Kundalini energie begrijpen

ONDERWERPEN: Jezus heeft van kundalini gehoord in het oosten – kundalini is een aspect van de Heilige Geest – leven gevende energie die altijd stroomt – je kunt het met geweld afsluiten – de meeste mensen hebben voorwaarden die de stroom afsluiten –vermijd technieken die de kundalini dwingen – de stroom van de kundalini door de chakra’s – kundalini vergroot wat het aanraakt – kan onevenwichtigheid of krankzinnigheid veroorzaken – zuiver je chakra’s en ga op zoek naar evenwicht – geen ogenblikkelijke voldoening – ga op zoek naar gestadige groei – tools om de kundalini op een evenwichtige manier te verheffen

Vraag: Vraag 1: Ik ben in de war, heb jij, lieve Jezus, ooit kundalini onderwezen? Is de constante stroom van spirituele energie die ons in leven houdt en de kundalini twee verschillende vormen van energie, of zijn ze hetzelfde? Ik zou dankbaar zijn als je alsjeblieft wat van de verwarring hierover zou kunnen ophelderen. Heel erg bedankt.

Vraag 2: Bij veel mensen, onder wie ik, wordt de kundalini opgewekt. Wat kun je ons vertellen over het karakter van kundalini en hoe beïnvloedt het opwekken ervan een menselijk wezen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Dit zijn uitstekende vragen die een onderwerp aansnijden waar alle spirituele zoekers van kunnen profiteren als ze het begrijpen. Ik heb inderdaad kundalini onderwezen, maar alleen aan mijn discipelen, omdat de grote massa nog niet aan deze lering toe was. Ik hoorde tijdens mijn reizen in India over de kundalini-energie en ik heb met een aantal vormen van yoga geëxperimenteerd die gericht waren op het laten opstijgen van de kundalini. Ik besefte echter dat die technieken niet geschikt waren voor de meeste mensen en daarom heb ik die niet onderricht, zelfs niet aan mijn discipelen.

Het woord ‘kundalini’ is gewoon een andere naam voor de stroom van spirituele energie die je in leven houdt. Ik sprak over deze energie in het openbaar en je kunt er nog verwijzingen naar vinden in het Nieuwe Testament. Ik verwees er gewoonlijk naar als het ‘levenswater’ of het ‘levende water’. Deze energie is een aspect van de Heilige Geest en je herinnert je misschien wel dat de Heilige Geest de rol heeft om je te helpen groeien en jouw beperkingen te transcenderen. Dit is een belangrijke sleutel om de aard van kundalini te begrijpen en het effect dat het op menselijke wezens heeft.

Het belangrijkste wat je kunt begrijpen over kundalini is dat het je leven schenkt. De spirituele definitie van ‘leven’ is dat iets groeit en zichzelf transcendeert. Daarom stroomt de energie van het leven, de kundalini, het levende levenswater, eeuwig door en haalt je uit al je begrenzingen en beperkingen. De natuurlijke staat van een menselijk wezen dat afgestemd is op zijn of haar IK BEN Aanwezigheid is meegaan met de Rivier van Leven en constant zijn of haar zelfgewaarzijn en identiteitsgevoel transcenderen.

Je zou misschien kunnen zeggen dat het belangrijkste probleem op planeet aarde is dat de meeste mensen in gedachten diverse voorwaarden hebben gesteld die ervoor zorgen dat ze de natuurlijke stroom van de kundalini door hun energieveld afsluiten. De menselijke levensstroom is bedacht om een geleider te zijn van de stroom van Gods onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde staat nooit stil. Wanneer jij in deze stroom van liefde bent, accepteer je geen voorwaarden op aarde die ervoor zorgen dat jij de stroom van liefde door jou heen uitzet.

De meeste mensen hebben in gedachten diverse voorwaarden gesteld, waardoor ze zeggen dat ze in een bepaalde situatie geen onvoorwaardelijke liefde door zich heen kunnen laten stromen. Ze kunnen in die omstandigheden geen liefde tot uitdrukking brengen. Omdat de stroom van liefde de levenskracht zelf is, is het natuurlijk dat die stroomt. Je kunt die enkel geforceerd afsluiten. In werkelijkheid hebben de meeste mensen mentale en emotionele kracht gebruikt om de levensstroom door hun levensstroom en energieveld af te sluiten. Met andere woorden, ze hebben dwang gebruikt om de levensstroom, de kundalini, te beperken.

