Is er behoefte aan een zwarte kerk?

ONDERWERPEN: Tot zondebok maken – je op anderen richten betekent dat jij de balk in je eigen oog negeert – gebrek aan eigenwaarde – je slachtoffer voelen – de dominee reflecteert de psyche van de gemeenste – verlossing door gebrek aan beter – gebrekkige benadering – niet de daden maar je geestesgesteldheid – de leringen van Jezus over verantwoordelijkheid dragen – het christendom werd de belangrijkste religie omdat de machtselite die gebruikte om de mensen in de denkwijze te houden dat zij slachtoffer zijn veel Afrikaanse Amerikanen in denkwijze dat ze het slachtoffer zijn – zichzelf versterkende spiraal – afgoderij van leiders – negatieve en positieve voorbeelden – Amerika geeft een unieke kans om je ras te transcenderen – christen zijn en tegelijkertijd racist kan niet – de verdeeldheid in het christendom – Afrikaanse Amerikanen hebben de unieke kans om veranderingen aan te brengen – de machtselite verandert de maatschappij niet

Vraag: Gegroet Jezus, ik ben een Afrikaans Amerikaanse vrouw die in de baptistenkerk is opgegroeid. Ik beweer niet meer dat ik christen ben, omdat ik heb ontdekt dat de leringen niet in mijn eigen wezen resoneren. Bepaalde vragen konden niet beantwoord worden en op den duur zocht ik naar een hogere lering. Het is mij opgevallen dat de leden van zwarte kerken hun pastoor/dominee/bisschop op een voetstuk plaatsen en hen aanbidden alsof ze God zijn. Veel zwarte kerkleiders prediken de vervloeking van homoseksuelen van hun kansel en zorgen ervoor dat een specifieke seksuele oriëntering iemand het gevoel geven dat ze walgelijk zijn in de ogen van god en ‘zijn/haar’ liefde niet waard. Helaas volgen veel leden van deze gemeenten blindelings hun hatelijke leringen op en zodoende gaat de cyclus van veroordeling door. Onlangs zijn er aantijgingen geweest tegen een uiterst machtige zwarte televangelist met betrekking tot ongepaste relaties met jong mannen. Het ironische is dat deze televangelist sterk tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk is. Dus is mijn vraag: Hoe vinden wij als volk de middenweg om ons geloof te benaderen en niet al ons vertrouwen op één man te vestigen? Wat is ervoor nodig om zwarte mensen te laten beseffen dat van de kansel schreeuwen en platina juwelen en diamanten dragen en een auto buiten de kerk geparkeerd hebben die $100.000 waard is, niet voor rechtstreeks contact, zegeningen en de gunst van de Schepper zorgt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (6 juni 2011):

Laat me deze vraag gebruiken om de grotere vraag te stellen: Is er behoefte aan christelijke kerken die exclusief voor Afrikaanse Amerikanen zijn – is er behoefte aan een zwarte kerk?

Laten we eerst eens kijken waarom mensen de neiging hebben om anderen te kleineren. Er zijn een aantal dominees in fundamentalistische kerken – zowel Afrikaans Amerikaanse als blanke – die homoseksualiteit veroordelen, maar problemen hebben met hun eigen seksualiteit.

Als je echter verder kijkt dan homoseksualiteit, zie je wat achter dit algemene psychologische mechanisme zit en dat heet tot zondebok maken. Dit mechanisme is typerend voor een bepaald soort organisatie en dat hoeft geen religieuze organisatie te zijn. Het voor de hand liggende historische voorbeeld is het nazisme, maar er zijn veel types onderdrukkende organisaties die ook een andere groep mensen eruit hebben gepikt of zelfs individuen en zondebokken van hen gemaakt hebben.

Waarom maken mensen anderen tot zondebok? Waarom negeren ze mijn gebod om zich NIET te concentreren op de splinter in het oog van hun broeders? Welnu, het komt altijd omdat ze niet naar de balk in hun eigen oog willen kijken.

