Apollonius van Tyana

ONDERWERPEN: Apollonius uit Tyana – veel predikers in de tijd van Jezus

Vraag: Heeft Jezus Apollonius uit Tyana gekend? Waren Apollonius en Jeshu ben Pandira aparte levensstromen of waren het incarnaties van dezelfde levensstromen?

Antwoord van de geascendeerde meester Jezus door Kim Michaels:

Ik heb Apollonius kort ontmoet en had over hem gehoord van mijn discipelen. Hij had wel één van mijn discipelen kunnen zijn, maar hij heeft ervoor gekozen zijn eigen weg te gaan. Hij was niet bereid te erkennen dat ik degene was die de mantel van Messias had gekregen. In plaats daarvan wilde hij als de Messias beschouwd worden.

Maar opnieuw, het moderne christendom geeft een vertekend beeld van mijn leven. Ik was maar één van de vele predikers die over een nieuw tijdperk sprak en een nieuwe aanpak van religie. In werkelijkheid was het religieuze leven van 2000 jaar geleden net zo divers als tegenwoordig. Veel van mijn tijdgenoten beschouwden mij alleen maar als nog een new age leraar (hoewel die term destijds vanzelfsprekend nog niet werd gebruikt). Veel van de orthodoxe joden zagen mijn als onderdeel van een gevaarlijke nieuwe beweging die door de volgelingen van het ware geloof genegeerd moest worden.

Apollonius en ben Pandira waren aparte levensstromen.