Ik daag je uit om opnieuw na te denken over Bezittingen

ONDERWERPEN: Begrijpen dat alles van het licht van God wordt gemaakt – De wereld is ontworpen om jou overvloed te schenken – Het gevoel van eigendommen aanvechten – Je gehechtheid aan bezittingen te boven komen – Vecht de illusie van gebrek aan – Gelijkheid zonder socialisme – De macht van grote corporaties beperken – Herziening van de patentwetten

Geascendeerde Meester Saint Germain (6), 15 juli 2007

Dus kom ik weer om jullie het volgende hoofdstuk geven van deze serie verhandelingen die zich ontvouwen en doorgaan op het thema dat jullie bereid moeten zijn alles te onderzoeken. Ik moet nu de noodzaak onder jullie aandacht brengen om één van de fundamentele instituties in de menselijke maatschappij, het menselijke leven op deze planeet, te onderzoeken, namelijk het concept eigendommen. Wat kunnen jullie echt op deze planeet bezitten, waar alles zo vluchtig is dat het er vandaag kan zijn – en morgen weg is? Wat bezitten jullie wanneer jullie op deze wereld komen? En wat kunnen jullie meenemen wanneer jullie deze wereld verlaten?

Welnu, wat je bezit – of wat je tenminste in het ideale geval zou moeten bezitten – wanneer je op deze wereld komt, is je eigen wezen, je eigen geest, je eigen psyche, je eigen ziel. En daarna, naarmate je tijd in dit materiële rijk doorbrengt, groei je in kaliber. En wanneer je vertrekt, neem je dus die groei mee die je hebt geïnternaliseerd – de wijsheid, de liefde, de kracht, die jij bent geworden. Dat mijn geliefden, is wat jullie mee kunnen nemen, omdat jullie heel goed weten dat je geen materiële bezittingen mee kunt nemen.

Begrijpen dat alles van het licht van God wordt gemaakt
Veel van jullie, de spirituele mensen, zijn daarom niet zo gehecht aan geld of materiële bezittingen als de mensen op de wereld, vooral de elite. Dus moedig ik jullie aan om in je hart een heel simpele waarheid te overdenken: Alles komt van God, want zonder hem werd niets gemaakt dat gemaakt werd.

Alles wat je ooit op deze wereld kunt krijgen, wordt van het Moederlicht gemaakt, dat Gods eigen licht is, een aspect van Gods Wezen dat de Vader als het Moederlicht dat in elke vorm kan worden vastgehouden, laat manifesteren. Maar achter de vormen zit een universeel aspect van het Moederlicht dat wij de Rivier van Leven hebben genoemd.

Denk hierover na. Wat jullie vorm noemen, is iets wat in ieder geval een tijdelijk bestaan heeft. Wat inhoudt dat als iemand een mentaal beeld op het Ma-terlicht heeft geprojecteerd, daardoor een deel van het Ma-terlicht uit de Rivier van Leven haalt, het ervan tegenhoudt met die rivier mee te gaan en in plaats daarvan een materiële vorm laat aannemen. Dit is op zich niet verkeerd. Want hoe zou jij kunnen bestaan op de materiële wereld als er niet een materiële vorm was? Het probleem begint wanneer mensen door het dualiteitsbewustzijn worden beïnvloed dat ervoor zorgt dat zij het gevoel krijgen dat zij van hun bron en de Rivier van Leven afgescheiden zijn. Wanneer zij dat gevoel van gescheidenheid krijgen, komt ook onvermijdelijk de angst voor verlies.

Maar de angst voor verlies vormt de polariteit van een ander nog subtieler gevoel – namelijk het gevoel dat jij – in de betekenis van de aparte jij, zich dan van het lichaam van God en de Rivier van Leven gescheiden ziet – het gevoel dat je in feite iets op deze wereld kunt bezitten. Wanneer jij dat gevoel hebt – dat verlangen om iets te bezitten – nu als je eenmaal iets hebt, wil je dat houden. Want de angst voor verlies motiveert jou om je vast te klampen aan wat je hebt en eraan vast te houden. En zien jullie hoe dit heel diep gewortelde, heel subtiele, psychologische mechanisme ervoor zorgt dat jij je nog meer van die Rivier van Leven afscheidt?