Ze gebruiken het veroordelen van andere mensen om de aandacht van zichzelf af te leiden en iets wat in hun psyche niet is opgelost. In principe is alles wat je op andere mensen projecteert, een weerspiegeling van wat nog onopgelost is in je eigen psyche.

Dus wat je in mensen zoals deze ziet, is gebrek aan eigenwaarde. Toch zie je ook dat deze mensen niet bereid zijn om er echt aan te werken zichzelf te verbeteren, zodat ze een echt gevoel van eigenwaarde kunnen opbouwen. En deze onwil wordt ‘gerechtvaardigd’ door het mentale beeld te scheppen dat mensen zichzelf niet kunnen verbeteren, omdat ze tot slachtoffer zijn gemaakt, onderdrukt of vertrapt. Dergelijke mensen hebben een heel vaststaande kijk op het leven. Ze denken dat ze beperkt worden tot een bepaalde plaats, toch geloven ze dat ze gered worden, gedeeltelijk omdat de zondebok op een lagere plaats staat dan zij en gedeeltelijk omdat ze deze leiders verheven hebben die beloofd hebben hen naar de hemel te brengen.

In elke organisatie krijgen mensen de leiders die ze verdienen, wat inhoudt dat de leider altijd een extremer voorbeeld is van de niet opgeloste psychische problemen van de meerderheid van de leden in die organisatie. Dus in een kerkelijke organisatie is het gedrag van de dominee de weerspiegeling van de niet opgeloste psychische problemen in de gemeente.

Ik zeg hiermee niet dat als een kerk homoseksuelen veroordeelt, het aantoont dat de meerderheid van de leden homoseksuele neigingen hebben. Maar het toont wel aan dat een meerderheid van hen opgeloste psychische problemen heeft waar ze niet naar willen kijken en daarom zijn ze bereid om andere mensen te veroordelen om zo het gevoel te krijgen dat zij niet naar zichzelf hoeven te kijken. Dit is een denkwijze van ‘vertrapt’ worden, omdat jij diep van binnen het gevoel hebt dat er iets verkeerd aan jou in Gods ogen moet zijn, maar als je het kunt laten lijken alsof iemand anders in de groep er veel erger aan toe is dan jij, kun jij het gevoel krijgen dat God jou accepteert, omdat jij niet de slechte dingen doet die de zondebok doet.

Wanneer je beter kijkt, zie je dat dit een heel onlogische denkwijze is. Het is een gebrekkige benadering waardoor je beseft dat je niet aan de criteria voldoet die je denkt die God gebruikt, maar in plaats van je concentreren op jezelf, probeer je iemand anders te kleineren. Als je deze houding tot in het logische uiterste doorvoert, lijkt het te zeggen: “Welnu, we zijn niet goed genoeg om gered te worden, maar God moet toch iemand redden, dus als we anderen slechter kunnen laten lijken dan wij, dan moet God ons wel nemen bij gebrek aan beter.”

De misrekening is dat God niemand hoeft te redden. God heeft alle mensen vrije wil gegeven, dus het zijn de eigen keuzes van mensen die bepalen of iemand gered wordt of niet.

Het geloof achter de vertrapte denkwijze is dat de toegang tot het koninkrijk van God bepaald wordt door wat jij wel of niet doet. Toch heb ik duidelijk gezegd dat het koninkrijk van God binnenin jou is. En wat in jou is, is je bewustzijnsstaat, wat inhoudt dat je toegang tot het koninkrijk van God uitsluitend bepaald wordt door jouw eigen bewustzijnsstaat. Omdat in het koninkrijk van God zijn, een kwestie is van of je in of buiten de bewustzijnsstaat bent die het koninkrijk IS.

