Wat zou Jezus zeggen over de katholieke kerk?

ONDERWERPEN: De bewering dat onze religie de enig ware is ontstaat uit de dualiteit – elke kerk moet groeien om aan de noden van haar volgelingen te voldoen – verandering moet van binnenuit komen de katholieken moet het pad naar Christusschap volgen – de meesters zullen helpen om de kerk te vernieuwen als de mensen maar luisteren – de katholieken moeten niet meer passief blijven – baseer je geloof niet op iets op aarde – laat het concept onfeilbaarheid los – komen alle doctrines van God? Hoe kun je geloven dat Jezus geweld door de kerk zou goedkeuren? – blindheid van kerkleiders – onfeilbaarheid geeft absolute macht aan de geest van de antichrist – veel corrupties en fouten wachten erop om te worden ontmaskerd – de kerk zal met steeds grotere snelheid leden verliezen als er geen hervormingen zijn

Vraag aan Jezus: Ik ben niet katholiek en ik heb geen appeltje te schillen met de katholieke kerk. Niettemin lijkt het me toe, gebaseerd op wat jij zegt, dat je graag wilt dat de kerk verandert. Ik zou je graag de gelegenheid willen geven om opmerkingen te maken over wat voor veranderingen je zou willen zien.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat me eerst iets zeggen over de relativiteit van de dualistische geest. Eén van de belangrijkste doelen van een religie is mensen te laten begrijpen dat God bepaalde wetten heeft gemaakt die boven menselijke overtuigingen staan en verder gaan dan die overtuigingen, en daarom nooit erdoor beïnvloed kunnen worden. De wet maakt geen onderscheid tussen personen. De dualistische geest is niet in staat om dit concept te accepteren of begrijpen. De dualistische geest is voortdurend op zoek om met relatieve argumenten aan te komen waarom een bepaalde situatie een uitzondering is op de wetten van God. De dualistische geest kan iets rechtvaardigen of veroordelen en daarom vinden mensen zo snel iets fout aan anderen. Mensen meten met twee maten en hebben het gevoel dat zij gelijk hebben en alle anderen ongelijk. Daarom gebruikte ik de parabel van de splinter in je broeders oog en de balk in je eigen oog.

Mensen die bij een bepaalde religie horen, zien snel fouten bij de volgelingen van andere religies. Toch zorgt de relativiteit van de dualistische geest ervoor dat die mensen geloven dat zij, omdat zij tot de enig ware kerk behoren, op de een of andere manier boven de gebreken staan die zij in anderen zien en dat zij die achter zich gelaten hebben. Dit heeft betrekking op zowel leden als leiders van de katholieke kerk en trouwens ook voor de leden en leiders van iedere andere georganiseerde religie.

Er bestaat een doorgaand proces van verandering op deze planeet en dit proces wordt geleid door de geascendeerde meesters. We willen veranderingen zien, of liever groei, op deze planeet, waaronder op het gebied van de religie. We willen zien dat iedere kerk evolueert en groeit zodat ze de veranderende behoeften van haar volgelingen kan blijven bijhouden. Vanuit ons perspectief ligt het voor de hand dat de katholieke kerk hier geen uitzondering op is. Helaas zijn vele katholieken, zowel leiders als leden, niet bereid te zien of te accepteren dat er behoefte is aan verandering.

Als, en dat is een grote als, de katholieke kerk hervormd moet worden, zou ik graag willen dat die verandering van binnenuit komt. Wat ik graag wil dat er gebeurt, is dat een kritieke massa katholieken het pad naar individueel Christusschap gaat volgen en bewust contact maakt met hun Christuszelf. Als iemand eenmaal dat contact heeft gekregen, kunnen leden van de geascendeerde meesters die persoon gebruiken om ideeën over de vernieuwing van de kerk naar voren te brengen. Er zijn al een groot aantal katholieken, leden en leiders, (helaas, voornamelijk laag in rang) die aan dit proces begonnen zijn. Er kan echter veel meer gedaan worden als deze mensen zich bewust gewaar zouden worden van het proces en een vastbesloten poging doen om contact met hun Christuszelf te krijgen.