De wereld is ontworpen om jou overvloed te schenken
Jullie zijn naar deze wereld gezonden die heel goed ontworpen is om je het overvloedige leven te schenken. In feite heeft God deze wereld ontworpen om jullie letterlijk alles te geven wat jullie maar willen. Als je echter probeert iets te bezitten, zul jij je bezittingen beperken tot wat je momenteel kunt ontvangen in plaats van met de Rivier van Leven mee te gaan.

Begrijpen jullie dat je de vrije wil van God hebt gekregen? En je hebt de vaardigheid gekregen beelden aan het Ma-terlicht op te leggen, die ervoor zorgen dat het licht een vorm aanneemt, waardoor het tijdelijk in een bepaalde vorm zal stagneren. Zoals ik zei, heb je het recht om dat te doen, elke vorm te creëren die je maar wilt. Maar wat God voor jou wenst te zien, is dat jij geen genoegen neemt met de vormen die jij op dit moment kunt bedenken, maar dat je onderdeel bent van de doorgaande beweging van de Rivier van Leven. Zodat jij in plaats van je vasthouden aan één gelimiteerde vorm, constant transcendeert, constant jouw vorige mentale beelden transcendeert, zodat die geen gesneden beelden worden. En daarom probeer je niet vast te houden aan één bepaalde vorm, want je bent bereid om die vorm te transcenderen, die vorm meer te laten worden.

Het menselijke ego en degenen die vast zitten in het gevallen bewustzijn kunnen dit niet kunnen doorgronden. Want zij geloven dat als een bepaalde vorm is veranderd, zij die vorm zullen verliezen. En in zekere zin is dit waar. Want als je tien dollar op de bank hebt staan en ze krijgen rente en je hebt dan twaalf dollar, dan ben je in zekere zin die tien dollar kwijt, tenminste in de betekenis van tien dollar op de bank. Maar is dat echt een verlies of heb je iets meer gekregen?

Het gevoel van eigendomsrecht aanvechten
Jullie die de spirituele mensen zijn, krijgen de kans – niet alleen in jullie eigen leven, maar ook in het collectieve bewustzijn en zelfs in de maatschappij door dit hardop te zeggen – het gevoel van eigendommen hebben aan te vechten, de heel subtiele programmering die in bijna iedereen is geprogrammeerd, tenminste in de rijkere landen op deze planeet, te geloven dat één van de belangrijkste doelen in het leven is iets te bezitten en iets te verzamelen wat je daarna bezit. En deze hele subtiele programmering is de allerbelangrijkste factor die de manifestatie van het overvloedige leven op deze planeet verhindert. En met het overvloedige leven bedoel ik een staat waarin ieder menselijk wezen op deze planeet genoeg te eten heeft, een fatsoenlijke plek om te wonen en een levensstandaard die iemand vrije tijd en energie geeft om spirituele doelen na te streven.

Deze planeet is heel goed in staat om 10 miljard mensen overvloedig te onderhouden. Maar vanzelfsprekend doet die dat op dit moment niet. En de reden daarvoor is dat de onderste 10 procent van de mensen – de machtselite – zo vastzit in het gevoel van eigendomsrecht en de angst voor verlies dat ze de rijkdom en natuurlijke bronnen van de wereld hebben verzameld voor zichzelf, die in hun eigen handen te concentreren – en die daardoor van iemand anders af te nemen.

Dit is zoals ik zei, gedeeltelijk een onbewuste drijfveer die ontstaat uit de angst voor verlies en de illusie dat het gescheiden zelf iets kan bezitten. Maar het is ook de wens om beter dan anderen te zijn, omdat zij meer leuke spulletjes hebben, meer dingen, meer bezittingen. Dus dit verhindert de omslag – waardoor zelfs de natuur zelf zou veranderen, zodat die de overvloed zou kunnen produceren waardoor zelfs nog meer mensen gevoed zouden kunnen worden dan hier momenteel wonen. Ik heb mijn hoop gevestigd op de mensen in de top tien procent, de bewustere mensen, om hier een hoger inzicht in te krijgen en het in jullie eigen leven aan te tonen. Toon aan dat jij, wanneer jij de behoefte opgeeft om iets te bezitten voor het gescheiden zelf, dan één met de Rivier van Leven wordt.

