De vijgenboom zonder vijgen

ONDERWERPEN: Jezus kon wel fouten maken – Jezus ging door een dramatische verandering heen – Jezus was zijn vrede kwijt – met spirituele verworvenheden komt verantwoordelijkheid – evenwicht is de sleutel – gevaarlijk om spirituele krachten te zoeken zonder wijsheid en liefde

Vraag: Lieve Jezus, ik heb altijd een beetje perplex gestaan door de vervloeking van de vijgenboom, Matteüs 21: 18-22. De vijgenboom had geen vijgen, in Marcus 11:13 staat dat de vijgen nog niet rijp waren en in beide boeken gebruikte je het als voorbeeld om te demonstreren wat er mogelijk is wanneer men geloof en geen twijfel heeft, zoals bergen kunnen verzetten. Mijn gedachten waren dat er wel positievere voorbeelden gebruikt hadden kunnen worden om aan te tonen dat je geloof en geen twijfel hebt. Bovendien had deze vijgenboom een goed excuus om geen vijgen te hebben, het was het seizoen nog niet en misschien was er iemand een uur daarvoor langsgekomen. Dus heb ik mij altijd afgevraagd wat de bedoeling was van die vernietiging. Ik dacht dat het misschien wel een voorbeeld zou kunnen zijn van het eventuele resultaat wanneer een levensstroom de bedoeling voor dat leven zoals het moet zijn niet nakomt of uitvoert.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit is de tekst uit Matteüs 21:

18 Toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger.
19 Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: “Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!” Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom.
20 Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: “Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?”
21 Jezus antwoordde: “Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.
22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.”

Een belangrijke bedoeling van deze website is om mensen de afgoderij van mij te laten overwinnen die de laatste 2000 jaar is opgebouwd. Die afgoderij voorkomt dat mensen beseffen dat ze zonen en dochters van God zijn, dat ze het Christuspotentieel moeten manifesteren en dat ze kunnen helpen Gods koninkrijk op aarde te brengen. Vanwege die afgoderij willen heel veel christenen mij volmaakt zien. Ze denken dat ik, omdat ik God die geïncarneerd was, of omdat ik de enige zoon van God was, volmaakt geboren moet zijn en daarom nooit een fout zou kunnen hebben gemaakt. Dit is een misvatting en hoe eerder mensen die kwijt raken hoe beter.

Ik kan begrijpen waarom heel veel mensen in verwarring zijn over zowel de situatie met de vijgenboom, als het omkeren van de tafels van de geldwisselaars, twee gebeurtenissen die vlak na elkaar plaatsvonden. De belangrijkste reden voor deze verwarring is de afgoderij van Jezus Christus. Het helpt echter niet als het incident met de vijgenboom onvolledig wordt vermeld in Matteüs en Marcus.

Dit komt door het feit dat zij niet volledig begrepen hebben wat er in mijn gebeurde tijdens die gebeurtenissen. Vanzelfsprekend kunnen zij hier niets aan doen. Het zijn gewoon van die incidenten van onvolledige informatie die in het materiële octaaf plaatsvinden en waar niemand iets aan kan doen.

De waarheid over die situatie is dat ik niet volmaakt geboren ben, ik werd niet met volledig Christusschap geboren. Ik werd, zoals ik elders uitleg, niet geboren met de volledige herinnering aan mijn spirituele verworvenheden of mijn missie. Daarom ging ik door een geleidelijk proces heen om van mijn Christusschap volledig aan te nemen.

Wanneer iemand door dit proces heen gaat, leert hij geleidelijk hoe je de krachten die het Christusschap je geven, gebruikt. En tijdens dit leerproces is het heel goed mogelijk dat zelfs iemand met een hoge mate van Christusschap fouten kan maken. In feite kun je zolang je hier op aarde bent fouten maken, ongeacht je spirituele verworvenheden. Daarom is het theoretisch mogelijk dat zelfs iemand met volledig Christusschap fouten kan maken.

Wat er eigenlijk met me gebeurde, was dat ik door een heel snel proces van persoonlijke transformatie en acceleratie in bewustzijn heen ging. Het resultaat was dat ik opeenvolgende hogere graden van Christusschap manifesteerde en dit gebeurde zo snel dat ik ook voor vele uitdagingen in de buitenwereld kwam te staan en ik werd belast door de dichtheid en de duisternis van de bewustzijnsstaat die planeet aarde in die donkere dagen domineerden.

Wanneer je al deze factoren combineert, zie je dat ik door een bewustzijnstransformatie ging die heel dramatisch was en daarom niet helemaal gladjes en vredig verliep. Normaal had iemand langer over dit proces gedaan, maar vanwege het schema van mijn missie was er niet genoeg tijd.

