De tafels van de geldwisselaars omver gooien

ONDERWERPEN: geldwisselaars staan symbool voor wat er verkeerd was aan het judaïsme – innerlijke pad van Jezus, uiterlijke pad van de orthodoxie – hebzucht in de Tempel – menselijke boosheid versus heilige toorn – de Christus daagt de antichrist uit – geen reden tot spijt – fouten zijn experimenten die niet het gewenste resultaat opleverden

Vraag 1: Meester Jezus, waarom heb je de tafels van de geldwisselaars omgegooid in de synagoge?

Vraag 2: Lieve Jezus, heb je ook spijt dat je de tafels in de Tempel hebt omgegooid en zo veel boosheid hebt getoond? Als dat zo is, zijn er ook andere handelingen in die incarnatie die, achteraf, vergissingen waren?

Dit is een aanhaling uit Marcus 11:

15 Ze kwamen in Jeruzalem. Hij ging de tempel binnen en begon iedereen die daar iets kocht of verkocht weg te jagen; hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver,
16 en hij liet niet toe dat iemand voorwerpen over het tempelplein droeg.
17 Hij hield de omstanders voor: “Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn?” Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!””
18 De hogepriesters en de Schriftgeleerden hoorden wat er gebeurd was en zochten naar een mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen; ze waren bang voor hem, omdat het hele volk in de ban was van zijn onderricht.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Zoals ik elders uitleg, vond de situatie met de geldwisselaars plaats in een periode dat ik door een heel intense innerlijke groei heen ging en me meer bewust werd van mijn spirituele krachten en missie. Ik was niet altijd volledig in harmonie en evenwicht, door de snelle acceleratie en de spanningen van de wereld die in die tijd over mij heen kwamen. Dus ik reageerde soms met intensere emoties dan strikt noodzakelijk was in de situatie.

Waarom ik de tafels omver heb gegooid? Omdat ze symbool stonden voor alles wat er mis was met de orthodox joodse religie. Zoals ik overal op deze website uitleg, kwam ik het innerlijke pad naar persoonlijk Christusschap aantonen. De orthodox joodse religie was de antithese geworden van dit pad. De religieuze gezagsdragers benutten het pad van de buitenwereld dat beweerde dat de enige weg naar verlossing door de religie van de buitenwereld liep. Dit had tot een subtiele bewustzijnsstaat geleid die ervoor zorgde dat veel mensen geloofden dat ze door de regels in de buitenwereld op te volgen die waren vastgesteld door de tempelpriesters, letterlijk hun weg naar de hemel konden kopen.

De geldwisselaars waren hun waren aan het verkopen en mensen dachten zij, door die te kopen en overvloedige te offeren, God tevreden konden stellen en hun weg naar verlossing kopen. Vanzelfsprekend is dit een totale misvatting en welke manier was er beter dan door de tafels omver te gooien van juist die mensen die het Huis van God gebruikten als middel voor hun persoonlijke hebzucht? De geldwisselaars hadden geen aandacht voor de verlossing van de mensen en het kon hen niets schelen. Ze werden door hebzucht gedreven en ze gebruikten de Tempel gewoon als instrument om die menselijke hebzucht tevreden te stellen die nooit tevreden gesteld kan worden.

Als Christuswezen kon ik dit niet aanzien zonder te reageren met de toorn die voortkomt uit het weten wat de waarheid van God is en dus duidelijk voor ogen te hebben wat niet in overeenstemming is met die waarheid. Je ziet, er bestaat een subtiel, maar belangrijk, verschil tussen het verschil tussen menselijke boosheid en Heilige toorn, een rechtmatige verontwaardiging die de verkeerde situatie niet meer in stand wil houden. Ik was eraan toe mijn leven te geven om het echte innerlijke pad dat naar God leidt weer te herstellen en daardoor kon ik niet passief toekijken toen ik geconfronteerd werd met het schandelijke misbruik van het echte innerlijke pad naar het koninkrijk van God.

