Voelen de geascendeerde meesters zich gefrustreerd?

ONDERWERPEN: geascendeerde meesters kennen de Wet van Vrije Wil – de meesters hebben geen maatstaf om menselijk gedrag te beoordelen – de aarde vergroot het bewustzijn van de mensen – het volmaakte concept heeft geen oordeel – de Christus is altijd waar jij bent – de Christus helpt mensen bij de volgende stap – op lange termijn denken – bevrijd je van oordelen – een maatstaf en tijd

Vraag: De geascendeerde meesters moeten gouden kans na gouden kans om naar hogere sferen van energie te transcenderen, zien wegglippen in de loop van de laatste 2000 jaar. Hoe kan het dat zij hun geduld niet verliezen met de aarde, of de duistere krachten haten die de gouden kansen die de geascendeerde meesters voor ons voorbereiden, torpederen? Ik besef dat de meesters te loyaal aan de vrije wil zijn om zich gefrustreerd te voelen, maar vragen ze zich niet met de moed der wanhoop af hoe mensen leven na leven kunnen doorgaan zonder te groeien?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels (22 augustus 2011):

Je vraag is begrijpelijk, maar ze wordt ook gebaseerd op een populaire aanname die niet klopt met de waarheid over wie wij zijn.

We zien duidelijk dat de bedoeling van de wereld van vorm is om de groei in zelfbewustzijn te vergemakkelijken voor alle van zichzelf bewuste wezens. En de manier die de Schepper gekozen heeft om dit te laten gebeuren, is door van zichzelf bewuste wezens een vrije wil te geven en hen die te laten uitvergroten tot ze leren keuzes te maken die het Al verheffen.

Dus wanneer we naar de aarde kijken, kijken we niet met het bewustzijn dat er een allerhoogste maatstaf is waarnaar het leven op aarde geëvalueerd moet worden. Met andere woorden, we hebben geen norm van goed of fout, volgens welke we zeggen dat de dingen momenteel verkeerd gaan.

In tegendeel. Wat vergemakkelijkt de groei in zelfgewaarzijn? Dat wezens de totaliteit van hun bewustzijn – hun zelf – op het Ma-terlicht projecteren en de reflectie daarvan ervaren. Ze blijven dit doen tot ze genoeg krijgen van een bepaalde ervaring en beslissen: “Ik wil meer zijn dat mijn huidige zelfgevoel.”

Dus wat zijn de huidige omstandigheden op aarde? Het zijn gewoon vergrotingen van het huidige zelfbewustzijn van de mensheid. Dus zijn de huidige omstandigheden de volmaakte kans voor mensen om hun zelfgevoel te transcenderen. Dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven.

Vanzelfsprekend is het onze rol om het volmaakte concept voor mensen te behouden en dit houdt in dat wij een blauwdruk hebben voor het hoogste potentieel dat de mensheid heeft, gebaseerd op waar het collectieve bewustzijn op dit moment is. Maar wat houdt het in om het volmaakte concept te behouden? Het betekent dat we de visie hebben zonder enige vorm van oordeel.

Zie je het belang? Het volmaakte concept handhaven betekent NIET dat je een van te voren vastgestelde norm hebt voor hoe mensen hun VRIJE wil uit moeten oefenen. Een norm wordt ALTIJD vanuit het dualiteitsbewustzijn gecreëerd, zoals we uitleggen in ‘Healing Mother Earth’. We kijken niet naar de mensheid en zeggen dan: “O, dit of dat had er moeten gebeuren en daardoor is het frustrerend dat mensen opnieuw de landweg kiezen.” In plaats daarvan kijken we alleen naar wat het is en daarna behouden we de visie over hoe mensen de eerstvolgende stap kunnen doen.

Het is een algemene misvatting onder studenten van geascendeerde meesters dat het Christusbewustzijn een superieure norm betekent volgens welke wij mensen beoordelen. In werkelijkheid betekent het Christusbewustzijn geen norm – in ieder geval niet zoals het bekeken kan worden door de mensen die gevangenzitten in de dualiteit.