Het volgende wat er moet gebeuren, is dat katholieken hun neiging te boven komen om een passieve aanpak te hebben. Te veel katholieken zijn in een passieve gemoedstoestand en denken dat alles wat zij kunnen doen, is bidden dat God de kerk verlost en hervormt. Alles op aarde is onderworpen aan de vrije wil van mensen. Ik heb gewoon het gezag niet om me ermee te bemoeien en de katholieke kerk te veranderen tegen de vrije wil van haar leden en leiders in. Dus het helpt weinig als katholieken tot me bidden: “Jezus, verlos de kerk, alsjeblieft, hervorm de kerk alsjeblieft.”

In plaats daarvan moeten katholieken hun paradigma’s veranderen en een actieve benadering hebben. Ze zouden misschien kunnen bidden: “Jezus, laat me alsjeblieft zien hoe ik kan helpen om de kerk te redden. Laat me alsjeblieft zien hoe ik een actieve rol kan spelen bij het hervormen van de kerk.” Als mensen dit met een oprecht hart en een open geest zouden doen, kan ik je ervan verzekeren dat zowel ik als vele leden van de geascendeerde meesters, van wie de opmerkelijkste mijn geliefde Moeder Maria is, onmiddellijk zouden reageren. We zouden zoveel zegeningen van leiding en aanwijzingen uitgieten dat zelfs een organisatie zo complex en verkalkt als de katholieke kerk, hervormd zou kunnen worden in een kerk die aan de behoeften van haar volgelingen tegemoet zou blijven komen tot ver in volgende generaties.

Wat ik jullie wil proberen te tonen is dat wij, de geascendeerde meesters, niet willen dat de katholieke kerk instort en verdwijnt. Dit is niet, omdat we een of andere loyaliteit hebben aan de katholieke kerk. De kerk is, zoals ik al eerder gezegd heb, gewoon één stuk gereedschap van de vele die we gebruiken om het bewustzijn van de mensen te verhogen. De reden dat ik de katholieke kerk graag hervormd wil zien in een moderne kerk is dat ik veel liefde heb voor de miljoenen oprechte katholieken die zich verloren zouden voelen zonder de kerk. Veel zielen zijn tegenwoordig verstoord door de beproevingen die de katholieke kerk krijgt, zoals het seksueel misbruik door priesters. Ik wil niet zeggen dat deze zielen hun vertrouwen in de katholieke kerk verliezen, omdat hen dat in een crisis zou laten belanden en ze zich als in een vacuüm zouden voelen. Ik zou graag willen vermijden dat veel katholieken in een dergelijke crisis belanden, omdat ik heel goed weet dat ze er slecht op voorbereid zijn hier mee om te gaan.

Mijn allereerste wens is een groot aantal katholieken het pad naar persoonlijk Christusschap te zien bewandelen, zodat zij hun geloof in God en het christendom kunnen behouden wat er ook met de uiterlijke kerk gebeurt. Miljoenen katholieken zitten in een kwetsbare positie, omdat ze voelen dat hun geloof in God en Jezus Christus afhangt van de kerk in de buitenwereld. Het ligt voor de hand dat dit, gebaseerd op alles wat ik gezegd heb op mijn website, een situatie is die ik graag zo snel mogelijk veranderd zou willen zien.

Als jij je bezorgd maakt om spirituele groei, kun je jouw geloof in God niet laten beïnvloeden door één van de relatieve toestanden die je op deze wereld ziet. Je kunt niet toelaten dat je geloof in God gebaseerd wordt op het drijfzand van het menselijke bewustzijn. Dat moet gebaseerd worden op de rots van Christus, de rots van het Christusbewustzijn dat enkel bereikt kan worden door bij jezelf naar binnen te gaan.

