Sanat Kumara en de 144.000 levensstromen die op aarde ascendeerden

ONDERWERPEN: Beschaving op Venus zit niet in hetzelfde frequentiespectrum – Venus staat hoger in de evolutie dan aarde – de ene levensstroom is niet belangrijker dan de andere – iedereen gaat door dezelfde initiaties

Vraag: Lieve Jezus, in één van je antwoorden sprak je over het naar de aarde komen met de 144.000 levensstromen van Venus met Sanat Kumara voor een reddingsmissie op aarde. Ik heb hier een vraag over. Voor mij houdt dit in dat je al een volwassen levensstroom was. Was je al geascendeerd en vereiste de missie dat je dat dan opnieuw zou doen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Sanat Kumara en zijn tweelingvlam Lady Meester Venus, waren beide geascendeerde meesters, net als de zeven Heilige Kumara’s die ook Sanat Kumara’s missie ondersteunden. Toch waren de 144.000 levensstromen die feitelijk naar de aarde afgedaald zijn en fysiek incarneerden op deze planeet, geen geascendeerde meesters.

Vanzelfsprekend betekent het feit dat levensstromen van Venus naar aarde gekomen zijn, niet dat er een beschaving op Venus is die op dezelfde frequentiespectrum bestaat als de menselijke beschaving op aarde. We zijn hier niet met een ruimtevliegtuig gekomen. De planeet Venus is naar een hoger niveau van vibratie geascendeerd, daarom is er geen zichtbaar leven voor de fysieke zintuigen en de wetenschappelijke instrumenten van menselijke wezens. Het leven op Venus bestaat op een hoger frequentiespectrum, maar dit betekent niet dat alle wezens op Venus geascendeerde meesters zijn geworden. De levensstromen op Venus evolueren nog steeds naar hun ascensie toe, maar zijn verder dan de meeste levensstromen op aarde.

Dus de levensstromen die samen met Sanat Kumara afgedaald zijn, waren geen geascendeerde meesters, onder wie ik. Toch waren deze levensstromen volwassener dan een andere levensstroom die in die tijd op aarde geïncarneerd was (wat niet veel betekende in die donkere tijd). We hadden niet de karmische noodzaak om op aarde te incarneren en het was trouwens een vrijwillige missie.

Aan de ene kant kun je stellen dat ik een volwassen ziel was toen ik naar aarde kwam. Ik heb echt geen wens om aan de afgoderij iets toe te voegen die rondom mij door het orthodoxe christendom is opgebouwd. Daarom wil ik heel erg duidelijk zeggen dat zelfs een volwassen levensstroom niet fundamenteel verschilt van, of belangrijker is dan, elke andere levensstroom. Veel mensen slagen er niet in dit te begrijpen.

Ze bekijken een spirituele meester, hetzij, ik, de Boeddha, Krishna of iemand anders die boven de gemiddelde mens uitstijgt, en redeneren dan dat die meester iets moet hebben wat zij niet hebben en daarom heeft kunnen doen wat hij gedaan heeft. Dit is gewoon de poging van het menselijke ego om deze mensen ervan te weerhouden ons voorbeeld te volgen.

Wanneer je redeneert dat ik, omdat ik zo’n geavanceerde levensstroom was, iets zou kunnen doen wat jij niet zou kunnen, dan heb je echt ‘de boot gemist’ over mijn missie. Wanneer je redeneert dat incarneren op aarde veel gemakkelijker was, omdat ik een volwassen levensstroom was voor ik hiernaartoe kwam, dan heb je de bedoeling van mijn komst verkeerd begrepen.

De initiaties die ik op deze planeet onderging, waren voor mij niet gemakkelijker dan de initiaties waar ieder ander menselijk wezen doorheen moet. Ik ben vaak geïncarneerd en ik ben wel naar het dualiteitsbewustzijn afgedaald. Er bestond geen garantie dat ik dat bewustzijn kon ontstijgen en mijn ascensie halen. Toch ben ik het wel ontstegen en daarom is het nu voor anderen gemakkelijker om eraan te ontstijgen. Dus er is echt geen geldig excuus om mijn voorbeeld niet op te volgen. Wat één heeft gedaan, kunnen alle anderen in principe ook doen; het is een kwestie van vastbeslotenheid.