Op enig moment moet je het pact dat jouw ego met de duivel heeft gesloten, verbreken

ONDERWERPEN: Bedenk eens waarom jij iets op een bepaalde manier beziet en wat dat over jouw psyche zegt – alle zoekers moeten omgaan met het concept dat de duivel bestaat – je moet omgaan met jouw kijk op duistere krachten om je ervan te bevrijden – 99% van alle mensen wordt door duistere krachten beïnvloed – wees je bewust van duistere krachten zonder hen energie te geven – waarom de new age beweging niet aan haar potentieel heeft voldaan – hoe kun je de gruweldaden op de wereld zien en nog steeds ontkennen dat er duistere krachten bestaan? – goddelijke liefde daagt de imperfecties uit om de mensen te bevrijden – sommige new age mensen zijn net zo oordelend als de fundamentalistische christenen – het dualiteitsbewustzijn en je ego – je ego zorgt ervoor dat je een ‘absolute’ waarheid definieert – vervorming van de vader en de moeder – sommige mensen beoordelen Jezus als niet liefdevol wanneer hij niet voldoet aan hun op het ego gebaseerde norm – resoneer jij met ware liefde? – liefdevol zijn op een menselijke manier brengt jou niet in de hemel – oordelen staat stil, terwijl goddelijke liefde probeert te transformeren – spreken versus doen – ontkenning van duistere krachten ontstaat uit angst, niet liefde – op enig moment kun je geen vooruitgang meer maken zonder de duistere krachten te overwinnen – jouw pact met de duivel verbreken – als jij geen Christusschap zoekt, laat de duivel je met rust – wanneer jij naar een nieuw niveau probeert te klimmen, wordt je beproefd – Jezus geeft je inzicht, maar jij moet de wil leveren om jouw ego te overwinnen

Vraag: Lieve Jezus, waarom wordt er zoveel aandacht aan de duivel gegeven, waar ik niet in wil geloven, en aan duistere krachten op deze website? Waarom wordt de boodschap niet gegeven om je op het licht te richten, op de liefde en de vreugde? Daar kunnen we zeker meer van gebruiken! Ik heb veel gechanneld materiaal in veel ‘New Age’ boeken gelezen en op bandjes gehoord die de aandacht op het licht en op positieve energie willen vestigen; de informatie die er gegeven wordt, spreekt zelden over ‘negatieve energie’. Waarom is dat zo? Ik dacht dat waar jij je aandacht op richt, je dat in het leven roept; dus als we over duistere energie lezen, creëren we die dan niet in ons leven? Vanaf het moment dat ik deze website bezocht, heb ik negatieve geesten om mij heen gevoeld. Heb ik die in het leven geroepen door erover te lezen op deze website? Of is het wat jij zegt dat het duistere energie is die mij bij GOD probeert weg te houden. Misschien ben ik naïef door te denken dat alles hier absoluut mooi en prettig is? De informatie op deze website is anders dan wat ik in de ‘New Age’ boeken en op de tapes heb gehoord; het heeft me volkomen van mijn stuk gebracht. Dat is alles wat ik op dit moment te zeggen heb. Dank je God voor deze informatie zelfs als mijn ego het niet leuk vindt.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Bereid te zijn een spirituele lering ‘je van je stuk te laten brengen’ is een essentiële karaktertrek van een echte spirituele zoeker. Bereid te zijn om verduidelijking te vragen – in plaats van zonder meer datgene wat in strijd is met je huidige opvattingen te verwerpen – is eveneens essentieel.

Om te beginnen vraag ik je te bedenken dat dit een zeer grote en complexe website is. Veel mensen zouden het niet met je schatting eens zijn dat het accent op de duivel en op duistere krachten ligt. Sommigen zouden zeggen dat het accent op het brengen van licht en liefde ligt. Dus denk eens na waarom jij naar deze website kijkt en gerichtheid op duistere krachten ziet? Als echte spirituele zoeker moet je bedenken dat alles wat je tegenkomt een potentiële boodschap en een kans om te leren met zich meebrengt. Dus het was geen toeval dat je deze website op dit moment vond. Kan het zijn dat jij, omdat je op dat punt van je persoonlijk pad bent gekomen, je met duistere machten moet bezighouden om aan hun invloed op je leven te ontstijgen?