Wat is de betekenis van mijn incarnatie 2000 jaar geleden? Dat de Christus ALTIJD is waar jij bent. Wat waarachtig betekent dat je nooit naar een bewustzijnsniveau kunt afdalen waarin jij de Christus niet kunt vinden. Zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd. Wat waarachtig betekent dat zelfs de schijnbaar laagste omstandigheden of vormen het zaad van het Christusbewustzijn in zich hebben. Wat inhoudt dat elke willekeurige omstandigheid in de wereld van vorm de sleutel in zich draagt om het bewustzijnsniveau te transcenderen van waaruit de vorm werd gecreëerd. Het zou nooit anders kunnen zijn.

De Christus benadert mensen niet met een superieure norm die van hen eist dat ze vele stappen tegelijk doen. De Christus kijkt niet naar mensen en zegt dan: “Welnu, je hebt jezelf de moeite waard gemaakt, dan zal ik je helpen die bewustzijnsstaat te transcenderen.” In plaats daarvan benadert het Christusbewustzijn hen met een referentiekader dat hen in staat kan stellen om één stap hogerop op hun persoonlijke pad te komen. De Christus is ALTIJD bereid om iemand te helpen zijn huidige bewustzijnsniveau te transcenderen en dichter bij eenzijn te komen. (Denk erom dat een bepaalde meester trouwens kan weigeren om met studenten te werken die beneden een bepaald bewustzijnsniveau zitten, toch zal de Christusgeest altijd manieren vinden om met iemand te werken, dat door mij geïllustreerd wordt door af te dalen naar de hel.)

Wanneer iemand wel een stap doet, zien we dat als een overwinning. Wanneer iemand niet de volgende stap doet, weten we dat volgens de wet enkel de druk op die persoon zal toenemen, die iemand ertoe zal dwingen zijn of haar huidig zelfgevoel te transcenderen. Dus zelfs dat is een stap dichter naar vooruitgang. Hetzelfde geldt voor groepen mensen en de mensheid als geheel. Wanneer je een geascendeerde meester bent, leer je op lange termijn te kijken en zien dat de weg naar vooruitgang vaak bochten en afslagen maakt, maar op den duur zal het zeker naar het doel leiden om het zelfbewustzijn te verhogen. Als je dit niet leert, zul je in incarnatie ‘terugvallen’ en je opnieuw bezighouden met de dualistische strijd om ‘anderen te dwingen voor hun eigen bestwil’. Je ziet, elke keus heeft consequenties. En hoe onaangenamer de consequenties, hoe sneller dat de mensen op het punt brengt waarop ze bereid zijn hun huidige zelfgevoel te transcenderen.

Als je eenmaal de leugen hebt losgelaten dat je moet beoordelen hoe anderen hun vrije wil gebruiken, bevrijd jij je van het gevoel van frustratie dat door de hele geschiedenis heen ervoor gezorgd heeft dat mensen danken dat ze anderen met geweld moeten corrigeren. En dit zal in feite meer de vooruitgang bevorderen van deze planeet dan zowat alles wat je als individu kunt doen.

Met betrekking tot of wij ons afvragen hoe mensen leven na leven kunnen doorgaan zonder te groeien, stellen wij soms de vraag om mensen aan het denken te krijgen. Maar in onze eigen geest, vragen we ons dit niet af, omdat we nederig bedenken dat wij ook geïncarneerd geweest zijn en wij ook niet altijd de meest snelle weg naar onze ascensie hebben genomen.

Wanneer je de behoefte opgeeft om anderen te beoordelen, zijn er veel vragen die gewoon verdampen. En dat is een groot gevoel van bevrijding. Maar je moet het echt proberen, om te weten hoe het werkt. Natuurlijk zal ik, als je besluit om door te gaan in het zelfgevoel dat enkel tot frustratie kan leiden, jouw keus respecteren. En ik zal klaarstaan om je een hogere keus aan te bieden op elk moment dat je wilt.

Zie je, ik heb de tijd aan mijn kant staan, want ik weet dat de tijd niet bestaat. In feite is het een gevoel dat er een norm is en dat iets er niet aan voldoet, wat de illusie van tijd in stand houdt in het denken van mensen op aarde. En dat verklaart waarom sommige mensen leven na leven kunnen doorgaan zonder te groeien – omdat zij zich in plaats daarvan erop richten om andere mensen aan hun norm te laten voldoen.