Dit betekent niet dat jij geen persoonlijke bezittingen hebt. Want het heeft een bepaalde waarde als je bepaalde bezittingen hebt, maar je hebt die bezittingen niet voor de heb, vanwege het gevoel dat ze van jou zijn. Je hebt die als middelen om aan je goddelijke plan te voldoen. Want je hebt dan het bewustzijn getranscendeerd dat iets bezitten een doel op zich is. En in plaats daarvan besef je dat iets in eigendom hebben op deze wereld gewoon een middel is voor het grotere doel om aan je goddelijke plan te voldoen, te helpen Gods koninkrijk op aarde te manifesteren.

Je gehechtheid aan bezittingen te boven komen
Toch moet ik jullie zeggen dat velen van jullie een paar dramatische stappen moeten nemen om de programmering van het eigendommen bezitten af te schudden die al verscheidene levens zo in jullie zit ingebakken. Dus het is daadwerkelijk de moeite waard een poosje alle materiële bezittingen op te geven, wat je bij veel spirituele mensen wel ziet. Ik zeg niet dat dit de enige manier is waarop je het gevoel van iets bezitten kunt overwinnen. Want het heeft trouwens de voorkeur dat je elke gehechtheid aan je materiële bezittingen opgeeft, zodat jij enkel krijgt wat je nodig hebt om aan jouw goddelijke plan te voldoen. En alles wat jij niet nodig hebt voor een bepaald doel valt gewoon om je heen weg.

Nu is het belangrijk dat je begrijpt dat het geen absolute wet is dat spirituele of religieuze mensen arm moeten zijn. Je hoeft niet een wijze te zijn die rondzwerft, met een mantel als enig bezit, om voedsel bedelend. Want het is – voor de meesten van jullie – niet bevorderlijk voor jullie goddelijke plan. Maar wat je wel moet begrijpen, is dat wanneer je het gevoel dat jij iets bezit voor het gescheiden zelf, opgeeft, dan kun je jouw wensen, jouw creativiteit, jouw behoeften, met de Rivier van Leven laten vermengen. En de Rivier van Leven zal met het grootste genoegen en blijdschap al jouw ware noden vervullen – aan alle noden voldoen om jouw goddelijke plan uit te voeren, waardoor jij andere mensen helpt, hen bevrijdt – en daardoor de hele planeet verheft om dichter bij het manifesteren van het overvloedige leven te komen.

Vecht de illusie van gebrek aan
Om hun illusie van eigendomsrecht en het valse idee dat degenen die meer bezitten beter zijn dan degenen die minder hebben, te verkopen, moeten de machtselite en de verkeerde leraren nog een subtiele illusie verkopen. Zoals ik al vaker heb gezegd, is die opnieuw dat het bewustzijn van gebrek – gebrek en beperkingen – onvermijdelijk is. Wanneer je samensmelt met de Rivier van Leven, is er geen behoefte aan gebrek. Want wanneer je echt met de Rivier van Leven versmelt, word jij niet alleen één met die Rivier van Leven, je wordt de Rivier van Leven. Wat betekent dat je dan – door je Wezen – richting geeft aan een deel van de stroom van die Rivier van Leven. En dan kun jij – juist het Licht van God – richten op het manifesteren van wat jij nodig hebt om jouw goddelijke plan ten uitvoer te brengen.

Waar ik nu over spreek, is niet een kunstmatig psychologisch mechanisme dat je gemakkelijk kunt overwinnen met een paar affirmaties of een paar uur naar een psycholoog gaan. Dit is een heel diep geworteld mechanisme dat van jou vereist dat je serieus mediteert en je ziel onderzoekt, zodat jij eindelijk kunt zien wat die illusie is. En dat je gaat geloven in het feit dat jij, wanneer jij je verwachtingen over hoe het leven moet zijn, transcendeert, wanneer je bereid bent om je angst voor verlies onder ogen te zien en te overwinnen, niets verliest. Want de Rivier van Leven zal je graag meer geven – naarmate jij Meer wordt. En naarmate jij Meer wordt, royaal uitdelend, in plaats van te proberen grip op alles te houden – omdat jij in de stroom van de Rivier van Leven bent – wat je royaal hebt ontvangen. Waardoor jij die rijkdom verspreidt, je verspreidt die overvloed. En daardoor krijgt iedereen meer.

