Reïncarneren als dieren en natuurgeesten

ONDERWERPEN: Sommige dieren hebben een natuurgeest – dieren hebben een groepsziel – sommige dieren hebben een natuurgeest die groeit door met mensen om te gaan – dieren zijn lage levensvormen dan mensen – bescherm dieren maar word daar niet fanatiek in – natuurgeesten maken vorderingen door mensen te dienen – geen excuus voor wreedheid – roep licht om dieren te beschermen

Vraag: Meester Jezus: Wonen mensen in dieren na de dood? Hoe zit het met engelen, is het mogelijk dat engelen soms vermomd zijn als dieren? Ik heb mijn hele leven al van dieren gehouden. Vooral honden komen steeds naar mijn huis toe. Mijn man, die een fervent jager is, wil altijd van ze af, zelfs met wrede middelen. Ik heb het gevoel dat ik hem niet van zijn handelingen kan afhouden en zou graag een soort asiel beginnen. Is het juist om te bidden om de aanwezigheid van Aartsengel Michaël en zijn engelen op te roepen om de dieren die op ons erf rondzwerven te beschermen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders uitgelegd heb, incarneren mensen gewoonlijk niet als dieren. Ook engelen vermommen zich in het algemeen niet als dieren. Wat je echter voelt, is dat veel dieren inderdaad een spiritueel wezen, een spirituele aanwezigheid, bij zich kunnen hebben.

Veel moderne mensen kijken tegen sprookjes uit het verleden aan als maar een fantasieverhaal. Het is echter een feit dat bij veel mensen vroeger hun spirituele gezichtsvermogen geopend was en wat natuurgeesten of elementalen worden genoemd, konden zien. Dit zijn wezens die dienen om de balans in de natuur te bewaren en te onderhouden. Zoals alles op aarde kunnen deze natuurgeesten belast worden met negatieve energie die door de mensen wordt opgewekt. Wanneer de last te groot wordt, zie je dat uitvergroot in diverse natuurrampen, zoals hevige storm, tornado’s of aardbevingen.

Zoals ik op deze hele website uitleg, wordt alles gecreëerd uit het bewustzijn van God en daarom heeft alles een vorm van bewustzijn. Zelfs een steen heeft een bepaalde elementaire vorm van bewustzijn. Levende wezens hebben een hogere vorm van bewustzijn.
Een dier heeft geen individuele ziel, zoals een mens. Veel dieren hebben echter wel een natuurgeest die bij hen verblijft, en dat geeft hen een grotere persoonlijkheid dan andere dieren. Dit kan vooral van toepassing zijn op een huisdier, waar een mens heel erg veel van houdt. Wanneer je van je huisdier houdt, kun je ofwel een natuurgeest aantrekken die in het dier woont, of als het dier al een natuurgeest heeft, kun jij de groei van die geest vergroten. Het ligt voor de hand dat je door het dier verkeerd te behandelen ook de spirituele groei van de geest belemmert.

Veel mensen voelen grote liefde voor dieren, omdat ze spiritueel gevoelig zijn en voelen dat sommige dieren inderdaad een natuurgeest hebben. Dit is duidelijk het geval bij jou. Het is echter belangrijk om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Niet alle dieren hebben een natuurgeest. En zelfs als dat wel zo is, ligt het in hun aard en is het de bedoeling dat die geesten mensen dienen. Je herinnert je misschien wel de volgende verklaring uit de Bijbel: Hij zegende hen en zei tegen hen: “Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag.” (Genesis 1:28). Dit betekent niet dat mensen het recht hebben om andere vormen van leven te behandelen zoals het hen uitkomt. Het betekent wel dat in de hiërarchische structuur die God gecreëerd heeft, dieren lagere levensvormen zijn dan mensen en dat dieren daarom enkel spiritueel verder kunnen komen door diensten aan mensen te verlenen.

Dit is aanleiding tot een zeer subtiel onderscheid dat moeilijk voor het menselijke intellect te begrijpen kan zijn. Aan de ene kant waardeer ik de mensen die gevoelig zijn voor alle vormen van leven, heel erg. Aan de andere kant wil ik niet dat die mensen door hun gevoeligheid tot het uiterste vervallen en fanatiek worden. Bijvoorbeeld, je ziet sommige activisten voor de rechten van het dier die handelen alsof het belang voor de dieren groter is dan het belang van menselijke wezens. In werkelijkheid is de reden van bestaan van deze planeet dat ze dient als platform voor de spirituele ontwikkeling van menselijke levensstromen.

Er zit inderdaad vooruitgang in alle stadia van het leven. Daarom kunnen de natuurgeesten naar hogere bewustzijnsniveaus groeien. In feite kan een natuurgeest zo vooruitgaan dat de goddelijke vonk in een ziel wordt veranderd. Enkele mensen, die tegenwoordig op de planeet aarde geïncarneerd zijn, begonnen inderdaad hun spirituele evolutie op deze planeet als natuurgeest. Daarom zie je dat er mensen zijn die goed op de natuur of op de aardemoeder zijn afgestemd.

De sleutel tot vooruitgang van de natuurgeesten is door de mens te dienen. Dit betekent in feite dat natuurgeesten, gezien de huidige situaties op aarde, inderdaad spiritueel vooruit kunnen komen door voedsel en andere vormen van dienstbaarheid aan de mens te leveren.

Je kunt niet zo redeneren dat het fout is om dieren te doden en ze te gebruiken als voedsel, leer of andere producten. Er zal een tijd komen dat de spirituele groei van de mensen vooruitgegaan is tot een niveau waarop het niet langer nodig is dieren te doden. Maar op het huidige niveau van spirituele ontwikkeling is een gevoelig en humaan gebruik van dieren eigenlijk van beide zijden in het voordeel van zowel mensen als natuurgeesten.

Met andere woorden, er hoeft geen conflict te zijn tussen jouw gevoeligheid voor dieren en het feit dat jouw man jager is. Hij kan zijn bewustzijn gewoon hebben afgestemd op de werkelijkheid dat het tegenwoordig toegestaan is om op dieren te jagen voor voedsel. Je man moet echter beseffen dat er geen excuus is om dieren wreed te behandelen. Dieren op een humane manier doden is één ding, ze wreed behandelen is iets heel anders en zeker niet in het belang van de mensen zelf.

Zoals u aan de minste van mijn kleinsten hebt gedaan, zo hebt u mij gedaan. Het universele Christusbewustzijn vind in al het leven en daarom moet je al het leven in principe met respect en waardigheid behandelen.
Er zit een fundamenteel verschil tussen het jagen voor voedsel, je prooi zo snel en humaan mogelijk doden, en jagen als vorm van amusement. Het is nooit juist om dieren te behandelen op een manier die onnodige wreedheid en pijn toebrengt.

Het is natuurlijk goed om de spirituele bescherming van Aartsengel Michaël voor dieren op te roepen. Het zou ook heel nuttig zijn als de mensen om spirituele bescherming vragen voor de natuurgeesten en de Violette Vlam gebruiken om de lading negatieve energie die de mensheid op de natuurgeesten heeft gelegd, te verteren. In de huidige situatie is het beste wat je zou kunnen doen om de last van de natuurgeesten te verlichten, echter de decreten en invocaties opzeggen.