Het Oude Testament raakt verouderd

ONDERWERPEN: Jezus heeft bezwaar tegen de Bijbel als onfeilbaar beschouwen – Het Oude Testament veroudert – mythisch bewustzijn – OVERTUIGING heeft in haar tijd aan haar missie voldaan

Vraag: Het lijkt of je aversie in de eerste plaats gericht is op het Nieuwe Testament en het christendom. Het Oude Testament is van grote relevantie voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament en het christendom, maar je noemt het bijna nooit. Heb je een persoonlijke aversie tegen het christendom in het bijzonder?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb geen aversie tegen het Nieuwe Testament zelf. Ik heb een aversie tegen de benadering die vele moderne christenen, en de christenen uit vorige eeuwen trouwens ook, van het Nieuwe Testament hebben. Je ziet deze bezwaren terug in mijn verhandeling over of de Bijbel het woord van God is.

Ik heb vooral bezwaar tegen het verheffen van de Bijbel tot een onfeilbare doctrine die geen ruimte laat voor progressieve openbaringen. Dit is simpel een verkeerd gebruik van spirituele schriftlezingen en dat was nooit de bedoeling van de geascendeerde meesters. Het wordt gehandhaafd door mensen die religie proberen te gebruiken om de bevolking in hun macht te houden, om het werk van de geascendeerde meesters te belemmeren en de echte betekenis te verduisteren die achter het uitbrengen van een spirituele lering zit.

Ik noem het Oude Testament zelden, omdat het in toenemende mate veroudert als spirituele lering, waardoor ze in de eerste plaats relevant wordt als historisch document. Ik ben me er volledig van bewust dat het Oude Testament veel leringen heeft die tijdloos van karakter zijn. Toch, zoals ik gedetailleerd elders bespreek, wordt het bewustzijn van de mensheid voortdurend naar hogere niveaus getild. Het Oude Testament werd gegeven aan mensen met een veel lagere bewustzijnsstaat dan de mensen tegenwoordig. Daarom heeft het bewustzijn van de mensen een paar strikte beperkingen opgelegd aan wat in de tijd van het Oude Testament kon worden uitgebracht.

Omdat het bewustzijn van de mensen nu rationeler is, vinden ze het in toenemende mate moeilijk om zich op hun gemak te voelen bij de mythologische leringen die je in het Oude Testament ziet. Dit betekent niet dat ik het Oude Testament te schande maak of als onbelangrijk beschouw. In tegendeel ik respecteer de bijdrage die het Oude Testament heeft gehad aan de spirituele vooruitgang van de mensheid.

Het Oude Testament heeft in haar tijd in ruime mate aan haar missie voldaan. De tijd gaat gewoon met veel van de leringen die in het Oude Testament staan op de loop. Ze moeten vervangen worden door hogere leringen of ze moeten opnieuw geformuleerd worden in de taal van tegenwoordig. Dit is wat je gedeeltelijk ook op deze website ziet gebeuren en in de boeken die ik uitbreng door deze en andere boodschappers. Wij, de geascendeerde meesters, hebben in de vorige eeuw trouwens veel spirituele leringen uitgebracht die de moderne versie zijn van de leringen die in het Oude en Nieuwe Testament gegeven zijn.

Het Oude Testament zal altijd waardevol zijn al historisch document en het moet als zodanig met eerbied behandeld worden. Ik kan je echter zeggen dat er zeker onjuistheden in het Oude Testament staan en er zijn passages die er uit kunnen worden gehaald, omdat ze fout zijn of niet belangrijk. Een paar moderne geleerden hebben trouwens geprobeerd om een bloemlezing uit het Oude Testament te maken en ik ontmoedig die pogingen niet. Ik wilde echter wel dat de mensen die deze taak op zich nemen meer open staan voor aanwijzingen van de geascendeerde meesters.

Mijn mening over het moderne christendom zijn gedetailleerd in de volgende sectie beschreven.