De belangrijkste algemene verandering die in de katholieke kerk zou kunnen gebeuren, zou zijn dat de kerk als organisatie een poging zou doen om het concept achter zich te laten dat de kerk onfeilbaar moet zijn. Als je naar de geschiedenis van de katholieke kerk kijkt, zie je dat de bewering van onfeilbaarheid talrijke problemen voor de kerk en haar volgelingen heeft geschapen. één overduidelijk voorbeeld daarvan: neem het feit dat de middeleeuwse kerk doctrines maakte waarin stond dat de aarde plat was en dat ze het centrum van het universum was. De kerk beweerde dat die doctrines onfeilbaar waren. Toen de eerste wetenschappers het bewijs vond dat de doctrine van de kerk tegensprak, had de katholieke kerk geen andere optie dan te proberen die onderzoeken weg te werken. Het ligt voor de hand dat iedere moderne katholiek beseft dat de aarde niet plat is en dat ze niet het centrum van het universum is. De enig logische conclusie is dat de zogenaamde onfeilbare doctrines van de middeleeuwse kerk niet onfeilbaar waren. De meeste katholieken beseffen dit wel, maar ze slagen er niet in de volgende stap te doen.

De katholieke kerk stelt dat een doctrine onfeilbaar is, omdat de kerk beweert dat de doctrine rechtstreeks van God kwam. Als ze van God kwam, dan zou ze correct moeten zijn. Middeleeuwse katholieken wisten niet dat de aarde rond was, maar God zeker wel. Dus de enig logische conclusie is dat de doctrine van de kerk over de aarde die plat was niet van God kon zijn gekomen. De meeste katholieken slagen er niet in deze logische conclusie te accepteren. Als het bewezen wordt dat ten minste twee doctrines niet onfeilbaar waren en daarom niet van God konden komen, hoeveel andere doctrines van de kerk kwamen dan niet van God?

Er zijn veel redenen waarom de katholieken niet over deze dingen na willen denken. Eén ervan is de angst om hun vertrouwen in de kerk te verliezen en in een vacuüm achter te blijven. Niettemin, om de kerk te hervormen, is het absoluut noodzakelijk dat katholieken een oprechte poging doen naar de geschiedenis van de kerk te kijken en vast te stellen wanneer de kerk is afgedwaald van de ware leringen van Christus en in plaats daarvan opgeslokt door menselijke machtsspelletjes die ontsprongen aan de relativiteit van de dualistische geest.

Ik denk dat het voor ieder vanzelfsprekend moet zijn dat enkele van de afschuwelijke dingen waar de katholieke kerk zich aan bezondigde, hetzij de Kruistochten, de Inquisitie, het bloedbad van de Katharen of de gewelddadige splitsing over de zaak van de goddelijkheid van Christus, gewoon niet van God heeft kunnen komen en niet door God goedgekeurd zou kunnen worden. Ik begrijp helemaal niet hoe mensen kunnen beweren dat zij waarachtige volgelingen van Jezus Christus te zijn en tegelijkertijd geloven dat de leraar die de Bergrede hield het gebruik van geweld door de katholieke kerk door de vingers kon zien. Hoe is het mogelijk dat mensen niet kunnen zien dat ik, Jezus Christus, nooit een christelijke kerk wilde stichten die mensen onderdrukte op dezelfde manier als de joodse religie mensen onderdrukt heeft.

Zien mensen dan niet dat ik constant tegenover de leiders van de joodse religie stond? Proberen ze niet te begrijpen dat ik die leiders openlijk aanklaagde, omdat zij zichzelf als de enige link tussen de mensen en hun God hadden geïnstalleerd? Begrijpen ze niet dat de essentie van mijn boodschap was dat je geen wereldlijke, of menselijke, autoriteit nodig hebt om God te bereiken? Je kunt God direct in je hart bereiken door te doen wat Paulus zei: “Laat die geest in je zijn die in Christus Jezus was.”

Hoe kun je dit missen? Hoe kan iemand de enig mogelijke conclusie niet accepteren, namelijk dat de katholieke kerk niet altijd op één lijn is geweest met de ware leringen en de ware intenties van Jezus Christus. Wanneer je ziet dat de katholieke kerk niet in overeenstemming is met de ware bedoelingen van Christus, is het dan niet vanzelfsprekend dat mensen een oprechte poging doen om de kerk weer terug te brengen op dezelfde lijn als de leringen van Christus?

Helaas is dit alleen vanzelfsprekend voor iemand die een bepaalde mate van Christusschap heeft bereikt. Het is niet vanzelfsprekend voor iemand die nog steeds in de relativiteit van de dualistische geest gevangen zit. Zolang mensen in de dualistische geest vast blijven zitten, weigeren ze om enig bewijs te zien die tegen hun gekozen overtuigingen ingaat.

