Macht en Liefde begrijpen in de Rol van Mannen en Vrouwen

ONDERWERPEN: Alles wat je nodig hebt is liefde – onvoorwaardelijke liefde – Waarom liefde macht is – De rol van mannen en vrouwen opnieuw bekijken – Misbruik van macht ontstaat door gebrek aan liefde – Macht verkeerd gebruiken om het gevoel van waardeloosheid te bedekken – Degenen die macht misbruiken, worden door angst verteerd – De kracht van liefde gebruiken om de maatschappij te transformeren – Kun jij jezelf accepteren en Gods liefde ontvangen?

Geascendeerde Meester Moeder Maria, 27 oktober 2007

Mijn geliefde harten, ik kom als vertegenwoordiger van de Goddelijke Moeder. En waarom kom ik? Ik kom omdat de sleutel om Groot-Brittannië en iedere samenleving op aarde te veranderen, daadwerkelijk liefde is – de onvoorwaardelijke liefde die natuurlijk een eigenschap is die door het Goddelijke Vrouwelijke tot uitdrukking wordt gebracht.

Ik kom nu met de grootste vreugde, omdat ik in staat ben jullie te feliciteren, omdat jullie een doorbraak hebben bereikt met deze conferentie. Want hoewel jullie het misschien niet hebben opgemerkt, was de laatste invocatie die jullie hebben opgezegd, het hoogtepunt van het proces dat al aan de gang is sinds de aanvang van deze conferentie – de bereidheid om één te worden. En je merkt dat er, wanneer de deelnemers aan een conferentie bereid zijn één te worden, synchroniciteit is, waardoor het niet nodig is dat iemand het tempo aangeeft of leidt, want ze zijn zo afgestemd op de stroom, dat de invocatie vanzelf gaat. En iedereen loopt synchroon daarmee. En dit is juist het enige waar we altijd naar op zoek zijn wanneer we een conferentie houden – de bereidheid om de uiterlijke verschillen te transcenderen en één te worden.

Zoals wij natuurlijk hebben uitgelegd, ontstaan alle problemen door het bewustzijn van gescheidenheid, het dualiteitsbewustzijn. En hoe moeten wij de dualistische problemen die je op aarde ziet overwinnen, tenzij iemand bereid is om boven dat bewustzijn van verdeeldheid uit te stijgen en hier op aarde één te worden? Want waarom denken jullie dat Jezus heeft gezegd: “Waar twee in mijn naam bijeenkomen, ben ik in hun midden?” Vanwege een universele wet die zegt dat wij, de geascendeerde meesters, pas aan de mensheid kunnen geven als er een podium is op aarde, pas als er een kelk wordt opgeheven op aarde waarin wij de spirituele energie kunnen gieten. En wat is die kelk? Welnu, dat is daadwerkelijk de kelk van eenzijn.

Jullie kunnen dit individueel bereiken en veel mensen hebben dit natuurlijk gedaan door één te worden, door verdeeldheid in hun eigen wezen te overwinnen. Maar het heeft veel kracht wanneer een aantal mensen bijeenkomen op een fysieke locatie en dan met elkaar naar dat eenzijn streven. Want wanneer je dat eenzijn bereikt, hier in het materiële rijk, dan open je de deur waardoor wij, in het spirituele rijk, veel meer licht en waarheid en liefde kunnen uitschenken.

Alles wat je nodig hebt is liefde – onvoorwaardelijke liefde
Jullie weten heel goed dat jij, wanneer je een donkere kamer ingaat, niets kunt zien. Wanneer er een heel klein beetje licht is, begin je iets te zien, maar je ziet ook dat er donkere schaduwen zijn en je kunt niet zien wat zich daarin verbergt. Dus kan een klein beetje licht bijna nog beangstigender zijn dan een helemaal donkere kamer. Maar jullie weten ook dat als je de intensiteit van het licht vergroot, de schaduwen verdwijnen. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat het licht alle duisternis van de aarde verwijdert. Maar hoe komt dat licht tevoorschijn, rekening houdend met de Wet van Vrije Wil? Welnu, dat kan alleen wanneer iemand de open deur durft te zijn waar het licht doorheen kan stromen. En wanneer veel mensen samenkomen in eenzijn is die deur veel breder dan die van de individuele aantallen, want het wordt exponentieel vergroot.