Weet je, spirituele groei gaat geheel over het ontstijgen van menselijke illusies. Dus of de duivel nu echt of niet echt is, voor een spirituele zoeker is het onontkoombaar dat jij je met het concept duivel bezighoudt. Je moet hiervoor een oplossing vinden, zodat het geen vat meer op je gedachten heeft. En door weg te lopen van het concept duivel of het te negeren, zul jij jezelf er niet van bevrijden. Je zult alleen maar in een bepaald concept van de duivel blijven vastzitten dat je in jouw gedachten hebt – zelfs al heb je het idee dat de duivel niet bestaat. Pas als het mentale concept door innerlijke kennis is vervangen, ben je alle illusies hierover ontstegen.

Vanuit mijn perspectief ligt de aandacht van deze website op persoonlijk Christusschap. En om persoonlijk Christusschap te manifesteren, is het onvermijdelijk dat je met duistere krachten te maken krijgt. Als jij het niet afhandelt, kun je de dualistische leugens niet overwinnen die hen macht over jouw geest geven. Je kunt dan niet het stadium bereiken waarop je kunt zeggen: “De prins van deze wereld komt en heeft geen macht over mij!” En om heel eerlijk te zijn, als de prins van deze wereld – wat het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist, inhoudt – macht over je heeft, kun je onmogelijk je Christusschap manifesteren.

Je zegt: “Vanaf het moment dat ik deze website bezocht, heb ik negatieve geesten om mij heen gevoeld. Heb ik dit in het leven geroepen door erover te lezen op deze website?” Heb je de mogelijkheid overwogen dat duistere machten ‘altijd al om je heen hebben gehangen’, maar dat jij je hier eenvoudig niet bewust van was totdat je deze website vond? Het is nog niet zo heel lang geleden dat wetenschappers bacteriën ontdekt hebben en erachter kwamen dat ze ziektes konden veroorzaken. Hebben wetenschappers door hun ontdekking bacteriën in het leven geroepen of zijn ze er altijd al geweest?

Het wrede feit doet zich voor dat 99% van de mensen op deze planeet negatief door duistere machten beïnvloed wordt. Het gezegde ‘wat je niet ziet, bestaat niet’ kwam niet van de geascendeerde meesters; dus raad eens wie dat wel heeft bedacht? Zoals de ontdekking van bacteriën bewijst, wat je niet weet, kan je zeker wel schaden. En daardoor sta je voor de keuze of je wilt doorgaan je spirituele ontwikkeling door duistere krachten te laten beperken of dat je ‘de duivel bij de hoorns vat’ en je boven de invloed van duistere krachten verheft.

Je zegt: “waar jij je aandacht op richt, roep je in het leven; dus als we over duistere energie lezen, creëren we die dan niet in ons leven?” Dit is een begrijpelijke vraag, maar op deze website vraag ik je niet om je op duistere krachten te richten en hen energie te geven. Ik vraag je om je ervan bewust te zijn hoe zij jou kunnen beïnvloeden, zodat jij je daarvan kunt bevrijden. Je weet dat bacteriën bestaan, maar je laat deze kennis je leven niet verknoeien. Je neemt gewoon de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om een infectie te vermijden en leeft onbezorgd verder in de wetenschap dat bacteriën je geen kwaad kunnen doen wanneer jij beschermd wordt.

Ik ben me zeer goed bewust dat veel new age leringen zich richten op het brengen van licht, liefde en vreugde. Laat ik heel duidelijk zijn door te zeggen dat de geascendeerde meesters mensen uit de new age beweging zien als ons grootste potentieel om een grootschalig ontwaken op deze planeet tot stand te brengen. De reden daarvoor is dat het merendeel van deze mensen voor de noodzaak openstaat om in deze tijd nieuwe spirituele leringen voort te brengen, wat helaas niet geldt voor de meeste christenen. Het is echter een feit dat alleen dit op dit moment het potentieel van de new age beweging is, een potentieel in plaats van een realiteit, zoals ik elders uitleg. Een van de belangrijkste redenen is dat te veel mensen uit de new age weigeren het ‘vuile werk’ te doen en alleen bezig willen zijn met dat wat aangenaam, comfortabel en gemakkelijk is.

