Het Oude en Nieuwe Testament herschrijven?

ONDERWERPEN: Geen enkele spirituele lering kan tijdloos zijn – lering aangepast aan bewustzijnsstaat van het publiek – niet nodig om het Nieuwe en Oude Testament te herschrijven – universele benadering van religie

Vraag: Wat betreft je commentaar op de site dat er veel toevoegingen of weglatingen gedaan zijn in het oorspronkelijke Oude en Nieuwe Testament… de dingen zouden geweldig opgehelderd worden als Jezus de tijd nam om beide in hun oorspronkelijke vorm te herschrijven… zoveel meningen worden gebaseerd op vermoedens van wat er wel of niet aan ontbreekt, of niet meer relevant is voor ons tegenwoordig. Waarom zou God tijd besteden aan het vastleggen van het Oude Testament als er niet van verondersteld werd dat het door de tijd heen relevant was? Waarom dat niet duidelijk maken toen het in de eerste plaats geschreven werd?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

In mijn verhandeling over de voortgang van spirituele cycli leg ik uit dat de mensheid bezig is met een constant proces dat mensen naar een hogere bewustzijnsstaat leidt en daardoor naar betere inzichten in de spirituele kant van het leven. Daarom is het van geen enkele spirituele lering de bedoeling dat die tijdloos is.

Zoals ik uitleg in ‘Save Yourself’, zijn wij, de geascendeerde meesters, degenen die alle echte spirituele leringen in omloop brengen. In tegenstelling tot wat de mensheid gelooft, is het nooit de bedoeling om een absolute of onfeilbare doctrine te brengen. We geven een spirituele lering die zorgvuldig wordt aangepast aan het bewustzijnsniveau van de mensen die we met die lering proberen te bereiken.

De bedoeling van de lering is om de doelgroep naar het volgende niveau van hun spirituele evolutie te brengen. Als ze eenmaal die stap gedaan hebben, heeft de spirituele lering die hen zover gebracht heeft, aan haar doel voldaan en moet daarom door een nieuwe en hogere lering vervangen worden.

Dus het heeft eigenlijk niet zo veel zin om zowel het Oude als het Nieuwe Testament te herschrijven in hun oorspronkelijke vorm. Zelfs in hun oorspronkelijke vorm zijn de Bijbelboeken niet meer zo relevant als toen ze gegeven werden. Daarom is het veel productiever om nieuwe spirituele leringen naar buiten te brengen die aangepast zijn aan de bewustzijnsstaat die mensen tegenwoordig hebben. Dit doe ik trouwens ook met deze website en wat alle leden van de geascendeerde meesters proberen door vele andere ondernemingen.

Ik kan je er echter van verzekeren dat we wel geprobeerd hebben om het aan de mensen die het Oude en Nieuwe Testament opgeschreven hebben, duidelijk te maken dat het niet de bedoeling was dat die leringen absoluut en onfeilbaar waren. Maar zolang mensen in de val zitten van de relativiteit van het menselijke denken, vinden ze dit idee heel erg moeilijk te bevatten en te accepteren. Daarom negeren de meeste religieuze mensen dit concept en verheffen hun specifieke leer tot de enig echte religie. Gelukkig gaan we een tijd tegemoet waarin deze overtuiging geleidelijk aan vervaagt en de meeste mensen een intellectuelere benadering van religie krijgen. Het zal een universele benadering zijn die gebaseerd wordt op het innerlijke pad dat als een gouden draad door alle echte religies heen loopt.