Heeft Jezus het universum geschapen?

ONDERWERPEN: Geen enkele spirituele lering is absoluut – God heeft de wereld uit zichzelf geschapen – God schept met zijn eigen bewustzijn – eerst heeft God het Christusbewustzijn geschapen – kent God als de bron van alles – de materiële wereld is een uitdrukkingsvorm van Gods bewustzijn – Jezus bestaat uit Christusbewustzijn, maar het Christusbewustzijn is meer dan Jezus – Jezus kwam aantonen dat wij allemaal het Christuspotentieel hebben – het universele Christusbewustzijn sprak door Jezus – wetenschap en religie

Vraag: Deze vraag kan misschien ingewikkeld zijn, maar ik verlang er heel erg naar te weten hoe Jezus Christus het universum en de natuur- en wetenschapswetten heeft gecreëerd. Hoe heeft het ‘woord’ waar de Bijbel van zegt dat het Jezus Christus is, de kosmos geschapen? Hoe zit ‘het woord’ (Jezus Christus verweven) in de wetten van de natuur en de wetenschap?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik houd erg van ingewikkelde vragen, vooral die die ontstaan uit een diep verlangen om de waarheid te kennen.

Zoals ik overal op deze website probeer uit te legen, is de ware bedoeling van een spirituele lering niet de totale of onfeilbare waarheid te brengen. Het is gewoon niet mogelijk om de waarheid van God in de woorden van de materiële wereld uit te leggen. Alle woorden hebben meer dan één betekenis en betekenen daarom verschillende dingen voor verschillende mensen.

Het is essentieel dat spirituele zoekers de beperkingen van woorden erkennen en daardoor ook de inherente beperkingen van elke spirituele lering, waaronder de Bijbel zelf. Daarom zullen de volwassen spirituele zoekers alert zijn en vermijden ze het risico dat zij een spirituele lering in een afgod veranderen en er omheen dansen, zoals de joden rondom het gouden kalf dansten, terwijl Mozes de berg opklom om de levende waarheid van God te ervaren.

Wij hebben een aantal mechanieken uitgelegd van hoe God het universum heeft geschapen. Laat me hier zeggen dat in het begin alleen God bestond, wat een staat van zuiver Zijn inhoudt. Zodoende heeft God de wereld uit zichzelf geschapen.

Het eerste aspect om iets te creëren is een mentaal beeld creëren van wat je wilt scheppen. Je moet een blauwdruk hebben, een matrix, een idee, een visie, voor je ook maar iets kunt scheppen, tenminste iets wat duurzaam is. Wanneer je begrijpt dat God een pure zijnsstaat is, besef je dat God echt een bewustzijnsstaat is. God is een bewust wezen en omdat God alleen maar bestaat, schept hij alles uit zichzelf, wat betekent dat hij alles met zijn eigen bewustzijn creëert. Daarom was alles wat door God gecreëerd werd, natuurlijk een manifestatie van het bewustzijn van God.

Dus toen God besloot om te scheppen, was de eerste scheppingsdaad het scheppen van een bewustzijnsstaat die in staat was het mentale beeld te handhaven van de vormen die God wilde scheppen. Omdat deze bewustzijnsstaat het eerste element van het scheppen was, kan iemand het de eerstgeboren Zoon of de enig geboren Zoon van de Vader noemen.

Houd je alsjeblieft in gedachten dat de woorden ‘Vader’ en ‘Zoon’ 2000 jaar geleden door mij werden gebruikt, toen ik het scheppingsproces aan mensen probeerde uit te leggen die in een veel primitievere bewustzijnsstaat waren dan het bewustzijn van de meeste mensen tegenwoordig. Daarom werd mijn vaardigheid om de mysteries van de schepping uit te leggen beperkt door de bewustzijnsstaat van de mensen. Ik moest woorden en beelden gebruiken die hen bekend voorkwamen.

Ik heb God afgeschilderd als een liefdevolle vaderfiguur en ik heb het Christusbewustzijn uitgelegd als de Zoon van God. In werkelijkheid is God de Vader een bewustzijnsstaat en de Zoon van God is ook een bewustzijnsstaat, namelijk wat ik het universele Christusbewustzijn zou willen noemen.

