen hun afgoderij van mij overwinnen. Het feit dat mensen zo geobsedeerd zijn door de tijd en de datum van mijn geboorte is een uitdrukkingsvorm van die afgoderij. Als ik je de precieze tijd en datum van mijn geboorte zou geven, gebruiken mensen dat om mij zo karakteristiek te vinden dat zij mij apart van andere mensen plaatsen. Ze zouden het als bewijs zien dat ik anders was en dat het daarom voor mij gemakkelijker was om het Christusschap te manifesteren.

De waarheid over deze situatie is dat mijn geboortedatum en –tijd niet van kosmisch, universeel belang zijn. Omdat ik het potentieel had om de spirituele Meester voor het volgende tijdperk te worden, werd ik geboren in een tijd die de transitie naar het Vissentijdperk kenmerkte. Mijn precieze geboortetijd was belangrijk met betrekking tot het persoonlijke karma dat ik in mijn laatste incarnatie op aarde moest uitwerken en dat heeft de beste kansen opgeleverd voor mijn persoonlijke missie. Dus de specifieke astrologische constellatie van de tijd van mijn geboorte is niet van belang voor andere levensstromen, die hun eigen bijzonderheden moeten uitwerken.

Als jij jezelf 2000 jaar terug kon projecteren naar de denkwijze die 2000 jaar geleden bestond, zou je zien dat veel mensen geobsedeerd werden door het moment van geboorte van iemand. De joden discrimineerden niet alleen degenen die geen jood waren, maar zelfs binnen de joodse gemeenschap werd gediscrimineerd op basis van de achtergrond van je familie. Dus toen de schrijvers van de Evangeliën aan het Evangelie begonnen, besloten ze dat ze om het verhaal acceptabeler voor mensen te maken, speciale nadruk op het belang van mijn geboorte moesten leggen.

Het is door geleerden algemeen geaccepteerd dat de Evangeliën in een bepaalde volgorde werden geschreven, en het Evangelie van Marcus, als eerste. Je ziet dat het Evangelie van Marcus nauwelijks de bijzonderheden rondom mijn geboorte noemt, terwijl het Evangelie van Johannes het tot een gebeurtenis van kosmisch belang maakt. Dit is eenvoudig een illustratie van hoe de latere Evangelieschrijvers er grote nadruk op hebben gelegd, en die tot op bepaalde hoogte de feiten bij mijn geboorte verfraaiden. Dit is één van de belangrijkste redenen voor de intense verafgoding rondom mijn persoonlijkheid die al 2000 jaar lang is opgebouwd en gehandhaafd.

Dus het komt erop neer dat de tijd en de datum van mijn geboorte, en de omstandigheden waaronder ik geboren ben, niet bijzonder belangrijk zijn. Ik kan je wel zeggen dat de datum die jij noemt veel dichter bij mijn echte geboortedatum ligt dan 25 december in het jaar 0. Toch is dit niet de juiste datum.

In werkelijkheid werd ik in het voorjaar geboren en de viering van mijn verjaardag in de donkerste tijd van het jaar werd er later aan toegevoegd. Omdat ik het niet bijzonder belangrijk vind dat mensen de juiste tijd van mijn geboorte kennen of vieren, heb ik er geen probleem mee dat de geboorte van Christus in de donkerste tijd van het jaar wordt gevierd. In feite beschouw ik het als een heel praktische regeling. Juist in de donkerste dagen van het jaar moeten mensen worden herinnerd aan hun potentieel om de Christus te worden. En op dit potentieel zou jij je het meest moeten richten bij de viering van Kerst.

Voor degenen die bereid zijn verder te kijken dan de precieze omstandigheden in de buitenwereld rondom mijn leven en die hun geest kunnen bevrijden van een letterlijke interpretatie van de Bijbel, kan mijn levensverhaal worden gezien als symbool voor de geboorte van de Christus in elke levensstroom.

Nogmaals, de buitenproportionele verafgoding rondom mijn geboorte verduistert de waarheid. Heel veel mensen geloven dat ik werd geboren met het totale persoonlijke Christusschap en met volledige kennis van mijn goddelijke oorsprong en missie. Dit is helemaal niet het geval. Hoewel mijn levensstroom wel veel spirituele verworvenheden had op innerlijk niveau, werd ik zonder een bepaalde herinnering daaraan geboren. Ik had een heel sterke intuïtie, maar ik moest geleidelijk aan mijn spirituele identiteit en spirituele missie ontdekken. Dus ik kan je verzekeren dat mijn leven niet anders dan, of gemakkelijker was dan, het leven van de meeste andere mensen op deze aarde. Iedereen krijgt de uitdaging om zijn of haar werkelijke identiteit te ontdekken en te besluiten of hij of zij zijn/haar spirituele missie wil uitvoeren.

Daarom is de juiste manier om Kerst te vieren, mijn levensverhaal te zien als symbool voor de fases waar iedere levensstroom doorheen moet, terwijl het Christuskind binnenin die levensstroom wordt geboren en op den duur volledig tot de volwassenheid uitgroeit waarmee de levensstroom zijn/haar persoonlijke Christusschap op deze wereld tot uitdrukking kan brengen.

