Over Devachan en Demonchan

ONDERWERPEN: de meeste mensen hebben onvervulde wensen, maar gaan niet allemaal naar Devachan – de rol van deva’s – in Devachan kunnen wensen gemakkelijk worden vervuld – als je er genoeg van krijgt – kun je een wens loslaten – levensstromen komen zelden vast te zitten – verschil tussen wensen en verlangens – Demonchan wordt gebaseerd op de wens om anderen te benadelen – in Demonchan gebruik je energie verkeerd – Osama Bin Laden

Vraag 1: Wat is het rijk waarin wensen vervuld worden (Devachan)? Is dat een rijk dat de wensen vervult die nooit op aarde konden worden vervuld?

Ik zou graag willen weten of iedereen, die een onvervulde wens heeft in hun leven op aarde daar heen moet? En bestaat het gevaar niet dat je er altijd moet blijven, als alles wat je op aarde wenste, wordt vervuld?

Vraag 2: Kun je mij een korte verduidelijking geven van wat de bedoeling van het rijk van wensvervulling is (Devachan)? En hoe zit het met Osama Bin Laden? Is hij daar Amerikanen aan het doden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (16 juli 2011):

Maar een paar mensen verlaten de aarde zonder onvervulde wensen. Maar dat betekent niet dat iedereen naar het rijk van Devachan of van wensvervulling moet. Bepalen wie naar Devachan gaat, is een complexe taak, die bekeken wordt door een specifieke levensstroom met zijn spirituele leraren, evenals de Grote Karmische Raad. De globale zorg is hoe een bepaalde levensstroom de grootst mogelijke kans wordt geboden tot verdere groei. Maar laat me je een paar algemene overwegingen geven.

In veel gevallen is het duidelijk dat een levensstroom zo snel mogelijk moet reïncarneren. Dit geldt vooral voor levensstromen op lagere bewustzijnsniveaus die zich vereenzelvigen met het fysieke lichaam, de materiële wereld en de strijd om het bestaan. Die levensstromen kunnen enkel leren door de ‘harde leerschool’ en dus moeten die zo snel mogelijk weer incarneren. En omdat het momenteel niet moeilijk is om incarnaties te vinden voor dit soort levensstromen, hoeven ze gewoonlijk niet lang te wachten. Tijdens deze wachtperiode, zullen de levensstromen in een rijk zijn dat correspondeert met hun bewustzijnsstaat, maar in het algemeen krijgen levensstromen rust.

De overwegingen worden complexer voor levensstromen die een hoger bewustzijnsniveau hebben bereikt, wat betekent dat ze open staan voor een vorm van spirituele leiding. Dit zijn levensstromen die open staan voor in ieder geval enig zelfonderzoek, wat inhoudt dat ze kunnen leren door het leven te observeren en zodoende niet zoveel ‘harde klappen’ door middel van conflicten hoeven te ervaren. Ik denk dat het voor de hand ligt dat het tegenwoordig niet moeilijk is om geschikte incarnaties te vinden voor dit soort levensstromen.

Een andere factor is dat op aarde op dit moment niet het aantal mensen geïncarneerd zijn waarvoor deze ontworpen werd (tien miljard). Het gevolg van deze twee factoren is dat er vele levensstromen zijn die aanzienlijke tijd moeten wachten voor ze een geschikte volgende incarnatie vinden. En omdat ze open staan om te leren van het leven door te denken – in tegenstelling tot fysieke ervaringen, kunnen ze er vaak van profiteren als ze wat tijd in Devachan doorbrengen. Dit rijk is – zoals de naam aangeeft – een rijk dat geleid wordt door een type spirituele wezens die deva’s heten. Ze staan boven het niveau van het elementale leven, maar zijn nog niet op het niveau van geascendeerde meesters.

Deva’s zijn heel erg bekwaam in het manifesteren van wat wij misschien hogere zintuiglijke verschijnselen zouden kunnen noemen. Deze verschijnselen zijn niet zo dicht als wat je door het elementale leven gemanifesteerd ziet als materiële verschijnselen. Zodoende is het gemakkelijker voor de deva’s om veel verschillende verschijnselen te manifesteren, wat betekent dat het rijk van Devachan een groter aantal levensstromen kan dienen dan het materiële universum. Het kan hen ook meer soorten ervaringen geven dan het materiële universum.

Hierdoor kan Devachan een groter aantal levensstromen helpen de wensen die ze op aarde niet vervuld hebben, te overwinnen en die zou moeilijk te vervullen zouden zijn, juist omdat het moeilijker is om situaties in het materiële rijk te manifesteren. Dit is te wijten aan zowel de hogere dichtheid van het materiële rijk als het feit dat in dit rijk de vrije wil van alle mensen die geïncarneerd zijn, beïnvloedt met wat er gemanifesteerd kan worden. In Devachan kunnen de deva’s een verschijnsel creëren dat rondom de vrije wil van maar één levensstroom wordt gecreëerd, en zo kunnen de wensen van de levensstroom vervuld worden. Er is niets wat de vervulling van die wensen tegenhoudt.