De druk van buiten maakte het me heel moeilijk om in alle situaties mijn kalmte te bewaren. Tegelijkertijd betekende het dat mijn toenemende krachten ogenblikkelijk een fysieke realiteit werden. Het positieve effect was dat wanneer ik iemand bevel gaf uit de doden op te staan of genezen te worden, het ogenblikkelijk manifest werd. Het niet zo positieve aspect was dat als ik iets uit boosheid zei, het dan ook bijna ogenblikkelijk manifest werd.

Dus dan krijgen wij een situatie waarin ik onder grote druk stond en honger had. Ik verwachtte dat de vijgenboom mij een ochtendmaal zou verschaffen en toen dat niet gebeurde, reageerde ik er met teleurstelling en boosheid op. De waarheid in die situatie is gewoon dat ik mijn kalmte verloor en iets zei wat ik nooit had mogen zeggen. Kortom, ik maakte een fout.

Vanwege de hoge mate van Christusschap die ik had bereikt, werd mijn vervloeking van de vijgenboom ogenblikkelijk uitgevoerd. Ik kan je ervan verzekeren dat dit incident mijn ogen nogal snel opende. In feite kan ik je wel zeggen dat ik erdoor geschokt was. Het bracht me in een fase waarin ik besefte dat grote spirituele verworvenheden gepaard gaan met grote verantwoordelijkheden. Hoewel ik me hiervan bewust was op een intellectueel niveau, viel het kwartje pas toen ik bij die verdorde boom stond en me realiseerde wat er gebeurd was. Ik besefte ook dat zelfs al heb je het volledige Christusschap, het heel gemakkelijk is om een ogenblik onder die bewustzijnsstaat te komen, je afstemming, je evenwicht en je kalmte te verliezen en dan een kracht losmaken die grote schade kan aanrichten.

De verklaring in Matteüs:

21 Jezus antwoordde: “Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twijfelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en het zal gebeuren.
22 Alles waarom jullie in je gebeden vragen zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.”

wordt niet vermeld zoals het oorspronkelijk werd gezegd. Wat ik eigenlijk wilde uitleggen, was dat wanneer je een hoge mate van Christusschap bereikt, wat Matteüs foutief beschrijft als geloof hebben, maar dat veel meer is – dan wat jij zegt gebeurt. Daarom, wanneer je een uitspraak doet, zal het universum ogenblikkelijk manifesteren wat je uitvaardigt. Het was mijn oorspronkelijke bedoeling om mijn discipelen de geweldige verantwoording te tonen die bij het Christusschap hoort. Wat je ook verklaart, of het nu positief of negatief is, die kracht zal met jouw geest ontketend worden.

Om dit te illustreren zou je kunnen zeggen dat er twee aspecten zitten aan de Christus worden. De ene is de kracht van God ontwikkelen, die simpel een kracht is die zonder onderscheid te maken stroomt, zoals elektriciteit een huis verwarmt of iemand doodt. Het andere aspect is de wijsheid en liefde van God verwerven, zodat je direct die kracht voor Gods bedoelingen kan gebruiken en nooit met een lagere bedoeling. Met andere woorden, de sleutel om het Christusschap uit te oefenen, is het juiste evenwicht krijgen tussen de kracht van God en de wijsheid van God, en de sleutel om dit evenwicht te krijgen, is de liefde van God. Dus enkel wanneer je de juiste balans tussen kracht, wijsheid en liefde hebt, kun je jouw Christusschap volledig uitoefenen.

De echte les die mensen van dit incident moeten leren, is dat het bereiken van Christusschap een zware verantwoording met zich meebrengt. Als je begint de kracht van God aan te wenden, is het uiterst belangrijk dat iemand ook de wijsheid en liefde van God ontwikkelt. Dit wordt ook geïllustreerd door mijn gezegde dat de gewelddadigen de hemel met geweld proberen te nemen.

Door de geschiedenis heen, hebben veel mensen geprobeerd diverse krachten te ontwikkelen, waaronder paranormale krachten of zelfs de vaardigheid om fysieke fenomenen te manifesteren. Het is in feite mogelijk die krachten te manifesteren zonder de juiste balans tussen liefde, wijsheid en kracht. In feite hebben vele christenen bepaalde spirituele krachten gemanifesteerd zonder het juiste inzicht in de waarheid van God en het internaliseren van de liefde van God.

Door de geschiedenis heen hebben veel mensen door te veel op de uiterlijke resultaten en uiterlijke krachten te letten, ervoor gezorgd dat ze zichzelf en anderen schade berokkenden. Ze hadden niet de wijsheid en de liefde om hun krachten op de manier van God, te richten. Daarom is het incident met de vijgenboom een grote les voor degenen die op het pad naar Christusschap zijn en ik bedank jou dat je mij de gelegenheid geeft om dit incident gedetailleerder uit te leggen.