Een jong kind speelt van nature in de modder en steekt dan zijn vingers in zijn mond. Als verantwoordelijke volwassene probeer je dit te ontmoedigen, omdat je weet dat er schadelijke bacteriën zijn die het kind ziek kunnen maken of zelfs doden. Kleine kinderen zijn niet in staat het concept bacteriën te begrijpen, dus gebruiken volwassenen andere methoden om te voorkomen dat een kind zijn vinders in zijn mond stopt. Deze methoden kunnen de natuurlijke ontwikkeling van het kind belemmeren en diverse vormen van angst aankweken. Zou iemand met een typische new age houding zeggen dat wij de neiging van het kind om te spelen niet moeten bedwingen, maar hem gewoon modder in de mond moeten laten stoppen en als het hem fataal zou worden, dit gewoon bij het leven hoort? Natuurlijk zou dit geen verantwoorde reactie zijn.

Het is voor mij totaal niet te bevatten dat mensen in de huidige wereld kunnen leven, kunnen kijken naar de wreedheden die door mensen worden bedreven en tegelijkertijd het bestaan van duistere krachten ontkennen en het feit dat die mensen kunnen beïnvloeden, ja mensen zelfs kunnen bezitten. Hoe kun je nu naar kinderverkrachters en seriemoordenaars kijken en denken dat een goedaardige God mensen schiep met de natuurlijke neiging om zulke daden te plegen? Hoe kun je ooit geloven dat als wij het kwaad negeren en ons op licht en liefde concentreren, mensen op een dag ontwaken en volmaakt zullen zijn? Waarom denk je dat ik de krachten die er waren, heb aangevochten en boze geesten uitwierp in plaats van mijn discipelen te vertellen alleen maar van iedereen te houden?

Wat ik mijn discipelen vertelde te doen, was om elke situatie met liefde te beantwoorden – dat wil zeggen goddelijke liefde. Ik liet zien wat goddelijke liefde betekent, maar helaas hebben veel mensen in de new age gemeenschap het wezen van de goddelijke liefde niet begrepen. Zij hebben een gesneden beeld gemaakt, een gouden kalf, van hoe zij willen dat liefde zou moeten zijn; maar waar zij echter om heen dansen, is een vorm van menselijke liefde die altijd zachtaardig is en dus nooit tekortkomingen aan de kaak stelt, waaronder duistere krachten en het ego van mensen. Het is gewoon zo, dat als je niet bereid bent om naar de balk in je eigen oog te zoeken – je ego aan te vechten – je ook niet wilt dat iemand anders dat doet. Zo creëer je de norm dat een echte spirituele leider ‘liefdevol‘ moet zijn en nooit iemands ego moet aanvechten. Maar als een spirituele leraar je ego echter niet uitdaagt, hoe kan hij je dan helpen dat ego te overwinnen?

Goddelijke liefde is de elementaire scheppingskracht en daardoor is het de krachtigste kracht van het universum. Goddelijke liefde is datgene wat je Schepper de aandrang gaf om te scheppen, omdat het de Schepper aanzette om meer te worden door jou te scheppen. Daardoor is het juist de essentie van goddelijke liefde dat het wil dat alles meer wordt; het wil nooit iemand of iets in een onvolmaakte of beperkte staat houden. Dus ben je, als je niet bereid bent om duistere krachten, de ego’s van mensen of de onvolkomenheden in de menselijke samenleving aan te vechten, niet op goddelijke liefde gericht. Hoe kan de Gouden Eeuw – die veel new age mensen correct visualiseren – zich ooit manifesteren, als we niet eerst de rommel op deze planeet opruimen? En hoe kunnen we die rommel opruimen tot een kritieke massa mensen besluit dat er bepaalde dingen zijn die ze gewoon niet op deze planeet tolereren, zoals ik elders uitleg?

Het wrede feit doet zich voor dat veel mensen in de new age gemeenschap niet aan hun echte potentieel voldoen om een positieve kracht voor verandering op deze planeet te zijn. En de reden is dat zij niet dezelfde bewustzijnsstaat zijn ontstegen waarin zoveel orthodoxe en fundamentalistische christenen vastzitten, namelijk de tendens om alles op grond van menselijke, dualistische, op angst gebaseerde, normen te beoordelen.

Ik zie voortdurend christenen die deze website vinden, maar zodra ze mij zien praten over iets wat niet in de Bijbel staat – of hun interpretatie van de Bijbel – zeggen ze dat ik onmogelijk de echte Jezus kan zijn. Ik zie ook voortdurend new age mensen die deze website vinden, maar zodra ze mij dingen zien aanvechten of over iets praten wat buiten hun beeld van liefde valt, zeggen ze dat ik onmogelijk de echte Jezus kan zijn. De reacties van deze twee groepen mensen zijn in wezen hetzelfde, enkel vanuit de tegenovergestelde richting. Laat me dat uitleggen.