Dit is inderdaad ons doel – zoveel mogelijk licht uit te geven als wij kunnen door degenen die bereid zijn de open deur daarvoor te zijn. Want dit zal natuurlijk de deur voor het nieuwe bewustzijn zijn dat mensen wekt, zodat ze de ondergang en het verderf zullen vergeten en de eeuwige waarheid gaan beseffen dat het Ma-terlicht maar al te graag hun visie van een Gouden Eeuw vergroot zal uitbeelden. En dat het licht zelf liever die visie vergroot uitbeeldt dan die huidige beperkte visie vergroot te blijven uitbeelden.

Maar er is licht, en er is licht met andere eigenschappen. Maar er is ook nog iets anders dan je gewoonlijk licht noemt, want je hebt de neiging te denken dat licht als iets zichtbaars voor het fysieke gezichtsvermogen is. Achter het licht bestaat de bron van al het licht en die bron is de onvoorwaardelijke liefde van God. Dus de sleutel om je eigen persoonlijke leven te transformeren en de sleutel om je eigen natie en planeet te transformeren, is liefde – niet de voorwaardelijke, controlerende, bezitterige, menselijke liefde, maar de onvoorwaardelijke liefde van God.

In dit land werd een liedje uitgebracht met het gezegde: “All you need is love.” Maar hoewel dit vanuit een bepaald standpunt bekeken waar is, heeft de context waarin het gegeven werd, het tot menselijke liefde teruggebracht, gebaseerd op op het ego geconcentreerde behoeften, terwijl liefde niet alles is wat je nodig hebt. Want als je alleen menselijke liefde krijgt, kun je de meest liefdevolle mens zijn die ooit op aarde heeft rondgelopen, maar dit transformeert de maatschappij niet.

Wat een maatschappij wel transformeert, is de onvoorwaardelijke liefde van God, maar om de open deur voor die liefde te zijn, moet je Christusonderscheid hebben, zodat je liefde niet voor egoïstische doeleinden tot uitdrukking probeert te brengen om iets te krijgen, of om anderen in je macht te krijgen. Maar je laat haar door je heen stromen. Zoals El Morya gisteren heeft uitgelegd, toen hij de de stroom van het IS dat de bron is van de kracht van MEER, de bron van transcendentie, beschreef. Omdat hij zich daarmee verenigd heeft, is hij de vertegenwoordiger van die kracht van MORE geworden, wat de reden is dat hij zijn naam heeft veranderd – om mensen echt de visie van het méér te geven.

Jullie hebben allemaal het potentieel om de open deur te zijn voor die stroom van liefde – die stroom van liefde die onvoorwaardelijk is, juist omdat het geen status-quo accepteert. Die accepteert geen enkele voorwaarde op aarde die mensen in een mindere staat houdt. En daarom dwingt onvoorwaardelijke liefde mensen ertoe méér te worden, hun huidige beperkingen te transcenderen en hogerop te komen tot ze waarachtig het overvloedige leven krijgen en niet wat zij tegenwoordig misschien als overvloed beschouwen, die grotendeels uit geldelijke, fysieke, materiële overvloed bestaat.

Waarom liefde macht is
Jullie begrijpen de dynamiek dat liefde – onvoorwaardelijke liefde – niet de menselijke, inlevende liefde is die probeert mensen zich goed te laten voelen in een beperkte situatie. Het is de levende, dynamische liefde die mensen dwingt om aan hun beperkingen te ontstijgen en méér te worden. Ik wil dat jullie deze liefde begrijpen, je daar op afstemmen. Want enkel wanneer je de aard van onvoorwaardelijke liefde begrijpt, begrijp je waarom wij zeggen dat liefde macht is. Menselijke liefde is geen macht. Die is, volgens de meeste mensen, zacht, teder, en verstoort het evenwicht niet. Maar die brengt mensen er niet toe om te transcenderen; die zet de samenleving niet aan tot transcendentie.