De belangrijkste functie van Devachan is verschijnselen te manifesteren die echt lijken voor een bepaalde levensstroom. Veel levensstromen hebben bijvoorbeeld de wens om in een groot huis of een groot paleis te wonen. Dit is vanzelfsprekend moeilijk te verwezenlijken op aarde, maar voor de deva’s is het heel gemakkelijk om die omstandigheden in Devachan te creëren. De deva’s kunnen gemakkelijk een prachtig paleis manifesteren dat helemaal op één persoon is toegespitst. Ze kunnen iets manifesteren wat lijkt op personeel die het paleis bezet. In sommige gevallen nemen de deva’s zelf rollen aan in de dromen van mensen, omdat dat de deva’s een kans geeft om te groeien.

De overduidelijke bedoeling van Devachan is om levensstromen de exacte omstandigheden te geven die ze niet op aarde hadden, zodat zij, door de vervulling van hun wensen te ervaren, uiteindelijk een verzadigingspunt bereiken en zich er dan van gewaar worden dat ze naar iets meer verlangen. Dit gebeurt natuurlijk ook op aarde, maar op aarde is er veel meer strijd, dus mensen beginnen vaak aan het pad door zich bewust te worden van het verlangen naar iets meer dan strijd.

In Devachan worden levensstromen zich op den duur bewust van een verlangen naar iets meer dan de omstandigheden waarin ze verkeren. Natuurlijk bestaat het risico dat een levensstroom heel lang vast komt te zitten in Devachan. Maar voor de meerderheid van de gevallen is er verbazend weinig tijd voor nodig tot een levensstroom genoeg van een situatie krijgt waarin alles precies is zoals hij het wil en waarin er nooit iets contrasteert met zijn eigen mentale beelden.

Begrijp je wat ik zeg? Op aarde bestaat voortdurende strijd, terwijl er in Devachan geen strijd is, omdat alles met jouw wensen in overeenstemming is. Voor de meeste levensstromen wordt dat al snel saai en ze zullen dan één van twee manieren kiezen.

De ene is dat ze eigenlijk heimwee hebben naar de strijd, ze verlangen ernaar dat iemand tegen hun wensen ingaat, dus dan hebben ze iets om tegen te strijden. Wat betekent dat ze dan de specifieke wens die hen naar Devachan heeft gebracht, los kunnen laten en weer kunnen incarneren op aarde.

De tweede optie is dat levensstromen verlangen naar de wisselwerking met wezens die op een hoger bewustzijnsniveau zijn dan zij. Opnieuw, in Devachan conformeert alles zich aan je wensen, wat inhoudt dat je nooit iets of iemand tegenkomt die een hoger of lager bewustzijnsniveau dan jouw eigen heeft.

Dit kan zo een poosje tot stand worden gehouden door in wisselwerking te treden met de deva’s. Toch worden een paar levensstromen zich gewaar van de wens dat zij met anderen die een verschillend bewustzijnsniveau hebben iets willen uitwisselen, wat inhoudt dat ze in één van twee richtingen gaan:

  • Degenen die in wisselwerking willen treden met wezens op een lager bewustzijnsniveau – zonder tegen hen te strijden – zullen weer incarneren in bepaalde situaties, vaak als spirituele studenten of leraren.
  • Degenen die in wisselwerking willen treden met een hoger bewustzijnsniveau, zullen eraan toe zijn de aarde achter zich te laten. Ze zullen dan, of incarneren op – hogere – planeten, of aan het proces van ascensie beginnen.

Wanneer men overweegt welke levensstromen naar Devachan gaan, is de scheidslijn of een levensstroom wordt gedomineerd door een wens of verlangen. Een wens wordt in het algemeen gezien als iets positievers, iets wat jou of anderen helpt zonder iemand pijn te doen.

Neem bijvoorbeeld het feit dat vele levensstromen op aarde meer seksualiteit willen. Seks heeft het potentieel om zowel een wens als een verlangen te zijn. Als volwassenen het met elkaar eens zijn om elkaars wens naar meer seks te vervullen, is er inherent niets mis mee. Maar als mensen het verlangen ontwikkelen om anderen te verkrachten of daartoe te dwingen, hebben we duidelijk te maken met een karma makende situatie. Sommige mensen zitten op de grens tussen wens en verlangen, maar nog steeds op het punt waarop men in potentie kan profiteren van Devachan. Het is verbazingwekkend hoe snel levensstromen genoeg krijgen van seks hebben met partners die precies zijn zoals in hun dromen op aarde.