In het koninkrijk van God is al het leven één – Ik en mijn vader zijn één – dus zolang jij denkt dat jij andere mensen moet veroordelen, kun jij niet in de bewustzijnsstaat zijn die het eenzijn van al het leven ziet. Omdat jij, wanneer je ziet dat al het leven één is, enkel kunt beginnen al het leven te verheffen. En dus kun je, zolang jij nog het gevoel hebt dat je andere mensen moet kleineren of veranderen, het koninkrijk niet ingaan, zoals Portia zo welsprekend heeft uitgelegd.

Als je mijn oorspronkelijke leringen en missie begrijpt, zie je dat het pad – de Weg – dat ik onderwees en demonstreerde specifiek voor mensen was die bereid waren om die platgetrapte denkwijze te transcenderen en volledige verantwoording te nemen voor hun verlossing. Je kunt ook zien dat er destijds niet veel mensen geïncarneerd waren die aan deze benadering toe waren. En dan zou het christendom, als mijn oorspronkelijke leringen bewaard waren gebleven, nooit een belangrijke wereldreligie zijn geworden. En het was trouwens ook nooit mijn bedoeling om een religie te creëren die mensen in de platgetrapte denkwijze vast bleef houden.

Dus het wrede feit is dat de reden dat het christendom wel een belangrijke wereldreligie is geworden, omdat een paar mensen in de machtselite in het Romeinse Rijk beseften dat ze een vervorming van mijn leringen zouden kunnen gebruiken om de mensen het allerbest te onderdrukken. De ultieme vorm van onderdrukking is wanneer mensen totaal in de macht zijn van een machtselite op aarde terwijl ze er vast van overtuigd zijn dat zij door deze aardse leiders te volgen, gegarandeerd in de hemel komen. Dit oefent aantrekkingskracht uit op degenen met de platgetrapte denkwijze, degenen die geen verantwoording voor zichzelf willen nemen, maar de blinde volgelingen willen zijn van de blinden.

Tegenwoordig zijn er veel meer levensstromen die eraan toe zijn om de verantwoording voor hun leven op aarde en hun eigen verlossing te dragen. Je kunt die in allerlei groepen, maar ze zijn – natuurlijk – niet gelijk verdeeld. Met andere woorden, er zijn een paar groepen die een lager percentage volwassen levensstromen hebben, omdat de overheersende denkwijze door deze groep mensen overeind wordt gehouden.

Begrijp je wat ik zeg? Er zijn geen zwarte levensstromen, blanke levensstromen, Hispanische levensstromen, rode levensstromen, gele levensstromen of levensstromen met stippeltjes. Maar in iedere groep zitten levensstromen met diverse gradaties van volwassenheid. En als een groep mensen een collectief identiteitsbewustzijn heeft dat mensen ontmoedigd om de verantwoording voor zichzelf te dragen – de platgetrapte denkwijze – dan zal die groep nog meer onvolwassen levensstromen aantrekken, gewoon omdat ze krijgen wat ze willen: het volmaakte excuus om geen verantwoording voor zichzelf te dragen.

Als je eerlijk kijkt naar Afrikaanse Amerikanen – en ook naar vele groepen in Afrika zelf – zie je een neiging van mensen om de platgetrapte denkwijze te hebben. Afrikaanse Amerikanen versterken collectief een bepaald identiteitsgevoel van in het nadeel zijn, van gekleineerd of vervolgd worden. En zoals met al het andere, wordt zo’n houding een zichzelf versterkende neerwaartse spiraal.

Het is typerend voor de leden van die groepen dat ze niet het initiatief willen nemen, om op te vallen in de menigte. En het gevolg is dat dergelijke mensen hun leiders verafgoden, hen op een voetstuk plaatsen en denken dat zij niets fout kunnen doen. Omdat jij alleen kunt geloven dat als je een onfeilbare leraar volgt die leider jou naar de hemel brengt.