Dus het eerste element van de schepping is een universele bewustzijnsstaat. Deze bewustzijnsstaat kan de beelden, de blauwdrukken, handhaven voor elke vorm die ooit door God zijn geschapen. Tegelijkertijd handhaaft het het bewustzijn dat de vorm in God haar oorsprong vond en met de kracht van God werd geschapen. Daarom wordt het gemodelleerd in God, zelfs al lijkt de vorm anders dan de Schepper, het wordt juist uit het bewustzijn van de schepper gemodelleerd. Met andere woorden, alleen het Christusbewustzijn kent de Vader en weet dat alles uit de Vader is voortgekomen.

Dus wat je dan ziet, is dat het universele Christusbewustzijn een geest is die een blauwdruk heeft van alles wat ooit door God werd geschapen, waaronder de natuurwetten die door de wetenschap worden erkend. Deze wetten werden geformuleerd door God en liggen opgeslagen in wat je misschien de computer of databank van het universele Christusbewustzijn zou kunnen noemen. De natuurwetten werden geformuleerd om veilig te stellen dat het materiële universum zou kunnen evolueren op een duurzame manier en zichzelf niet zou vernietigen.

Hoewel het onmogelijk is om een correcte beschrijving te geven van de werkelijkheid van God met een lineair beeld, zou ik je graag een manier willen voorstellen om je de schepping van God voor te stellen. In het begin was er alleen maar de staat van puur Zijn. Dit is een bewustzijnsstaat. Uit het bewustzijn vormt zich een ander bewustzijn dat zich gewaar is van zijn eigen bestaan en zijn vaardigheid om te scheppen. Dit is de Schepper. De Schepper vormt dan, uit zijn eigen bewustzijn, weer een andere bewustzijnsstaat die de universele Christusgeest is. De Schepper vormt de blauwdruk van zijn schepping en slaat die op in de universele Christusgeest. Deze blauwdruk is wat het Evangelie van Johannes het Woord of de logos noemt. Je zou misschien kunnen stellen dat alles uit het woord, of de logos, werd geschapen, of je zou ook kunnen zeggen dat alles uit het universele Christusbewustzijn werd geschapen.

Met andere woorden, de Schepper verschilt niet van de staat van puur Zijn. De staat van puur Zijn zit ingebed in het bewustzijn van de Schepper. Het Christusbewustzijn verschilt niet van de Schepper, omdat het bewustzijn van de Schepper zit ingebed in de Zoon. De vormen die werden geschapen uit het universele Christusbewustzijn verschillen niet van de Christusgeest, omdat het Woord in iedere vorm zit ingebed.

Wanneer je naar de schepping vanuit het standpunt van een menselijk wezen kijkt, denk je dat de materiële wereld op een of andere manier van God wordt gescheiden. Maar in werkelijkheid, werd alles wat ooit geschapen is uit Gods substantie en bewustzijn gemaakt. Daarom is het materiële universum niet van God gescheiden; het bestaat binnen het Christusbewustzijn. Het is een uitdrukkingsvorm van Gods bewustzijn.

Je zou misschien kunnen zeggen dat de universele Christusgeest een vat is dat een aantal beelden bevat, bijna net zoals dia’s. Elk beeld bevat de blauwdruk van één van de vormen die je in het materiële universum tegenkomt. Terwijl het licht van God door de dia schijnt, wordt het beeld van de vorm op het levensscherm geprojecteerd en verschijnt als materiële vorm. Maar toch werd alles uit dezelfde basisstof gemaakt, namelijk het bewustzijn van God.

De fout die het christendom is binnengeslopen, is dat Jezus Christus, wat mijn fysieke lichaam en mijn persoonlijkheid in de buitenwereld inhoudt, vereenzelvigd is met met Christusbewustzijn. Sommige christenen vereenzelvigen mijn uiterlijke persoon met God zelf. Deze veronderstelling is onjuist en heeft niets met de werkelijkheid te maken. Om dit echter volledig te begrijpen, moet jij je bewust zijn van nog een subtiel onderscheid.