Is het dan echt liefde als je de mensheid in een beperkte bewustzijnsstaat en in een beperkte staat van overvloed laat? Nee, dat is geen ware liefde. Ware liefde is mensen bewust maken van hun hoogste potentieel en hen te helpen dat potentieel te manifesteren. Dat, is liefde, en die liefde is macht.

De rol van mannen en vrouwen opnieuw bekijken
Het traditionele concept macht op aarde is net zo vervormd als het traditionele concept liefde. Want het concept macht is dat het verbonden is met geweld, zodat je tegen de muur moet beuken tot je hem afbreekt. Maar de echte macht is de onvoorwaardelijke macht die de muur transformeert naar een hoger vibrerende staat, zodat die niet meer de voortgang van het licht blokkeert.

Denk dus eens na over de traditionele rol van de man, waardoor je mannen als krachtig en vrouwen zachtaardiger, liefdevoller, beziet. Zie je dat dit heel erg aansluit bij waar Master MORE het vandaag over had in zijn verhandeling, toen hij sprak over het voorbeeld dat hij dit land in zijn vorige levens had willen geven, van een type man dat niet dacht dat de macht gelijk heeft, omdat hij aan hogere principes was toegewijd? Waar komt die toewijding aan principes vandaan? Die kan alleen van liefde komen, liefde voor iets hogers dan het ego zelf, voor iets hogers dan de omstandigheden op aarde. Je houdt van God, je houdt, meer, van de principes van God en daarom ben je bereid je op één lijn te brengen met die principes, wat er ook op fysiek vlak gebeurt.

Dit is de matrix die wij, de geascendeerde meesters, graag willen vaststellen – dat er een hoger beeld is van wat het inhoudt om man te zijn en het is heel goed mogelijk en gepast dat een man zijn kracht op een liefdevolle manier tot uitdrukking brengt, liefdevol is, maar dan liefdevol op een manier die onvoorwaardelijk is en geen onechtheid of beperking accepteert, maar die aanzet tot verandering en transcendentie. En wanneer er mannen zijn die dat soort liefde tot uitdrukking kunnen brengen, bestaat er dan nog echt verschil tussen de rol van mannen en de rol van vrouwen?

Zijn vrouwen vaak niet in staat om dit soort liefdevolle kracht tot uitdrukking te brengen? En zie je niet hoe, in de laatste paar decennia, omdat vrouwen, bij wijze van spreken, meer bevrijd zijn, je veel vrouwen ziet die in een werkplaats zijn gaan werken of de politiek zijn ingegaan, en die in staat zijn geweest om meer liefde tot uitdrukking te brengen, maar geen compromis sloten met macht. Natuurlijk heb je ook vrouwen gezien die, om bepaalde posities te bemachtigen, hebben geprobeerd de mannen met hun eigen spelletje te verslaan door krachtiger of overheersender, of manipulatiever te zijn. Maar niettemin zie je in het algemeen dat vrouwen meer zijn afgestemd op hun gevoelens en beter in staat die gevoelens tot uitdrukking te brengen.

Als er meer bewustzijn zou komen, waardoor de mannen beseffen dat het niet zwak is om liefdevol te zijn en liefde voor hogere principes te hebben, en de vrouwen beseffen dat hun liefde ook liefde voor hogere principes is en niet alleen maar de menselijke inlevende liefde, dan zou je een samenleving zien waarin de traditionele geslachtsrollen simpelweg zijn opgelost en je geen strijd meer tussen de seksen hebt. Want mannen en vrouwen zien elkaar dan als complementaire facetten van de heelheid van God. Zij zien zichzelf in de eerste plaats als een spiritueel wezen dat boven het geslacht staat zoals jullie dat op aarde zien. En dus beseffen zij dat ze slechts tijdelijk een mannelijk of vrouwelijk lichaam bezitten en dat zij meer zijn dan het geslacht van het lichaam. En daardoor hoeven zij niet gevangen te zitten in die traditionele geslachtsrollen.

