Schilderij van Jezus van Fern Beckham

ONDERWERPEN: Schilderij van Jezus door Fern Beckham – wees niet gehecht aan welk beeld van Jezus ook – geen afgoderij – Jezus past in geen enkel mentaal kader – ervaar Jezus in je hart

Vraag: Jezus, zou  je wat willen zeggen over een schilderij, omdat je kennelijk bent verschenen aan Dewy en Veda Mauk, geschilderd door Fern Beckham?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Het is een deugdelijk portret van mij. De mensen die het schilderij hebben geïnitieerd, hadden een goed beeld van mij. De kunstenaar werd inderdaad door de Heilige Geest begeesterd en daarom is het een goed portret. Het is echter een portret dat speciaal ontworpen is voor mensen die mijn mededogen moeten voelen. Vanzelfsprekend hebben mensen veel verschillende bewustzijnsstaten en voor mensen die niet in een crisis zitten, heeft het maar beperkte waarde om dit portret te gebruiken om je af te stemmen op mijn vibratie. Je zou beter andere afbeeldingen van mij kunnen gebruiken, omdat je leiding van binnenuit krijgt.

Wat ik eigenlijk zeg, is dat je niet je dagelijkse denkgeest aan een bepaald beeld van mij moet laten hechten dat jij nodig hebt op je huidige niveau op het spirituele pad.

Ik hoop ook dat je eraan denkt dat ik meer ben dan welk schilderij ook dat op deze wereld van mij gemaakt kan worden. Geen enkele afbeelding kan mijn totale Wezen vangen. Dit betekent niet dat het verkeerd is een afbeelding te gebruiken om je op mijn vibratie af te stemmen. Sommige christenen beweren dat, omdat de Bijbel het gebod heeft geen gesneden beelden te hebben, het verkeerd is om een beeld van mij te gebruiken. Dit beeld is enkel op God van toepassing en niet op leden van de geascendeerde meesters. Het is heel legitiem om een beeld te gebruiken om je aandacht te concentreren, terwijl jij je bewustzijn afstemt op mijn vibratie. Luister gewoon naar je hart om het beeld te vinden dat bij jouw huidige niveau van het pad past. En dan niet te vergeten dat ik meer ben dan het beeld.

Ik ben natuurlijk de echte Jezus Christus die meer dan welk beeld ook is, hetzij fysiek of mentaal, dat menselijke wezens hebben gevormd. De dualistische geest houdt ervan om leuke kadertjes te maken en dan de werkelijkheid daarin te passen. De laatste 2000 jaar hebben menselijke wezens die gevangen worden gehouden door de dualistische geest talloze kaders gevormd en het etiket ‘Jezus Christus’ erop geplakt. Sommige kaders geven een vals beeld van mij, terwijl andere accurater zijn. Maar geen enkel kader door menselijke wezens gemaakt kan mijn totale Wezen bevatten.

Ik zeg niet dat jij je kader moet weggooien. Ik zeg dat je moet proberen om je kader groter te maken en jouw Christuszelf jou de waarheid over mij laat geven, de waarheid die je bevrijdt van alle mentale beelden, zodat je mijn ware Wezen in je hart kent. Ik ben Jezus Christus en je kunt mij niet in een kader in jouw hoofd passen, maar je kunt wel mijn Aanwezigheid in jouw hart ervaren. Als een beeld  jou helpt om een directe ervaring te krijgen, dan is dat goed. Als het beeld de ervaring blokkeert, moet je het papier recyclen.