Het universele Christusbewustzijn is waarachtig de enig geboren Zoon van de Vader. Het is de eerstgeboren Zoon. Toen het materiële universum ontstond, waren er nog geen manifeste vormen. Het materiële universum bestond nog niet en het spirituele rijk ook niet, omdat op dat moment nog niets geschapen was. Zodoende was de individuele levensstroom die mensen Jezus Christus hebben genoemd, ook nog niet geschapen. Ik bestond gewoonweg nog niet, en jij of iemand anders ook niet. Op dat moment in de tijd bestonden alleen God en het universele Christusbewustzijn. Er waren nog geen vormen, in de betekenis van individualisaties van het universele Christusbewustzijn, geschapen.

God heeft alles uit het universele Christusbewustzijn geschapen. Daarom heeft alles wat ooit geschapen is het universele Christusbewustzijn in zich ingebed. Daarom zei ik dat als mensen hun mond houden als de Christus moet worden verdedigd, de stenen zelf het nog zouden uitschreeuwen. Hoe kunnen de stenen het uitschreeuwen om de Christus te verdedigen, als ze niet het Christusbewustzijn in zich hadden ingebed?

Toen God met het scheppingsproces begon, schiep hij de eerste sfeer, dat nu het hoogste niveau van het spirituele rijk is. Toen die eerste sfeer ascendeerde, hebben wezens uit die sfeer de wezens geschapen die naar de tweede sfeer gingen en zo door tot deze sfeer. Ik ben een product van dit proces, maar in tegenstelling tot wat veel menselijke wezens willen denken, nadat ze mij 2000 jaar hebben verafgood, ben ik niet meer of minder belangrijk dan elke andere levensstroom.

Ik werd echter uitverkoren voor een speciale missie op planeet aarde en zoals ik overal op deze website probeer uit te leggen, was de bedoeling van mijn missie aan te tonen dat alle menselijke wezens het potentieel hebben om het Christusbewustzijn te manifesteren. Dit potentieel is te danken aan het feit dat het universele Christusbewustzijn in alles zit ingebed. Dus jij hebt ook het potentieel om je ervan gewaar te worden dat je een zoon of dochter van God bent.

Ik heb het pad naar het Christusbewustzijn gedemonstreerd en ik heb het voorbeeld gegeven van hoe iemand doet wanneer hij of zij volledig verenigd is met het Christusbewustzijn. Ik was daarom een boodschapper van het universele Christusbewustzijn en de universele Christusgeest sprak inderdaad door mij heen bij een aantal gelegenheden. Wat veel christenen verwart, is dat ze geen onderscheid maken tussen de universele levensstroom, die Jezus Christus heet, en het universele Christusbewustzijn dat zich door mij heen tot uitdrukking bracht.

Toen ik één met mijn Christuszelf werd, werd ik de open deur waar de universele Christusgeest door heen kon handelen en op deze wereld spreken. Toen ik de uitspraak deed: “Ik ben de weg, de waarheid en het Leven” betrof die uitspraak niet mijn persoonlijkheid op de wereld of zelfs niet mijn individuele levensstroom. Deze uitspraak werd gedaan door de universele Christusgeest en daarom is de ware betekenis dat het universele Christusbewustzijn de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt, in de betekenis van het bewustzijn van de Schepper, zonder door het universele Christusbewustzijn heen te zijn gegaan.

Dus je ziet dat zelfs het evangelie van Johannes niet n volledig inzicht biedt in de realiteit van God. Dit is niet om iemand die dit evangelie naar buiten heeft gebracht, te beschuldigen. Het betekent gewoon dat het Evangelie van Johannes het hoogste inzicht vertegenwoordigt dat 2000 jaar geleden kon worden gegeven, de bewustzijnsstaat van de mensen uit die tijd in aanmerking nemend.

Tegenwoordig is de mensheid naar een hoger bewustzijnsniveau opgeklommen en vanwege de ontwikkelingen in de wetenschap kan een gedetailleerdere beschrijving worden gegeven. Dat probeer ik daadwerkelijk met deze website te doen door de wetenschappelijke ontdekking uit te breiden dat alles energie is. Ik kan je ervan verzekeren dat als ik dergelijke ontdekkingen 2000 jaar geleden tot mijn beschikking had gehad, ik er gebruik van had gemaakt. De huidige staat van oorlog tussen de wetenschap en religie is totaal overbodig en dient enkel om mensen aan beide kanten gevangen te houden in een beperkt begrip van de realiteit.