Maar daarnaast zien zij ook dat als je een mannenlichaam bezit, het de bedoeling is dat jij liefde op een krachtiger manier tot uitdrukking brengt, terwijl het de bedoeling is dat je liefde op een meer koesterende manier tot uitdrukking brengt, als je in een vrouwenlichaam zit. Want koestering is niet alleen maar mensen voeden om de status-quo te handhaven, maar het echte vlees geven, zoals Jezus het heeft genoemd, waardoor je hen de lering en de liefde geeft om hen te helpen hogerop te komen, zodat het leven in het materiële rijk een weerspiegeling kan worden van wat de realiteit is in het spirituele rijk.

Misbruik van macht ontstaat door gebrek aan liefde
En wanneer je dus deze complementaire uitwisseling krijgt, dit complementaire spel met elkaar tussen de transcenderende liefde en de koesterende liefde, nu dan zal de maatschappij uit die oude concepten van liefde en kracht geslingerd worden. Want waar Master More het over had, was dat de mensen die een machtselite hebben gevormd, en die de kracht hebben vervormd en misbruikt. Maar begrijpen jullie dat degenen die macht misbruiken dat maar om één reden doen – namelijk omdat zij geen liefde bezitten.

Dus hebben ze geen echte macht, de macht van God, en daarom moeten ze die macht hier op aarde met geweld nemen en proberen de mensen te dwingen zich aan hen te onderwerpen – en als ze dat niet doen, doden zij hen. Dit is totaal misbruik van macht, en andere mensen kunnen anderen dit slechts aandoen, wanneer zij geen liefde voor die andere mensen bezitten. Hoe kan iemand geen liefde voor andere mensen bezitten? Welnu, zoals Jezus heeft gezegd, doe aan anderen wat je wilt dat zij aan jou doen, wat je kunt omdraaien en dan betekent het: wat jij aan anderen doet, is een weerspiegeling van jouw eigen bewustzijnsstaat. En dan heb je wat jij aan anderen doet, al in gedachten bij jezelf gedaan. Dus als jij geen liefde voor andere mensen bezit, kan het maar om één reden zijn, namelijk dat jij geen liefde voor jezelf hebt – want jij houdt niet van jezelf, je gelooft niet dat jij liefdevol bent, dat jij liefde waard bent.

Maar toch, hoe kan het dat mensen zich zo zijn gaan voelen? Nu dat kan alleen als ze volledig verblind zijn en in beslag worden genomen door het bewustzijn van gescheidenheid van God – het bewustzijn waar die wezens, in een hoger rijk – in een hogere sfeer, zoals Maitreya in zijn boek uitlegt – aan begonnen, die besloten hadden om tegen God te rebelleren en zich daardoor van God hebben afgescheiden. Die levensstromen hebben zich van God afgescheiden en daardoor kunnen zij niet Gods liefde voor hen ervaren.

De Schepper voelt dezelfde oneindige liefde voor alle levensstromen, ongeacht hun huidige bewustzijnsstaat. Want heeft Jezus niet gezegd dat het regent op de rechtvaardige en de onrechtvaardige mensen? Dus je ziet, Gods liefde is onvoorwaardelijk wat betekent dat het aan iedere levensstroom, ieder wezen, wordt aangeboden. Maar degenen die zich van God hebben afgescheiden, kunnen die liefde niet ervaren want er is maar één manier om Gods liefde echt te voelen – en dat is door één te worden met liefde, door de open deur te worden waardoor die stroom van liefde, de stroom van IS, de Rivier van Leven, door jou heen kan stromen en jij er één mee bent.

Zo voel je die onvoorwaardelijke liefde volledig, maar wanneer jij je natuurlijk bezig houdt met het bewustzijn van gescheidenheid en jezelf gescheiden van God ziet, kun jij Gods liefde niet voelen. Dan moet zo’n levensstroom verstandelijk verklaren dat God niet van die levensstroom houdt en dat leidt onvermijdelijk tot de conclusie “Ik ben niet iemand om van te houden”. En hoewel veel van die levensstromen zich hier niet bewust van gewaar zijn – en het zouden ontkennen als zij deze woorden zouden lezen – kan ik je ervan verzekeren dat zij op onderbewuste niveaus allemaal geloven dat ze geen liefde waard zijn.