De essentiële boodschap op deze website is dat de overgrote meerderheid van de mensen vastzit in het dualiteitsbewustzijn, het bewustzijn van de antichrist. Dit bewustzijn wordt gebaseerd op een gevoel van gescheidenheid van God, wat een fundamentele dualiteit schept die ervoor zorgt dat mensen geloven dat God niet is waar zij zijn. Zoals ik elders uitleg, wordt deze dualiteit bepaald door twee relatieve tegenstellingen, zoals goed en kwaad. Het probleem hier is dat het dualiteitsbewustzijn hier met zijn eigen definitie van goed en kwaad aankomt en beide omschrijvingen komen niet met de werkelijkheid van God overeen die je enkel met het Christusbewustzijn kunt kennen. Het Christusbewustzijn is ‘de eniggeboren zoon van de Vader’ omdat het het bewustzijn is van het eenzijn met God en Gods waarheid.

Het gevolg van het dualiteitsbewustzijn is het creëren van het menselijke ego, dat alles, juist door zijn aard, volgens een dualistische maatstaf beoordeelt, een maatstaf die gebaseerd wordt op ‘de dingen van deze wereld’ in plaats van de waarheid van Christus. Daarom kunnen religieuze mensen geloven dat het in de ogen van God gerechtvaardigd is om degenen te doden die tegen hun (enig ware) religie zijn. Om heel eerlijk te zijn, als je dit niet ziet of als je deze neiging van mensen ontkent om de ‘waarheid’ te definiëren om de behoeften van hun ego te bevredigen, ben je nog niet serieus begonnen het spirituele pad te bewandelen.

Zoals Moeder Maria uitlegt, wordt alles geschapen door de uitbreidende kracht van de Vader en de samentrekkende kracht van de Moeder. Mijn punt is dat de fundamentalistische christenen de neiging hebben in het ene uiterste te oordelen, namelijk een vervorming van de Vader. Ze zeggen dat alles wat niet met de letterlijke uitleg van de Bijbel overeenkomt, van de duivel komt en zij bezien het als hun taak om dit uit te roeien. Hierdoor ontstonden de kruistochten, de inquisitie en andere wreedheden, begaan door diegenen die beweren mijn volgelingen te zijn, maar niet bereid mijn leringen te belichamen.

Veel mensen uit de new age beweging hebben de neiging om in het tegenovergestelde uiterste te oordelen door de Moeder te vervormen. Ze hebben een verkeerd beeld van liefde gecreëerd als alleen maar zachtaardig en nooit iets aan de kaak stellen, waaronder uiteraard hun eigen ego. Zij geloven dat zolang ze nooit imperfecties aanvechten en in feite alles wat niet positief of aangenaam is negeren, zij gered zullen worden en zij de planeet zullen verheffen. Ook geloven de christenen dat zolang zij de duivel negeren of erbij weglopen, zij gered zullen worden en Gods koninkrijk op aarde zullen brengen.

Ik vertrouw erop dat de meer opmerkzame zoekers kunnen zien dat dit in wezen dezelfde reactie is zoals die wordt ingenomen door de twee relatieve uitersten, die door het dualiteitsbewustzijn zijn gedefinieerd. Of je zegt dat alles wat niet in de Bijbel staat van de duivel komt, of zegt dat er geen duivel is, in beide gevallen weiger je naar de geest van Christus te reiken die je in staat stelt onderscheid tussen de Christuswaarheid en de dualistische leugens te maken. Mijn punt is dat veel new age mensen denken dat zij, vanwege het feit dat zij altijd zachtaardig zijn, niet zo veroordelend als fundamentalistische christenen zijn. Maar de new age mensen zijn echter even veroordelend, zij hebben eenvoudig een andere maatstaf aangenomen, namelijk de menselijke liefde, als de norm waarmee zij alles en iedereen beoordelen.