Want zien jullie niet in dat enkel de illusie van de gevallen wezens het laat lijken alsof er maar een beperkte hoeveelheid natuurlijke bronnen is – dus als je die bronnen verspreidt naar ieder menselijk wezen op de planeet niemand genoeg zou krijgen? Dat willen ze jullie laten geloven. Maar de waarheid is dat wanneer degenen die iets hebben, royaal uitdelen wat ze hebben ontvangen, iedereen welgestelder wordt. De hele economie zou naar een hoger niveau toegaan. En daarom zullen de economische kansen en de collectieve hoeveelheid rijkdom in een maatschappij dramatisch en exponentieel toenemen.

Gelijkheid zonder socialisme
Als je de maatschappij van tegenwoordig in de Verenigde Staten vergelijkt met de feodale samenlevingen in Europa van 500 jaar geleden, zie je dat de hoeveelheid rijkdom die aanwezig en beschikbaar was in de middeleeuwse samenlevingen veel, en veel kleiner was dan de hoeveelheid rijkdom die tegenwoordig in de maatschappij tot je beschikking staat. Helaas zie je dat er aan de gelijke distributie van de rijkdom niet zoveel is verbeterd sinds de middeleeuwen tot heden – in ieder geval niet zoveel als ik wel had gewild.

Dit brengt ons op een ander onderwerp. Want wanneer je het concept eigendommen begint te onderzoeken, nu dan zijn er een paar overwegingen die op de maatschappij als geheel van toepassing zijn. In iedere Gouden Eeuw die op deze planeet heeft bestaan, was er een ander gevoel over eigendommen bezitten, een collectiever gevoel van eigendom. Wat letterlijk betekende dat er een limiet was aan hoeveel rijkdom of bezit je mocht hebben en in de macht van één persoon mocht zijn, of in de macht van een afzonderlijke entiteit, zoals een bedrijf of een organisatie.

Juist dat gevoel van gescheidenheid en de wens om bezittingen te verzamelen voor het kleine ikje verhindert dat een Gouden Eeuw zich manifesteert, want het stopt de stroom van de Rivier van Leven. Dus wanneer je dat gevoel van als persoonlijk, gescheiden-zelf eigendommen bezitten, te boven komt, dan gaan de sluizen open en stroomt de overvloed naar buiten. Maar het stroomt niet naar buiten voor het welzijn van één persoon, maar voor het welzijn van iedereen, zodat de hele samenleving, en op den duur de hele planeet, verheven wordt.

Het is natuurlijk nodig om op twee fronten te werken. Het belangrijkste is natuurlijk dat het verhogen van het bewustzijn het toneel klaarzet om het eigendomsrecht opnieuw te evalueren. Maar het is nodig op politiek niveau te werken. Want het is trouwens gepast dat een maatschappij die naar een Gouden Eeuwbewustzijn toegaat – maar nog niet de volledig de transitie heeft gemaakt – bepaalde beperkingen vaststelt over hoeveel rijkdom of bezittingen in de macht van één persoon of van een corporatie mag zijn.

Ik heb het hier niet over het socialisme of het communisme die individuele eigendommen vervangen door staatseigendom. Maar ik heb het over de middenweg, waar een limiet zit aan hoeveel er in handen van de elite kan worden geconcentreerd en daardoor uit de circulatie wordt genomen – en daardoor de hele maatschappij op een lager niveau brengt, wat in feite zelfs de elite beperkt. Maar het kan de leden van de elite niets schelen, omdat zij zich niet echt druk maken over hoeveel rijkdom zij bezitten. Ze maken zich druk over het verschil tussen de hoeveelheid rijkdom die zij hebben en de hoeveelheid rijkdom die de gemiddelde persoon heeft. Want zij willen beter dan anderen zijn en ze zijn volmaakt bereid om de hele samenleving op een lager niveau te houden.