Het is een uiterst belangrijk besef, vooral met betrekking tot het feit dat veel spirituele zoekers zich aangetrokken voelen tot diverse technieken die bedacht zijn om de kundalini te dwingen op te stijgen. Die technieken komen vooral uit het oosten waar ze al millennia lang worden gebruikt. Een paar van die technieken zijn waardevol, maar alleen wanneer ze door een ervaren goeroe worden onderricht aan zijn meest vertrouwde discipelen. En enkel wanneer de student in een beschermde omgeving zit en onder constante supervisie van de goeroe. Let er alsjeblieft op dat ik het heb over technieken die de kundalini forceren; niet de vele waardevolle technieken die bedacht zijn om evenwichtige groei te bevorderen.

Helaas hebben we een reeks mensen die zichzelf tot goeroe uit India hebben uitgeroepen, die begonnen zijn een paar van die technieken te onderwijzen aan iedereen die ze maar wil leren – en in sommige gevallen de prijs daarvoor te betalen. Dit is een probleem, omdat het mensen erin laat lopen om de hemel met geweld te nemen. Dit is onderdeel van waar ik naar verwezen heb in mijn uitspraak:

Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. (Matteüs 11:12)

Neem even de tijd om over het belangrijkste probleem na te denken. De kundalini zal op een natuurlijke manier door je heen stromen – je hoeft niets te doen om te forceren dat het stroomt. Als het afgesloten is, is het met geweld afgesloten. Jij hebt blokkades in je onderbewuste geest en energieveld gecreëerd, vooral de zeven belangrijkste centra die chakra’s heten, en deze blokkades beperken de stroom van het leven. Dus heeft het dan echt zin om te proberen een techniek te vinden die de kundalini dwingt door de chakra’s op te stijgen?

De waarheid is dat dit geen enkele zin heeft, omdat je vuur met vuur probeert te bestrijden. Geweld heeft ervoor gezorgd dat de natuurlijke stroom van energie afgesloten werd. Dus de logische reactie is de blokkades verwijderen die de energiestroom beperken, waardoor die weer op een natuurlijke manier kan gaan stromen. Het is niet logisch om geweld te gebruiken om de stroom te herstellen en het moet niet zo moeilijk zijn om te zien waarom.

In een zuiver menselijk wezen, waarin de Rivier van Leven vrij stroomt, komt de kundalini bij de hartchakra binnen en stroomt dan naar chakra die aan de basis van de ruggengraat ligt. Die stroomt daarna door alle zeven chakra’s tot ze de kruinchakra bereikt aan de bovenkant van het hoofd. Wanneer deze stroom gehandhaafd wordt, is de persoon volmaakt in evenwicht en ervaart de hoogste vorm van Christusbewustzijn. In deze staat zijn alle chakra’s in evenwicht, in overeenstemming met elkaar en ze draaien in dezelfde richting.

Wanneer je met geweld de lichtstroom door de chakra’s afsluit of beperkt, raken ze vervuild omdat ze daar negatieve energie verzamelen. Dit zorgt er al snel voor dat de chakra’s op verschillende snelheden beginnen te draaien, zodat ze niet meer gecoördineerd zijn. Het kan er zelfs voor zorgen dat sommige chakra’s zo geblokkeerd raken dat ze geen licht meer doorlaten. Of het kan ervoor zorgen dat de chakra’s in andere richtingen dan normaal draaien, wat iemand als extreme agitatie ervaart. Bij veel mensen stroomt bijvoorbeeld de stuitchakra in de verkeerde richting, wat ervoor zorgt dat ze een onverzadigbaar verlangen naar seks hebben. Net zo zijn er mensen bij wie de solar plexuschakra in de verkeerde richting draait, wat ervoor zorgt dat ze altijd licht ontvlambaar zijn en op veel situaties reageren met irritatie en boosheid.

Wat gebeurt er wanneer iemand een techniek gebruikt die de kundalini dwingt op te stijgen door de onevenwichtige en geblokkeerde chakra’s? De kundalini is een aspect van de Heilige Geest en is ontworpen om je te helpen beperkingen te transcenderen. Daarom zal ze alles waar ze mee in contact komt, vergroten. Wanneer je de kundalini dwingt door je chakra’s te stromen, zal ze naar buiten spoelen en alle imperfecties en onevenwichtigheden in je chakra’s uitvergroten. Dit zal aan de oppervlakte komen in de vorm van gedachten en gevoelens die heel erg intens kunnen zijn.

Veel onevenwichtige mensen die technieken hebben gebruikt om de kundalini te forceren, hebben in feite ontdekt dat hun zenuwstelsel en energieveld de lichtstroom gewoonweg niet aankonden. Het is net of je 220 volt elektriciteit door een apparaat stuurt dat maar voor 110 volt geschikt is. Vanzelfsprekend zal het apparaat verbranden en veel mensen hebben inderdaad delen van hun zenuwstelsel verbrand en hun energieveld vernietigd. Dit leidt tot diverse vormen van emotionele wanorde of zelfs geestesziekte en krankzinnigheid. Ik kan er gewoonweg niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de kundalini niet te forceren op te stijgen voor je hier aan toe bent.

