Erken dat het kwaad bestaat zonder dat te versterken

ONDERWERPEN: Energie stroomt door je geest (gedachten) – je versterkt waar je energie aan geeft – hoe duistere krachten mensen proberen in hun macht te krijgen door uitersten – het kwaad bestrijden, versterkt het alleen maar – je kunt het kwaad energie geven zonder het te weten – de geest van Christus is de middenweg – je doorziet de leugens van het kwaad zonder het te bestrijden – jij kunt je niet van het kwaad afscheiden als je de leugens niet doorziet

Vraag: Jezus, is het waar dat we naar ons toetrekken wat we voelen of de vibratie ervan? Als dat zo is, hoe kunnen we dan onbewust naar dingen kijken en er iets aan toevoegen? Ik zag op deze website dat God niet naar oorlogen kan kijken, omdat het schadelijk voor de creativiteit is om die vibratie te krijgen. Ik neem aan dat we iets van Gods creatieve vaardigheden delen omdat hij ons naar zijn beeld heeft gevormd.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Een belangrijke vraag die de belangrijkste kwestie op deze planeet aanroert. Zoals ik overal op deze website uitleg, zijn menselijke levensstromen gemaakt om medeschepper met God te zijn. Er bestaat een constante stroom van spirituele energie die van je IK BEN Aanwezigheid door jouw levensstroom heen stroomt. Je richt die energie door je aandacht, zelfs je onderbewuste aandacht. Het licht dat door je levensstroom stroomt, zal vergroten wat het ook maar aanraakt, dus je versterkt alles waar jij je energie aan geeft. Je kunt iets energie geven door je onderbewuste gehechtheden, zoals angsten of afkeren.

Als je lang genoeg spirituele energie stuurt naar een specifieke vorm of matrix, creëer je een bepaalde hoeveelheid energie in je persoonlijke energieveld en dat zal dan een zwaartekracht gaan vormen. Dit zal dan soortgelijke energie uit je omgeving naar je toetrekken of het zal een geleider vormen tussen jouw persoonlijke energie en het energieveld van de planeet. Moeder Maria legt dit zeer gedetailleerd uit in ‘Healing Mother Earth’.

De duistere krachten op deze planeet hebben geprobeerd om de feiten die ik zojuist heb beschreven, te gebruiken om de mensen in hun macht te houden. Ze doen dit door te proberen mensen in een situatie te manipuleren waarin ze het gevoel hebben dat ze één van twee extreme posities moeten innemen. Dit zorgt ervoor dat mensen worden veroordeeld als ze het doen, maar ook als ze het niet doen. Laat mij het uitleggen.

Het is gewoon een feit dat je alles versterkt waar jouw energie naar toe stroomt. De duistere krachten hebben talloze activiteiten op deze planeet die ervoor zorgen dat mensen met elke vorm van negatief gevoelens reageren. Of je nu bang bent voor iets, of dat je boos bent om iets, of dat je ergens van profiteert, je versterkt het door je energie eraan te geven. Dus wanneer je op de aanwezigheid van het kwaad reageert met negatieve gevoelens, voed je het kwaad – zelfs wanneer je denkt dat je daden het kwaad bestrijden.

Zolang mensen gevangenzitten in het dualiteitsbewustzijn, redeneren ze dat het voor de hand liggende alternatief om het kwaad te versterken, is dat je vermijdt je aandacht te richten op iets wat slecht is of niet volmaakt. Als je er geen energie in steekt, versterk je het niet, toch? Het probleem is dat jij je niet aan de invloed van het kwaad kunt onttrekken door de aanwezigheid van het kwaad te negeren. Dat wat je niet kent, kan en zal je kwetsen.

Dus als je het aanpakt door het bestaan van het kwaad te negeren, zul je onderbewust worden beïnvloed door de krachten van het kwaad op deze planeet. Er zijn gewoon geen twee manieren voor. Als je een kwaadaardig kankergezwel negeert, laat je het alleen maar onder het oppervlak doorgroeien.

Er zijn veel spirituele en religieuze mensen, vooral in de new age beweging, die de realiteit van het kwaad ontkennen. Maar toch worden ze onherroepelijk op vele subtiele manieren beïnvloed door imperfecte overtuigingen, dus geven deze mensen in feite energie aan het kwaad zonder dat ze zich daar bewust van gewaar zijn. Zoals ik zei, kun je het kwaad versterken door er bewust je aandacht op te richten, maar je kunt het ook versterken met je onderbewuste geest. En als je het bestaan van het kwaad negeert of ontkent, zullen, en ik bedoel ZULLEN, de duistere krachten toegangswegen vinden tot je onderbewuste geest waardoor ze je spirituele licht kunnen stelen.