En ik moet zeggen dat er een machtselite op deze planeet is – die steeds opnieuw weer is gereïncarneerd – die, als ze het zouden kunnen, volmaakt tevreden zou zijn om de totale hoeveelheid rijkdom die in het Westen beschikbaar is op het niveau te houden dat je in de feodale maatschappij zag. Het kan hen niet schelen of de totale hoeveelheid rijkdom groter wordt, maar wel of zij de bevolking voorblijven. Er zijn natuurlijk een aantal leden van de machtselite die vastzitten in een andere spiraal waardoor zij zich ook niet druk over maken of zij meer dan de mensen bezitten. Ze zijn er alleen maar op uit om steeds maar meer en meer en meer te krijgen, want zij zitten vast in een nooit eindigende cyclus waaraan nooit voldaan kan worden.

De macht van grote corporaties beperken
Eén van de consequenties van deze gedachten is dat het nodig is dat de Verenigde Staten, Europa en andere naties die economisch groeien, erover nadenken of het op enig moment noodzakelijk wordt om de grootte van corporaties te beperken. Zodat die niet zo groot kunnen worden dat zij het contact verliezen met het menselijke element, zodat de corporatie niet een entiteit wordt die klaar staat de hele wereld in haar grip te houden, als dat zou kunnen.

Want in plaats van toe te laten dat deze corporaties in een nooit eindigende zoektocht belanden naar macht en controle, moet een corporatie een middel zijn voor het grotere goed om de overvloed voor iedereen te vergroten. Want welke corporatie kan in een vacuüm leven wanneer het eropaan komt? Een corporatie moet in veel gevallen grondstoffen gebruiken om goederen te produceren die kunnen worden verkocht. En die moet arbeiders hebben die die goederen kunnen produceren. Want de aandeelhouders gaan natuurlijk niet op de fabrieksvloer staan om met het zweet op hun gezicht de kost verdienen, wel?

Ik heb er geen problemen mee dat een groep aandeelhouders die een corporatie bezitten, bereid zijn het werk te doen. Maar als ze andere mensen nodig hebben om het werk te doen, kun je dan wel echt zeggen dat de aandeelhouders die corporatie dan helemaal alleen bezitten en die opeisen? En als die corporatie grondstoffen gebruikt die uit de omgeving komen – nu mijn geliefden, wie bezit de Verenigde Staten? Is dat General Motors? Of General Electric? Of Halliburton? Of is dat het Amerikaanse volk? Is dit land niet één natie onder God, waarvan verondersteld wordt dat ze van het volk, door het volk en voor het volk is?

De mensen hebben het recht om in opstand te komen en te zeggen: “Stop! We onderzoeken of de elite het recht heeft om 90% van de rijkdom van deze natie te bezitten en in hun macht te hebben. Want zij hebben hun rijkdom vergaard met de natuurlijke bronnen die van ons allemaal zijn, te gebruiken en hun voordeel te doen met onze arbeid, door het van ons allen af te nemen. En daardoor hebben wij eigendomsrechten en hebben wij iets in te brengen. Zodat de rijkdom van deze corporatie niet wordt gebruikt om de rijkdom van de elite te vergroten die toch al veel meer heeft dan een menselijk wezen ooit kan uitgeven. In plaats daarvan hebben wij het recht te eisen dat de rijkdom van die corporatie over alle mensen in de maatschappij – waaronder de arbeiders van die corporaties – wordt verdeeld.”

In een maatschappij in de Gouden Eeuw zie je geen enorme monolithische corporaties die de nationale grenzen overschrijden. Je zult veel kleinere bedrijven zien die een vorm van eigendomsrecht hebben waarin werknemers voor een deel eigenaar zijn of zelfs volledig eigenaar van de zaak zelf. Daardoor krijg je een heel andere dynamiek, waardoor de mensen niet alleen maar op een bepaald moment komen werken en er gedachteloos geestdodend, mechanisch werk doen zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid of zelfs eigendom ervaren – op een positieve manier – van wat zij aan het doen zijn. In plaats daarvan horen ze bij het bedrijf en ze beseffen dat wat ze doen, invloed heeft op het geheel en dat zij er uiteindelijk hun voordeel mee doen. Dat is een heel nieuw zakenmodel en er zijn al mensen geïncarneerd die zich hiervan bewust zijn en die begonnen zijn deze zakenmodellen in het leven te roepen. Mijn geliefden, wat ik jullie vraag te doen, is het volmaakte concept te handhaven van die transcendentie van het concept eigendom naar een nieuw en hoger inzicht.