Wat kan deze zichzelf versterkende spiraal doorbreken? Nu, twee dingen. De ene is dat die groepen leiders aantrekken die ervan houden om verafgood te worden en die vaak denken dat ze echt onfeilbaar zijn. Maar zulke leiders worden onvermijdelijk het middelpunt van het collectieve bewustzijn, dus zullen ze hun niet opgeloste psychische problemen opvoeren. Dit zou misschien kunnen door buitenechtelijke relaties, gokken, pornografie of andere vormen van gedrag die niet in overeenstemming zijn met wat de leider predikt.

Met andere woorden, welk mentaal beeld de groep ook gecreëerd heeft die je toegang tot de hemel bepaalt, zal de leider opvoeren om dat te vernietigen, zodat mensen kunnen beginnen te zien dat afgoderij niet werkt en dat zij verantwoording voor zichzelf moeten dragen. De mensen krijgen de kans om naar hun eigen niet opgeloste psychische problemen te kijken.

De andere factor die kan helpen, is dat ze positieve voorbeelden krijgen vanuit hun groep. Juist nu op dit moment hebben de Afrikaanse Amerikanen de unieke kans om de platgetrapte denkwijze te overwinnen, omdat de President van de Verenigde Staten een zwarte huid heeft. In de vorige regering zag je Colin Powell, die ook een uitstekend voorbeeld was van een Afrikaanse Amerikaan, die de plattrapte denkwijze was ontstegen. En natuurlijk, is Oprah Winfrey samen met vele anderen nog een voorbeeld.

Als je kijkt naar wat het mogelijk heeft gemaakt dat deze en vele andere Afrikaanse Amerikanen iets opvallends in de maatschappij doen, zie je iets heel diepgaands. Amerika is een maatschappij die vele splintergroepen heeft en een hogere mate van raciale vijandigheid dan enig ander democratisch land. Toch zijn deze vijandigheden in werkelijkheid maar een oppervlakkig laagje van het bewustzijn. Als je verder kijkt, zie je dat Amerika gegrondvest wordt op de soort universele principes die in de Onafhankelijkheidsverklaring en de Grondwet staan.

Dit houdt in dat er in Amerika een unieke kans bestaat voor individuen uit iedere achtergrond om te slagen – ALS ze zich op één lijn kunnen brengen met die universele principes. Met andere woorden, oprechtheid, persoonlijke integriteit, eerlijkheid, toewijding en echte liefde voor je medemens zullen je ver brengen in Amerika, ongeacht je achtergrond.

Colin Powell slaagde er niet in omdat hij een zwarte huid heeft, noch slaagde hij wel ondanks dat. Hij slaagde erin de platgetrapte denkwijze te transcenderen en de universele bewustzijnsstaat te omarmen die de geascendeerde meesters hebben als onze visie voor de toekomst van Amerika. Iedereen kan het voorbeeld van zulke leiders volgen, want het motto van de geascendeerde meesters is altijd: Wat één kan, kunnen allen doen.

Maar het probleem is dat als mensen zich vastklampen aan de platgetrapte denkwijze, zij hun voorbeelden niet zien als voorbeelden. Ze zullen hen verafgoden en hen als uitzonderingen zien. Zoals de mensheid grotendeels met mij heeft gedaan. En op dat moment sluiten mensen zich op in gesloten systemen die onderworpen worden aan de tweede wet van de thermodynamica. Iets moet de mentale beelden van de mensen afbreken, hetzij een zielenherder die iets vergroot opvoert of iemand met een soortgelijke houding die jullie kerk afbrandt.

Je ziet dat het echte probleem met de ‘zwarte kerk’ in Amerika is dat ze zichzelf als zwarte kerk beschouwt. Vooral in de zuidelijke staten zie je zoveel kerken die uitsluitend zwarte gemeentes hebben en die geen blanke of Hispanische mensen verwelkomen. Daardoor bestaat de houding van vijandigheid waar ik het net over had, juist in de zuidelijke staten onder twee groepen mensen, namelijk leden van zwarte kerken en blanke kerken met een fundamentalistische overtuiging.

Daardoor is het hoogst ongelukkig dat je juist racisme ziet bij mensen die er vast van overtuigd zijn dat zij ‘een goed christen’ zijn.