Dus vanuit de dualistische bewustzijnsstaat lijkt het echt alsof je veroordeeld wordt als je het wel doet, maar ook als je het niet doet. Per slot van rekening, of je het nu bestrijdt of negeert, je versterkt het toch, dus wat kun je er dan aan doen? Je kunt doen wat ik op deze hele website beschrijf, namelijk de dualistische bewustzijnsstaat ontstijgen. Je kunt de Christusgeest aandoen, waardoor je verder dan de dualistische extremen ziet. Dit maakt het je mogelijk om mijn oproep op te volgen om wijs te zijn als slangen en onschuldig als duiven (Matteüs 10:16).

Je moet wijs zijn als een slang, omdat je weet dat het kwaad bestaat. Dat is de enige manier waarop je kunt vermijden dat je sommige leugens van de slangen accepteert die zich in ieder aspect van het leven op deze planeet zijn geïnfiltreerd. Alleen door de slangachtige leugen te doorzien, kun jij je losmaken van de duistere krachten en een afgescheiden en uitverkoren volk zijn.

Maar je moet ook onschuldig als duiven te zijn, zodat je niet op het kwaad reageert met negatieve gevoelens. Je blijft gewoon niet gehecht en onverstoord, wat ze ook naar je toewerpen, zoals ik ook heb gedaan tijdens mijn verleiding in de woestijn. (Matteüs 4). Je berispt het kwaad en legt de leugens bloot, waarop ze worden gebaseerd zonder er emotioneel bij betrokken te raken of eraan gehecht raakt het kwaad te bestrijden.

Jij, zelf, kunt niets doen om het kwaad te verwijderen, zoals Aartsengel Michaël uitlegt. Je kunt echter wel verlichte oproepen doen die de geascendeerde meesters het gezag geven om het kwaad namens jou te bestrijden. Wanneer je wijs bent als een slang en onschuldig als een duif, kun je God het kwaad laten verteren in plaats van het met je dagelijkse denkgeest te bestrijden.

Het is juist dat God in de hoogste betekenis niet naar de imperfecties op aarde kijkt, omdat de creatieve kracht van God alles zou accelereren waar die op gericht wordt. Dit betekent echter niet dat God het kwaad zou versterken of het permanent zou maken. Als Gods aandacht op een onvolmaakte vorm werd gericht, zou de immens creatieve kracht van God letterlijk de vibratie van die energie accelereren en ervoor zorgen dat de vorm wordt weggevaagd, waardoor de energie terug zou keren naar haar oorspronkelijke zuiverheid. Daarom staat er in de Bijbel dat onze God een verterend vuur is dat alles verteert wat er niet aan gelijk is.

Maar toch zijn er vertegenwoordigers van God, individualisaties van God, die op de imperfecties op aarde kunnen neerkijken zonder die te vergroten of te verteren. Deze wezens worden de geascendeerde meesters genoemd en het is onze taak om onze niet geascendeerde broeders en zusters te helpen zich geleidelijk los te maken van de slangachtige leugens en de imperfecties die je op deze planeet ziet.

Waarom verteert God niet gewoon die imperfecties en dan is het klaar? Omdat dat een overtreding van zijn eigen Wet van Vrije Wil zou zijn. God heeft menselijke levensstromen vrije wil gegeven en daardoor hebben ze het recht gekregen om op tijdelijke basis met imperfecties te experimenteren. God geeft ze tijd om tot de conclusie te komen dat het schenden van de wetten van God uiteindelijk niet in hun allerhoogste belang is. Hij zendt zelfs de geascendeerde meesters om als spirituele leraren te dienen en de mensen te helpen die les te leren.

Dus je zou kunnen zeggen dat God in de hoogste betekenis zich gewoonweg van planeet aarde heeft teruggetrokken na de Zondeval van de mensheid. God kijkt niet naar de imperfecties op deze planeet, maar Gods vertegenwoordigers doen dat zeker wel en proberen de mensheid te helpen de leugens te ontstijgen die het kwaad voeden. Zoals ik zei, de essentiële sleutel om alle imperfecties te ontstijgen, is boven alle imperfecties te gaan staan en ook onschuldig als een duif te zijn, zodat je vrijwillig en zonder spijt de imperfecties achter je kunt laten. Het is niet jouw zaak, jij moet mij volgen. (Johannes 21:22).

Wij, de geascendeerde meesters, hebben de macht om al het kwaad van deze planeet te verwijderen. We kunnen dit echter pas doen wanneer een kritieke massa mensen zich van het kwaad afscheiden. Je kunt je niet van het kwaad afscheiden zonder de leugens van het kwaad te doorzien. En je kunt de leugens van het kwaad niet doorzien als je er niet naar kijkt. Dus de sleutel is met Christusonderscheid te kijken en dan ervoor te kiezen juist het bewustzijn te transcenderen dat de oorsprong van het kwaad is: het dualiteitsbewustzijn.