Herziening van de patentwetten
Een ander belangrijk onderwerp is het concept patenten in overweging te nemen. Het is niet onredelijk dat een uitvinder van een nieuw product een poosje patent op iets kan krijgen om winst te maken op een product. Maar het moet niet mogelijk zijn dat een nieuw product naar buiten wordt gebracht, de uitvinder het patent krijgt en grote corporaties vervolgens het patent opkopen, het ergens in een la leggen, zodat die nieuwe technologie die kan concurreren met hun bestaande bedrijf meteen aan het begin de kop wordt ingedrukt.

Want kun je nu echt zeggen dat iemand die een nieuw product heeft uitgevonden het bezit? Komt er niet een moment waarop je moet zeggen dat er bepaalde producten zijn, bepaalde vormen van technologie, die zo belangrijk zijn voor het goed van allen dat we niet één persoon of één corporatie het gebruik van die technologie in handen kunnen geven? Stel je voor dat iemand in een ver verleden patent op het wiel had genomen. En jullie allemaal moesten betalen aan een of andere monsterlijke corporatie voor het feit dat er wielen aan jullie auto’s zitten.

Er zijn bepaalde vormen van technologie die aan de mensheid worden gegeven om door iedereen gebruikt te worden. En waar komen nieuwe uitvindingen en technologie in feite vandaan? Welnu, die komen niet uit de lucht vallen, ze ontstaan ook niet in de geest van één persoon. Ze komen uit het geascendeerde rijk, want wij, de geascendeerde meesters, zijn de echte uitvinders op aarde. En de mensen die zogenaamd iets uitvinden, zijn alleen maar de ontvangers. Zij vinden niets uit, zij stemmen zich af, zodat zij kunnen ontvangen wat al in het etherische rijk als volledig ontwikkeld idee bestaat.

De persoon die zich kan afstemmen en een nieuwe uitvinding bedenkt, verdient een beloning. Maar de uitvinding moet als een geschenk aan de mensen worden gezien, en het moet allemaal voor het goed van het Al worden gebruikt.

En als één voorbeeld hiervan, is het redelijk dat een privécorporatie – die een heel kleine groep mensen bezit – in principe de macht in handen heeft over de software die 90% van de computers op de wereld bestuurt? Komt er niet een moment waarop je moet zeggen dat computers te belangrijk zijn geworden voor de wereld in het algemeen om hebzucht en winst de motivatie voor de ontwikkeling ervan te laten zijn en om hebzucht en winst een corporatie het gebruik van software, het gebruik van computers, in hun grip te laten houden, die zover gaan dat ze innovaties de kop indrukken die hun unieke positie kunnen bedreigen?

Ik begrijp dat de computerindustrie nog heel jong is, en daarom is de maatschappij enigszins uit het veld geslagen door de opkomst ervan. Niettemin is het nooit te laat om een stapje achteruit te doen en over alles opnieuw na te denken. En het is noodzakelijk om opnieuw na te denken, zodat, óf de maatschappij Microsoft een ultimatum stelt door haar macht en eigendomsrecht van de software te wijzigen, óf dat de maatschappij besluit openbaar bezit te creëren van een volledig transparante entiteit die nieuwe software zal ontwikkelen die op alle computers kan worden gebruikt.

Ik kan je ervan verzekeren dat als je wilt voorkomen dat computers worden gebruikt om ieder aspect van jullie leven te beheersen, welnu dan moeten jullie, de mensen, eisen dat jullie de computertechnologie bezitten. Wat inhoudt dat je de grootst mogelijke transparantie opeist in ieder aspect van de ontwikkeling van cruciale software die letterlijk de wereld bestuurt. Daarmee mijn geliefden, heb ik mijn aandeel aan deze aflevering geleverd. Dus dank ik jullie voor jullie aandacht en ik verzegel jullie opnieuw in de Vrijheidsvlam die IK BEN.