Ik werd als een hulpeloze baby geboren, net als elk ander menselijk wezen. Geen enkel mens wandelt zomaar van een onverlichte bewustzijnsstaat naar het volledig Christusbewustzijn toe. Voor mensen die spiritueel gericht zijn, komt er een specifiek moment in het leven van die persoon waarop het Christusbewustzijn in die persoon wordt geboren. Dit is een innerlijke ervaring waarin de levensstroom voelt dat er meer in het leven is, meer dan deze werkelijkheid, en meer dan zijn of haar eigen identiteit dan in het normale menselijke bewustzijn.

Het Christusbewustzijn wordt geboren als een fragiele en in vele opzichten hulpeloze baby. De heilige Paulus heeft dit begrepen en spreekt over mensen die nog steeds baby’s in Christus waren. De reden is dat in het begin het gevoel van de levensstroom over het Christusbewustzijn fragiel is. Die moet bescherming, ondersteuning en koestering ontvangen. In het ideale geval moet dit door een spirituele gemeenschap worden gegeven, waarin degenen die verder op het pad naar Christusschap zijn, de levensstroom kunnen steunen. Helaas kunnen noch het orthodoxe christendom, noch de materialistische wetenschap dit soort steun en begrip leveren. Daardoor moeten de meeste levensstromen zich grotendeels zelf een pad door de wildernis van het menselijke bewustzijn uithakken. Dit vind ik niet leuk en ik hoop dat het kan veranderen door de opkomst van spirituele gemeenschappen, waarin mensen elkaar kunnen steunen bij hun groei naar Christusschap.

Laat mij dus terugkeren naar de viering van kerst. Ik zie geen reden om het kerstfeest los te laten. Ik zie geen reden om het te verplaatsen naar een andere tijd in het jaar. Het is een traditie die in de westerse cultuur verweven zit en het kan heel gemakkelijk in een heel belangrijke spirituele ervaring veranderen.

Ik geloof dat het kerstfeest in veel naties onnodig commercieel is geworden en zich te veel concentreert op materiële genoegens, van het geven van geschenken tot het eten van grote maaltijden of zelfs drinken en plezier maken. Dit heeft natuurlijk niets te maken met de geboorte van het Christusbewustzijn in de levensstroom. Realistisch bekeken, zie ik niet dat dit in de nabije toekomst kan worden veranderd.

Maar degenen die bereid zijn naar de diepere betekenis te kijken, stel ik voor om een viering te ontwikkelen die zich minder op mijn leven en geboorte richten en het waarlijk als een symbool zien voor de geboorte van het Christusbewustzijn in ieder menselijk wezen. Als je eenmaal begint in te zien dat het Christuskind niet gewoon de baby is die in de persoon Jezus veranderde, zit je op het juiste spoor. Je kunt dan dat het Christuskind zien als de onschuldige geboorte van het Christusbewustzijn in iedere levensstroom.

Je kunt dan een viering ontwikkelen die wordt gericht op het assisteren van levensstromen die de geboorte van Christus in zichzelf ervaren en je kunt die viering uitbreiden tot een gemeenschap van mensen die elkaar steunen om dat Christusbewustzijn te beschermen en te koesteren tot het op den duur tot rijpheid komt.

Veel mensen hebben tegenwoordig al een hoge mate van Christusschap ontwikkeld, zoals elders uitgelegd. Daarom duurt het geen dertig jaar meer tot het Christusschap in hen volwassen wordt. Dat kan in een veel kortere periode gebeuren. Niettemin zou een viering die zich concentreert op de geboorte van Christus in elke individuele levensstroom, een enorme inspiratie kunnen zijn om de mensen te helpen bewust hun verworvenheden als Christus te erkennen. Ze zouden het Christuskind in zichzelf kunnen koesteren tot hij volwassen wordt en zich volledig tot uitdrukking brengt wanneer de levensstroom het water van het menselijke denken in de wijn van het Christusbewustzijn verandert. Wanneer die transformatie in ieder persoonlijk plaatsvindt, is er geen terugkeer meer mogelijk, zoals er geen terugkeer voor mij was nadat ik dat staaltje op de bruiloft te Kanaän aan de mensen vertoonde.

Op dat moment kan de levensstroom haar licht niet meer verbergen en dan gaat die de missie uitvoeren. Dit houdt ook de beproeving van de vervolging van de wereld in, maar niemand hoeft in de wereld van tegenwoordig aan het kruis te worden genageld omdat hij het Christusschap manifesteert.

Dus moedig ik mensen aan om Kerstmis in de donkerste tijd van het jaar te blijven vieren, maar het te veranderen in het vieren van de geboorte van het Christusbewustzijn in iedere levensstroom. Toen ik 2000 jaar geleden werd geboren, bestond Kerstmis uit de geboorte van één enkel kind dat bestemd was het Christusschap te manifesteren. Tegenwoordig heeft Kerstmis een nieuwe betekenis gekregen.

De wederkomst van Christus betekent waarachtig de geboorte van het Christusbewustzijn in duizenden en miljoenen mensen op deze planeet. Wanneer dit gebeurt, kun je echt Christusmassa (Christ mass) met een grote massa menselijke wezens vieren die de geboorte van het Christuskind in hun hart kunnen ervaren. Ik kan je ervan verzekeren dat wijze wezens overal in het spirituele rijk zullen komen kijken om getuige te zijn van die geboorte en veel nieuwe geschenken meebrengen om een nieuw gevoel van gemeenschap tussen Boven en degenen die beneden zijn te vestigen.