Wat is de sleutel om eraan toe te zijn? Dat is je chakra’s en energieveld zuiveren tot je een zeer hoge mate van evenwicht en harmonie bereikt. Evenwicht en harmonie zijn natuurlijk de sleutels voor succesvolle spirituele groei. Deze twee eigenschappen kunnen enkel door niet gehecht zijn bereikt worden en wanneer je helemaal niet meer gehecht bent, probeer je de hemel niet met geweld te nemen.

Eén van de grootste problemen met die explosieve interesse in persoonlijke en spirituele groei is dat de westerse cultuur typisch gericht is op resultaten. In latere decennia heeft dit tot een gehele cultus geleid tot het aanbidden van ogenblikkelijke voldoening. Dus wanneer mensen zijn opgegroeid in deze cultuur en plotseling beseffen dat ze spirituele groei nodig hebben, willen ze vaak ogenblikkelijk en onmiddellijk resultaten zien, vaak zonder een oprechte poging te doen om geleidelijk een fundering voor die resultaten te leggen.

Ze willen alleen maar de uiterlijke fenomenen, de piekervaringen, de positieve voordelen van spirituele groei, zonder door het proces heen te gaan waardoor ze die resultaten verdienen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel westerse spirituele zoekers naar technieken zoeken die het efficiëntst een soort sensatie of fenomeen opleveren. En veel van hen worden aangetrokken tot technieken die de kundalini dwingen op te stijgen. Dit kan inderdaad en het kan een heel dramatisch effect hebben, maar vaak met de resultaten die ik net heb beschreven.

Wat is de juiste manier om kundalini op te wekken? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, waardoor je al het andere ook krijgt. Het koninkrijk van God is het Christusbewustzijn en ‘gerechtigheid’ is het juiste gebruik van energie, wat een evenwichtige en harmonieuze energiestroom door je wezen inhoudt.

Zoals ik zei, de aard van kundalini is dat het stroomt. Het stopt alleen maar door jou heen te stromen, omdat jij de stroom ervan hebt geblokkeerd. Dus als je naar het Christusbewustzijn streeft, en als logisch gevolg daarvan alle blokkades en onevenwichtigheden in je psyche en energieveld probeert op te ruimen, zul jij je geleidelijk aan voor de energiestroom door je wezen openstellen. Daardoor zal de Rivier van Leven op een natuurlijke manier door je heen beginnen te stromen, maar dit gebeurt niet op een onevenwichtige manier.

Het gebeurt op een evenwichtige manier en je zult geen ontwaken van de kundalini ervaren tot je eraan toe bent. Als je hier op een echt evenwichtige manier mee omgaat, zul je een gestadige, evenwichtige groei ervaren in plaats van de heftige spurts van intense spirituele ervaringen die worden gevolgd door intense depressies. Veel onevenwichtige mensen hebben inderdaad deze extreme schommelingen van hoog naar laag ervaren en dat is gewoon niet het evenwichtige pad, de middenweg, van de Christus en de Boeddha.

Dus is mijn punt dat ik niet aanbeveel dat een spirituele zoeker zijn aandacht richt op het opzettelijk en geforceerd proberen de kundalini te laten opstijgen. Ik ben er geen voorstander van om technieken te gebruiken die geforceerd de kundalini opwekken.

Welke technieken kun je dan gebruiken? Je kunt alle technieken die je op deze website tegenkomt, gebruiken. De rozenkransen van Moeder Maria zijn specifiek bedacht om systematisch de blokkades in je energieveld te verwijderen die de vrije stroom van de kundalini door je systeem blokkeren. Naarmate je de rozenkransen gebruikt, zul je geleidelijk aan de levensstroom door je heen voelen gaan, maar dit zal op een evenwichtige en harmonieuze manier gaan die je delicate zenuwstelsel niet zullen aantasten of gaten in je energieveld maken. In plaats daarvan zul je net als de wijze maagden zijn die hun lampen op orde hadden, die hun chakra’s in evenwicht hadden gehouden, en die wachtten op de bruidegom van het Christuszelf.

1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet.
2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs.
3 De dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie.
4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij zich.
5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in.
6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.”
7 Dat wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde.
8 De dwaze meisjes zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al uit.”
9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.”
10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.
11 Enige tijd later kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
12 Maar hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
13 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. (Matteüs 25)