Dus wanneer ze deze website tegenkomen en mijn vurige goddelijke liefde tegen het lijf lopen die niemand in zijn illusies gevangen laat zitten, veroordelen ze mij, mijn woorden en mijn vibratie onmiddellijk. Als ik niet aan hun maatstaf van ‘liefdevol’ zijn voldoe, kan ik de echte Jezus niet zijn en zij ‘voelen de liefde niet’, of denken dat dit geen goddelijk geïnspireerde boodschap kan zijn. Welnu, je voelt de goddelijke liefde niet, omdat je de vlam van goddelijke liefde in je hart door een gouden kalf van menselijke liefde hebt vervangen. Er is niets binnenin jou wat met mijn goddelijke liefde resoneert en zodoende kan ik je niet bereiken, zoals ik de Schriftgeleerden en farizeeërs niet kon bereiken. Ook zij dachten dat zij alles wisten, maar zij hadden slechts intellectuele kennis en ‘hadden geen waarheid in zich’.

Er zijn inderdaad veel mensen op het gebied van new age die uiteenlopende leringen bestudeerd hebben. Ze hebben op intellectueel niveau veel begrepen en ze hebben daarbij een houding van ‘liefdevol’ tegen iedereen zijn, aangenomen. Ze komen daarom als zeer liefdevol en zeer goed geïnformeerd over, dus hoe kunnen zij ooit ongelijk hebben? Welnu, mijn vriend, er waren veel Joden die 2000 jaar geleden op dezelfde manier redeneerden toen ik de Schriftgeleerden, de farizeeërs en andere hypocrieten aanvocht die alles meenden te weten, maar niet bereid waren naar de balk in hun eigen oog te kijken en hun ego aan te vechten.

Deze mensen deden alles juist volgens de religie in de buitenwereld, zoals vele new age mensen tegenwoordig alles juist doen volgens hun eigen, dualistische, maatstaf. Maar als je onder het oppervlak kijkt, zie je de subtiele veroordeling van alles en iedereen die niet aan hun maatstaven voldoet. Je ziet de starheid in hun geest en de onwil om toe te geven dat hun opvattingen niet onfeilbaar zijn. Dit is gewoon, ‘de weg die een mens goed toe lijkt, maar waarvan het einde de dood is’ (Spreuken 14:12).

Waarom is het de weg naar de dood? Omdat de dood stilstand is, terwijl het leven – de liefde – een proces van nooit eindigende zelftranscendentie is. Goddelijke liefde oordeelt nooit – maar probeert altijd te transformeren. Oordeel probeert een dualistisch beeld aan anderen op te leggen, probeert zelfs de hele wereld aan een dualistisch beeld te laten voldoen. Als het oordeel eenmaal wordt uitgesproken, is iemand vaak niet bereid het oordeel opnieuw in overweging te nemen en het te veranderen – zoals mensen laten zien die deze website afwijzen, zodra ze een uitspraak tegenkomen waarmee zij het niet eens zijn. In tegenstelling hiermee, handhaaft goddelijke liefde nooit een vaststaand beeld van iemand. Die ziet enkel de visie van de Christus en alles en iedereen in een proces van voortdurende zelftranscendentie. Daardoor zitten zowel de fundamentalistische christenen – die hun uitleg van de Bijbel niet willen transcenderen – als de mensen uit de new age – die hun beeld van liefde niet willen transcenderen – gevangen in het doodsbewustzijn.

Let er op dat het spirituele pad een verticaal proces is. Sommige mensen denken dat ze het kunnen beklimmen door wereldlijke, intellectuele, horizontale kennis te vergaren, maar dat is niet zo. Als je alleen maar over het pad leest, zonder het daadwerkelijk op te gaan, kom je nergens, hoewel je erin zou kunnen slagen jezelf en anderen ervan te overtuigen dat je al zeer gevorderd op het pad bent – volgens je eigen, dualistische maatstaf.

Laat me heel openhartig tegen je zijn. Er zijn mensen die zich niet met duistere machten hoeven bezig te houden. Hier kunnen twee belangrijke redenen voor zijn:

  • De ene is dat zij zich nog steeds in de lagere stadia van het spirituele pad bevinden. Daarom hebben zij nog niet het niveau bereikt waarop ze de duistere krachten onder ogen hoeven te zien. Dit betekent niet dat ze niet door zulke krachten beïnvloed zijn, het betekent dat ze nog niet sterk genoeg zijn om die aan te pakken.
  • De andere mogelijkheid is dat mensen het stadium zijn ontstegen dat ze door duistere krachten worden beïnvloed. Maar iedereen die echt dat niveau heeft bereikt, zal nooit het bestaan van duistere krachten ontkennen, noch de noodzaak dat spirituele zoekers die moeten ontstijgen. Daardoor laten mensen die het bestaan van duistere krachten ontkennen of iedereen vertellen dat ze zich er niet mee bezig moeten houden, zien dat zij nog niet echt de duistere krachten hebben overwonnen. Ze werken, of vanuit onwetendheid, of zij trachten doelbewust mensen te misleiden.