Dus het omver gooien van de tafels was een spontane reactie die niet door mij was ingecalculeerd. Vanuit een breder standpunt gezien was het een noodzakelijke actie, omdat door deze klap juist uit te delen aan het hart van de Tempelpriesters, haalde ik mij de situatie van mijn openbare berechting op de hals. Dit was zeker een noodzakelijke stap om de confrontatie van mijn berechting op gang te brengen, een confrontatie die de inwoners van Jeruzalem, en vooral de religieuze autoriteiten, ertoe dwongen te kiezen wie ze wilden dienen, de Levende Christus of de antichrist. We weten vandaag allemaal welke keus zij hebben gemaakt, maar destijds was er nog de hoop dat ze het leven boven de dood zouden verkiezen.

Zoals ik net al gezegd heb, ging ik door een hele intense periode van initiaties en testen. Daarom heb ik wel wat menselijke boosheid in de situatie met de geldwisselaars getoond. Ik had die boosheid misschien later niet meer getoond en zou het tegenwoordig trouwens ook niet meer doen. Maar dan nog zou ik tegenwoordig even vastberaden en onbuigzaam zijn als destijds door een activiteit aan te vechten die een bespotting is van Gods wet. En ik zou zeker mijn volgelingen niet schuldig vinden als ze de bespotting van het innerlijke pad dat je in de orthodoxe religies van tegenwoordig ziet, zelfs in het orthodoxe christendom zelf, aanvechten.

Heb ik spijt van iets in het verleden? Als geascendeerd wezen heb ik nergens spijt van. Bepaalde dingen zou ik tegenwoordig niet doen of op dezelfde manier doen, gewoon omdat mijn bewustzijn vooruitgang heeft geboekt de afgelopen 2000 jaar. Maar wat ik 2000 jaar geleden gedaan heb, was een uitdrukking van het bewustzijnsniveau dat ik destijds had. Dus ik heb gedaan wat ik kon, gezien wie ik destijds was.

Als je er constant naar streeft om persoonlijk Christusschap te manifesteren, dan doe je het beste wat je kunt met jouw bewustzijnsniveau van dat moment. Daarom is er geen reden om met spijt op jouw handelingen terug te zien. Je besluit gewoon wat je wel of niet zou willen doen, zonder jezelf ergens de schuld van te geven. Je zou misschien kunnen zeggen dat het leven een experiment is. Als een handeling het gewenste resultaat oplevert, zou je die handeling kunnen herhalen. Als een handeling niet het gewenste resultaat oplevert, zou je kunnen besluiten om die handeling niet te herhalen.

Zoals ik in mijn antwoord over het vervloeken van de vijgenboom heb uitgelegd, heb ik natuurlijk veel fouten gemaakt in mijn incarnatie en ik kan je ervan verzekeren dat ik in de incarnaties daarvoor op deze planeet ook veel fouten heb gemaakt. Ieder menselijk wezen heeft fouten gemaakt. De correcte manier om naar fouten te kijken, is simpel dat het een experiment was dat niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. In plaats van je spirituele groei tot stilstaan te brengen door het bewustzijn op te bouwen dat je een mislukking bent, een loser of een zondaar, zou jij je spirituele groei moeten vergroten door gewoon te leren van jouw niet zo geslaagde experimenten. Gebruik die experimenten als leerervaring, zodat die een stapsteen worden voor je spirituele vooruitgang in plaats van een molensteen om je nek.

Het leven is te kort om je schuldig te blijven voelen over de ervaringen uit het verleden die niet meer veranderd kunnen worden. In plaats daarvan zou je jouw tijd moeten besteden om je heden en je toekomst te verbeteren door de leiding te nemen over je omstandigheden die wel kunnen worden veranderd. Voer geslaagde experimenten uit in het heden en daardoor maak je de weg vrij voor een betere toekomst.