Maria Magdalena – tweeling of tweelingvlam?

ONDERWERPEN: tweelingvlammen – nauwe band met Maria Magdalena – Jezus geen supermens – spirituele  pad voor Jezus niet gemakkelijker dan voor ons

Vraag: Jezus, je hebt elders gezegd dat Maria Magdalena jouw discipel was met het grootste inzicht in jouw innerlijke leringen. Komt dat omdat ze jouw tweelingvlam is versus je tweeling?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ja en nee. Je moet begrijpen dat Maria en ik toen we geïncarneerd waren, geen bewust inzicht hadden in het concept tweelingvlammen en we wisten ook niet dat wij tweelingvlammen waren. We hadden alleen maar het intuïtieve gevoel dat er een hechte band tussen ons was.

Deze band heeft het voor mij en Maria gemakkelijker gemaakt om mijn leringen beter te begrijpen en een nauwe contact met mij te krijgen die na mijn wederopstanding bleef bestaan. Maar toen wij elkaar voor het eerst ontmoetten was er geen garantie dat ze dit eenzijn zou ontwikkelen. Ze moest hetzelfde spirituele pad bewandelen als mijn andere discipelen en ze moest het besluit nemen om mijn leringen te accepteren en belichamen.

Mensen hebben vaak de neiging om mij, en zelfs enkele van mijn discipelen, als supermensen te beschouwen. Maar wanneer fysiek incarneert, vergeet je wie je bent als spiritueel wezen en je moet er hard voor werken om die herinnering terug te halen. Daarom was het pad niet gemakkelijker voor mij, Maria of de andere discipelen dat het nu voor jou is. In feite is het spirituele pad, dankzij de vooruitgang die de mensheid de laatste 2000 jaar gemaakt heeft, eigenlijk gemakkelijker te ontdekken en te bewandelen dan destijds. Het is gemakkelijker voor mensen om te ontdekken wie zij zijn als spiritueel wezen.