Ik hoop dat je kunt voelen dat ik heel gepassioneerd ben in die dingen. Ik heb een sterke passie om mensen te helpen om verder dan hun dualistische geest te zien en wat er moet gebeuren, niet enkel bij de katholieke kerk maar bij iedere religie op aarde.

Niettemin heb ik ook vrede met mijn acceptatie van de Wet van Vrije Wil. Ik accepteer dat katholieken het recht hebben om te doen wat zij willen met hun kerk. Als ze echter beslissen om te doen wat ze willen met de kerk, zou ik liever hebben dat ze zouden stoppen met beweren dat ze de enig ware kerk van Jezus Christus is. Als de kerk beïnvloed wordt door de relativiteit van de dualistische geest in plaats van de rots van de Christusgeest, dan kan het gewoon niet de Kerk van Jezus Christus zijn.

Dus ik accepteer dat de katholieken het recht hebben te doen wat ze willen met hun kerk. Ik zal echter niet nalaten hen te waarschuwen over wat er zal gebeuren als ze het pad volgen dat de kerk de laatste 1500 jaar heeft gevolgd.

Het probleem met het concept van onfeilbaarheid is dat het absolute macht geeft aan de relativiteit van de dualistische geest. Wanneer je een stel kerkleiders hebt die beïnvloed zijn door de relativiteit van de dualistische geest en die leiders beweren toch (en hun volgelingen geloven) dat ze het onfeilbare woord van God naar voren brengen, dan heb je de relativiteit van de dualistische geest ineens in een positie van absolute macht gebracht. Dit leidt tot onderdrukking van de waarheid en de ontkenning van vergissingen. Dit leidt tot een spanning die zal blijven opbouwen en die nu al 1500 jaar in de katholieke kerk aan het opbouwen is.

Wat je de laatste jaren hebt gezien met betrekking tot het aan de kaak stellen van de het seksuele misbruik door katholieke priesters is slechts de top van de ijsberg van wat er te wachten staat met betrekking tot corruptie en onrecht binnen de katholieke kerk. Ik kan je ervan verzekeren dat er een berg onrecht ligt te wachten om aan de kaak gesteld te worden. Tot dusver zijn de katholieke autoriteiten erin geslaagd om het deksel op dit onrecht te houden, maar hun tijd is snel voorbij.

Spirituele cycli zijn veranderd en het is niet meer mogelijk dat de katholieke kerk zich verbergt achter haar claim van onfeilbaarheid. In de komende jaren en decennia zal het blijven doorgaan met het aan de kaak stellen van corruptie en onrecht binnen de katholieke kerk. Als de kerk hier weerstand aan biedt en weigert haar vergissingen openlijk toe te geven, zal ze in versnelde mate leden verliezen tot ze letterlijk een onbelangrijke kerk wordt.

In het boek ‘The Christ is Born in You’ heb ik getracht het punt te maken dat je nooit een onfeilbare doctrine op planeet aarde zult vinden. Het is niet mogelijk om in deze relatieve wereld, een onfeilbare of absolute beschrijving van God naar voren te brengen. Alle beschrijvingen van God zijn onvolledig en ze zullen natuurlijk uitgebreid worden als mensen hun bewustzijn verhogen. De claim van onfeilbaarheid is onnodig en werkt averechts. Die heeft nooit de zaak van Christus gediend en ook nooit de ware zaak van de katholieke kerk gediend.

In het verleden heeft die gediend om de katholieke kerk een machtspositie te geven, maar dat is niet in het belang van Christus en niet het ware belang van de kerk zelf. We zijn nu op het punt aangekomen dat je het niet meer kunt omdraaien en de katholieke kerk zich niet meer achter haar macht kan blijven verstoppen. Als ze niet openlijk en bereidwillig verandert, zal ze eenvoudig instorten onder haar gewicht, het gewicht van 1500 jaar misbruik van macht.

Ik realiseer me dat dit een zeer strenge boodschap is. Ik realiseer me dat veel katholieken deze boodschap niet willen horen. Laat degenen die oren hebben om te horen, mijn woorden horen.