Het simpele feit doet zich voor dat het beste instrument in de gereedschapskist van de duivel onwetendheid is. Als je er niets van weet of als je het bestaan van duistere krachten niet accepteert, is het even moeilijk aan hun invloed te ontsnappen als het is om besmettelijke ziekten te vermijden, wanneer je niets over bacteriën weet. Opzettelijk iets ontkennen, is een op angst gebaseerde reactie die voortkomt uit de angst dat jij je niet tegen een gevaar kunt beschermen. Maar wat ik op deze website doe, is mensen het inzicht en de praktische middelen geven die zij nodig hebben om zich tegen duistere krachten te beschermen – totdat ze de dualistische opvattingen hebben overwonnen die hen kwetsbaar voor duistere machten maken. Als je dus bereid bent inzicht te verwerven en bereid bent om de instrumenten te gebruiken, kun je zonder angst het bestaan van duistere machten erkennen.

Het is gewoon een feit dat er op je spirituele pad een punt komt waarop verder geen ontwikkeling meer mogelijk is totdat je de duistere krachten overwint – wat inhoudt de duistere krachten buiten jou en het ego binnenin jou – die proberen te voorkomen dat jij het Christusschap manifesteert. Het wrede feit is – en daarom heb ik besloten deze vraag deze keer te beantwoorden – dat het menselijk ego op een pact met de duivel, met het dualiteitsbewustzijn, gebaseerd wordt. En om naar de hogere stadia van het spirituele pad te stijgen en je Christusschap te manifesteren – moet je bewust en weloverwogen jouw persoonlijke pact met de duivel verbreken. Let er op dat je niet ‘bewust en weloverwogen’ dit pact kunt verbreken zolang je het bestaan van de duivel negeert of ontkent. Hij vindt niets mooier dan mensen die besluiten dat zij niet in hem geloven, omdat ze dan automatisch hun potentieel ontkennen om het bewustzijn van de antichrist te ontstijgen (wat de echte betekenis van de duivel is) en Christusschap te manifesteren.

Veel spirituele en religieuze mensen op deze planeet denken dat zij alles juist doen, maar zij hebben in feite hun spirituele groei opgeschort, omdat ze een pact met de duivel zijn aangegaan. Uiteraard beseffen deze mensen niet bewust dat ze zo’n pact zijn aangegaan en velen hebben dat pact vele levens geleden al gesloten. Niettemin is het wrede feit dat zij het pact wel hebben gesloten dat als zij niet boven een bepaald niveau op het pad uitstijgen – als zij niet echt hun Christusschap manifesteren (door hun eigen ego aan te vechten) of dat Christusschap uitdrukken (door het bewustzijn van de antichrist aan te vechten overal waar je het ziet) – de duivel en alle duistere krachten hen met rust zullen laten. En echt, als je er niet naar streeft de Christus te worden, zal de duivel jou met rust laten, want je bent geen bedreiging voor hem of zijn macht op planeet aarde. Je kunt je dan concentreren op het brengen van licht en liefde en jezelf laten geloven dat je echt een spiritueel persoon bent zonder te beseffen dat je spiritualiteit slechts een heel klein kadertje zit.

Dit is de echte reden dat zoveel mensen – zowel fundamentalistische christenen als de mensen uit de new age – het gevoel hebben dat duistere krachten hen niet lastig vallen. Het is een verkeerd gevoel van veiligheid dat hen in een klein hokje gevangen houdt, waardoor de duivel de macht over hun leven heeft. En dit is de echte reden dat je zulke krachten ‘aantrekt’, wanneer je probeert over de grenzen te gaan die in je pact met de duivel zijn vastgesteld. Zodra je probeert uit die door het pact bepaalde kooi te ontsnappen, zullen de duistere krachten komen aanstormen om je op elke mogelijke manier uit te dagen. Dit kan door angst gebeuren of dit kan gebeuren door de zeer subtiele misleiding door je een verkeerd beeld van de liefde te laten accepteren. Deze krachten zullen alle mogelijke middelen gebruiken om te voorkomen dat jij uit de vorm stapt en naar je Christusschap gaat reiken – de prins van deze wereld zal alles wat hij bij jou vindt, gebruiken.