Macht verkeerd gebruiken om het gevoel van waardeloosheid te bedekken
Toch is het heel moeilijk voor een levensstroom om met zichzelf te leven als hij zich niet de moeite waard voelt om van gehouden te worden. En wat doen levensstromen dan om met die situatie om te gaan? Welnu, ze moeten een manier vinden om de conclusie af te dekken dat zij geen liefde waard zijn. En hoe doen ze dat? In veel gevallen door een positie op aarde te zoeken waardoor zij superieur aan anderen lijken.

Want als zij het gevoel kunnen krijgen dat zij beter dan anderen zijn, kunnen zij het gevoel negeren of vergeten dat zij geen liefde waard zijn. In zekere zin doen ze – vaak onderbewust – hetzelfde als het verhaal over de vos die niet de druiven kon grijpen en tot de conclusie kwam dat die toch niet lekker waren, dus wilde hij ze ook niet echt. Ze kunnen Gods liefde niet bereiken, dus zeggen ze: “Wij willen Gods liefde niet. Liefde is zwak. Macht is beter.”

Wanneer zij die liefde niet bezitten, kan hun macht enkel met geweld worden vervormd en voor egoïstische doeleinden worden gebruikt. Deze mensen onderdrukken anderen met geweld, omdat zij die liefde niet bezitten en daardoor is er niets wat hun macht beteugelt. En daarom zie je vaak dat sommige van die levensstromen bereid zijn bijna tot het uiterste te gaan om hun macht uit te oefenen door degenen te vernietigen die hen tegenwerken. Maar wat zij niet inzien, is dat ze in feite precies hetzelfde met zichzelf hebben gedaan. Want terwijl ze anderen met geweld proberen te onderdrukken, hebben ze al eerder hun eigen innerlijke wezen met geweld onderdrukt. Ze hebben met geweld ontkend wie zij zijn, hun oorsprong als spiritueel wezen, dat zij de moeite waard zijn weer op te staan en zich met Gods liefde te verenigen.

Ik geef jullie deze leringen om verscheidene redenen. Eén daarvan is dat jij niet in die oude valkuil moet stappen door je bezig te gaan houden met de dualistische strijd. Je moet je er natuurlijk van bewust zijn dat er een machtselite op aarde bestaat. Je moet je bewust zijn van hun methoden en hoe zij de maatschappij en het massabewustzijn hebben beïnvloed. Je moet je bewust zijn van hun subtiele leugens. In sommige gevallen moet jij je bewust zijn van wie ze zijn om ertegen op te komen door te zeggen: “We moeten die mensen onderzoeken die een een bepaalde bewustzijnsstaat vertegenwoordigen.”

Maar val niet in de kuil door jezelf te zien als tegenstander van die machtselite, of bepaalde individuen. Je voelt noch angst, noch boosheid, voor hen. Wanneer wanneer jij onvoorwaardelijk van jezelf houdt, kun jij slechts onvoorwaardelijk van andere mensen houden, en de onvoorwaardelijke liefde is wat de Bijbel de volmaakte liefde noemt die alle angst zal uitbannen.

Degenen die macht misbruiken, worden door angst verteerd
Wanneer jij onvoorwaardelijke liefde hebt, ben je niet bang voor de machtselite. Je voelt je niet door hen bedreigd. In feite besef je de waarheid dat degenen die de meeste macht hebben, het bangst zijn. Want waarom zouden zij macht willen, als zij niet bang waren? Wanneer jij je van God afscheidt, wordt het mogelijk dat een levensstroom ophoudt te bestaan, hij door de ultieme spirituele dood heengaat, die we soms de ’tweede dood’ hebben genoemd, omdat het de dood van de levensstroom zelf is en niet slechts de tijdelijke dood van het fysieke lichaam. Dus de onvermijdelijke metgezel van het gevoel van gescheidenheid is de angst voor vernietiging, de angst voor het ophouden van het zelf.

En voor degenen die in het dualiteitsbewustzijn zijn, is het een waarachtig potentieel, maar enkel omdat zij in het dualiteitsbewustzijn blijven in plaats van eruit te stappen, wat zij op elk moment kunnen doen. En opnieuw, omdat het moeilijk voor mensen is om te leven met het gevoel dat er niet van hen gehouden kan worden, is het moeilijk voor hen om met het gevoel van angst te leven. En hoe angstiger zij dan zijn, hoe meer ze dat moeten compenseren. En hoe doen zij dat? Ze compenseren dat door de macht op aarde over te nemen, door met geweld de macht over te nemen. Omdat ze miljoenen mensen in een land kunnen laten geloven dat zij machtig zijn, kunnen zij hun innerlijke angst negeren of er oppervlakkig naar kijken, tot ze die bijna niet meer voelen.