De wens om om materiële dingen te bezitten, is op zich onschuldig, in zoverre dat het niet beslist andere mensen schaadt. Maar als je probeert die te vervullen door druk uit te oefenen op anderen, kan je daarmee ook karma maken. Maar in Devachan is het heel gemakkelijk om je wens te laten vervullen zonder iemand te kwetsen en nogmaals, het is verbazingwekkend hoe snel het je verveelt als je alles krijgt wat je wilt.

De wens om als spirituele leraar vereerd te worden, is op zich niet schadelijk voor anderen en die is ook gemakkelijk te vervullen in Devachan. En weer kan het snel saai worden om volgelingen te hebben die je nooit tegengas geven, hetzij als oppositie of door je vanuit een hogere bewustzijnsstaat uit te dagen.

Dus begin je het onderscheid te zien? Devachan is voor de vervulling van wensen, en wensen kunnen vervuld worden zonder anderen te kwetsen. Als tegenstelling, het doden van Amerikanen kan nooit een wens zijn, omdat er geen enkele manier bestaat om die te vervullen zonder anderen te benadelen. Dus kan Devachan daar simpelweg niet in voorzien, wat betekent dat een levensstroom, óf opnieuw incarneert, óf naar een lager rijk gaat, dat we in het algemeen het astrale rijk noemen.

In feite is er, omdat Devachan geleid wordt door deva’s, een corresponderend rijk op het astrale vlak dat geleid wordt door demonen; we kunnen dat misschien wel Demonchan noemen. Het fundamentele verschil is dat levensstromen naar Demonchan gemagnetiseerd worden door hun negatieve ‘wensen’, wat betekent dat die enkel vervuld kunnen worden door anderen te benadelen. Daardoor kun je in Demonchan inderdaad iets ervaren wat je op aarde wenste te doen, waaronder het doden van Amerikanen, gebouwen opblazen of de ‘Grote Satan’ ten val te brengen.

Het verschil is dat je wensen in Devachan vervuld worden zonder energie een verkeerde kwaliteit te geven. In feite, naarmate de wensen vervuld worden, zul je wat van de emotionele energie zuiveren die je in de wensen geschonken hebt toen je op aarde was. In Demonchan, ervaar je ook de vervulling van een wens, maar omdat het inhoudt dat je anderen benadeelt, blijf je energie een verkeerde kwaliteit geven.

Het kan trouwens gebeuren dat een levensstroom op den duur genoeg van het doden of vechten krijgt en zich zodoende gewaar wordt van een verlangen om iets meer te ervaren. Maar zelfs als dat zo is, kan het moeilijk zijn voor een levensstroom om zich uit Demonchan los te maken, omdat de demonen de levensstroom niet vrijwillig laten gaan. De demonen willen dat de levensstroom energie een verkeerde kwaliteit blijft geven voor hun eigen overleving. In tegenstelling tot de deva’s die geen energie van de levensstromen in Devachan nodig hebben, omdat ze die wel van een hogere bron kunnen krijgen.

Als je mijn bespreking van Osama bin Laden leest, zie je dat ik niet gezegd heb dat hij in Devachan was en daar Amerikanen aan het doden was. Ik heb gezegd dat hij eigenlijk geen lage levensstroom is, en daardoor het potentieel heeft om naar Devachan te gaan en in het ideale geval daar al zou moeten zijn.

Dus zou het mogelijk zijn om Bin Laden te helpen uit Demonchan te ontsnappen door mensen oproepen voor hem te laten doen om losgesneden te worden. Ik zeg niet dat mensen dit in het algemeen moeten doen, omdat er veel belangrijkere dingen zijn om oproepen voor te doen. Toch, als bepaalde mensen een innerlijke ingeving krijgen om oproepen voor Bin Laden te doen, moeten ze dat doen, omdat dit hen zou kunnen helpen om karma met hem in evenwicht te brengen.

Dus tot slot, je kunt naar mensen kijken en een redelijke voorspelling doen over of het waarschijnlijk is dat ze naar Devachan of Demonchan gaan na deze incarnatie. Mensen die een sterke wens hebben dat iets kan worden vervuld zonder anderen te benadelen of anderen te dwingen tot verandering, gaan waarschijnlijk naar Demonchan. De sterkte van hun kwade gezindheid naar anderen toe, zal bepalen hoe moeilijk het voor hen zal zijn om zich uit Demonchan los te maken en verder te gaan.

Als je natuurlijk ontdekt dat je wrok tegen iemand op aarde koestert, moet je er ernstig over nadenken dat als je de zon van deze incarnatie laat neergaan op je wrok, het waarschijnlijk is dat jij je op een plaats zult bevinden die niet aangenaam is en waar het onmogelijk is om je eruit los te maken zonder je kwaadwilligheid los te laten. Dus waarom geef je het dan nu niet op en geniet je van de rest van de tijd die je over hebt in je huidige incarnatie. Wrok tegen anderen is echt één van de onaangenamere mentale gevangenissen die mensen kennen.