De sleutel om die te overwinnen, is beseffen dat ze geen macht over jou hebben, uitgezonderd wat jij ze uit vrije wil geeft. Maar om duistere krachten te overwinnen, moet jij je vrije wil bewust gebruiken. Veel mensen hebben hun macht om bewuste keuzes te maken weggegeven door het bestaan van duistere machten of hun eigen ego te negeren. Dit houdt je enkel gevangen in een sluier van illusies en je zult je er pas uit losscheuren als jij je bewuste wil herneemt en verlichte keuzes begint te maken, keuzes gebaseerd op het onderscheidingsvermogen van de Christusgeest die de leugen van de waarheid scheidt.

Helaas weigeren veel mensen dit te doen en blijven zich aan een door mensen gemaakte (of zelfs door een door de duivel gemaakte) definitie van de waarheid vastklampen, hetzij een letterlijke uitleg van de Bijbel of een new age definitie van de liefde. Dit is het aanbidden van een gesneden beeld en hoewel het je misschien een prettig gevoel geeft en je laat geloven dat je gered bent, doet het niets om je de dualistische illusies te laten ontstijgen. En aan deze illusies te ontsnappen is de enige weg naar verlossing, naar een hogere bewustzijnsstaat, verlichting of hoe je het ook maar noemen wilt.

Je hebt zowel inzicht als een vastberaden wil nodig om je ego te overwinnen en de krachten buiten je die je proberen vast te houden. Ik zal je op deze website het inzicht leveren, maar jij moet zorgen voor de wilskracht. Ik houd mij niet bezig met het maken van keuzes voor jou – dat laat ik aan de duivel over die met alle plezier je vrije wil overneemt, zelfs zonder dat jij weet wat er gebeurt.

Mijn punt in deze lange verhandeling is simpel. Ik maak in het geheel geen excuses voor het feit dat ik op deze website over veel dingen praat die zowel voor traditionele christenen als new age mensen een uitdaging vormen. Het is mijn doel iedereen bij te staan die eraan toe is om naar de hogere stadia van het spirituele pad te gaan door mensen het inzicht en de middelen te geven die ze nodig hebben. Deze website is niet bedoeld voor degenen die in elke willekeurige illusie waarin zij zich op hun gemak voelen, willen blijven. Deze website is voor degenen die bereid zijn het pact dat hun ego met de duivel heeft gesloten, te ontbinden en naar het Christusbewustzijn willen reiken – en daarmee de enige echte weg uit de dualistische illusies nemen, die uit het bewustzijn van de antichrist voortkomen.

Toen ik 2000 jaar geleden op aarde was, zei ik: “Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden”(Matteüs 7:13,14). Tegenwoordig ben ik hier om ervoor te zorgen dat iedereen die bereid is verder dan de dualiteit te kijken, de ‘smalle weg en nauwe poort’ kan vinden die naar het Christusbewustzijn leidt.

Ik heb jullie op deze website al de eerste stappen van dat pad laten zien en zal meer inzichten blijven geven. Jouw taak is te beseffen dat ik je niet voorbij de gevangenis van het ego kan meenemen zonder zowel de illusies van het ego aan te vechten als de leugens van de duivel die jou in die gevangenis houden. Als je niet bereid bent mij jouw opvattingen te laten aanvechten, heb je het recht op dat punt te blijven waar je ego zich op zijn gemak voelt (omdat het weet dat hij jou in zijn macht heeft).

Maar denk eens aan een van de wetten die als leidraad voor spirituele groei dienen: “Wanneer de leerling eraan toe is, verschijnt de leraar.” Het feit dat je deze website hebt gevonden, betekent dat je eraan toe bent gebruik te maken van wat die aanbiedt en jezelf op een heel nieuw niveau van het spirituele pad te brengen. De enige vraag is of je dagelijkse denkgeest bereid is die innerlijke waarheid te erkennen en ernaar te handelen. Daardoor denk ik dat iedereen die deze boodschap leest, serieus in overweging wil nemen welk pact hun ego met de duivel heeft gesloten. Vraag mij of je Christuszelf dat pact aan jou bekend te maken en dan de inspanning te leveren om het eens en voor altijd te verbreken.

Voor meer leringen over duistere krachten en of de duivel wel bestaat, kijk je bij deze sectie.