Waarom hebben sommige van deze machtige mensen miljoenen mensen nodig om hun illusie te bevestigen dat zij aan de macht of onbevreesd zijn? Omdat zij, als ze echt diep van binnen weten dat zij aan de macht zijn, zij niet bang zouden zijn, waarom zouden ze dan andere mensen nodig hebben om hun macht te bevestigen? Dus je begrijpt dat het ook de levensstromen zijn die de grootste twijfel hebben en daarom kunnen ze, pas wanneer miljoenen mensen naar hen luisteren, hen om hun macht aanbidden, het zelf geloven en dan pas hun twijfel, hun angst, het gevoel dat er niet van hen gehouden kan worden, opzij zetten.

Dit geldt natuurlijk voor de mannen die het imago opbouwen dat zij harde mannen zijn. Zij worden ook door angst gedreven en zij compenseren dit met geweld, omdat geweld altijd een manier is om andere mensen bang voor jou te laten worden. Maar het kan natuurlijk geen permanent effect hebben als je hen helpt hun angst te overwinnen, want het zal altijd weer de kop opsteken.

En dus zijn deze mensen op een onmogelijke zoektocht die vaak accelereert tot ze de macht over hun leven verliezen en eindigen met zelfvernietiging. En je ziet dit ook in gewone mensen die een negatieve spiraal van boosheid en geweld ingaan tot ze gedood worden of in de gevangenis belanden. En dit zag je natuurlijk ook bij deze jongens die op de school hebben geschoten. Het was opnieuw angst, hun gebrek aan liefde voor zichzelf. Maar je hebt het ook in een paar van de ‘grote leiders’ van de geschiedenis gezien, zoals Hitler, Napoleon en anderen, die met hun onverzadigbare zoektocht naar steeds meer macht hun angst afdekken, en tenslotte zichzelf hebben vernietigd.

De kracht van liefde gebruiken om de maatschappij te transformeren
De echte oplossing om een maatschappij te transformeren, is niet dat de mensen macht gebruiken tegen de elite die macht misbruikt en de mensen onderdrukt. De ware sleutel is dat een kritieke massa mensen ontwaakt en beseft dat ware macht liefde is. En zij verbinden zich weer met die liefde die zij in hun eigen wezen bezitten – hun liefde voor hogere principes, voor de hogere waarheid – en die dan tot uitdrukking brengen door simpelweg de waarheid te zeggen dat de maatschappij moet veranderen, dat de oude manieren niet meer werken, dat het tijd is om hogerop te komen.

Wanneer je nog bang bent, zullen de mensen een beweging in gang zetten, en in bepaalde mate wordt die gemotiveerd door de waarachtige wens om de maatschappij te verbeteren. Maar vanwege die angst eindigt die altijd in een poging om een zondebok te zoeken, waardoor de mensen iemand tot de zondebok maken die verantwoordelijk is voor wat er verkeerd gaat in de maatschappij. Dus als we ons enkel ontdoen van de zondebok, lossen we al onze problemen op. Dit heb je natuurlijk gezien in de Franse Revolutie, waarin de aristocratie tot zondebok werd gemaakt. Maar in werkelijkheid was het slechts één uitdrukkingsvorm van de onwil van het volk om de verantwoording voor zichzelf te nemen. En toen de aristocratie uit hun macht werd gezet, kwam er een andere machtselite die het overnam en daardoor werden de mensen nauwelijks vrijer dan daarvoor.

En de sleutel om dit patroon te doorbreken van één machtselite die het overneemt van de bestaande machtselite, is dat de mensen hun liefde moeten wekken, zodat ze geen zondebok nodig hebben. Ze hoeven niet te doen alsof de koningin zo slecht is dat wij de monarchie daarom moeten afschaffen. In plaats daarvan zeggen zij de waarheid dat het tijd is om de monarchie in haar huidige vorm te veranderen, om de vragen te stellen die gesteld moeten worden.