Wat zei Paulus – de persoon die het instrument was om mijn leringen universeel te maken – in de brieven die aan hem toegeschreven worden:

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus (Galaten 3:28)

Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besneden of onbesneden, barbaren, Skythen, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen. (Kolossenzen 3:11)

De machtselite heeft lang geleden mijn ware leringen in een middel veranderd om het volk te onderdrukken. En ze deden dit door mijn leringen die iedereen omarmde te veranderen in een system dat mensen verdeeld heeft in degenen die verlost worden en niet – de laatsten waren de zondebokken.

Als je hier op aarde blindelings de leiders volgt en als je die andere mensen haat die jullie leiders jullie zeggen te haten, dan ga je zeker naar de hemel zonder naar de balk in je eigen oog te hoeven kijken. Dit systeem spreekt mensen met de platgetrapte denkwijze aan. En dat heeft het effect dat het mensen in die platgetrapte bewustzijnsstaat houdt – omdat jij, als je de leiders niet blindelings volgt, in de categorie buitenstaanders valt en daardoor geen verlossing tegemoet gaat.

Maar de boodschap die ik echt kwam brengen naar de vertrapten, was dat er niet zoiets bestaat als een kunstmatige indeling die een paar mensen scheidt van naar de hemel gaan gebaseerd op criteria op aarde. Met andere woorden, wat de machtselite ook zegt, mensen uit ELKE WILLEKEURIGE achtergrond in de aardse maatschappij kunnen in de hemel komen – ALS zij de universele principes belichamen die ik gedemonstreerd heb, precies dezelfde principes die in de Amerikaanse Grondwet staan.

Begrijp je wat dit betekent? Afrikaanse Amerikanen hebben een platgetrapte denkwijze die verhindert dat veel mensen een bepaald initiatief nemen. Ze denken dat de blanken omdat die hen onderdrukt hebben, de eerste stap naar het beëindigen van die onderdrukking moeten doen.

Toch, wanneer je de boodschap van Christus echt begrijpt, zie je waarom dit niet zo is. Juist de vertrapten hebben de hoogste kans om de leraren van de Weg van Christus te worden door te demonstreren dat zij de echte leringen van Christus zullen gebruiken om zich uit die plaats in het leven te verheffen waartoe ze veroordeeld zijn door de machtselite en door het massabewustzijn van hun eigen groep.

Er is geen behoefte aan een zwarte kerk in Amerika, want mensen die echt christen zijn, zullen samen naar de kerk gaan, ondanks de uiterlijke verschillen, zoals, maar niet beperkt tot, hun ras. Toch kunnen Afrikaanse Amerikanen niet hier zitten wachten tot de blanken het initiatief tot veranderingen nemen, hoewel een aantal dominees met een vooruitziende blik dat inderdaad al gedaan hebben. Het is niet de verantwoording van de blanken; het is juist de karmische kans van zwarte mensen om deze verandering in de Amerikaanse maatschappij en het collectieve bewustzijn in gang te zetten.

Zie je de verborgen boodschap van Christus? Niet de elite zal een verandering in de maatschappij brengen, maar degenen die een nederige afkomst hebben, maar die bereid zijn om te transcenderen en één te worden met de universele Christusgeest.

Het wordt tijd dat de Afrikaanse Amerikanen zich verheffen boven de denkwijze dat ze Afrikaanse Amerikanen zijn en daadwerkelijk ascenderen naar de status van Universele Amerikanen. Want enkel degenen die zichzelf en alle andere mensen zien als zonen en dochters van God, kunnen zichzelf een echte christen noemen – en echte Amerikanen.

Niet wat je op aarde ‘doet’, brengt je in de hemel. Waar jij je van ‘ontdoet’ op aarde – met betrekking tot je boven alle door mensen gemaakte gesneden beelden verheffen – brengt je naar het koninkrijk der hemelen waarin allen één in Christus zijn, omdat Christus in allen en in alles is.