Jezus en de zonden van de wereld

ONDERWERPEN: een plaatsvervangend zoenoffer kun je zonder karma niet begrijpen – Jezus heeft de laatste 2000 jaar het karma van de mensheid gedragen – dit is geen permanente ontsnapping aan karma – Jezus heeft de zonden in de toekomst niet betaald – Jezus zou onze lessen niet van ons afnemen – negatief karma uitstellen helpt je positief karma te maken – ons karma moet nu afdalen – individueel karma uitwissen – toename in profetieën

Vraag: Wat betekent het echt dat Jezus de zonden van de Wereld op zich genomen heeft?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De vraag van het plaatsvervangende zoenoffer heeft voor veel verwarring onder christenen gezorgd. Ik wens de zaken recht te zetten.

De enige manier om dit idee helemaal goed te begrijpen is door de Wet van Oorzaak en Gevolg te begrijpen, met inbegrip van de concepten reïncarnatie en karma. (zie bij dit antwoord). Wanneer het universum jouw karma naar jou terug laat komen, drukt dat karma zwaar op jou. Terugkerend karma kan zich op veel verschillende manieren manifesteren, maar al deze manieren zullen een last voor je zijn. Jouw karma zal vaak je vermogen beperken het spirituele pad te begaan en je bewustzijn verhinderen het niveau van het dualistische denken te ontstijgen.

Toen ik 2000 jaar geleden op aarde kwam, ging de mensheid zwaar gebukt onder terugkerend karma dat in voorgaande eeuwen was gemaakt. Het werd mij duidelijk dat de mensen weinig kans zouden krijgen om mijn ware leringen te volgen als ze zo zwaar onder dit karma gebukt gingen. Daarom verzocht ik mijn Vader in de Hemel om het terugkerende karma van de mensheid voor de komende 2000 jaar te mogen dragen. Dat verzoek werd ingewilligd en daarom heb ik de last van het karma van de mensheid de afgelopen 2000 jaar gedragen.

Het dragen van iemands karma is niet hetzelfde als het permanent verwijderen van dat karma. Daarom is het niet juist te stellen dat Jezus Christus de zonden, of het karma, van deze wereld op zich genomen heeft. Ik heb mensen een tijdelijke opschorting van de last van hun karma verleend. Ik heb er niet voor gezorgd dat ze blijvend aan dat karma kunnen ontsnappen.

Wanneer je het idee van het plaatsvervangende zoenoffer overweegt zoals het door sommige christelijke kerken wordt verkondigd, is het niet moeilijk te zien dat bepaalde aspecten van dit idee eenvoudig niet kloppen. Allereerst bestaat het idee dat ik niet alleen de zonden op mij heb genomen die tot het moment van mijn incarnatie als Jezus waren begaan, maar ook alle zonden die ooit na die tijd zouden kunnen worden begaan.

Hoe kan ik ooit zonden op mij nemen die nog niet begaan zijn? Omdat ik niet in het dualistische denken verstrikt zit, ontgaat het mij volkomen hoe iemand überhaupt iets zinnigs aan zo’n idee kan ontdekken. Dit zou de mensheid de vrije hand geven om alles hen alles te laten doen wat ze maar willen zonder ooit de gevolgen onder ogen te hoeven zien. Hoe kunnen mensen hier ooit iets van leren?

Ik ben een spirituele leraar. Ik wil mensen helpen hun lessen te leren het liefst zo snel mogelijk. Maar de essentie van leraar zijn, is dat je niet iemands lessen voor hem of haar kunt leren. Het is gewoon niet voldoende dat ik onderwijs dat menselijke handelingen gevolgen hebben. Jij moet die les zelf leren, anders zal die les geen invloed op je leven hebben.

Mensen moeten hun eigen lessen leren en ze moeten dat doen door tot het innerlijke besef van de waarheid van die les te komen. Een leraar kan de mensen helpen hun lessen te leren, de leraar kan de student de juiste richting aanwijzen, maar de leraar kan de les niet voor de leerling leren. Daarom zei ik: “Je kunt iemand naar het water leiden, maar je kunt hem niet laten drinken.

Als ik de zonden van de wereld op mij zou nemen en daardoor die zonden wegnemen, zou ik van mensen ook de mogelijkheid ontnemen hun lessen in het leven te leren. Ik ben een echte spirituele leraar en daarom zou ik mijn leerlingen nooit de kans om te leren ontnemen.