Omdat het een kwestie is van erkennen dat er een progressieve beweging op de wereld is, zoals Master MORE heeft gezegd, met de Rivier van Leven. En wanneer de maatschappij op een bepaald punt is beland, passen die oude kleren gewoon niet meer en wordt het tijd die weg te gooien en een nieuwe garderobe aan te schaffen. Er komt een moment waarop de monarchie in haar huidige vorm niet meer aan haar bedoeling beantwoordt. En we hoeven niet te zeggen dat het verkeerd is, dat die zo slecht is, dat die vernietigd moet worden. We moeten haar transformeren. Misschien houdt dat in dat wij niet meer een bepaald instituut nodig hebben, maar misschien hebben we wel iets anders nodig als symbool voor de natie.

Net als met de kerk is het niet nodig de kerk als een kwaadaardig instituut af te schilderen. Maar het is nodig te zeggen dat de Church of England niet meer aan de spirituele behoeften van de meerderheid van het Britse volk voldoet en daarom gaan ze niet meer naar de kerk en hebben ze niet meer het gevoel dat zij de antwoorden krijgen die ze nodig hebben. Dus is het nodig om een nieuwe benadering van spiritualiteit te zoeken die wel aan de behoeften van de mensen in dit tijdperk tegemoet kan komen.

Op dezelfde manier hoef je de upper class niet apart te zetten. Je hoeft niet negatief te zijn over iemand die meer dan gemiddeld geld bezit. Maar je moet wel het bewustzijn aanvechten dat sommige mensen inherent beter zijn dan anderen en je kunt dat enkel aanvechten wanneer jij je afstemt op de onvoorwaardelijke liefde van God. Want wanneer je de aard van onvoorwaardelijke liefde beseft, zie je dat onvoorwaardelijke liefde niet meer van sommige mensen kan houden dan van anderen. Want dan zou het voorwaardelijke liefde zijn, toch?

Kun jij jezelf accepteren en Gods liefde ontvangen?
Wat ik graag zou willen voor de spirituele mensen van iedere natie, is dat ze op de liefde afstemmen en dat ze dat doen door de tijdloze aansporing van Jezus op te volgen om naar de balk in jouwe eigen oog te kijken. Kijk naar jezelf, mijn geliefden. Kun jij accepteren dat je Gods liefde waard bent? Kun jij begrijpen en accepteren dat als Gods liefde echt onvoorwaardelijk is, het dan geen kwestie is van of je het waard of niet waard bent om die liefde te ontvangen? Je bent het waard alleen al vanwege het feit dat jij bestaat, dat God jou heeft geschapen, dat God jou een vonk van zijn eigen Wezen heeft gegeven.

En als je tot de ontdekking komt dat jij moeite hebt om deze concepten zelf te accepteren, wees dan bereid eraan te werken. Want ik wil niets liever dan dat je het gevoel krijgt dat jij het waard bent, dat jij in de ogen van God acceptabel bent en dat God onvoorwaardelijk van jou houdt. Want wanneer je dat doet, is het ineens geen strijd meer om de beperkingen los te laten die jou tegenhouden. Ze zullen gewoon van je afvallen en je hoeft niet te worstelen om een bepaalde gewoonte te boven te komen. Je zult spontaan beslissen dat jij die niet meer nodig hebt in jouw leven. En dan is die ogenblikkelijk verdwenen.

De sleutel om de maatschappij te transformeren is de onvoorwaardelijke liefde. Maar die liefde kan enkel door die mensen heen komen die het grootste spirituele bewustzijn hebben. Maar die mensen moeten bereid zijn – om de open deur voor die liefde te worden – alle elementen van het bewustzijn van gescheidenheid te boven te komen, alle twijfel of zij de moeite waard zijn om van te houden, en op het punt te komen dat jij jezelf accepteert. Je accepteert jouw ware spirituele identiteit, jouw eigen eigenwaarde, en daardoor ben je niet langer bang om voor één persoon of voor miljoenen mensen te gaan staan, en tot uitdrukking te brengen wie jij bent en wat de hogere waarheid is die je ziet – niet als soort overtuiging, maar een waarheid waar jij van weet dat het de waarheid is, omdat je die ervaart, hebt geïnternaliseerd, er één mee bent geworden.

En daardoor kun je de bewustzijnsstaat benaderen waarin Jezus – toen Pontius Pilatus hem vroeg: “Wat is waarheid?” – wist dat hij één was met de waarheid, daarom had hij immers gezegd: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Jullie hebben een bewust zelf, dat zoals gisteren diepgaand is uitgelegd, een vonk van Gods eigen Wezen is en daardoor is die vonk oneindig de moeite waard om Gods liefde te krijgen. En die maakt in feite deel uit van die oneindigheid en is daardoor een uitdrukkingsvorm van de oneindige, ondeelbare liefde van God. Want hoe kan liefde onvoorwaardelijk zijn, tenzij die niet kan worden opgedeeld en daardoor aan voorwaarden moet voldoen?

Denk na over deze concepten, maar kijk eerst eens lang naar jezelf. Wees bereid te erkennen dat jullie allemaal zijn opgegroeid in een cultuur waarin jullie vanaf je vroege jeugd zijn geprogrammeerd, zelfs in vorige levens al. Het massabewustzijn, het dualiteitsbewustzijn, heeft het gevoel in jou gehamerd dat jij niet de moeite waard bent, dat je niet acceptabel bent. En het is onvermijdelijk dat jij er iets van hebt geloofd. In feite hebben velen van jullie vrijwillig aangeboden om het op je te nemen om het te transmuteren en anderen tot voorbeeld te zijn. En daardoor herinner ik jullie er gewoon aan dat je dit op je hebt genomen om te transmuteren. Dus schiet op dat te transmuteren en stel niet uit tot morgen wat je in het NU, het eeuwige NU, kunt bereiken.

Er komt een moment op het spirituele pad dat je een bepaalde spirituele volwassenheid krijgt, maar tenzij je dat feitelijk durft te erkennen en te besluiten dat jij jezelf accepteert, is het niet volledig manifest. Omdat het in je etherische, in je mentale, en je emotionele lichaam kan zitten, maar niet durft te laten doorbreken naar je dagelijkse denkgeest, waardoor je bewust accepteert wie je bent als spiritueel wezen, als de Levende Christus.

Dus besef gewoon dat jij niet hier bent om deze last de rest van je leven mee te dragen, eronder te lijden. Jij bent hier om het te transcenderen, en daardoor aan anderen te tonen dat zij dat ook kunnen – dat zij die voorwaardelijke, bezitterige liefde kunnen transcenderen en contact maken met de onvoorwaardelijke liefde in zichzelf, waardoor zij die onvoorwaardelijke liefde in hun samenleving tot uitdrukking kunnen brengen en daardoor de instituties en individuen ouderwets laten lijken die het bewustzijn van antiliefde vertegenwoordigen, namelijk het misbruik van macht. Je hoeft niet te strijden tegen degenen die macht misbruiken, zoals al is gezegd. Ontstijg het en dank het af. Dit is de visie die ik voor jullie heb.

Ik feliciteer jullie opnieuw met jullie bereidheid om één te worden, en ik vraag jullie om het muziekstuk te spelen dat voor dit dictaat werd gedraaid. En terwijl het wordt gedraaid, wil ik dat jullie je hart en wezen openstellen om die onvoorwaardelijke liefde van God te voelen. Voel hoe die liefde op jullie neerregent, en alle antiliefde in jullie wezen wegspoelt, in die mate waarin jullie het los willen laten.

En als je het op het moment nog niet helemaal los kunt laten, wees dan niet te hard voor jezelf, maar wees bereid te erkennen dat jij nog aan iets moet werken. En doe dat dan met alle hulpmiddelen die wij hebben gegeven, zelfs de middelen die op de wereld tot je beschikking staan, op het gebied van psychologie en zelfhulp. En zodoende bedank ik jullie nogmaals voor jullie aanwezigheid hier en jullie bereidheid om één met elkaar te worden, waardoor jullie natuurlijk ook één met ons worden. (Meditatiemuziek).