Laat me je een korte parabel vertellen om dit punt te illustreren. Twee mensen gingen naar de bank en elk ontving een lening van $10.000. Beide personen hoefden de komende vijf jaar geen afbetalingen te doen, maar de lening moest wel geheel worden terugbetaald.

De ene man besteedde het geld aan een losbandig leven en na vijf jaar had hij geen geld meer. Hij kon de lening niet terugbetalen en werd daarom de gevangenis ingeworpen. De ander investeerde zijn geld in een zakelijke onderneming en na vijf jaren had hij $100.000 verdiend. Daarom betaalde hij de lening in zijn geheel terug en merkte zelfs nauwelijks dat het bedrag van zijn rekening werd afgeschreven.

Dit is de goddelijke bedoeling voor het uitstel van de terugkeer van je karma. Het idee is dat in de tijd die ligt tussen het begaan van een verkeerde daad en het oogsten van het karma ervan, jij de tijd krijgt je kapitaal te vergroten. Wanneer je een verkeerde daad pleegt, loop je een schuld op aan het leven. Op een bepaald tijdstip in de toekomst zul je die schuld moeten terugbetalen. Wanneer je een rechtvaardige daad doet, maak je goed karma en je verzamelt schatten in de hemel. Als je goed gebruik maakt van je mogelijkheden, kun je miljonair worden voordat jij je schuld terug moet betalen. In dat geval zal het terugbetalen van je schuld geen enkel probleem zijn.

Toen ik aanbood de last van de mensheid op mij te nemen, was het ook mijn bedoeling dat mensen hun tijd verstandig zouden gebruiken, dat ze mijn innerlijke leringen zouden toepassen en daardoor hun schatten zouden vergroten die ze in de hemel hadden verzameld. Wanneer mijn dispensatie ophield, moesten de mensen hun eigen karma weer dragen en hun schuld aan het leven terugbetalen. Maar als ze die kans hadden gebruikt om schatten in de hemel te verzamelen, zou de schuld in zijn geheel terugbetalen hen gemakkelijk afgaan.

Helaas ging mijn oorspronkelijke bedoeling niet door. Omdat mensen de sleutel tot mijn innerlijke leringen onthouden werd, zijn de meeste mensen in de afgelopen 2000 jaar geen spirituele miljonairs geworden. Tegelijkertijd hebben de meeste mensen zich niet echt ingespannen om het dualistische denken te ontstijgen en hun persoonlijk Christusschap aan te nemen.

Ik sta nu voor de volgende situatie. De 2000 jaar zijn voorbij. God laat me niet nog langer het karma van de mensheid dragen. Daarom zal dat karma onvermijdelijk beginnen af te dalen en je ziet nu al talloze tekenen hiervan op aarde.

God verschaft de mogelijkheid wel dat ik, of een van mijn spirituele broeders en zusters, zou kunnen aanbieden om het karma van iemand die nog geïncarneerd is op me te nemen. Maar dit wordt alleen toegestaan wanneer iemand werkelijk zijn of haar lessen in het leven heeft geleerd, het dualistische denken achter zich heeft gelaten en een oprechte poging heeft ondernomen om persoonlijk Christusschap te bereiken. In zulke gevallen kunnen wij als spirituele hiërarchie toestemming krijgen om blijvend een deel van iemands karma weg te halen. Dat hebben we in het verleden voor veel individuen gedaan en we doen dat tegenwoordig nog steeds. Dit kan echter alleen op individuele basis gebeuren en het wordt uitsluitend gedaan als ze die genade verdienen.

Wat ik jullie nu vertel, is dat om wat er de afgelopen 2000 jaar is gebeurd, of liever wat er niet is gebeurd, de mensheid niet permanente verwijdering van het karma heeft verdiend. Daarom heb ik geen toestemming om het karma van de mensheid als geheel permanent te verwijderen. Ik mag dit alleen in individuele gevallen doen.

Het terugkerende karma van de mensheid is een serieuze zaak die veel beroering op deze planeet kan veroorzaken. Je hebt misschien wel gemerkt dat de afgelopen decennia er een dramatische stijging in het aantal profetieën is geweest die vanuit diverse bronnen naar voren zijn gebracht. Hoewel niet al die voorspellingen waar zijn, moet alleen al het feit dat er zoveel voorspellingen opduiken, een aanwijzing voor jullie zijn dat je in een ongewone tijd leeft. De reden voor de stijging in het aantal voorspellingen is de terugkeer van het karma van de mensheid.